İradə Əliyeva (professor)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

İradə Əliyeva — Biologiya elmləri doktoru, professor. Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq elm və təhsilə inteqrasiya şöbəsinin müdiri, Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun baş elmi işçisi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

İradə Əliyeva 1959-cu il oktyabr ayının 23-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub, azərbaycanlıdır. 1976-1981-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) fizika fakültəsinin əyani şöbəsində (rus bölməsində) təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra gənc mütəxəssis kimi təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Qeyri üzvi və fiziki kimya institutuna işə göndərilmişdir.

1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının əyani aspiranturasına daxil olub və 1986-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.

1986-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Molekulyar Biofizika Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının kiçik elmi işçisi, 1992-1995-ci illərdə elmi işçisi, 1995-1997-ci illərdə böyük elmi işçisi, 1997-2002-ci illərdə aparıcı elmi işçisi, 2002-2006-cı illərdə baş elmi işçisi, 2006-2011 Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Tədqiqat Hissəsinin Rəisi vəzifələrində çalışmışdır. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nəzəri fizika şöbəsinin 0,5 ştat baş elmi işçisidir.

2009-2011-ci illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Elm və Təhsilə İnteqrasiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

2011-cı ilin may ayının 26-dan bu vaxta qədər Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektorudur.

2003-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

2007-ci ildə BDU Rektorunun Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.

2009-cu il oktyabr ayının 30-da AR Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

Ailəlidir, iki övladı var.

Elmi dərəcə və elmi adları[redaktə | əsas redaktə]

1986-cı ildə İstilik fizikası və molekulyar fizika ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almaq üçün “X537A antibiotik molekulunun və onun üzvi ionlarla qeyri-valent komplekslərin nəzəri konformasiya analizi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir (Bakı ş., Bakı Dövlət Universiteti)

2000-ci ildə Biofizika ixtisası üzrə biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün “Bioloji sistemlərdə üzvi və qeyri-üzvi təbiətli ionları bağlayan maddələrin quruluş-funksiya xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir (Bakı ş., Bakı Dövlət Universiteti)

2006-cı ildə Biofizika ixtisası üzrə professor elmi adı almışdır (Bakı ş.)

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1976-1981- Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin əyani şöbəsinin tələbəsi;

04.11.1981-20.12.1983-Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Qeyri üzvi və fiziki kimya İnstitutunda böyük laborant;

20.12.1983-25.10.1986-Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının əyani aspirantı;

15.11.1986-02.04.1988-Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının böyük laborantı;

02.04.1988-14.12.1992-Bakı Dövlət Universitetinin Molekulyar biofizika elmi-tədqiqat laboratoriyasının kiçik elmi işçisi;

14.12.1992-01.12.1995-həmin laboratoriyanın elmi işçisi;

01.12.1995-05.11.1997- həmin laboratoriyanın böyük elmi işçi işçisi;

05.11.1997-05.11.2002- həmin laboratoriyanın aparıcı elmi işçisi;

05.11.2002-10.10.2006-Bakı Dövlət Universitetinin Fizika problemləri elmi-tədqiqat institutunun Nəzəri fizika şöbəsinin baş elmi işçi;

10.10.2006-26.05.2011- Bakı Dövlət Universitetinin Elmi tədqiqat hissəsinin rəisi;

26.05.2011-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elm sahələri: Biofizika, molekulyar biologiya, nanobiotexnologiya.

Tədqiqat sahəsi: Bioloji fəal molekulların-zülalların, neyropeptidlərin, hormonların, antibiotiklərin və digər peptid təbiətli birləşmələrin fəza quruluşunun, molekulyar dinamikasının, quruluş və funksiyaları arasındakı əlaqələrin tədqiqi.

270-dən artıq elmi əsərlərin müəllifidir, onlardan 110 məqalə, 1 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti və 1 patentdir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fizika üzrə Elmi-metodik Şurasının üzvüdür.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə Koordinasiya Şurasının üzvüdür.

Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

Bakı Universiteti Xəbərləri (fizika-riyaziyyat elmləri seriyası) və Qafqaz Universiteti jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.

Rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsi:

Vəliyeva Lalə İslam qızı “Qallatostatinlər ailəsinin neyropeptidlərinin konformasiya imkanları və struktur-funksional qarşılıqlı əlaqələri” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2003 il);

İbrahimova Vəfa Xəlil qızı “Lipid membranlarda poliyen kanallarının funksional yenidənqurma mexanismi” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);

Əliyev Şəhriyar Nuraddin oğlu “Bioloji obyektlərdə və qida məhsullarında paramaqnit dinitrosil dəmir kompleksləri” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);

Hənifəyeva Nigar Əli qızı “Neyromedinlər və onların analoqlarının quruluş funksiya əlaqələri” (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);

Mustafayeva Nərminə Nəriman qızı “Tirozinhidroksilaza molekulunun tənzimləyici domeninin quruluş funksiya əlaqələri” (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2006 il).

Elmi cəmiyyətlərdə üzv:

2012-Membership in the International Council of Scientists, (International Program “Global World Communicator. Education and Science”)

1996-Beynəlxalq EPR Cəmiyyətinin üzvü (Illinois EPR Research Center,USA).

1998-Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin üzvü (http://www.azbiophys.aznet.org).

Mükafatlar:

1994-Türkiya Biofizika Cəmiyyətinin mükafatı (İstambul Universiteti).
1999-Beynəlxalq Bioloji psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının mükafatı.

BEYNƏLXALQ KONQRES, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK[redaktə | əsas redaktə]

17-21 aprel, 2013 -“I Beynəlxalq Kimya və kimya texnologiyalarının actual problemləri Konfransı”, Bakı, Azərbaycan
10-12 aprel, 2013-“Avrasiya iqtisadi perspektivi” Beynəlxalq forum, Sankt–Peterburq, Rusiya;
17-24 mart 2013-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Szeged, Macarıstan;
2-7 September, 2012-XXV International Conference on Organometallic Chemistry (XXV ICOMC), Lisbon, Portugal;
28 avqust-03 sentyabr, 2012-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Oulu, Finlandiya;
3-8 May, 2012-Workshop “Research Evaluation and University ranking” (From rankings to indicators and profiling the Thomson Reuters perspective), Istanbul, Turkey;
19-27 mart 2012-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Szeged, Macarıstan;
9-16 mart 2012-Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) “Cənubi Qafqazda Biomüxtəlifliyin Davamlı İdarəolunması Proqramı” (BDİP) çərçivəsində seminar, Greifswald, Almaniya;
14-17 noyabr, 2011-Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Academic impact” meeting on Sustainability, BMT Baş Qərarqahı, Nyu-York, ABŞ;
23-28 may 2011-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Oulu, Finlandiya;
24-29 oktyabr 2010-Beynəlxalq Mətbuat Festivalı, Tehran, İran İslam Respublikası;
7-11 oktyabr 2010-Beynəlxalq Elm Festivalı, Moskva, Rusiya Federasiyası;
21-25 iyun 2010-III-cü Beynəlxalq Avro-Asiya Konqresi “Tibbi fizika-2010”, Moskva;
26-29 may 2010-Beynəlxalq Forum “Qazaxıstanın Ali Təhsil Məktəbləri dünya akademik reytinqlərin kontekstində”, Astana, Qazaxıstan;
28-30 oktyabr 2008-2-ci Beynəlxalq Konfrans “Nanotexnika və nanotexnologiya”, Təbriz, İran İslam Respublikası;
21-23 iyun 2006-III Beynəlxalq Konfrans “Kimya, molekulların quruluş və funksiyaları”, Minsk, Belarusiya;
15-17 sentyabr 2003-IV-cü Beynəlxalq Konfrans “Nüvə və radiasiya fizikası”, Almatı, Qazaxıstan;
21-25 may 2003-Radiasiya tədqiqatlarına həsr olunmuş Beynəlxalq Konqres (radiobiologiya və radioekologiya), Kiyev, Ukrayna;
23-27 oktyabr 2002-Beynəlxalq Seminar, Bakı, Azərbaycan;
5-15 sentyabr 1997-Lazer, atom və molekulyar fizikaya həsr olunmuş Beynəlxalq Simpozium, İstanbul, Türkiyə;
12-30 avqust 1996-Beynəlxalq Seminar “Zülallar, membranlar və onların qarşılıqlı təsiri”, Triest, İtaliya;
Sentyabr 1994-Biofizikaya həsr olunmuş Beynəlxalq Konqres, İstanbul, Türkiyə.

