İlhamə Kərimova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İlhamə Kərimova
İlhamə Qüdrət qızı Kərimova
İlhamə Kərimova.jpg
Doğum tarixi 31 yanvar 1958(1958-01-31)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Siyəzən rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Biologiya, Entomologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Dosent
İş yeri AMEA
Təhsili ali

İlhamə Qüdrət qızı Kərimova (31 yanvar 1964)— AMEA Zoologiya İnstitutunun dosenti, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

İlhamə Qüdrət qızı Kərimova 31 yanvar 1964-cü ildə Azərbaycan Respublikası Siyəzən rayonunda anadan olmuşdur. 1981-ci ildə ildə Siyəzən rayonu 2 nömrəli orta məktəbi, 1988-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1988-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun Cücülərin ekologiyası və fiziologiyası laboratoriyasına baş laborant vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1990-cı ildə kiçik elmi işçi, 1999-cu ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə keçirilmiş və hal-hazırda bu vəzifədə çalışır. 1997-ci ildə “Meteorus versicolor Wesm. və Rogas rossicus Kok. (Hym.Braconidae) parazitoidlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və onların Tephrina arenacearia Den.et Schiff.-in (Geometridae) sayının tənzimlənməsində rolu” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2012-ci ildə dosent elmi adı almışdır. Hal-hazırda “Azərbaycanın torqanadlı (Neuroptera) cücülərinin (Myrmeleontidae, Ascalaphidae, Mantispidae) fauna, sistematika, ekologiya və filogeniyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

İ.Q.Kərimova 5 tematik işin əsas icraçılarından biri olmuşdur.

 1. Bəzi sovkaların parazitləri olan Macrocentrus collaris Spin., Meterus rubens Nees bioekoloji xüsusiyyətləri” (1991-1995)
 2. Parazitoid-sahib sistemində qarşılıqlı münasibətlərin eksperimental tədqiqi əsasında Roqas cinsi növlərinin öyrənilməsi (1996-2000)
 3. Neftlə çirklənməyə məruz qalmış Şimal-Şərqi Azərbaycan meşələrində entomofaunanın tədqiqi (2001-2005)
 4. Azərbaycanda Coleoptera dəstəsinə aid olan Carabidae, Cerambycidae, Buprestidae fəsilələrinin ekoloji-faunistik icmalı, nadir və təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri (2006-2010)
 5. Azərbaycanın Böyük Qafqaz təbii vilayətində karabid və uzunbığ böcəklərin biomüxtəlifliyi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin müasir vəziyyəti (2011-2013).

Hal-hazırda “Azərbaycanın Lənkəran təbii vilayətində karabid və uzunbığ böcəklərin biomüxtəlifliyi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin müasir vəziyyəti (2014-2016)” mövzusunda tematik işin əsas icraçılarından biridir. İ.Q.Kərimova Beynəlxalq fondlar tərəfindən maliyyələşdirilmiş 5 elmi layihənin əsas icraçılarından olmuşdur: NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant, Partner-country Project «Neftlə çirklənmənin entomofaunaya təsiri» (2002-2004); (Scientific & Technological Center in Ukraine) (STCU) “Azərbaycan meşələrinə kütləvi ziyan vuran bəzi pulcuqqanadlıların (tək və həlqəvi ipəksarıyan) bioekologiyası və təbii düşmənləri” (2008-2010); US Civilian Research and Development Foundation (CRDF) (BGP) «Azərbaycanda tək ipəksarıyan, onun təbii düşmənləri və qida bitkiləri» (2008-2010); Scientific & Technological Center in Ukraine (STCU) “Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca (Azərbaycan ərazisi) entomofaunanın vəziyyəti”; Azərbaycan elm fondu “Azərbaycan faunasının cücülər sinfinin öyrənilməmiş qruplarının tədqiqi, onların statuslarının, nadirlik dərəcəsinin müəyənləşdirilməsi” (2011-2012). İ.Q.Kərimovanın 63 elmi əsəri çapdan çıxmışdır.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. И.Г.Керимова Влияние ювеноида альтозар 4 z на диапаузирующие куколки хлопковой совки. / Х.Ф.Кулиева // Материалы II Закавказской конференции Энтомологов. Тифлис,1989.
