Nobel Fizika Mükafatı

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Nobel Fizika mükafatıfizika sahəsi üzrə önəmli ixtiralar edən alimlərə təqdim olunan mükafatdır. Fizika üzrə ilk mükafatı Vilhelm Rentgen almışdır.

Mükafatın təqdim edildiyi il Mükafatı alan alimin adı Laureatın təmsil etdiyi ölkə Mükafata layiq görülmə səbəbi
1901 WilhelmRöntgen.JPG Wilhelm Conrad Rentgen Almaniya " Rentgen şüalarının (ya da x-şüaları) tapılmasında göstərdiyi müvəffəqiyyətli işlərindən ötəri"
1902 Hendrik Antoon Lorentz.jpg Hendrik Lorentz Hollandiya " magnetizmanın radiasiya Fenomenini təsirlərinin tapılmasında göstərdikləri müvəffəqiyyətli işlərindən ötəri."
Pieter Zeeman.jpg Pieter Zeeman Hollandiya
1903 Becquerel Henri photograph.jpg Antoine Henri Becquerel Fransa "Təbii radioaktivlik nin tapılmasında göstərdiyi müvəffəqiyyətli işlərindən ötəri"
Pierre Curie Fransa "Professor Henri Becquerel tərəfindən olan radiasiya fenomenin üzərinə reallaşdırdıqları birlikdə araşdırmalardan ötəri"
Mariecurie.jpg Marie Curie Polşa / Fransa
1904 John William Strutt.jpg John William Strutt Birləşmiş Krallıq "Əhəmiyyətli qazların yoğunluklarının tapılmasında və arqon qazının keşfindeki işlərindən ötəri"
1905 75px Philipp Eduard Anton von Lenard Almaniya "Katod şüalarına dair etdiyi işlərindən ötəri"
1906 Jj-thomson2.jpg Cozef John Thomson Birləşmiş Krallıq "Gazlardaki elektrik mesajımının dair etdiyi nəzəri və praktik çalışlardan ötəri"
1907 Albert Abraham Michelson2.jpg Albert Abraham Michelson Amerika Birləşmiş Ştatları "Optik qətilik alətləri və spektroskopik və meteoroloji araşdırmalarına köməklərindən ötəri"
1908 G lippmann.jpg Gabriel Lippmann Fransa "Cəhd Fenomenini söykənən bir metodla fotoqrafik bir şəkildə rəngləri yenidən çıxarmağı başarmasından ötəri"
1909 Guglielmo Marconi.jpg Guglielmo Marconi İtaliya " Wireless teleqraf inkişaf etdirilməsinə verdikləri töhfələrinə görə"
Ferdinand Braun.jpg Karl Ferdinand Braun Almaniya
1910 Johannes Diderik van der Waals.jpg Johannes Diderik van der Waals Hollandiya "Qazmaye vəziyyət tənliyi üzərinə işlərdən ötəri."
1911 Wilhelm Wien 1911.jpg Wilhelm Wien Almaniya "İstilik nın yayılma qanunları sahəsindəki tapıntılarından ötəri"
1912 Nils Gustaf Dalén.jpg Nils Gustaf Dale İsveç "Fənər və buylar açılmasında istifadə qaz akkumulyator ilə birlikdə istifadə otamatik regulator tapmasından ötəri"
1913 Kamerlingh portret.jpg Heike Kamerlingh-Onnes Hollandiya "Maddəli erin aşağı temperatur dakı xüsusiyyətlərinə dair etdiyi kəşflərdən ötəri. Bu görüşlər digər çoxu şeyin yanında maye helium un istehsalını mümkün etmişdir"
1914 Max von Laue.jpg Max von Laue Almaniya " X-şüalarının kristallarının tərəfindən qırılmasını kəşf etdiyini ötəri"
1915 William Henry Bragg.jpg William Henry Bragg Birləşmiş Krallıq " Kristalların strukturlarını x-şüaları köməyiylə analiz etməsinə işlərindən ötəri"
75px William Lawrence Bragg Birləşmiş Krallıq
1916 Mükafat verilmədi
1917 Charles Glover Barkla.jpg Charles Glover Barkla Birləşmiş Krallıq "Elementlerdeki X-şüası Floresanını tapmasından ötəri"
1918 Max planck.jpg Max Planck Almaniya " Enerji kuantasını tapmasından ötəri fizikaya təmin etdiyi irəliləyişlərin ötəri"
