Çimnaz Məmmədova

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Çimnaz Məmmədova
Çimnaz Həsənəli qızı Məmmədova-Əliyeva
Çimnaz Məmmədova.png
Doğum tarixi 8 sentyabr 1952 (1952-09-08) (66 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Milliyyəti Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi Pedaqogika
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti
Elmi dərəcəsi Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Çimnaz Həsənəli qızı Məmmədova-ƏliyevaAzərbaycanlı alim, filoloq, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Çimnaz Həsənəli qızı Məmmədova 1952- ci il sentyabrın 8 – də Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1970 – ci ildə Bakı şəhəri Kirov rayonundakı 182 saylı məktəbi bitirmişdir. 1977- ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Təhsil müddətində 1971- 1980- cı illərdə Bakı şəhərindəki 135 saylı məktəbdə əvvəl iş içracısı, sonra Azərbaycan diliədəbiyyat müəllimi işləmişdir.

1990- cı ildə “Azərbaycan dili dərslərində lüğət frazeologiya üzrə işlərin sistemi (V – VIII siniflər)" mövzusunda namizədlik dessartasiyası müdafiyə etmişdir. 19832000 – ci illərdə Azərbaycan ETPEİ- də kiçik elmi işçi və aparıçı elmi işçi, 2000-2002- ci illərdə Bakıdakı 187 saylı orta məktəbdə müəllim işləmişdir. 2002- ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşıdır. 20022004- cü illərdə “Azərbaycan dili və onun tədrisi metotikası” kafedrasının müəllimidir. Hal- hazırda həmin kafedranın dosentidir.

Müxtəlif kitablar və jurnallarda 50- dən çox nəşr edilən məqalələrin müəllifidir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycan dili dərslərində frazeoloji birləşmələr üzərində işin təşkili təcrübəsindən “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 1981, №4, s. 40-48
 • Orta məktəblərdə Azərbaycan dili dərslərində frazeoloji birləşmələr üzərində işin bəzi məsələləri. “Respublika aspirantlarının elmi konfransının materialları”, II kitab, B, “Elm” 1982 s. 204-206
 • Sintaktik təhlil frazeologizmlər üzərində işin təşkili vasitələrindən biri kimi “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 1983 №1,s. 9-13
 • Sinonimika üzrə iş şagirdlərin nitqini frazeologizmlərlə zənginləşdirməyin vasitələrindən biri kimi Respublika asperantlarının elmi konfransnın materialları, II kitab, B, Elm, 1984. s. 223-226.
 • Şagirdlərin yaradıcı yazılarındakı səhvlərin təsnifi məsələsinə dair “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 1984 №4, s. 43-45.
 • Şagird yazılarındakı təkrarla əlaqədar nitq səhvləri haqqında “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 1985 №3, səh. 47- 50
 • Frazeoloji birləşmələrə dair didaktik materiallar. “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi” jurnalı 1988 № 3. s. 38-39
 • Sinonim frazeoloji birləşmələr. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalı; 1989, № 1, s. 46-48.
 • Təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan diliədəbiyyatdan proqram materiallarının planlaşdırılması, B. 1989, Ə.Abbasovla birlikdə
 • Frazeoloji birləşməli cümlələrin sintaktik təhlilində linqvistik eksperiment priyomundan istifadə, “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 1990 №1, s. 21-26. H. Abdulladyeva ilə birlikdə.
 • Sifətin tədrisi prosesində üslubiyyatla bağlı işlərin imkan və yolları. “Ana sözü” jurnalı, 1996, № 5-6,. s. 15-17.
 • IX-XI siniflərdə Azərbaycan dili təliminin məzmununun təkmilləşdirilməsi. “Ümumitəhsil məktəbinin aktual promləmləri” mövzusunda respublika ali məktəblərarası elmi-praktik konfransının tezisləri”. 1996, s. 43-44
 • Ustad sözü “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 1997 №1, s. 23-27
 • X-XI siniflərdə üslubiyyatın tədrisinə dair. “Orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi problemləri” B, 1998, s. 56-65
 • Azərbaycan dili təliminin məzmunu, “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 12 mart 1998.
 • Azərbaycan dili dərslərində “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarının dili üzərində iş. “Kitabi- Dədə Qorqud”un – 1300 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, B, 1999, s. 97-102.
 • İsmin bəzi üslubi imkanları və onların təlimdə nəzərə alınması, “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi”, 1999 №3. s. 7-11.
 • Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində Azərbaycan dili təlimi məzmununun təkmilləşdirilməsinə dair. “Azərbaycan diliədəbiyyat tədrisi”, 1999, №3, s. 7-12.
 • Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində Azərbaycan dili təlimi məzmununun təkminləşdirilməsinə dair. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, 1999, № 4, s. 57-65.
 • Ümumitəhsil məktəblərinin V – XI sinifləri üçün Azərbaycan diliədəbiyyatdan proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması, B, 1999, kollektiv.
 • X- XI siniflərdə üslubların tədrisi, “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 10-16 iyun 1999.
 • Yeni orfoqrafiya qaydaları lahiyəsi barədə. “Günaydın” qəzeti, 6-7 iyul 1999. Ə. Abbasovla birlikdə.
 • Azərbaycan dili. “Azərbaycan Respublikası məktəblərinin təhsil standartları” kitabı, B, 2000. s. 78-104. Kollektiv.
 • Azərbaycan dili. Ümumtəhsil məktəblərində seçmə fənlər. B, “Naşir” 2001. s. 7-26
 • Regionşünaslıq ixtisasının rus bölməsi üçün “Azərbaycan dili” proqramı. BSU- nun türkologiya kafedrası üzrə proqramlar, B, 2002, s. 81-86
 • BSU - nun İbtidai təhsil kafedrası üzrə magistratura üçün “İbtidai siniflərdə ana dili tədrisi metodikasının nəzəri əsasları” fənnindən proqram, B, 2008, s. 37-47
 • BSU- nun İbtidai təhsil kafedrası üzrə magistratura üçün “Ana dilinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri” fənni üzrə proqram. B, 2008, s. 3-13.
 • “Ana dilinin tədrisi metodikası” fənni üzrə proqram. B, 2006, Ş.Ağakişiyeva ilə birlikdə.
 • Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti. B, “Ayna” mətbu evi, 2007, kollektiv
 • Məktəblinin lüğəti. B, “Ayna” mətbu evi, 2008, Kolektiv.
 • Bir dərslik haqqında mülahizələrimiz. DilƏdəbiyyat, B, Beynəlxalq jurnal, 2011, №2, s. 272 – 274. E. Əhmədova ilə birlikdə.
 • Dilimizin saflığını qoruyaq. “Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri.” 2013, №2, s. 48 – 51.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]