İlham Rüstəmov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İlham Rüstəmov
İlham Samil oğlu Rüstəmov
222ilham2.jpg
Doğum tarixi 7 oktyabr 1978 (1978-10-07) (41 yaş)
Doğum yeri Bakı
Elm sahəsi İqtisadiyyat
Elmi dərəcəsi İqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Dosent
İş yeri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

İlham Samil oğlu Rüstəmov — Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, "İqtisadiyyat və menecment" fakültəsinin dekanı, İqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Təhsil[redaktə | əsas redaktə]

1995-1999 AzTU, Mühəndis biznesi və menecment fakultəsi. Sənayenin iqtisadiyyatı və idarə olunması kafedrası (bakalavr) 1999-2001 AzTU, Mühəndis biznesi və menecment fakultəsi. Sənayenin iqtisadiyyatı və idarə olunması kafedrası (magistratura) 2001-2004 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “Struktur dəyişiklikləri və investisiya problemləri” şöbəsi (aspirantura) 2009-cu ildən iqtisad elmləri namizədi (dr.ph.) alimlik dərəcəsi

2014-cü ildən dosent elmi adı

İş təcrübəsi[redaktə | əsas redaktə]

 • 2009 sentyabr-dekabr Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası ”Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası, əvəzçi assistent
 • 2010- Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,”Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası, dosent
 • 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinə dekan vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Sertifikatlar[redaktə | əsas redaktə]

 • (sertifikat) 17 aprel 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin,Təhsil Problemləri İnstitutunun, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Ali təhsildə keyfiyyəti idarəetmə mexanizmi və akkreditasiya” mövzusunda elmi konfrans
 • (sertifikat) 11.11.10 -13.11.10- cu il tarixində Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Almaniya Federativ Respublikası İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının təşkil etdiyi “Layihələrin idarə olunması” təlim
 • (sertifikat) 4-5 dekabr 2010-cu ildə Atatürk Universiteti Mühəndislik fakültəsi və “Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək” İctimai Birliyinin keçirmiş oldugu “Layihələrin idarə olunması dövrləri” (Project Cycle Management) adlı təlim
 • (sertifikat) 30.04.2011 İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Almaniya Federativ Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) “Məhsuldarlıq və səmərəlilik” mövzusunda təşkil olunmuş treninq
 • (sertifikat) 20.05. 2011-ci il tarixində Almaniya Federativ Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tapşırıgı ilə HİFAB və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən keçirilən “Fikrin formalaşması və qərar qəbul etmə” mövzusunda treninq
 • (sertifikat) 27.05. 2011-ci il tarixində Almaniya Federativ Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tapşırıgı ilə HİFAB və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən keçirilən “Dəyişikliklərin idarə olunması” mövzusunda treninq
 • (sertifikat) 10-11 dekabr 2011-ci il tarixində “Creative Associates International” tərəfindən keçirilən “Layihələrin Planlaşdırılması və Qrant Layihəsinin Yazılması” mövzusunda təlim (Təlimçi professor Jerrold Keilson)
 • (sertifikat) 22 aprel 2013 “Springer” beynəlxalq nəşriyyat şirkəti, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən təşkil edilən“Beynəlxalq elmi jurnalların tələbləri” mövzusunda təlim
 • (sertifikat) London School, General English Language Course
 • (sertifikat) 12-14 June, 2014, Almaty(Kazakıstan), İnternational Economics, Finance and Energy Congress

