Pitekantrop

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

XIX əsrin sonlarında Yava adasında,Trinil yaxınlığında avstrolopitekə nisbətən daha mükəmməlləşmiş və insana daha artıq bənzəyən meymunların qalıqları tapılmışdır.Tədqiqatlar onların Kaynazoy erasının dördüncü dövründə yaşadıqlarını aşkar etmişdir.Bu cür meymunların həmin ilk nümunəsi hollandiyalı həkim Dübua tərəfindən 1891-1892-ci illərdə kəşf edilmiş və Pitekantrop (meymun- insan)adlandırılmışdır.1936-cı ildə Yava adasındakı Modcokerto şəhəri yanında daha bir pitekantrop uşağın kəllə sümüyü tapılmışdır.Bu vaxtadək yeddi pitekantropun sümüyü tapılmışdır.Adından göründüyü kimi,pitekantrop-avstralopitek adlanan və inkişaf etmiş meymunlarla ən ibtidai insan arasındakı keçid formasının bir nümunəsidir.Bunu pitekantropun tapılmış qalıqlarında həm meymunlara və həm də insana xas olan əlamətlərin olmasıda sübut edir.Məsələn;onun kəllə sümüyünün zahiri görünüşü,gözüstü alın sümüyünün qabağa çıxması,alının kiçikliyi,bəzi dişlərin quruluşu və s.meymunlar üçün xarakterikdir.Avstropiteklərə nisbətən pitekantropun geniş alnı beynin inkişaf etmiş olduğunu göstərir.Həcmi etibarilə pitekantropun beyni də insana ən yaxın olmaqla müasir meymunların beynindən bir yarım və yaxud iki dəfə artıqdır(ən iri qorilla kəlləsinin həcmi 600 kub.sm,pitekantropun beyin həcmi isə 850-900 kub.sm idi).Tapılmış bir neçə sümüyü pitekantropun artıq iki ayaq üstə şaquli vəziyyətdə yeridiyini sübut edir.İnkişaf dərəcəsinə görə pitekantrop antropoidlərə daha yaxındır.Pitekantropun dövründə meşələrdə çoxlu sitrus və dəfnə ağacları bitmiş,bu meşələrdə çoxlu vəhşi camış,gərgədan,donuz,meymun,bəbir və pələng,hətta fil yaşadığını demək olar.Bu heyvanların çoxu vaxtilə Yava adasında püskürmüş böyük vulkan nəticəsində kül və torpaq altında qalıb məhv olmuşdur.(Trinil sümük təbəqəsi).Ehtimal ki,sümükləri tapılmış pitekantroplarda bu zaman məhv olmuşdur.İndiyədək pitekantrop məskənlərinə təsadüf edilməmişdir.Lakin pitakantropun işlətdiyi silahlar haqqında az da olsa məlumatımız vardır.Yava adasının cənubunda pitekantropun sümükləri tapılmış yer qatlarında alimlər Kvars daşından qayrılmış bir neçə kobud silah tapmışlar.Beləliklə pitekantrop və ona yaxın canlıların əmələ gəlməsi ilə insanın formalaşmasında ilk mərhələnin başa çatdığını demək olar.