اندونئزی شهرلرینین سییاهه‌سی

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

شهرلر سییاهه‌سی[redaktə]

رتبه شهر ساییسی ۱۹۹۰ ساییسی۲۰۰۰ ساییسی ۲۰۰۷ ایالت
۱. جاکارستا ۸٫۲۲۲٫۵۱۵ ۸٫۳۸۹٫۴۴۳ ۸٫۵۶۸٫۸۳۸ جاکارتا ایالتی
۲. سورابایا ۲٫۴۱۰٫۴۱۷ ۲٫۳۹۷٫۷۶۵ ۲٫۳۵۸٫۱۱۱ دوغو جاوه ایالتی
۳. مدان ۱٫۶۰۱٫۶۰۶ ۱٫۷۰۳٫۸۸۵ ۱٫۷۶۳٫۸۷۴ قوزئی سوماترا ایالتی
۴. باندونگ ۲٫۰۲۵٫۱۵۹ ۱٫۸۰۶٫۰۹۰ ۱٫۶۵۱٫۸۴۰ باتی جاوه ایالتی
۵. بئکاسی ۶۴۴٫۲۸۴ ۱٫۲۹۴٫۲۵۸ ۱٫۶۱۹٫۷۷۵ باتی جاوه ایالتی
۶. تانگئرانگ ۸۸۷٫۹۵۲ ۱٫۲۲۵٫۷۳۸ ۱٫۴۳۳٫۴۲۷ بانتن ایالتی
۷. ماکاسار ۹۱۲٫۸۸۳ ۱٫۱۸۰٫۳۳۶ ۱٫۳۸۰٫۸۴۰ گونئی سولاوسی ایالتی
۸. دئپوک ۶۶۱٫۴۹۵ ۹۴۹٫۲۰۷ ۱٫۳۱۵٫۱۷۳ باتی جاوه ایالتی
۹. سمارانگ ۱٫۰۰۳٫۵۷۵ ۱٫۲۸۱٫۵۴۰ ۱٫۲۸۶٫۹۳۸ اورتا جاوه ایالتی
۱۰. پالم‌بانگ ۱٫۰۸۵٫۴۷۵ ۱٫۱۹۴٫۴۴۰ ۱٫۲۵۷٫۴۴۹ گونئی سوماترا ایالتی
۱۱. پادانگ (اندونئزی) ۴۷۷٫۰۶۴ ۷۰۵٫۰۴۴ ۸۹۹٫۳۴۹ باتی سوماترا ایالتی
۱۲. لامپونگ بندری ۴۵۷٫۹۲۷ ۶۷۰٫۰۷۴ ۸۵۷٫۳۵۲ لامپونگ ایالتی
۱۳. بوگور ۲۷۱٫۳۴۱ ۶۹۱٫۴۲۱ ۸۰۱٫۵۷۰ باتی جاوه ایالتی
۱۴. مالانگ ۶۴۹٫۷۶۶ ۷۲۵٫۷۷۵ ۷۵۲٫۰۲۰ دوغو جاوه ایالتی
۱۵. پکانبارو ۳۴۱٫۲۵۵ ۵۲۸٫۶۷۹ ۷۰۵٫۴۷۰ ریائو ایالتی
۱۶. یوگیاکارتا ۴۱۲٫۰۵۹ ۵۵۹٫۰۹۹ ۶۶۹٫۸۷۰ یوگیاکارتا ایالتی
۱۷. بانجارماسین ۴۴۳٫۱۰۴ ۵۲۷٫۷۲۴ ۵۹۰٫۲۰۶ گونئی کالیمانتان ایالتی
۱۸. سوراکارتا ۵۰۳٫۸۲۷ ۵۴۰٫۷۸۰ ۵۵۹٫۷۶۶ اورتا جاوه ایالتی
۱۹. مانادو ۲۷۵٫۲۱۴ ۳۸۸٫۰۰۸ ۴۷۹٫۷۱۵ قوزئی سولاوسی ایالتی
۲۰. پونتیاناک ۳۸۷٫۴۴۱ ۴۳۲٫۷۳۲ ۴۶۲٫۷۳۰ باتی کالیمانتان ایالتی
