İddia

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
 • nəyə isə mülkiyyət hüququnun bildirilməsi;
 • kreditorun, alıcının, müştərinin borcunun qaytarılması, zərərin ödənilməsi, alınan əmtəədə yaxud görülən işdə aşkarlanan qüsurların aradan qaldırılması haqqında ərizə;
 • kreditorun hüquqlarının pozulması ilə bağlı yaranan mübahisənin könüllü nizamlanması haqqında kreditorun borc alana ünvanladığı tələb;
 • məhkəmə, yaxud arbitraj qaydasında iddiaçının cavabdehə qarşı irəli sürdüyü, təqdim etdiyi və onlar arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinə, yaxud iddiaçının qanundan irəli gələn hüquqlarına əsaslanan tələb;
 • pozulmuş və ya mübahisəli hüququn, qanunla qorunan mənafeyin müdafiəsi üçün məhkəməyə, arbitraja, yoldaşlıq məhkəməsinə və münsiflər məhkəməsinə edilən müraciət;
 • tələb;
 • haqlı-haqsız bir fikrin üstündə inad etmək, bir şeyi başqalarına da qəbul etdirməyə çalışmaq;
 • özünə isnad etdiyi bir keyfiyyətin, sifətin başqaları tərəfindən də qəbul və təsdiqinə çalışma, özü haqqında böyük fikirdə olma;
 • lovğalıq, təşəxxüs, təkəbbür, özünü yüksək tutma.

İddiaçı[redaktə | əsas redaktə]

 • birindən iddiası olan, bir şeyi istəməyə, tələb etməyə əsası olan adam;
 • böyük iddiası olan adam, özü haqqında böyük fikirdə olub, bunun başqaları tərəfindən də qəbul edilməsinə çalışan adam;
 • mülki hüquqda özünün pozulmuş və ya mübahisəli hüququn, qanunla qorunan mənafelərin müdafiəsi üçün məhkəməyə, arbitraja, yoldaşlıq məhkəməsinə, yaxud münsiflər məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət edən fiziki ya da hüququ şəxs.

İddia etmək[redaktə | əsas redaktə]

 • nəyisə əldə etməyə, nəyəsə nail olmağa çalışmaq;
 • hər hansı bir xüsusiyyəti, keyfiyyəti özü-özünə aid edərək, digərləri tərəfindən də qəbul edilməsinə çalışmaq.


Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

 • Əliquliyev R.. Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.