İctimai rəy

From Vikipediya
Jump to navigation Jump to search
  • insanların sosial gerçəkliyin hadisə və faktlarına, müxtəlif qrupların və ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin fəaliyyətinə münasibətini təsbit edən qeyri-rəsmi kütləvi şüurun mövcud olması üsulu. İctimai rəydə insanların həyat hadisələrinə, siyasi partiyaların, ayrı-ayrı qurumların fəaliyyətinə münasibəti öz əksini tapır.

Ədəbiyyat[edit | edit source]

  • Əliquliyev R., Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.