Üzük-çalovabənzər oynaq

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Üzük-çalovabənzər oynaq
Qırtlağın anatomiyası
Qırtlağın anatomiyası
Qırtlaq qığırdaqları
Qırtlaq qığırdaqları
Latınca Articulatio cricoarytenoidea
Sistem Tənəffüs

Üzük-çalovabənzər oynaq (lat. articulatio cricoarytenoidea) — qırtlağa aid oynaq. Üzük-çalovabənzər oynaq çalovabənzər qığırdağın əsasındakı lat. facies articularis cricoidea üzüyəbənzər qığırdağın səfhəsi üzərindəki lat. facies articularis arytenoidea ilı birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bu oynağın kapsulu nazikdir və arxa tərəfdən bir bağ — lat. lig. cricoarytenoideum posterius vasitəsilə möhkəmlənmişdir. Çalovabənzər qığırdaq bu oynaqda öz oxunun başına hərlənərək önə, arxaya, içəri və bayır tərəfə hərəkət edir.