1919 Johannes Stark.jpg Johannes Stark Almaniya "Kanal ışınlarındaki Doppler təsiri ni və elektrik sahəsində lardaki spektral xətlər in ayrılmasını tapmasından ötəri"
1920 Guillaume 1920.jpg Charles Edouard Guillaume İsveçrə "Nikel polad alaşımlarındaki anomaliyaları taparaq fizikada həssas ölçüm edilməsinə təmin etdiyi verdikləri töhfələrinə görə"
1921 Einstein1921 by F Schmutzer 4.jpg Albert Einstein Almaniya
İsveçrə
" Nəzəri fizikaya verdikləri töhfələrinə və xüsusi olaraq fotoelektrik təsirin nə olduğunu şərhindən ötəri"
1922 Niels Bohr.jpg Niels Bohr Danimarka " Atomların quruluşuna və yaydığı radyosyona dair etdiyi kəşflərdən ötəri"
1923 Robert-millikan2.jpg Robert Andrews MILLIKAN Amerika Birləşmiş Ştatları "Elektrikteki təməl yüke və fotoelektrik təsir ye dair etdiyi işlərdən ötəri"
1924 75px Mann Siegbahn İsveç "X-şüası spektroskopiya sine dair işlərindən və kəşflərindən ötəri"
1925 James Franck.jpg James Franck Almaniya "Elektron un atoma dəyməsini idarə edən qaydalara dair kəşflərindən ötəri"
Gustav Hertz.jpg Gustav Hertz Almaniya
1926 Jean Baptiste Perrin Fransa "Maddənin süreksiz quruluşuna dair işlərindən və xüsusilə təcrübə tarazlığı buluşundan ötəri"
1927 Arthur Holly Compton.gif Arthur Holly Compton Amerika Birləşmiş Ştatları "Öz adıyla adlandırılmış təsiri bulmasaından ötəri"
Charles Thomson Rees Wilson at 1927 Solvay conference.jpg Charles Thomson Rees Wilson Birləşmiş Krallıq "Elektrik ilə yüklənmiş hissəciklərin yollarını sıxlaşmış buxarda görülə bilər etdiyi metodundan ötəri"
1928 Niels BohrUpOwenWillansRichardsonDownSolvay1927.JPG Owen Willans Richardson Birləşmiş Krallıq " Termionik Fenomenini dair işlərindən və xüsusilə öz adına adlandırılan qanunu tapmasından ötəri"
1929 Broglie Big.jpg Prince Louis-Victor Pierre Raymond də Broglie Fransa "Elektronların dalğa xüsusiyyətini kəşf etməsindən ötəri"
1930 Sir CV Raman.JPG Chandrasekhara Venkata Raman Hindistan "İşığın dağılması üstünə etdiyi işlərindən və öz adı verilən təsiri tapmasından ötəri"
1931 Mükafat verilmədi
1932 Werner Heisenberg at 1927 Solvay Conference.JPG Werner Heisenberg Almaniya "Kvant mexanikası yaratması və hidrogenin allotropik formalarının tapılmasına dair işlərindən ötəri"
1933 Erwin Schrödinger.jpg Erwin Schrödinger Avstriya "Atom nəzəriyyəsi nə dair yeni yaradıcı kəşflərindən ötəri"
Dirac 4.jpg Paul Dirac Birləşmiş Krallıq
1934 Mükafat verilmədi
1935 Chadwick.jpg James Chadwick Birləşmiş Krallıq " Nötron'u kəşf etməsindən ötəri"
1936 Hess.jpg Victor Francis Hess Avstriya " Kosmik radiasiyanı kəşfindən ötəri"
Carl anderson.1937.jpg Carl David Anderson Amerika Birləşmiş Ştatları " Pozitron'u kəşf etməsindən ötəri"
1937 75px Klinton Cozef DAVISSON Amerika Birləşmiş Ştatları "Təcrübi olaraq elektronların kristallar tərəfindən kırınımlarını bulmalarından ötəri
75px Corc Paget Thomson Birləşmiş Krallıq
1938 Enrico Fermi 1943-49.jpg Enrico Fermi İtaliya "Neytron ışınımından ötəri ibarət olan yeni radioaktiv elementlərin və yavaş neytronlar tərəfindən yaradılan nüvə reaksiyaya dair buluşundan ötəri"
