İnformasiya dizaynı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
 • Nişanların işlənib hazırlanması;
 • idealda isə qrafik, təsviri, sözlü, səsli firma simvollarının tam işarə sistemi


İnformasiya ehtiyatları[redaktə | əsas redaktə]

 • informasiya sistemlərində olan sənədlər və sənəd kütləsi, habelə ayrıca mövcud olan sənədlər və onların kütləsi.


İnformasiya hüququ[redaktə | əsas redaktə]

 • informasiyanın yaradılması, istifadəsi, yığılması və müdafiəsi sahəsində ictimai münasibətləri tənzimləyən normalarının formalaşan sahələrarası kompleksi. İnformasiya hüququnun qanunvericiliyin ümumi kütləsindən ayrılması müasir cəmiyyətin informasiyalaşdırılması və informasiya münasibətlərinin vacibliyinin, əhəmiyyətinin artması ilə şərtləşir.
 • ” İnformasiya hüququ” termini kompyüter hüququna nisbətən geniş anlayışdır. Çünki informasiya hüququ sahəsində yalnız elektron şəklində deyil, istənilən halda informasiya yerləşir.


İnformasiya istifadəçisi[redaktə | əsas redaktə]

 • ozü üçün zəruri informasiyanın alınması məqsədi ilə bilavasitə informasiya sisteminə və ya vasitəçiyə müraciət edən və ondan ancaq istifadə hüququna malik olan subyekt.

İnformasiya nəzəriyyəsi[redaktə | əsas redaktə]

 • kibernetikanın bölməsi;
 • informasiyanın saxlanması, dəyişdirilməsi və ötürülməsini öyrənir.
 • İnformasiya nəzəriyyəsi ehtimal nəzəriyyəsi, riyazi statistika, qraf nəzəriyyəsi və b. riyazi sahələrin üsullarından istifadə edir.

İnformasiya sistemi[redaktə | əsas redaktə]

 • informasiya texnologiyaları və sənədlərinin təşkilatı və texniki qaydada, o cümlədən hesablama texnikasından istifadə etməklə tənzimlənmiş məcmusu;
 • kompyüter və başqa texnikadan istifadə etməklə informasiyanın saxlanılması, işlənilməsi, dəyişdirilməsi, ötürülməsi, təzələnməsi sistemləri.

İnformasiya texnologiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 • informasiya prosesləri zamanı, o cümlədən, hesablama və rabitə texnikasının tətbiqi ilə istifadə edilən üsul və vasitələr sistemi.

İnformasiya təhlükəsizliyi[redaktə | əsas redaktə]

 • məlumatların bütövlüyünü və məxfiliyini, gizliliyini təmin edən, onu bütün qəbul edən, bəyənən istehlakçıları üçün anlaşılan, başa düşülən səviyyəyə uyğunlaşmasını təmin edən təşkilati – texniki tədbirlər kompleksidir;
 • məlumat sisteminin müdafiə statusunu əks etdirən göstəricidir.

İnformasiya təminatı[redaktə | əsas redaktə]

 • iqtisadi proseslərin idarə edilməsi üçün tələb olunan və informasiya sistemlərinin məlumat bazalarında saxlanılan informasiya;
 • sistemin fəaliyyətinin informasiya şərtlərinin yaradılması, lazımi informasiya ilə təmin edilməsi, informasiya axtarışı əldə edilməsi, saxlanılması, toplanılması, ötürülməsi, işlənilməsi vasitələrinin sistemə daxil edilməsi, məlumat banklarının yaradılması.

İnformasiyalaşdırma[redaktə | əsas redaktə]

 • informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, təqdim edilməsi, istifadə olunması əsasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının, təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün idarə, müəssisə və təşkilatların, vətəndaşların informasiya tələbatlarının və bu sahədəki hüquqlarının təmin edilməsinə optimal şəraitinin yaradılması üçün təşkilati, sosial-iqtisadi və elmi-texniki proses.


Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

 • Əliquliyev R.. Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.