۲۱. بالی ایالتیک‌پاپان ۳۰۹٫۲۳۴ ۳۹۶٫۹۰۹ ۴۴۷٫۳۲۷ دوغو کالیمانتان ایالتی
۲۲. جامبی ۳۰۱٫۴۳۰ ۳۷۶٫۳۱۲ ۴۳۷٫۷۱۶ جامبی ایالتی
۲۳. دئن پاسار ۳۴۵٫۱۵۰ ۳۸۷٫۴۷۷ ۴۱۲٫۶۳۳ بالی ایالتی
۲۴. سیماهی ۳۴۴٫۶۰۷ ۳۶۸٫۳۴۳ ۳۸۰٫۸۷۳ باتی جاوه ایالتی
۲۵. آمبن ۲۰۵٫۱۹۳ ۳۰۰٫۶۹۰ ۳۷۹٫۷۱۵ جزایر ملوک ایالتی
۲۶. پاسئت ۴۷٫۹۴۹ ۲۴۵٫۷۶۳ ۳۶۸٫۰۴۰ باتی جاوه ایالتی
۲۷. تامبون ۶۱٫۴۵۱ ۲۲۹٫۱۰۰ ۳۵۸٫۷۸۴ باتی جاوه ایالتی
۲۸. ساماریندا ۳۳۴٫۸۵۱ ۳۴۶٫۹۵۹ ۳۵۶٫۱۳۹ دوغو کالیمانتان ایالتی
۲۹. پئرسیت سی توان ۱۲۹٫۰۳۶ ۲۳۵٫۱۱۴ ۳۴۷٫۸۲۷ قوزئی سوماترا ایالتی
۳۰. بئنگ کولو ۱۴۶٫۳۹۵ ۲۴۲٫۶۹۵ ۳۴۰٫۴۰۶ بئنگ کولو ایالتی
۳۱. ماتارام ۲۷۵٫۰۸۹ ۳۰۴٫۵۵۲ ۳۲۳٫۴۲۴ باتی سوندای ایالتی
۳۲. باتام ۸۲٫۳۵۸ ... ۳۱۱٫۷۶۵ جزایر ریائو ایالتی
۳۳. کوپانگ ۱۲۹٫۲۵۹ ۲۲۱٫۱۱۰ ۳۱۱٫۳۱۵ سوندای شرقی
۳۴. جئمبئر ۲۱۸٫۵۲۹ ۲۷۱٫۴۹۴ ۳۰۹٫۶۷۶ دوغو جاوه ایالتی
۳۵. پالو (اندونئزی) ۱۴۲٫۷۶۷ ۲۲۷٫۴۱۲ ۳۰۷٫۵۰۸ اورتا سولاوسی ایالتی
۳۶. سیلئگون ۱۱۶٫۹۸۱ ۲۸۱٫۰۱۹ ۳۰۷٫۳۶۸ بانتن ایالتی
۳۷. سوکابومی ۷۱٫۸۷۱ ۲۴۶٫۸۴۷ ۲۸۸٫۷۸۱ باتی جاوه ایالتی
۳۸. باندا آچه ۱۴۳٫۳۶۰ ۲۰۹٫۳۳۴ ۲۶۸٫۹۱۳ آچه ایالتی
۳۹. تاسیک مالایا ۱۷۹٫۷۶۶ ۲۷۹٫۹۳۱ ۲۶۶٫۷۱۹ باتی جاوه ایالتی
۴۰. کئنداری ۹۴٫۸۲۵ ۱۷۴٫۷۴۲ ۲۶۴٫۲۲۰ گونئی دوغو سولاوسی ایالتی
۴۱. سیباداک ۷۲٫۴۶۱ ۱۶۶٫۱۴۴ ۲۶۳٫۹۰۷ باتی جاوه ایالتی
۴۲. پئکالونقان ۲۲۷٫۳۷۵ ۲۴۸٫۸۸۴ ۲۶۱٫۰۱۴ اورتا جاوه ایالتی
۴۳. سیرئبون ۲۴۴٫۹۰۶ ۲۵۲٫۱۸۰ ۲۵۴٫۳۷۰ باتی جاوه ایالتی
۴۴. ماجالایا ۹۳٫۱۷۹ ۱۷۱٫۲۵۲ ۲۵۳٫۸۵۳ باتی جاوه ایالتی