1939 Ernest Orlando Lawrence.jpg Ernest Lawrence Amerika Birləşmiş Ştatları "Siklotron 'u kəşfi və inkişaf etdirməsi və onunla əldə etdiyi nəticələrdən, xüsusilə süni radioaktiv elementlər üzərinə olan nəticələrindən ötəri"
1940 Mükafat verilmədi
1941 Mükafat verilmədi
1942 Mükafat verilmədi
1943 Otto Stern.jpg Otto Stern Amerika Birləşmiş Ştatları "Molekulyar şüa metoduna etdiyi töhfələrə və proton un maqnetik moment ini tapmasından ötəri"
1944 Rabi.jpg Isidor Isaac Rabi Amerika Birləşmiş Ştatları "Atom nüvəsindəki magnetik xüsusiyyətləri qeyd etmək üçün inkişaf etdirdiyi rezonans üsulundan ötəri"
1945 Wolfgang Pauli young.jpg Wolfgang Pauli Avstriya "Öz adı da verilən kənarlaşdırmaq qanununu tapmasından ötəri"
1946 Bridgman.jpg Percy Williams BRIDGMAN Amerika Birləşmiş Ştatları "Tapdığı yüksək təzyiq çıxara bilən cihazdan və yüksək təzyiq fizikası nə dair etdiyi kəşflərdən ötəri"
1947 EVAppleton.jpg Edward Victor Appleton Birləşmiş Krallıq "Üst atmosfer fizikası üzərinə etdiyi araşdırmalardan və xüsusilə Appleton layı deyilən layı kəşfindən ötəri"
1948 Blackett.jpg Patrick Maynard Stuart Blackett Birləşmiş Krallıq "Wilson buxar otağı metodu deyilən metodu inkişaf etdirdiyini və bunun sayəsində nüvə fizika və kosmik radiasiyaya dair kəşflərindən ötəri"
1949 Yukawa.jpg Hideki Yukawa Yaponiya "Nüvə güclər haqqında etdiyi nəzəri işlərinə əsaslanaraq mezonların ola biləcəyinə dair təxmininə görə" Baxın: Yukawa potensialı
1950 Cecil Powell.jpg Cecil Frank Powell Birləşmiş Krallıq "Nüvə prosesləri araşdırmaq üçün inkişaf etdirdiyi foto metod və bu metodla birlikdə mezonlara dair kəşflərindən ötəri"
1951 Sir John Douglas Cockcroft.jpg John Douglas Cockcroft Birləşmiş Krallıq "Atom nüvəsinin süni olaraq sürətləndirilmiş atom parçacıklarıyla dönüştürülmesindeki premise işlərindən ötəri"
Ernest Walton.jpg Ernest Tomas SINTON Walton İrlandiya
1952 Felix Bloch, Stanford University.jpg Felix Bloch Amerika Birləşmiş Ştatları "Nüvə maqnit həssaslıq üzərinə inkişaf etdirdikləri yeni metodika və bu metodlar ilə etdikləri yeni kəşflərdən ötəri"
Edward Mills Purcell.jpg Edward Mills Purcell Amerika Birləşmiş Ştatları
1953 Zernike.jpg Frits Zernike Hollandiya "Faza əleyhdarlığı metodunun kullanışına dair nümayişimlərindən və xüsusilə faza əleyhdarlığı mikroskopunu tapmasından ötəri"
1954 Max Born.jpg Max Born Birləşmiş Krallıq "Kvant mexanikası nə dair etdiyi təməl araşdırmalardan və xüsusilə dalğa funksiyası na dair statistik yorumlamalarından ötəri"
Bothe.jpg Walther Both Qərbi Almaniya "Inkişaf etdirdiyi təsadüfi metod və bu metodla etdiyi kəşflərdən ötəri"
1955 Willis Lamb 1955.jpg Willis Eugene Lamb Amerika Birləşmiş Ştatları "Hidrogen spektri ndakı incə quruluşa dair kəşflərindən ötəri"
Polykarp Kusch.jpg Polykarp Kusch Amerika Birləşmiş Ştatları "Elektronun maqnetik momentine dair etdiyi həssas təsbitlərindən ötəri"
1956 Bardeen.jpg John Bardeen Amerika Birləşmiş Ştatları "Yarı keçirici lere dair işlərindən və tranzistor təsirini kəşfindən ötəri"
Brattain.jpg Walter Houser Brattain Amerika Birləşmiş Ştatları
William Shockley, Stanford University.jpg William Bradford Shockley Amerika Birləşmiş Ştatları
