İlham Əhmədov (dosent)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İlham Əhmədov
İlham Bəşir oğlu Əhmədov
İlham Əhmədov (dosent).jpg
Doğum tarixi 28 iyun 1956 (1956-06-28) (64 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Bəşir Əhmədov
Elm sahəsi pedaqogika
Elmi dərəcəsi pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent


Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

İlham Bəşir oğlu Əhmədov 1956-cı il iyunun 28-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Abşeron rayonu Xırdalan qəsəbə 2 №-li məktəbi, 1977-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1977-ci ildə V. İ. Lenin adına APİ-nin riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1986- cı ildə V. İ. Lenin adına APİ-də “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” ixtisası üzrə əyani aspiranturanı bitirmiş, həmən il Kiyev şəhərində .- 13.00.02 indeksi üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Evlidir. Bir oğlu, bir qızı, bir nəvəsi var.


Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]


 • 1977-1978-ci tədris ilində Abşeron rayonu Xırdalan qəsəbəsi 2 saylı orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi
 • 1978-1981-ci illərdə Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda (indiki Təhsil Problemləri İnstitutu) elmi işçi
 • 1981-ci ildə V. İ. Lenin adına APİ-də (indiki ADPU) “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” ixtisası üzrə əyani aspirant
 • 1982-1983-cü illərdə hərbi xidmət
 • 1984-1986-cı illərdə V.İ.Lenin adına APİ-də (indiki ADPU) əyani aspiranturada təhsilin davamı
 • 1986- 1998- ci illərdə ADPU-da “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim, dosent
 • 1998-2007-ci illərdə ADPU-da “Hesablama riyaziyyatı və İnformatika” kafedrasında dosent
 • 2005- ci ildə Təhsil Nazirliyinin Dünya Bankı ilə birgə Layihəsində “Distant təhsil” üzrə milli məsləhətçi
 • 2007-2015-ci illərdə ADPU “Kompüter Mərkəzi”nin direktoru
 • 2015-ci ildən ADPU “ İKT, Monitorinq və Qiymətlənduirmə Mərkəzi”nin direktoru
 • 2016-cı ildən ADPU “ İKT Mərkəzi”nin direktoru
 • 2017-ci ildən ADPU-da “Hesablama riyaziyyatı və İnformatika” kafedrasında dosent

Elmi-metodik fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Təhsilin informatlaşması, təhsil innovasiyalarının yaradılması, təhsildə innovasiyaların idarəedilməsi, ali təhsilin inkişaf problemlərinə dair 100-dən artıq elmi-metodik məqaləsi respublikada və xaricdə (Türkiyə və MDB-də) dərc edilmişdir. Türkiyə, Rusiya, Polşa, Ukrayna, Qazaxıstan , Moldaviya, Gürcüstan və Özbəkstanda Beynəlxalq konfranslarda məruzə etmişdir. 2011-ci ildə Təhsilin İnkişafı Beynəlxalq Fondun xətti ilə Qazaxıstan Respublikası Pavlodar Dövlət Universitetində professor-müəllim heyəti və magistrlər üçün “İnnovasion Universitetlər “ və “Universitetin İnformatlaşması” problemlərinə dair mühazirələr oxumuşdur. YUNESCO-nun “Təhsildə İKT” İnstitutunun milli ekspertidir. 5 dəfə YUNESCO-nun təşkil etdiyi Beynəlxalq konfranslarda məruzə edib. ADPU-nun nəşr etdiyi, AAK-nın siyahısında olan “Təhsildə İKT” jurnalının redaksiya şurasının üzvüdür.

Dərc olunmuş məqalələrin bir qismi[redaktə | əsas redaktə]