 2. Kərimova İ.Q.Abşeronda tərəvəz və yonca bitkiləri zərərvericilərini tələf edən bəzi parazitoidlərin davranış xüsusiyyətləri. / Abdinbəyova А.Ə., Hüseynova Е.А. // Tezis, Bakı və şəhərətrafı ərazilərin ekoloji problemləri. Elmi-praktik konfrans. Bakı.1992.
 3. İ.Q.Kərimova Meteorus versicolor Wesm (Hymenoptera, Braconidae) minicisinin bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri. /A.Ə.Abdinbəyova// Azərb.ЕА Xəbərləri. Biol. elm.ser.Bakı. Elm. 1993. №1-3
 4. И.Г.Керимова. Некоторые эколого-физиологические особенности хлопковой и озимой совок. / А.А.Абдинбекова, Б.А.Ахмедов //Deposit. AzNIINTI № 2172-Az.3/7 1994
 5. İ.Q.Kərimova. Rogas rossicus Kok (Hymenoptera, Braconidae) funksional reaksiyası. / A.Ə.Abdinbəyova // Azərb.ЕА Xəbərləri. Biol. elm.ser.Bakı. Elm. 1995. №1-6
 6. İ.Q.Kərimova. Meteorus versicolor Wesm. və Rogas rossicus Kok. (Hym.Braconidae) parazitoidlərinin sarı çəmən qarışçısının sayının tənzimlənməsində rolu//Akad.М.Ə.Musayevin 75 illiyinə həsr olunmuş «Heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması» mövzusunda elmi konf. Mat.Bakı.Elm.1997
 7. İ.Q.Kərimova. Meteorus versicolor Wesm. вя Rogas rossicus Kok. (Hym.Braconidae) parazitoidlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və onların Tephrina arenacearia Den.et Schiff.-in (Geometridae) sayının tənzimlənməsində rolu// Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı.Bakı, 1997.
 8. İ.Q.Kərimova. Sarı çəmən qarışçısının fəaliyyətinin zərərsizləşdirilməsində bioloji mübarizənin rolu.// Azərb.resp.Təhsil nazirliyi, Azərb. Sənaye İnstitutu, Azərb. resp. Elmlər Akademiyası Polimer Materiallar İnstitutu « Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi». Sumqayıt 1998.
 9. İ.G.Kerimova. The behavioural abilities of Meteorus versicolor Wesm. and Rogas rossicus Kok.( Hym., Braconidae) parasitoids of Tephrina arenacearia Den:et Schiff. (Lep., Geometridae). / A.A.Abdinbekova // Turkish journal of zoology. 1998. v.22. №3.
 10. İ.G.Kerimova. Responses of Meteorus versicolor Wesm. (Hym., Braconidae) to the population density of Tephrina arenacearia Den:et Schiff. (Lep., Geometridae) / A.A.Abdinbekova // Turkish journal of zoology. 1999. v.23. №4.