۴۵. بینجایی ۱۲۷٫۱۸۴ ۱۸۹٫۷۶۶ ۲۴۶٫۱۸۵ قوزئی سوماترا ایالتی
۴۶. سومئدانگ ۴۶٫۳۳۴ ۱۴۵٫۴۴۷ ۲۴۱٫۷۰۲ باتی جاوه ایالتی
۴۷. سیبونگ بولانگ ۵۰٫۵۳۷ ۱۴۸٫۳۸۴ ۲۴۰٫۴۷۵ باتی جاوه ایالتی
۴۸. پورواکارتا ۹۵٫۹۳۴ ۱۶۷٫۱۵۲ ۲۳۹٫۱۵۲ باتی جاوه ایالتی
۴۹. تئگال ۲۲۵٫۶۱۰ ۲۳۴٫۴۲۳ ۲۳۷٫۴۸۰ اورتا جاوه ایالتی
۵۰. سیامپئا ۴۲٫۷۰۱ ۱۵۲٫۳۳۵ ۲۳۶٫۰۵۶ باتی جاوه ایالتی
۵۱. رئنگاسدئنگ کلوک ۳۱٫۰۶۵ ۱۴۱٫۸۳۰ ۲۳۴٫۰۲۶ باتی جاوه ایالتی
۵۲. کئدیری ۲۳۵٫۳۳۳ ۲۳۶٫۳۰۵ ۲۳۳٫۹۶۴ دوغو جاوه ایالتی
۵۳. سیلئ اونقسی ۵۶٫۶۵۶ ۱۴۸٫۸۰۴ ۲۳۱٫۳۲۲ باتی جاوه ایالتی
۵۴. سیبیتونگ ۵۱٫۸۲۸ ۱۴۳٫۷۰۵ ۲۲۷٫۹۶۵ اورتا جاوه ایالتی
۵۵. پارونگ ۵۳٫۰۲۶ ۱۳۵٫۱۴۸ ۲۲۶٫۶۹۰ باتی جاوه ایالتی
۵۶. لوا جانان ... ۱۸۵٫۹۴۱ ۲۲۴٫۱۶۰ دوغو کالیمانتان ایالتی
۵۷. کوروگ ۳۵٫۰۹۹ ۱۳۸٫۵۶۲ ۲۱۹٫۵۰۸ بانتن ایالتی
۵۸. پوروئکئرتو ۲۰۲٫۴۵۲ ۲۱۳٫۳۵۹ ۲۱۸٫۱۸۷ اورتا جاوه ایالتی
۵۹. لئوویلیانگ ۲۴٫۹۸۵ ۱۴۱٫۹۷۲ ۲۱۶٫۳۰۰ باتی جاوه ایالتی
۶۰. سیلاکاپ ۲۰۶٫۹۲۸ ۲۱۲٫۸۶۲ ۲۱۴٫۲۰۲ اورتا جاوه ایالتی
۶۱. لئمبانگ ۴۲٫۰۹۴ ۱۲۹٫۴۸۷ ۲۱۳٫۵۷۶ باتی جاوه ایالتی
۶۲. سیپوتات ۲۷۰٫۸۱۵ ۱۹۴٫۸۳۴ ۲۱۳٫۱۰۲ بانتن ایالتی
۶۳. پئماتانگ سیانتار ۲۰۳٫۸۲۲ ۲۰۶٫۲۰۰ ۲۰۹٫۹۰۸ قوزئی سوماترا ایالتی
۶۴. پونودوک آرئن ۹۲٫۶۷۴ ۱۵۱٫۷۶۸ ۲۰۸٫۱۸۶ بانتن ایالتی
۶۵. برئبئس ۸۳٫۰۲۶ ۱۴۴٫۸۶۴ ۲۰۷٫۱۱۱ اورتا جاوه ایالتی
۶۶. کاراوانگ ۱۴۵٫۰۴۱ ۱۸۰٫۴۵۰ ۲۰۶٫۴۱۶ باتی جاوه ایالتی
۶۷. سیبینونگ ۱۰۱٫۳۱۷ ۱۵۵٫۲۲۸ ۲۰۳٫۹۱۳ باتی جاوه ایالتی