1957 Tsung-Dao Lee Çin Xalq Respublikası " Denklik qaydalarına dair əhatəli araşdırmalarından ötrü. Bu araşdırmalar təməl parçacıqlar a dair əhəmiyyətli görüşlərə səbəb olmuşdur"
CNYang.jpg Chen Ning Yang Çin Xalq Respublikası
1958 Cerenkov.jpg Pavel Alekseyevich Cherenkov Sovetlər Birliyi " Cherenkov-Vavilov təsiri ni bulmalarından və yorumlamalarından ötəri"
Ilya Frank.jpg Ilya Frank Sovetlər Birliyi
Igor Tamm.jpg Igor Yevgenyevich Tamm Sovetlər Birliyi
1959 Owen Chamberlain.jpg Owen Chamberlain Amerika Birləşmiş Ştatları "Antiproton u kəşfindən ötəri"
Segre.jpg Emilio Gino Segrè İtaliya
1960 Donald Glaser.jpg Donald Arthur Glaser Amerika Birləşmiş Ştatları " Bubble otağını kəşfindən ötəri"
1961 Robert Hofstadter.jpg Robert Hofstadter Amerika Birləşmiş Ştatları "Atom nüvəsindəki elektron dağılımına dair etdiyi və bu işlər nəticəsində əldə etdiyi nükleonların strukturlarını açıqlayan kəşflərindən ötəri"
Mossbauer.jpg Rudolf Ludwig Mössbauer Qərbi Almaniya "Qama radiasiyasının rezonans emiliminə dair etdiyi işlərdən və öz adını daşıyan təsiri tapmasından ötəri" Baxın: Mössbauer təsiri
1962 Landau.jpg Lev Davidovich Landau Sovetlər Birliyi " sıxlaşmış maddə, xüsusilə maye Helium, ilə əlaqədar liderlik edən nəzəriyyələrindən ötəri"
1963 Wigner, Eugene Paul 1928.jpg Eugene Paul Wigner Amerika Birləşmiş Ştatları "Atom nüvəsi və təməl parçacıqlar nəzəriyyəsinə verdikləri töhfələrinə, xüsusilə əsas simmetriya qanununun tapmasından və bu qanuna dair tətbiqlərindən ötəri"
Mayer.jpg Maria Goeppert-Mayer Amerika Birləşmiş Ştatları "Nüvə qabıq quruluşu na dair kəşflərindən ötəri" [1]
75px J. Hans D. Jensen Qərbi Almaniya
1964 Basov.jpg Nicolay Gennadiyevich Basov Sovetlər Birliyi "Kvant elektronikası nə dair etdikləri təməl işlərdən ötəri. Bu işlər osilatör lərin və Maser - lazer təsirinə əsaslanan gücləndirici lərin istehsalına imkan təmin etmişdir "
Aleksandr Prokhorov.jpg Aleksandr Prokhorov Sovetlər Birliyi
75px Charles Hard Townes Amerika Birləşmiş Ştatları
1965 Feynman at Los Alamos.jpg Richard Phillips Feynman Amerika Birləşmiş Ştatları "Kvant elektrodinamiği nə dair etdikləri təməl işlərdən və bu işlərin təməl parçacıq fizikasında varlığı dərin təsirdən ötəri"
Schwinger.jpg Julian Schwinger Amerika Birləşmiş Ştatları
Tomonaga.jpg Sin-Itiro Tomonaga Yaponiya
1966 Kastler.jpg Alfred qəsdi Fransa "Atomlardakı Hertz Rezonansı'nı araşdırmaq üçün tapdığı optik metoddan ötəri"
1967 Hans Bethe.jpg Hans Albrecht Beth Amerika Birləşmiş Ştatları "Nüvə reaksiya nəzəriyyəsinə etdiyi töhfələrə, özellikel ulduz ların enerji istehsalına dair kəşflərindən ötəri"
1968 Luis Alvarez ID badge.png Luis Walter Alvarez Amerika Birləşmiş Ştatları "Təməl parçacıq fizikasına verdikləri töhfələrinə, xüsusilə öz inkişaf etdirdiyi hidrogen bubble otağı nı istifadə edərək tapdığı çox saydakı rezonans vəziyyətindən ötəri"
1969 Murray Gell-Mann.jpg Murray Gell-Mann Amerika Birləşmiş Ştatları "Təməl parçacıq ların və təməl parçacıqların bir-birləriylə təsirini təsnif istiqamətli verdikləri töhfələrinə və kəşflərindən ötəri"
1970 YoungAlfven.jpg Hannes Olof Gösta Alfvén İsveç "Manyeto hidrodinamiğe və digər plazma fizikası sahələrindəki faydalı işləri və kəşflərdən ötəri"