 11. İ.G.Kerimova. On the biology of Tephrina arenacearia Den.et Schiff. (Lepidoptera, Geometridae) in Azerbaijan. // Polysh journal of Entomology, Gdynia V. 69. 2000
 12. İ.Q.Kərimova. Rogas rossicus Kok.(Braconidae) axtarış davranışı// «Bilgi» jurn. № 2, 2000. Bakı
 13. İ.Q.Kərimova. Rogas cinsinin bioekoloji səciyyəsi. / A.Ə.Abdinbəyova, E.A.Hüseynova // «Bilgi» jurn. № 4, 2001. Bakı
 14. İ.Q.Kərimova. Şimal-Şərqi Azərbaycanda Rogas cinsindən olan növlərin vəziyyətinin analizi. /E.A.Hüseynova// Azərbaycan resp.Təhsil Nazirliyi,Bakı Dövlət universiteti “Biologiyanın müasir problemləri” mövzusunda elmi-konf.materialları (15-16 may).BDU-2001,
 15. И.Г.Керимова. Влияние Нефтезагрязнений на Состояние и Биоразнообразие Энтомофауны В Лесных Ценозах Северо Восточного Азербайджана, tezis. / Гусейнова Э.А, M.Реджек// XI international Symposium on biointicators. Problems of today in bioindication and biomoni-toring. 17-21 Sept., 2001 Syktyvkar, Komi Republic, Russia
 16. İ.Q.Kərimova. Azərbaycanın Şimal-Şərq meşələrində toplanmış Lepidoptera dəstəsinin nümayəndələri. / E.A.Hüseynova, G.Tozlu // Görkəmli alim və ictimai xadim, akad.H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «H.Əliyev və Azərbaycanda ətraf mühitin davamlı inkişafının problıemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri, Bakı, 2002, s.296-297
 17. И.Г.Керимова. Некоторые краснокнижные виды жуков Северо-Восточного Азербайджана сегодня. / Гусейнова Э.А, Тозлу Г.// Конференция посвещенной году гор, Грузия, 2002,
 18. И.Г.Керимова. Заселенность лесов Северо-Восточного Азербайджана представителями отряда Coleoptera. / Гусейнова Э.А,Магеррамова Ш.М., Тозлу Г. // IV Международная Конференция «Биологическая Разнообразия Кафказа», Махачкала, 2002
 19. I.G.Kerimova. To insect fauna (Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera) of Noth-Eastern forests of Azerbaijan.// VII European congress of entomology Grecce. Thessaloniki. October 7-13. 2002
 20. İ.G.Kerimova. Rogases (Hymenoptera, Braconidae) – parasitoids of Lepidoptera. / E.A.Guseynova, Maharramova Sh.M., G.Tozlu / Türkiye 5. Biolojik mücadele kongresi. Türkiye, Erzurum, 2003
 21. İ.Q.Kərimova. Azərbaycanın uzunbığ böcəkləri (Cerambycidae) faunasına dair //Azərb.zool.cəmiyyətinin I qurultayının materialları. Bakı. 2003
 22. И.Г.Керимова. Представители отряда Hymenoptera в горных лесах северо-восточного Азербайджана, подверженных нефтяному загрязнению. / Гусейнова Э.А., Магеррамова Ш.М., Тозлу Г.// Биологическое разнообразие Кавказа.Труды 3-ей Между-народной конф.Сухум.11-14 сентября.2004.том.1.Нальчик.
 23. İ.G.Kerimova. İnfluence Of Oil Pollution On Entomofauna. / E.A.Huseynova, Sh.M.Maharramova, G.Tozlu // International Conference on Bioremediation of Soil and Ground water. 05-08 September Cracow, Poland, 2004
 24. Керимова И.Г. Представители отряда Homoptera в горных лесах северо-восточного Азербайджана, подверженных нефтяному загрязнению, Биоразнообразие Кавказа. /Гусейнова Э.А., Ш.М.Магеррамова, Тозлу Г. // Тр.3-ей межд. Конф. Сухум.11-14 сент. 2004. т.1 Нальчик
 25. I.G. Kerimova.Coleoptera (Cerambycidae, Curculionidae) of the oil - polluted forests in north eastern Azerbaijan. / G.Tozlu, Sh.M. Maharramova, E.A.Huseynova // „Linzer biologis-chen Beiträge“ and „Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs“,37.1б 2005
 26. İ.Q.Kərimova. Azərbaycanın neftlə çirklənməyə məruz qalmış şimal-şərq meşələrində nadir böcək növləri./E.A.Hüseynova, Ş.M.Məhərrəmova// Az.MEA, Az.Kənd Təsər. Naz. Aqrar Elm Mərkəzi. Az Elmi Tədq. Bit. Müh. Inst., Görkəmli alim –entomoloq S.R.Məmmədovanın 80-il. həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Gəncə – 2005.
 27. İ.Q.Kərimova. Azərbaycanın şimal-şərq meşələrində neftlə çirklənmənin entomofaunaya təsiri./E.A.Hüseynova// Zoologiya inst.əsərləri. Bakı «Elm» 2006, c. ХХХVIII. səh.504-513.