۶۸. سیکوپا ۴۰٫۹۰۳ ۱۲۳٫۸۰۶ ۲۰۲٫۳۳۱ بانتن ایالتی
۶۹. بوجونگ گئده ۴۸٫۱۵۱ ۱۲۶٫۰۲۲ ۱۹۵٫۶۷۶ باتی جاوه ایالتی
۷۰. تامان ۱۰۶٫۹۷۵ ۱۵۴٫۰۴۰ ۱۹۳٫۸۵۱ اورتا جاوه ایالتی
۷۱. پالانگ‌کارایا ۹۹٫۶۹۳ ۱۴۸٫۱۹۷ ۱۹۳٫۳۳۵ اورتا کالیمانتان ایالتی
۷۲. بان جاران ۲۵٫۹۳۲ ۱۱۶٫۴۵۰ ۱۹۱٫۳۷۷ باتی جاوه ایالتی
۷۳. پلومبون ۵۵٫۵۷۲ ۱۲۲٫۵۵۱ ۱۹۰٫۸۶۱ باتی جاوه ایالتی
۷۴. مادیون ۱۶۵٫۸۰۷ ۱۸۰٫۴۹۸ ۱۸۸٫۰۰۲ دوغو جاوه ایالتی
۷۵. پئمالانگ ۱۵۲٫۶۶۷ ۱۷۴٫۲۲۹ ۱۸۷٫۸۶۲ اورتا جاوه ایالتی
۷۶. سالاتیقا ۹۸٫۰۱۲ ۱۴۴٫۷۲۱ ۱۸۵٫۱۸۹ اورتا جاوه ایالتی
۷۷. پئربونقان ۲۵٫۶۷۳ ۱۱۱٫۸۵۰ ۱۸۱٫۵۳۸ قوزئی سوماترا ایالتی
۷۸. پروبولینقو ۱۷۶٫۹۰۶ ۱۸۰٫۹۶۶ ۱۸۱٫۴۰۲ دوغو جاوه ایالتی
۷۹. سیکالئنقکا ۴۴٫۸۸۶ ۱۱۶٫۶۳۸ ۱۸۰٫۶۳۳ باتی جاوه ایالتی
۸۰. لاوانگ ۴۸٫۴۴۰ ۱۲۲٫۶۱۸ ۱۷۹٫۴۰۸ دوغو جاوه ایالتی
۸۱. پامولانگ ... ۱۶۳٫۶۲۰ ۱۷۸٫۹۶۱ باتی جاوه ایالتی
۸۲. تانجونگ موراوا ۷۴٫۶۲۹ ۱۲۴٫۳۵۰ ۱۷۳٫۵۹۹ قوزئی سوماترا ایالتی
۸۳. هامپاران پئراک ۳۸٫۷۲۳ ۱۰۸٫۳۱۵ ۱۷۲٫۱۰۶ قوزئی سوماترا ایالتی
۸۴. سرانگ ۱۲۲٫۴۲۹ ۱۵۰٫۴۰۱ ۱۷۰٫۵۸۴ بانتن ایالتی
۸۵. رانکاائکئک ۲۳٫۳۳۱ ۱۱۴٫۳۶۴ ۱۷۰٫۲۰۸ باتی جاوه ایالتی
۸۶. سورئانگ ۲۲٫۴۹۵ ۱۱۳٫۲۸۶ ۱۶۹٫۳۳۱ باتی جاوه ایالتی
۸۷. سونگگال ۹۲٫۳۴۱ ۱۳۳٫۱۱۰ ۱۶۸٫۸۲۱ قوزئی سوماترا ایالتی
۸۸. لوبوک لینگو ۵۳٫۶۲۷ ۱۱۱٫۲۲۴ ۱۶۷٫۵۲۴ گونئی سوماترا ایالتی
۸۹. پوروودادی ۵۹٫۸۸۳ ۱۱۶٫۷۵۹ ۱۶۷٫۴۷۴ اورتا جاوه ایالتی
۹۰. گونونگ پوتری ۶۲٫۴۰۶ ۱۱۲٫۴۷۵ ۱۶۴٫۶۰۵ باتی جاوه ایالتی
۹۱. مئترو (اندونئزی - شهر) ۷۳٫۲۵۹ ۱۱۸٫۷۲۵ ۱۶۳٫۷۱۵ لامپونگ ایالتی