Louis Eugène Félix Neel Fransa "Qatı hal fizikası ndə əhəmiyyətli tətbiqlərə gətirib çıxaracaq olan antiferro magnetismFerri magnetism ya dair kəşflərindən ötəri"
1971 Dennis Gabor Birləşmiş Krallıq " Holoqrafik metotu tapması və inkişaf etdirməsindən ötəri"
1972 Bardeen.jpg John Bardeen Amerika Birləşmiş Ştatları "Super keçiriciliyi dair ortaq şəkildə inkişaf etdirdikləri nəzəriyyədən ötəri"
Leon Neil Cooper Amerika Birləşmiş Ştatları
John Robert Schrieffer.jpg John Robert Schrieffer Amerika Birləşmiş Ştatları
1973 Leo Esaki Yaponiya " Yarı dirijorlarsuper keçiricilər dəki tünelleme Fenomenini dair təcrübi kəşflərindən ötəri"
Ivar Giaever.jpg Ivar Giaever Amerika Birləşmiş Ştatları
Brian David Josephson Birləşmiş Krallıq "Josephson təsiri olaraq da bilinən, tunel baryeri içindəki super axın fenomeninin xüsusiyyətlərini nəzəri olaraq təxmin etməsindən ötəri." [2]
1974 Martin RYLE Birləşmiş Krallıq "Radio astronomiya sahəsindəki qabaqcıl işlərindən ötəri; Ryle'ın açıqlıq sintezi nə dair etdiyi müşahidə və kəşflərdən və Hewish'in pulsarların tapılması üçün oynadığı təsirli rolundan ötəri"
Antony Hewish Birləşmiş Krallıq
1975 Aage Bohr.jpg Aage Niels Bohr Danimarka "Atom nüvəsindəki toplu hərəkət və parça hərəkətlərinin arasındakı əlaqəni bulmalarından və bu əlaqəni əsas götürərək atomun nüvəsinin quruluşu haqqındakı nəzəriyyəni inkişaf etdirmələrini ötəri"
75px Mən Roy Mottelson Danimarka
Leo James RAINWATER Amerika Birləşmiş Ştatları
1976 75px Burton Rixter Amerika Birləşmiş Ştatları "Yeni bir ağır təməl hissəciyin olması yolunda göstərdikləri premise işlərdən ötəri". Başqa sözlə: baryon ik maddələrin (nümunə olaraq atom nüvəsi) kuarklardan meydana gəldiyinə dair düşüncələrinin təsdiqlənib 'J / Ψ parçacığı' nın kəşf ötəri "
Samuel ting 10-19-10.jpg Samuel Chao Chung Ting Amerika Birləşmiş Ştatları
1977 Andersonphoto.jpg Philip Warren Anderson Amerika Birləşmiş Ştatları "Maqnetik nizamsız sistemlərin elktronik quruluşuna dair təməl nəzəri araşdırmalarından ötəri"
75px Neville Francis Mott Birləşmiş Krallıq
John HASBROUCK VAN VLECK Amerika Birləşmiş Ştatları
1978 Pyotr L Kapitsa Russian physicist 1964.jpg Pyotr Leonidovich Kapitsa Sovetlər Birliyi "Aşağı-istilik fizikası sahəsindəki təməl işlərindən və kəşflərindən ötəri"
Arno Penzias.jpg Arno Allan Penzias Amerika Birləşmiş Ştatları " Kosmik mikrodalğa arkaplan ışımasını bulmalarından ötəri"
Wilson penzias200.jpg Robert Woodrow Wilson Amerika Birləşmiş Ştatları
1979 Sheldon Glashow at Harvard.jpg Sheldon Lee Glashow Amerika Birləşmiş Ştatları "Təməl parçaçılar arasında birləşdirilmiş zəif nüvə və elektromaqnetik qarşılıqlı nəzəriyyəsinə dair verdikləri töhfələrinə və bunların əlavə olaraq gücsüz neytral axıntı ya dair proqnozlarını ötəri"
Abdus Salam.jpg Abdus Salam Pakistan
Steven-weinberg.jpg Steven Weinberg Amerika Birləşmiş Ştatları
1980 James Watson Cronin 2006.jpg James Watson Cronin Amerika Birləşmiş Ştatları "Təbii K-mezon unun bozunurken göstərdiyi təməl simmetriya qanununa zidd tapmasından ötəri"
Val Logsdon Fitch Amerika Birləşmiş Ştatları
