Termodinamikanın birinci qanunu

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Termodinamikanın Birinci Qanunu. Sistem bir haldan başqa hala keçdikdə onun daxili enerjisinin dəyişməsi, xarici qüvvələrin işi ilə verilən istilik miqdarının cəminə bərabərdir.

\Delta\mathbf{U = A + Q}

Cismin daxili enerjisini iki yolla dəyişmək olar. 1) Üzərində iş görməklə. 2) İstilik miqdarı verməklə. Yuxarıdakı düsturda ::A = -A olduğunu nəzərə alsaq termodinamikanın birinci qanunu

Q = \Delta U + A^\prime

şəklində də yazmaq olar, yəni sistemə verilən istilik miqdarı onun daxili enerjisinin dəyişməsinə və sistemin xarici cisimlər üzərində gördüyü işə bərabərdir. İzoxor Prosesində (V = const) qazın həcmi dəyişmir (\Delta V = 0) və ona görə də görülən iş sıfra bərabərdir. A^\prime = A = 0. Bu halda sistemə verilən istilik miqdarı onun daxili enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir. Q = \Delta U İzotermik Prosesdə(T = const) və ya (\Delta T = 0) ideal qazın daxili enerjisi dəyişmir \Delta U = 0, sistemi verilən istilik miqdarı işin görülməsinə sərf olunur.