۹۲. سوکاراجا ... ۱۴۷٫۳۶۲ ۱۶۱٫۱۷۹ باتی جاوه ایالتی
۹۳. آستاناجا پورا ۸۰٫۴۴۵ ۱۲۲٫۲۶۶ ۱۵۹٫۷۶۶ باتی جاوه ایالتی
۹۴. پاسوروان ۱۵۲٫۰۷۵ ۱۵۷٫۲۱۵ ۱۵۸٫۷۰۴ دوغو جاوه ایالتی
۹۵. پاسارکئمیس ... ۱۴۴٫۵۷۰ ۱۵۸٫۱۲۵ بانتن ایالتی
۹۶. کارانگ تونقاه ۲۸٫۰۶۲ ۱۰۱٫۴۳۰ ۱۵۷٫۷۵۱ باتی جاوه ایالتی
۹۷. کئبومئن ۷۶٫۷۴۲ ۱۱۸٫۵۳۸ ۱۵۶٫۳۰۳ اورتا جاوه ایالتی
۹۸. دومایی ۸۰٫۸۵۹ ۱۱۹٫۳۱۷ ۱۵۴٫۳۷۴ ریائو ایالتی
۹۹. تانجونق بالایی ۸۱٫۱۶۰ ۱۱۹٫۱۱۲ ۱۵۲٫۸۸۳ قوزئی سوماترا ایالتی
۱۰۰. قورونتالو (شهر) ۹۴٫۰۵۸ ۱۲۶٫۴۰۷ ۱۵۱٫۸۰۲ قورونتالو ایالتی
۱۰۱. سیانجور ۱۱۴٫۳۳۵ ۱۳۶٫۰۷۰ ۱۵۱٫۱۲۵ باتی جاوه ایالتی
۱۰۲. باتوراجا ۵۲٫۳۰۲ ۱۰۲٫۹۵۰ ۱۵۱٫۰۳۵ گونئی سوماترا ایالتی
۱۰۳. سیدوآرجو (شهر) ۷۲٫۵۲۱ ۱۱۳٫۵۲۴ ۱۵۱٫۰۰۹ دوغو جاوه ایالتی
۱۰۴. وارو ۱۲۴٫۲۸۲ ۱۴۰٫۲۸۵ ۱۵۰٫۱۳۷ دوغو جاوه ایالتی
۱۰۵. سیکامپئک ... ۱۳۶٫۴۹۶ ۱۴۹٫۲۹۴ باتی جاوه ایالتی
۱۰۶. سیوماس ۱۸۷٫۳۷۹ ۱۵۶٫۳۹۵ ۱۴۸٫۸۱۸ باتی جاوه ایالتی
۱۰۷. وئرو (شهر) ۸۳٫۸۴۳ ۱۱۸٫۶۹۴ ۱۴۷٫۹۴۷ باتی جاوه ایالتی
۱۰۸. پاسئح ۲۹٫۶۹۷ ۸۹٫۶۳۴ ۱۴۶٫۸۳۷ باتی جاوه ایالتی
۱۰۹. تئلوکناقا ۴۱٫۷۱۸ ۹۳٫۵۹۷ ۱۴۶٫۸۲۹ بانتن ایالتی
۱۱۰. بیتونگ ۷۳٫۳۳۹ ۱۴۵٫۹۱۲ ۱۴۵٫۹۱۲ قوزئی سولاوسی ایالتی
۱۱۱. اونقاران ۴۴٫۵۷۵ ۹۵٫۹۴۹ ۱۴۴٫۸۰۶ اورتا جاوه ایالتی
۱۱۲. سیسات ... ۱۳۲٫۱۷۶ ۱۴۴٫۵۶۹ باتی جاوه ایالتی
۱۱۳. سینقاراجا ۷۵٫۳۳۶ ۱۱۱٫۹۶۹ ۱۴۳٫۵۸۳ بالی ایالتی
۱۱۴. آدیوئرنا ۸۲٫۶۲۷ ۱۱۵٫۴۴۲ ۱۴۲٫۳۹۸ اورتا جاوه ایالتی
۱۱۵. پرینق سئوو ۳۶٫۴۴۴ ۹۲٫۱۵۹ ۱۴۱٫۹۷۹ لامپونگ ایالتی