1981 Nico 2006 Tucson Wiki.png Nicolaas Bloembergen Amerika Birləşmiş Ştatları "Lazer spektroskopinin inkişafında göstərdiyi töhfələrə görə"
Artur Schawlow, Stanford University.jpg Arthur Leonard Schawlow Amerika Birləşmiş Ştatları
Kai Mann Börje Siegbahn İsveç "Yüksək keyfiyyətli elektron spektroskopisinin inkişafında göstərdiyi töhfələrə görə"
1982 Kenneth G. Wilson Amerika Birləşmiş Ştatları "Faza geçişindeki kritik fenomeni ilə əlaqədar nəzəriyyəsindən ötəri"
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar Amerika Birləşmiş Ştatları "Ulduzların inkişafı və quruluşu ilə bağlı fiziki proses üzeirne etdiyi nəzəri işlərindən ötəri"
William Alfred Fowler Amerika Birləşmiş Ştatları "Kainatdakı kimyəvi elementlərin meydana gəlməsi ilə əlaqədar etdiyi nəzəri və təcrübi işlərindən ötəri"
1984 Carlo Rubbia W and Z bosons.jpg Carlo Rubbia İtaliya "Zəif gücdəki ötürülməsi təmin W və Z alan partiküllerinin olmasını təmin edən projedeki istiqamət göstərici işlərindən ötəri"
Simon van der Meer Hollandiya
1985 Klausvonklitzing.jpg Klaus von Klitzing Qərbi Almaniya " Kvant Hall təsirini tapmasından ötəri"
1986 Ernst Ruska Qərbi Almaniya "Elektron optiğindeki əsas təşkil edən işlərindən və ilk elektron mikroskopu nu dizayn etməsindən ötəri"
Gerd Binnig sw.jpg Gerd Binnig Qərbi Almaniya "Skaner tunel mikroskopu nun dizaynlarından ötəri"
Rohrer.jpg Heinrich Rohrer İsveçrə
1987 Ibmgb.jpg Johannes Georg Bednorz Qərbi Almaniya "Seramik malzemelerindeki cığır açan süperiletkenlik kəşflərindən ötəri"
Karl Alexander Mueller.jpg Karl Alexander Müller İsveçrə
1988 Leon M. Lederman.jpg Leon Max Lederman Amerika Birləşmiş Ştatları "Nötrino şüa metodundan və muon nötrino edərək lepton ların iki məzmunlu quruluşunun nümayişimindən ötəri"
Melvin Schwartz Amerika Birləşmiş Ştatları
Jack-Steinberger-2008.JPG Jack Steinberger Amerika Birləşmiş Ştatları
1989 75px Norman Foster Ramsey Amerika Birləşmiş Ştatları "Hidrogen Maser şüası və digər atom saatların istifadəsi ilə diskret yellənmək sahələrini tapmasından ötəri"
Hans Georg Dehmelt Amerika Birləşmiş Ştatları "Ion qapanı texnikasını inkişaf etdirməsindən ötəri"
Wolfgang Paul Qərbi Almaniya
1990 Jerome I. Friedman Amerika Birləşmiş Ştatları "Parçacıq fiziğindeki kvark modeli nin inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli yeri olan, elektron, proton və bağlı nötonların dərin inelastik yayılam ı ilə əlaqədar liderlik edən araşdırmalarından ötəri"
Henry Kendall by Tom Frost.jpg Henry Way Kendall Amerika Birləşmiş Ştatları
Richard E. Taylor Kanada
1991 Pierre-Gilles Rice University.jpg Pierre-Gilles de Gennes Fransa "Sadə sistemlərdəki nizam fenomeni ilə əlaqədar metodların kompleks sistemlərə də genellenebileceğine dair buluşundan ötəri. Xüsusilə maye kristalpolimerlər üzərində etdiyi işlərdən ötəri"
1992 CHARPAK Georges-24x50-2005 cropped.JPG Georges Charpak Fransa "Zərrələrdən detektörlerini tapmasından və inkişaf etdirməsindən ötəri (xüsusilə multi-kabelli mütənasib tank a dair etdiyi işlərdən ötəri"
1993 Russell Alan HULSE Amerika Birləşmiş Ştatları " Yeni bir tip pulsar tapmasından ötəri. Bu kəşflə kütlə çəkilişi araşdırmalarında yeni ehtimalların araşdırılma şansı doğuldu."
