Rəqsi hərəkət

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Rəqsi hərəkət — hər hansı trayektoriya üzrə müəyyən zaman müddətindən sonra təkrarlanan hərəkətdir. Periodik hərəkət-bərabər zaman fasilələrindən sonra təkrarlanan hərəkətdir və iki növü var:fırlanma hərəkəti və rəqsi hərəkət. Rəqs sistemi-rəqsi hərəkət icra edən cisim və ya cisimlər sistemidir. Sərbəst rəqslər-tarazlıq vəziyyətindən çıxarıldıqdan sonra sistemdə yaranan rəqslərdir. Məxsusi rəqs tezliyi-sistemi xarakterizə edən kəmiyyətlərlərdən asılı olan sərbəst rəqslərin tezliyinə deyilir. Rəqs tezliyi-1san-dəki rəqslərin sayıdır,ν ilə işarə olunur,ölçü vahidi 1/san=1Hs(hers). Rəqs periodu-bir tam rəqsə sərf olunan zamandır,T ilə işarə olunur və ölçü vahidi 1san-dir. Rəqs amplitudu-rəqs edən cismin tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdşğı ən böyük məsafədir,A ilə işarə olunur və BS-də ölçü vahidi 1m(metr)-dir. Yaylı rəqqasyaydan asılmış yükdür.Riyazi rəqqas-uzanmayan çəkisiz sapdan asılmış maddi nöqtədir. Məcburi rəqs-sistemin itirdiyi enerjinin periodik dəyişən xarici qüvvələr hesabına bərpa olunması nəticəsində yaranan rəqslərdir.

Mənbə:M.Murquzov,S.Abdullayev,X sinif Fizika,BAKINƏŞR 2005