۱۱۶. جایا پورا ۹۴٫۷۴۷ ۱۲۰٫۲۸۳ ۱۴۰٫۷۲۳ پاپوا ایالتی
۱۱۷. کیساران ۷۴٫۶۷۹ ۱۰۸٫۹۰۶ ۱۳۹٫۲۰۰ قوزئی سوماترا ایالتی
۱۱۸. بالئنداه ... ۱۲۷٫۰۳۲ ۱۳۸٫۹۴۳ باتی جاوه ایالتی
۱۱۹. سوبانگ ۷۳٫۰۲۷ ۱۰۷٫۹۴۱ ۱۳۸٫۴۶۱ باتی جاوه ایالتی
۱۲۰. ایندیرامایو ۵۶٫۴۴۷ ۹۶٫۳۷۸ ۱۳۶٫۰۷۱ باتی جاوه ایالتی
۱۲۱. پادالارانگ ۶۶٫۴۷۷ ۱۰۲٫۴۹۴ ۱۳۵٫۲۱۴ باتی جاوه ایالتی
۱۲۲. پایاکومبوه ۵۰٫۴۷۵ ۹۵٫۴۸۵ ۱۳۴٫۸۲۰ باتی سوماترا ایالتی
۱۲۳. مارتاپورا ۱۰۵٫۱۳۶ ... ۱۳۴٫۸۱۸ گونئی کالیمانتان ایالتی
۱۲۴. بلیتار ۱۱۲٫۹۸۶ ۱۲۶٫۴۵۳ ۱۳۴٫۵۷۰ دوغو جاوه ایالتی
۱۲۵. پاتی (شهر) ۵۹٫۳۵۲ ۹۷٫۷۶۳ ۱۳۴٫۵۴۴ اورتا جاوه ایالتی
۱۲۶. بالاراجا ... ۱۲۲٫۰۰۹ ۱۳۳٫۴۴۹ بانتن ایالتی
۱۲۷. لوماجانا ۶۹٫۵۵۱ ۱۰۳٫۳۳۶ ۱۳۲٫۷۶۹ دوغو جاوه ایالتی
۱۲۸. سورونگ ۷۹٫۶۵۷ ... ۱۳۲٫۷۰۰ پاپوا ایالتی
۱۲۹. جومبانگ ۹۲٫۶۰۷ ۱۱۵٫۰۰۷ ۱۳۱٫۱۵۵ دوغو جاوه ایالتی
۱۳۰. پامانوکان ۳۱٫۴۳۲ ۸۳٫۷۸۰ ۱۳۱٫۰۰۹ باتی جاوه ایالتی
۱۳۱. تانجونگ پینانگ ۸۹٫۹۱۲ ۱۱۲٫۸۴۶ ۱۳۰٫۷۲۵ جزایر ریائو ایالتی
۱۳۲. سیلئیونیی ۲۴٫۴۰۳ ۷۸٫۰۳۱ ۱۳۰٫۶۴۶ باتی جاوه ایالتی
۱۳۳. کئتاپانگ ۳۰٫۴۹۵ ۷۷٫۷۶۵ ۱۳۰٫۵۲۹ باتی جاوه ایالتی
۱۳۴. رانگ کاسپیتونگ ... ۱۱۸٫۹۵۸ ۱۳۰٫۱۱۲ بانتن ایالتی
۱۳۵. کلاتئن ۱۰۳٫۳۲۷ ۱۱۹٫۳۳۰ ۱۲۹٫۶۸۹ اورتا جاوه ایالتی
۱۳۶. تامان (جاوه تیمور) ... ۱۲۳٫۱۳۸ ۱۲۸٫۱۵۷ دوغو جاوه ایالتی
۱۳۷. باباکان ... ۱۱۶٫۹۸۷ ۱۲۷٫۹۵۶ باتی جاوه ایالتی
۱۳۸. پانگکال پینانگ ۱۰۸٫۳۷۷ ۱۲۰٫۵۳۵ ۱۲۷٫۸۵۴ جزایر بانگکا-بلیتونگ
۱۳۹. سیامیس ... ۱۱۵٫۸۹۰ ۱۲۶٫۷۵۶ باتی جاوه ایالتی