2008JosephTaylorWithMarietta.jpg Cozef Hooton Taylor, Jr. Amerika Birləşmiş Ştatları
1994 Bertram Brockhouse.jpg Bertram Brockhouse Kanada "Sıxlaşdırılmış maddə lerdeki neytron dağılımı texnikalarının və neytron spektroskopisinin inkişaf etdirilməsinə etmiş olduqları töhfələrə görə"
Clifford GLENWOOD SHULL Amerika Birləşmiş Ştatları "Sıxlaşdırılmış maddə lerdeki neytron dağılımı texnikalarının və neytron spektroskopisinin inkişaf etdirilməsinə etmiş olduqları töhfələrə görə"
1995 Martin Perl - tau.jpg Martin Lewis Perl Amerika Birləşmiş Ştatları " Tau lepton un tapılmasından və lepton fizikasına verdikləri töhfələrinə görə"
Frederick Reines.jpg Frederick Reines Amerika Birləşmiş Ştatları "Nötrino tapılmasından və lepton fizikasına etdiyi təcrübi töhfələrə görə"
1996 David M Lee Dec 2008.jpg David Morris Lee Amerika Birləşmiş Ştatları "Helium-3 'ün super akışkanlığının kəşfindən ötəri"
Douglas Osheroff.jpg Douglas D. Osheroff Amerika Birləşmiş Ştatları
Robert Coleman Richardson.jpg Robert Coleman Richardson Amerika Birləşmiş Ştatları
1997 StevenChu.jpg Steven Chu Amerika Birləşmiş Ştatları "Lazer işığıyla atomların soyudulması və tutulması üçün bir metod inkişaf etdirdiyinə görə"
Claude Cohen-Tannoudji.JPG Claude Cohen-Tannoudji Fransa
William Phillips-physicist photo.jpg William Daniel Phillips Amerika Birləşmiş Ştatları
1998 Robert Laughlin, Stanford University.jpg Robert B. Laughlin Amerika Birləşmiş Ştatları "Kvant akışkanlığının çox az xəbərdar edilmə nəticəsində yeni bir şəklinin tapmasından ötəri"
Horst Störmer.jpg Horst Ludwig Störmer Almaniya
Daniel Chee Tsui Amerika Birləşmiş Ştatları
1999 GerardtHooft.jpg Gerardus 't Hooft Hollandiya "Elektrozayıf qarşılıqlı in kvant quruluşunun işıqlandırılması işlərindən ötəri"
Martinus Veltman.jpg Martinus J.G. Veltman Hollandiya
2000 Zhores Alferov.jpg Zhores İvanoviç Alferov Rusiya "Çox sürətli optoelektronik te istifadə yarımkeçirici heteroyapısını inkişaf etdirməsindən ötəri"
Herbert Kroemer Almaniya
Jack St. Clair KILBY Amerika Birləşmiş Ştatları "İnteqrasiya dövrə nin bulunuşundaki oynadığı rol səbəbindən"
2001 Eric Cornell (sağda) və Carl Wieman (solda) Eric Allin Cornell Amerika Birləşmiş Ştatları "Qələvi atomlarının meydana gətirdiyi seyrək qazlardan Bose-Einstein sıxlaşması nın Meydana gətirmədəki nailiyyətlər və 'bu cəmləşmə təməl xüsusiyyətlərini haqqındakı işləri səbəbindən"
Carl Edwin Wieman Amerika Birləşmiş Ştatları
Ketterle.jpg Wolfgang Ketterle Almaniya
2002 Raymond Davis, Jr. Amerika Birləşmiş Ştatları "Astrofizik teki qabaqcıl işləri, xüsusilə kosmik nötrino ları müəyyən olunması səbəbindən"
Masatoshi Koshiba Yaponiya
RiccardoGiacconi.jpg Riccardo Giacconi Amerika Birləşmiş Ştatları "Kosmik X şüası qaynaqlarının tapılmasını təmin edən qabaqcıl astrofizika işləri səbəbiylə"
2003 AA Abrikosov ANL1.jpg Aleksey Alexeyevich Abrikosov Rusiya
Amerika Birləşmiş Ştatları
"Süperiletkenlersüperakışkanlar haqqındakı qabaqcıl işləri səbəbiylə"
Виталий Лазаревич Гинзбург.jpg Vitaly Lazarevich Ginzburg Rusiya
Anthony James LEGGETT Birləşmiş Krallıq
Amerika Birləşmiş Ştatları