 1. Təhsilin qloballaşmasında İKT amili. Məqalə “Təhsildə Qloballaşma və İKT”. Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın materialları. 17-19 may 2008. Bakı-Azərbaycan
 2. “Elektron resurs mərkəzi” layihəsi. Məqalə “Təhsildə Qloballaşma və İKT”. Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın materialları. 17-19 may 2008. Bakı-Azərbaycan
 3. Bilgisayar Destekli Testlere İlişkin Öğretcilerin Algıları ve Görüşleri.Məqalə “Təhsildə Qloballaşma və İKT. Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın materialları.” 17-19 may 2008. Bakı-Azərbaycan
 4. Milli təhsil sisteminin informatlaşması problemləri Məqalə “İdarəetmə və Optimallaşmanın Sənaye Tətbiqi” 2-ci Beynəlxalq Konfrans. Konfransın materialları. Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu. BDU, iyun 2-4, 2008, Bakı-Azərbaycan
 5. Virtual təhsil problemləri Məqalə “İdarəetmə və Optimallaşmanın Sənaye Tətbiqi 2-ci Beynəlxalq Konfrans”. Konfransın materialları. Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu. BDU, iyun 2-4, 2008, Bakı-Azərbaycan
 6. Elektron tədris vəsaitləri Məqalə “İdarəetmə və Optimallaşmanın Sənaye Tətbiqi 2-ci Beynəlxalq Konfrans”. Konfransın materialları. Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu. BDU, iyun 2-4, 2008, Bakı-Azərbaycan
 7. Pedaqoji ali məktəblərdə innovativ təhsilin persrektivləri. Məqalə “Qloballaşma şəraitində pedaqoji kadrların Ixtisasının artırılması: reallıqlar və perspektivlər” . I Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 2008
 8. İnnovativ universitet ölkənin innovativ inkşafının mühüm amilidir Məqalə “Elm və İnnovasiya”, AMEA-nın xəbərləri,N1(2), 2010
 9. Ali pedaqoji təhsilin innovativ inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu. Məqalə “Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi”. Respublika elmi-metodik konfransın materialları. Bakı, ADPU-2010.
 10. Ali təhsilin İKT əsaslı innovativ inkişafı Məqalə “Elm və İnnovasiya”, AMEA-nın xəbərləri, N3,(4), 2010
 11. İnnovasion təhsil biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın əsasıdır Məqalə “İnnovasiyalı İnkişafın Sosial- İqtisadi Problemləri.” Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010- cu il.
 12. İnformasiya cəmiyyətində gənclər siyasəti Məqalə “Elektron Hökumət Azərbaycanda: Nailiyyətlər və Prespektivlər.” Beynəlxalq Konfransı. Məruzə Materialları, Baki, 2010- cu il.
 13. Universitetin menecment modeli və müasir informasiya sistemləri Məqalə “Elektron Hökumət Azərbaycanda: Nailiyyətlər və Prespektivlər. “Beynəlxalq Konfransı. Məruzə Ma-terialları, Bakı, 2010- cu il.
 14. Корпоративное образование на основе ИКТ -важный фактор развития человеческого потенциала регионов. Статья Материалы всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы регионов России: теоретические и практические аспекты.». Р.Ф. г. Дербент-2010.
 15. Подготовка педагога новой формации цель инновационного педагогического образования. Статья “Модернизации системы непрерывного образования”. Материалы II Международной научно-практической конференции. РФ, г. Дербент- 2010
 16. Менеджмент качества образования в педагогическом вузе Статья “Модернизации системы непрерывного образования. Материалы III Международной научно-практической конференции.” РФ, г. Дербент- 2011 Стр.12-14
 17. Азербайджанские Вузы на пути к Болонскому процессу Статья “Модернизации системы непрерывного образования”. Материалы III Международной научно-практической конференции. РФ, г. Дербент- 2011
 18. Реализация инновационно-образовательных программ важный фактор развития университетов. Статья Материалы международной конференции «Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики». Р.Ф. Москва , ЮНЕСКО, 2011
 19. Milli universitetlərdə keyfiyyətin idarəedilməsi məsələləri Məqalə “Təhsil” jurnalı, A.R. Təhsil Nazirliyinin orqanı. N 7-8, 2011-ci il
 20. Развитие инновационного образования в вузах Азербайджана. Məqalə XIV Международный форум: «Формирование современного информационного общества: проблемы, перспективы, инновационные подходы.». ЮНЕСКО. г. Санкт-Петербург, РФ. 2013 г.
 21. Развитие инновационного образования в Азербайджане Məqalə Ukrainian journal Економист 2013. №5.
 22. Ведущие принципы функционирования системы дистанционного образования. Məqalə Материалы IV международной научно-практической интернет-конференции. г. Ставрополь. РФ. 2012 г.
 23. Ali təhsildə qlobal tendensiyalar, dəyişən paradiqmalar Məqalə ” Ali təhsil və cəmiyyət”. Elmi-metodik jurnal. 2012. № 1.
 24. Ali peşə təhsilinin informatlaşması problemləri Məqalə “Ali təhsil və cəmiyyət”. Elmi-metodik jurnal. 2012. № 2.
 25. Ali Pedaqoji Təhsiin İnformatlaşmasına Konseptual Baxış Məqalə “Təhsildə İKT” Elmi-metodik jurnal Bakı-2012, №1
 26. İnnovativ Universitetdə Distant Təhsil Məqalə “Təhsil “ jurnalı , №5-6 (23-24),May-İyun 2012
 27. Научно-методическое обеспечение информатизации высшего профессионального образования Məqalə “IX международная научная конференция” Турция май-июнь 2012
 28. Təhsilin Keyfiyyətinin Planladırılması, idarə edilməsi və ölçülməsində Yeni Tendensiyalar Məqalə “Təhsildə İKT” Elmi-metodik jurnal Bakı-2013, №1
 29. Təhsil İnnovasiyalarının İdarə Edilməsi Məqalə “Təhsildə İKT” Elmi-metodik jurnal Bakı-2013, №3
 30. Современные проблемы дистанционного образования Məqalə “Təhsildə İKT” Elmi-metodik jurnal Bakı-2017, №4
 31. Ali təhsildə kompüter texnologiyaları Məqalə “Təhsildə İKT” Elmi-metodik jurnal Bakı-2016, №3
 32. Mobil Təhsil texnologiyaları:imkanlar, perspektivlər Məqalə “Təhsildə İKT” Elmi-metodik jurnal Bakı-2016, №4
 33. Müəllimlər Arasında distant təhsil məsələlərinə dair keçirilən sosioloji sorğular və onun nəticəlıəri Məqalə “Təhsildə İKT” Elmi-metodik jurnal Bakı-2015, №3

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]