۱۴۰. کرئسئک ۲۰٫۳۳۲ ۷۹٫۷۵۰ ۱۲۶٫۳۸۸ بانتن ایالتی
۱۴۱. گاروت ۹۵٫۸۱۱ ۱۱۳٫۶۰۵ ۱۲۵٫۸۶۶ باتی جاوه ایالتی
۱۴۲. کئدونگ وونی ۷۶٫۹۴۸ ۱۰۲٫۹۴۶ ۱۲۳٫۳۷۸ اورتا جاوه ایالتی
۱۴۳. سوکاراجا ... ۱۱۲٫۴۳۸ ۱۲۲٫۹۸۰ باتی جاوه ایالتی
۱۴۴. پانگ کاه ۶۳٫۷۴۳ ۹۴٫۷۴۰ ۱۲۱٫۷۷۱ اورتا جاوه ایالتی
۱۴۵. سئپاتان ... ۱۱۱٫۰۱۸ ۱۲۱٫۴۲۷ بانتن ایالتی
۱۴۶. باتانگ (اندونئزی) ۷۸٫۷۳۶ ۱۰۲٫۶۷۲ ۱۲۰٫۹۷۰ اورتا جاوه ایالتی
۱۴۷. پاره پاره ۸۴٫۰۹۳ ۱۰۳٫۶۵۱ ۱۱۷٫۶۴۷ گونئی سولاوسی ایالتی
۱۴۸. تئبینگ تینگگی ۱۱۶٫۷۴۹ ۱۱۷٫۳۴۶ ۱۱۷٫۱۲۷ قوزئی سوماترا ایالتی
۱۴۹. تانجونگ بالایی - مئرال ۵۶٫۹۹۷ ... ۱۱۷٫۰۶۲ ریائو ایالتی
۱۵۰. ساوانقان ۹۱٫۱۳۴ ... ۱۱۶٫۹۴۷ باتی جاوه ایالتی
۱۵۱. آرجاوینانقون ۵۳٫۵۶۱ ۸۵٫۴۴۴ ۱۱۵٫۳۰۸ باتی جاوه ایالتی
۱۵۲. موجوکئرتو ۹۶٫۶۲۶ ۱۰۷٫۶۹۷ ۱۱۴٫۲۹۵ دوغو جاوه ایالتی
۱۵۳. سیپارای ۱۱۱٫۴۶۷ ۱۱۳٫۷۴۵ ۱۱۴٫۰۵۲ باتی جاوه ایالتی
۱۵۴. کئمانگ ... ۱۰۴٫۰۷۵ ۱۱۳٫۸۳۳ باتی جاوه ایالتی
۱۵۵. پوروئرئجو ۵۶٫۳۵۵ ۸۶٫۴۸۴ ۱۱۳٫۵۵۳ اورتا جاوه ایالتی
۱۵۶. سیساروا ۵۳٫۴۱۷ ۸۴٫۳۱۵ ۱۱۲٫۹۸۵ باتی جاوه ایالتی
۱۵۷. سیرئبون اوتارا ۲۲٫۳۸۴ ۶۸٫۴۶۰ ۱۱۲٫۷۲۷ باتی جاوه ایالتی
۱۵۸. سیتئورئوپ ۱۰۵٫۰۷۹ ۱۰۸٫۹۰۲ ۱۱۰٫۳۲۷ باتی جاوه ایالتی
۱۵۹. بانیووانگی ۸۹٫۸۷۷ ۱۰۲٫۴۲۲ ۱۱۰٫۳۱۳ دوغو جاوه ایالتی
۱۶۰. سونقایی پئنوح ۳۰٫۶۴۶ ۶۸٫۴۲۶ ۱۱۰٫۳۰۳ جامبی ایالتی
۱۶۱. پارابومولیح ۶۲٫۹۷۰ ۸۸٫۶۱۴ ۱۰۹٫۹۹۰ گونئی سوماترا ایالتی
۱۶۲. ماگئلانگ ۱۲۳٫۱۵۶ ۱۱۵٫۵۹۴ ۱۰۹٫۴۹۶ اورتا جاوه ایالتی