Nəşr olunan tədris vəsaitləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 17 mart 2011-ci il 450 saylı əmrinə əsasən verilmiş qriflə nəşr olunan “Ölkəşünaslığın əsasları” fənnindən dərs proqramı.
 2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 03 may 2011-ci il 734 saylı əmrinə əsasən verilmiş qriflə nəşr olunan “Biznesin əsasları” fənnindən dərs proqramı.
 3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 03 may 2012-ci il 725 saylı əmrinə əsasən verilmiş qriflə nəşr olunan “Biznesin infrastrukturu” fənnindən metodik vəsait.
 4. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin12 aprel 2013-cü il 526 saylı əmrinə əsasən verilmiş qriflə nəşr olunan “Korporativ idarəetmə” fənni üzrə dərs vəsait
 5. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin12 aprel 2013-cü il 541 saylı əmrinə əsasən verilmiş qriflə nəşr olunan “Korporativ idarəetmə” fənni üzrə metodik vəsait
 6. Monoqrafiya “Azərbaycanın neft-maşınqayırma müəssisələrində istehsalın diversifikasiya prosesinin formalaşdırılması mexanizmləri” (həmmüəlliflə)

Elmi məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Özəl mülkiyyət və demokratiya anlayışı. AMEA-nın Fəlsəfə kafedrasının təşkil etdiyi aspirant və dissertantların Elmi Praktiki Konfransın materialları, Bakı, “Borçalı” nəşriyyatı, 2002
 2. Azərbaycanda maşınqayırma sənayesinin inkişaf problemləri. AMEA-nın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin anadan olmasının 80-illik yubileyinə həsr olunmuş konfransının “Gənc alimlərin materialları toplusunda”. Bakı, Elm 2003
 3. Qloballaşmanın əhəmiyyəti və qloballaşma prosesində regionun rolu. Azərbaycan Elmi və Mədəniyyəti aktual problemlər mövzusunda Elmi-praktik konfransı. Qərb Universitetinin nəşri. Bakı, 2003
 4. Respublikada bazar mexanizminin formalaşmasının başlıca məsələləri. AMEA-nın Rəyasət heyəti və AAK-ın təsis etdiyi “Elm” qəzeti 21 may 2004, N13-14 (698-699)
 5. Azərbaycan maşınqayırma sənayesində səhmdar cəmiyyətlərin yaradılması bazar mexanizminin formalaşması amili kimi. AMEA-nın aspirantlarının Elmi praktik konfransı. Bakı, 2004.
 6. Maşınqayırma sənayesində səhmdar cəmiyyətlərinin idarəetmə vasitələrinin təkmilləşdirilməsi zərurəti. İqtisadiyyat və Audit jurnalı № 9/63. Bakı , 2005.
 7. Azərbaycan maşınqayırma sənayesində bazar mexanizmlərinin formalaşmasında qiymət strategiyasının rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası «Xəbərlər» jurnalı № 2, Bakı, 2005
 8. Azərbaycan maşınqayırma sənayesində bazar mexanizmlərinin formalaşmasında qiymət siyasətinin rolu. Bakı Biznes Universiteti, 2005
 9. Maşınqayırma sənayesində bazar strukturlarının formalaşdırılması. “İqtisadiyyat və həyat” jurnalı №5(499) . Bakı, 2005
 10. Sənayedə yeni idarəetmə strukturlarının yaradılması. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu “Dircəliş-XXI əsr” jurnalı № 86-87. Bakı 2005
 11. Azərbaycan maşınqayırma sənayesində investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu “Xəbərlər” jurnalı № 3, Bakı, 2008
 12. Qlobal maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycan sənayesində antiböhran tədbirləri. “İqtisadiyyat və həyat” jurnalı N2 *2009, Bakı 2009
 13. BTC neft kəməri layihəsinin Azərbaycan maşınqayırma sənayesinin inkişafına təsiri amilləri. Azərbaycan İqtisadiyyatında kecid dovrünün başa çatması:təhlil və nəticələr Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri. Akademik Z.Səmədzadənin 70 illik yubileyi ilə əlaqəqədar keçirilmiş konfrans materilallari. Bakı 2010
 14. Azərbaycan sənaye müəssisələrində innovasiyalı sahibkarlığın inkişafının aktual məsələləri/ Sumqayıt Dövlət Universiteti və AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, “Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 2010
 15. “Sənaye məhsullarının qiymətlərinin formalaşmasının aktual məsələləri. AMEA-nın Xəbərləri (İqtisadiyyat seriyası) № 2-2010
 16. İnnovative entrepreneurship and industrial enterprises of Azerbaijan. AMEA Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. DİRÇƏLİŞ jurnalı, №166-167, 2012
 17. Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinə fövqəladə hallarda dəyən zərərin azaldılmasında sıgortanın rolu. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və EUROPE MajorHazards Agreement AccordEurope Risgues Majeurs təşkil etdiyi Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans 30-31 may 2012
 18. Azərbaycan sənaye müəssisələrində innovasiyalı sahibkarlığın inkişafının aktual məsələləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu Elmi Əsərlər toplusu №1 2012
 19. Hocalı Faciasının Azerbaycan ekonomisine tesiri. Türkiyə Respublikası, Fırat Universiteti “Orta Doğu Araşdırmaları Dərgisi ” IX-cild, 2-ci buraxılış, ISSN 1303-9075, Elazığ 2013
 20. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda bazar infrastrukturlarının formalaşmasında H.Əliyevin rolu. Türkiyə Respublikası, Kilis Universiteti, “Asia Minor Studies” – Uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi, mayıs 2013
 21. Rəqabət şəraitində innovasiya fəallığının artırılması. Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Unversitetinin “Təfəkkür” elmi xəbərlər jurnalı, №1/2013
 22. Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiya fəallığının artırılmasının əsas problemləri. Azərbaycan Universitetinin məqalələr toplusu, "İpək yolu" Beynəlxalq elmi ictimai-siyasi jurnal, №1/2013
 23. Texnoloji zonaların əhəmiyyəti və innovasiyaların idarə edilməsi təcrübəsi. Azərbaycan Texniki Universiteti “Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı 10-11 dekabr 2013
 24. Maşınqayırma müəssisələrində istehsalin diversifikasiyasinin təkmilləşdirilməsində innovasiya siyasətinin rolu ( həm müəlliflə) ADNA, Ali texniki məktəblərin xəbərləri-2014
 25. Azərbaycan maşınqayırma müəssisələrində innovasiya prosesinin qiymətləndirilməsi istiqamətləri. Azərbaycan Texnologiya Universiteti, “Davamlı İnkişaf və Texnoloji İnnovasiyalar” Beynəlxalq elmi- praktiki konfransın materialları, Gəncə 2014