 28. И.Г.Керимова. Влияние нефтяного загрязнения на энтомофауну в лесах Северо-Восточного Азербайджана, Горные экосистемы и их компоненты. / Гусейнова Э.А., Магеррамова Ш.М. // Матер. межд. конфер.13-18 августа 2007.Ч.1 Москва: Товар.научн.изд.КМК.
 29. Kərimova İ.Q.Böyük Qafqazın Azərbaycan meşələrində tək ipəksarıyanın (Lymantria dispar L.) populyasiyasının müasir vəziyyəti haqqında. / Nuriyeva İ.A., Əhmədov B.Ə., Hüseynova E.A., Məhərrəmova Ş.M.// Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyyətinin əsərləri. İ cild. Bakı, 2008,
 30. Kərimova İ.Q. Abşeronda yayılmış uzunbığ böcəklər (Coleoptera,Cerambycidae). //Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyyətinin əsərləri. İ cild. Bakı, 2008
 31. Kərimova İ.Q. Azərbaycan meşələri üçün potensial təhlükə - Asiya uzunbığı. // Elm və Həyat, İSSN-0134-3386, N 1, 2010, s.53-56
 32. И.Г.Керимова. Материалы к фауне жуков - усачей (Cerambycidae) Азербайджана //I Международная научно-практическая конференция Беккеровских чтений. 27 мая-29 мая 2010. С.401-404
 33. İ.G.Kerimova Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan Republic Part 1. Subfamilies Doryctinae, Rogadinae, Braconinae (Hymenoptera), Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology. / A.A.Abdinbekova, E.A.Huseynova // Müncheberg, Germany, İSSN 0005-805X, 60 (2010)2, s. 427-440
 34. İ.G.Kerimova Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan Republic Part II. Subfamily Braconinae (Hymenoptera), Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology. / A.A.Abdinbekova, E.A.Huseynova // Müncheberg, Germany, İSSN 0005-805X, 60 (2010)2, s. 441-462
 35. Kərimova İ.Q. Parandra Latreille, 1804 (Coleoptera,Cerambycidae) cinsinin icmalı // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild.s.319-324
 36. İ.Q.Kərimova. Şimal-Şərqi Azərbaycanın meşələrində neftlə çirklənmə ilə əlaqədar entomofaunanın növ tərkibinin dəyişməsi. / E.A.Hüseynova, Ş.M.Məhərrəmova // Azərb.MEA Xəbərləri.biol.elm.ser. 2008.s. 75-80
 37. İ.Q.Kərimova. Üçpərli Talış çapağanı – Carabus (Proctrustes) talyschensis Ménétriés, 1832. /Z.M.Məmmədov// Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr. 2011
 38. İ.Q.Kərimova. Qafqaz ilbizyeyən fışqırdanı – Carabus (Procerus) caucasicus ssp. caucasicus Adams, 1817. /Z.M.Məmmədov // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 39. İ.Q.Kərimova. Kiçik qəşəng böcək Calosoma (Acalosoma)inquisitor (Linnaeus,1758). /Z.M.Məmmədov // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 40. İ.Q.Kərimova. Qəşəng böcək – Calosoma(Calosoma) sycophanta Linnaeus, 1958. /Z.M.Məmmədov // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 41. İ.Q.Kərimova. Fərat çapağanı – Megacephala euphratica Dejean in Latreille & Dejean, 1822. /Z.M.Məmmədov// Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 42. İ.Q.Kərimova. Palıd diserkası – Hemidicera fritillum Ménétriés, 1832. /Z.M.Məmmədov // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 43. İ.Q.Kərimova. Solomon qızılböcəyi – Ancylocheria salomonii Thomson, 1878. /Z.M.Məmmədov// Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 44. İ.Q.Kərimova. Maral böcək – Lucanus cervus (Linnaeus,1758). / Z.M.Məmmədov// Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 45. İ.Q.Kərimova. Xəzər parandrası – Parandra Archandra caspia Ménétriés, 1832, // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 46. İ.Q.Kərimova. Döşüdişli uzunbığ - Rhaesus serricollis Motschulsky, 1838, // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 47. İ.Q.Kərimova. Böyük qısaqanad uzunbığ - Necydalis major Linnaeus, 1758, // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 48. İ.Q.Kərimova. Alp rozaliyası – Rosalia alpina Linnaeus, 1758 // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 49. İ.Q.Kərimova. Tünd qırmızı Talış uzunbığı – Purpuricenus talyshensis Reitter, 1891 // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 50. İ.Q.Kərimova. Qara uzunbığ - Morimus verecundus Faldermann, 1836 // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 51. İ.Q.Kərimova. Talış kökyeyəni – Dorcadion (Cribridorcadion) talyschense Ganglbauer, 1884 // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 52. İ.Q.Kərimova. Skovits uzunbığı – Mallosia (Semnosia) scovitzii Faldermann, 1837 // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 53. İ.Q.Kərimova. Qobustan malloziyası - Mallosia (Eumallosia) herminae ssp.gobustanica Danilevsky, 1990, // Azərbaycanın Qırmızı kitabı. II nəşr.