2004 David Gross cropped.JPG Jonathan David Gross Amerika Birləşmiş Ştatları "Qüvvətli qarşılıqlı qaydasında 'asimptotik müstəqilliyi' tapdığı üçün"
H. David Politzer Amerika Birləşmiş Ştatları
FrankStockholm2004.jpg Frank Wilczek Amerika Birləşmiş Ştatları
2005 Roy Glauber Dec 10 2005.jpg Roy J. Glauber Amerika Birləşmiş Ştatları "Optik koherens in kvant nəzəriyyənin etdiyi töhfələrə görə"
John L. Hall.jpg John L. Hall Amerika Birləşmiş Ştatları "Lazer söykənən həssas-spektroskopiye xüsusilə tezlik tarağına dair etdikləri işlərdən ötəri"
Theodor W Haensch.jpg Theodor W. Hänsch Almaniya
2006 John-C-Mather.jpg John C. Mather Amerika Birləşmiş Ştatları "Kosmik mikrodalğa arkaplan ışıması nın quru cisim formasını və saxladığı anizotropisini bulmalarından ötəri"
75px Corc F. Smoot Amerika Birləşmiş Ştatları
2007 75px Albert Fərd Fransa " Nəhəng maqnetik müqavimət təsirləri üzərinə etdikləri işlərdən ötəri"
Peter Gruenberg 01.jpg Peter Grünberg Almaniya
2008 Mkobayashi.jpg Makoto Kobayashi Yaponiya "Təbiətdə ən az 3 kvark ailəsinin olduğunu nəzərdə tutan simmetriya qırılmasının mənşələrinin bulmalarından ötəri"
Masukawa.jpg Toshihide Maskawa Yaponiya
YoichiroNambu.jpg Yoichiro Nambu Amerika Birləşmiş Ştatları "Atom altı fizikada özbaşına simmetriya qırılması mövzusunda etdiyi işlərdən ötəri"
2009 Charles K. Kao cropped 2.jpg Charles K. Kao Çin
Birləşmiş Krallıq
"İşığın fiber optik içində köçürülməsi ilə optik rabitə sahəsindəki cığır bucaqçı işlərindən ötəri"
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-23.jpg Willard S. Boyle Kanada
Amerika Birləşmiş Ştatları
"Bir yarımkeçirici göstərmə dövrəsi (CCD sensor) icad etmələri ötəri" [3]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-24.jpg Corc E. Smith Amerika Birləşmiş Ştatları
2010 Geim.jpg Andre Geim Rusiya
Hollandiya
"iki-ölçülü grafen vəsaitini bağlı cığır açan təcrübələri üçün"
Konstantin Novoselov at MIPT.jpg Konstantin Novoselov Rusiya
Birləşmiş Krallıq
2011 Saul Perlmutter.jpg Saul Perlmutter Amerika Birləşmiş Ştatları "Uzaq süpernova ların araşdırılması nəticəsində kainatın sürətlənərək genişləndiyinə dair kəşflərindən ötəri"
Brian P Schmidt.jpg Brian P. Schmidt Amerika Birləşmiş Ştatları
Avstraliya
Adam Riess.jpg Adam G. Riess Amerika Birləşmiş Ştatları
2012 75px Serge Haroche Fransa
"Tekil kvant sistemlərinin manipulyasiya və ölçülməsini təmin edən, cığır açan xarakterli təcrübi üsullarından ötəri"
David Wineland 2008crop.jpg David J. Wineland Amerika Birləşmiş Ştatları
2013 75px Peter Higgs Birləşmiş Krallıq "atom altı zərrəciklərin kütləsinin mənşəyinə dair anlayışımıza iştirak edən və yaxın zamanda CERN 'in Böyük Hadron Collider' nda ATLASCMS təcrübələri ilə təxmin edilən təməl hissəciyin kəşf edilməsiylə təsdiq edilən mexanizmin nəzəri kəşfindən ötəri "
Francois Englert.jpg François Englert Belçika

Həmçinin bax[redaktə]

İstinadlar[redaktə]

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named N63
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named N73
  3. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named N09