26. Avropa Birligi ve Azerbaycanın enerji kaynakları: TANAP ve TAP projeleri 12-14 June 2015 Almaty ( Kazakıstan), İnrenational Economics, Finance and Energy Congress

27.Доступ к рыночной экономике и новой трансформации в обществе. Всероссийское научное содружество (ВНС), Единый всероссийский научный вестник, №7 июль 2016

28.Transformasiya edilmiş cəmiyyətlərdə “təminatlar həlqəsinin” sosial-iqtisadi aspektlərinin təhlili. Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı Sumqayıt Dövlət Universiteti, 13-14 oktyabr, 2016

29.Neft ixrac edən ölkələr və Qlobal İnnovasiya İndeks. Ümumimilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Müasir elmin aktual problemləri 10-11 may 2016, AMEA-nın Lənkəran Regional Elm Mərkəzi və Lənkəran Dövlət Universiteti 2016

30."Elm və təhsil biznesə necə kömək edə bilər" Ictimai yazı, ADNSU-nun "OİL And İndustry" jurnalının 2/ 2016

31.Qloballaşma şəraitində texnoparkların yaradılmasını stimullaşdıran amillər. Qloballaşma və regional inteqrasiya.Respublika Elmi Konfransının materialları. Mingəcevir 2016

32.Emal sənaye müəssisələrinin inkişaf perspektivləri. Professor Ş.Ə.Səmədzadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın qeyri neft sektorunda innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları Bakı 2016

33. Kiçik və orta sahibkarlıgın inkişafında aktiv vergi siyasətinin rolu AMEA-nın müxbir üzvü Akif Musayevin 70 illiyinə həsr olunmuş “Strateji iqtisadi islahatlar:”Qabaqlayıcı  vergi siyasəti” Beynəlxalq EPK materialları. Bakı 2017