 54. İ.Q.Kərimova. Azərbaycanin uzunbiğ böcəklərinin ekoloji xüsusiyyətlərinə dair, Зоолоэийа ин-нун ясярляри. Бакы «Елм» 2011, C.29 сящ.165-171., ,
 55. İ.Q.Kərimova. Darqanad böcəklər (Coleoptera, Oedemeridae)fəsiləsinin öyrənilməsinə dair, AMEA Zool.inst. əsərləri, c.30, N1, Bakı, “Elm”, 2012, s.126-131, ,
 56. İ.Q.Kərimova. Aromia (Aromia)moschata ssp.ambrosiaca Steven, 1809 və Stromatium unicolor Olivier, 1795 populyasiyalarının ekoloji göstəriciləri. /Z.B. Şahverdiyeva // AMEA Zool.inst. əsərləri, c.31, N2, Bakı, “Elm”, 2013, s.73-81,
 57. I.G.Kerimova. Long-Horned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) Of Azerbaijan //International Caucasian Forestry Symposium (ICFS), Artvin, Turkey, October 24-26, 2013.pp.380-385
 58. İ.G.Kerimova. Species Composition Of Chortobiont Beetles (Coleoptera: Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Oedemeridae) Less Studied In Azerbaijan. /E.A.Huseynova // Artvin Coruh University Faculty Of Forestry Journal (Acu Fac For J) Vol 15, No 1 (2014), pp.1-8
 59. И.Г.Керимова. Жуки-Усачи (Cerambycidae) Нахичеванской АР Азербайджана. // Материалы XV международной научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа и юга России», (г. Махачкала, 5-6 ноября 2013 г.) c.145-147,
 60. İ.G.Kerimova. Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan Republic Part III. Subfamilies Helconinae, Brachistinae, Euphorinae, Macrocentrinae (Hymenoptera). / A.A.Abdinbekova, E.A.Huseynova // Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology, Müncheberg, Germany, İSSN 0005-805X, 2013, 63 (2): 271– 282
 61. И.Г.Керимова. К изучению жуков-узконадкрылок (Oedemeridae) Азербайджана. //Материалы V Всероссиской конференции с международным участием, посвященной 25-летию научной щколы чл.-корр.РАН А.К.Темботова и 20-летию Инст.Экол. и горных территорий им. А.К.Темботова КБНЦ РАН, Нальчик, 2014, стр.104-105
 62. İ.G.Kerimova Braconidae (Hymenoptera) in the collection of the Institute of Zoology, NAS of Azerbaijan Republic. Part IV. Subfamilies Orgilinae, Agathidinae, Ichneutinae, Cheloninae (Hymenoptera). / A.A.Abdinbekova, E.A.Huseynova // Beiträge zur Entomologie - Contributions to Entomology, Müncheberg, Germany, İSSN 0005-805X, 2015
 63. I.G.Kerimova Modern state of the red book Mammalia and Insecta in the Azerbaijan territories of the Greater Caucasus, / S.M.Guliyev// Scholars Research Library, Annals of Biological Research. [1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. ISSN 0976-1233 CODEN (USA): ABRNBW 2015, 6 (5):33-38