۱۶۳. سیارک ۷۷۲ ... ۹۸٫۵۷۰ ۱۰۷٫۷۱۳ گونئی سولاوسی ایالتی
۱۶۴. سومبئر ۲۹٫۷۷۵ ۶۷٫۷۵۰ ۱۰۷٫۲۵۳ باتی جاوه ایالتی
۱۶۵. بونتانگ ۶۶٫۸۴۲ ... ۱۰۷٫۱۱۱ دوغو کالیمانتان ایالتی
۱۶۶. ائنقامپئراح ... ۹۷٫۴۴۹ ۱۰۶٫۵۸۶ باتی جاوه ایالتی
۱۶۷. گیروگول ۶۳٫۹۰۲ ۸۷٫۴۱۸ ۱۰۶٫۳۳۳ اورتا جاوه ایالتی
۱۶۸. پاندئگئلانگ ۳۰٫۶۶۶ ۶۷٫۷۱۱ ۱۰۵٫۴۲۴ بانتن ایالتی
۱۶۹. رانتااوپراپات ۸۳٫۹۱۲ ... ۱۰۵٫۳۷۹ قوزئی سوماترا ایالتی
۱۷۰. بئلاوان ۸۳٫۶۶۶ ... ۱۰۵٫۰۷۰ قوزئی سوماترا ایالتی
۱۷۱. سینگ کاوانگ ۷۹٫۲۶۰ ۹۴٫۰۰۹ ۱۰۴٫۷۹۸ باتی کالیمانتان ایالتی
۱۷۲. تالانگ (شهر) ۶۲٫۱۵۷ ۸۵٫۶۷۷ ۱۰۴٫۷۴۱ اورتا جاوه ایالتی
۱۷۳. تئرنات (شهر) ۸۳٫۵۶۷ ۹۵٫۹۲۱ ۱۰۳٫۹۲۸ قوزئی ملوک ایالتی
۱۷۴. دئپوک (یوگیاکارتا) ۱۰۶٫۸۲۵ ۱۰۵٫۹۷۴ ۱۰۳٫۶۸۲ یوگیاکارتا ایالتی
۱۷۵. سیکارانگ ۱۲۹٫۰۵۳ ۱۱۳٫۶۳۹ ۱۰۳٫۳۰۸ باتی جاوه ایالتی
۱۷۶. پادانگ پاریامان ۳۶٫۹۴۷ ۷۱٫۷۲۰ ۱۰۲٫۶۷۹ باتی سوماترا ایالتی
۱۷۷. وونوسوبو ۴۲٫۶۱۵ ۷۲٫۷۸۵ ۱۰۲٫۶۲۰ اورتا جاوه ایالتی
۱۷۸. بوتیک تینگگی ۷۲٫۰۹۳ ۸۹٫۳۹۳ ۱۰۲٫۵۲۱ باتی سوماترا ایالتی
۱۷۹. دوکوهتوری ۷۰٫۸۵۵ ۸۸٫۷۹۶ ۱۰۱٫۸۹۴ اورتا جاوه ایالتی
۱۸۰. پادانگ سیدئمپوان ۹۱٫۱۵۳ ۹۷٫۵۰۵ ۱۰۱٫۴۴۳ قوزئی سوماترا ایالتی
۱۸۱. سیلئدوگ ... ۹۲٫۳۵۵ ۱۰۱٫۰۱۴ باتی جاوه ایالتی
۱۸۲. تاراکان (شهر) ۷۵٫۵۰۸ ۸۹٫۱۶۱ ۱۰۰٫۴۸۸ دوغو کالیمانتان ایالتی
۱۸۳. ماجالئنککا ۲۸٫۸۶۴ ۶۴٫۱۵۲ ۱۰۰٫۳۴۲ باتی جاوه ایالتی
۱۸۴. پامئکاسان ۴۸٫۶۵۴ ۷۵٫۶۴۱ ۱۰۰٫۱۶۷ دوغو جاوه ایالتی
۱۸۵. تئمبیلاحان ۴۷٫۹۰۰ ۷۴٫۶۰۱ ۱۰۰٫۰۵۹ ریائو ایالتی