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI[redaktə | əsas redaktə]

7 May, 2012-Workshop “Research Evaluation and University ranking” (From rankings to indicators and profiling the Thomson Reuters perspective), Istanbul, Turkey;
Əliyeva İ.N., Müstəqilik illərində ali məktəb elminin inkişafı və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması // Ali təhsil və cəmiyyət (elmi-metodiki jurnal), 2012, N1, s.49-51
Zhen Ma, Abel M. Maharramov, Ismayil A. Aliyev, Irada N. Aliyeva, Maximilian N. Kopylovich, Gunel I. Amanullayeva, Kamran T. Mahmudov, Armando J. L. PombeiroNew arylhydrazones of β-diketones and their optical and thermal properties //Journal of Molecular structure, 2012, v.1019, p.16-20
Maharramov A.M., Alieva I.N., Ramazanov M.A., Abbasova G.D., Nabiyev N.S., Omarova A.I.Structural and electronic characteristics of iron (III) oxide complexes with CREKA peptide analogs Journal of Materials Science and Engineering (A & B), 2012, vol.2, No.1, p.45-51
Maharramov A.M., Alieva I.N., Abbasova G.D., Ramazanov M.A., Nabiyev N.S., Mohammad R.Saboktakin Iron oxide nanoparticles in the transport medicine systems // Digest journal of nanomaterials and biostructures, 2011, vol.6, No.2, April-June, p.419-431
Аббасова Г.Д., Алиева И.Н., Омарова А.И., Годжаев Н.М. Пространственная структура и конформационные свойства аналогов пептида CREKA // AMEA-nın Xəbərləri (fizika-riy. və texnika elm.seriyası), 2010, cild XXX, № 5, с. 112-120
Демухамедова С.Д., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственное и электронное строение мономерных и димерных комплексов карнозина с цинком // Журнал структурной химии, 2010, том 51, №5, с.854-863
Агаева У.Т., Мусаев М.А., Велиева Д.И., Алиева И.Н. Моделирование структуры нейропептидов семейства аллатостатинов // Journal of Qafqaz University, 2010, vol.1, № 29, с. 23-26
Maharramov A.M., Abbasova G.D., Alieva I.N., Ramazanov M.A., Nabiyev N.S., Godjaev N.M. Iron oxide nanoparticles in the system of drugs transport // Nanotechnics (in Russian), 2009, N4, p.70-76
Alieva I.N., Demukhamedova S.D., Godjaev N.M. Electron effects in the carnosine coordination complexes with copper atom // News of the Baku State University, 2009, N3, p.163-173
Demukhamedova S.D., Alieva I.N., Godjaev N.M. Effect of the Transition Metals on the Carnosine Coordination Complexes Structure //The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2009), 2009 (http://ieeexplore.ieee.org)
Alieva I.N., Abbasova G.D., Godjaev N.M. Conformational and Dynamical Properties of the CREKA Molecule //The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2009), 2009 (http://ieeexplore.ieee.org)
Demukhamedova S.D., Alieva I.N., Hadjiyev Z.I., Godjaev N.M. Ab initio calculations of the structure and vibrational spectrum of the carnosine molecule // Journal of Qafqaz University, 2009
Demuxamedova S.D., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Карнозин и его производные. Перспективы использования теоретических методов в моделировании новых лекарственных препаратов. // Российский аллергологический журнал, 2008, № 1, с.81-82
Əliyeva İ.N., Mustafayeva N.N., Qocayev N.M. Conformational analysis of the N-terminal sequence Met1-Val60 of the tyrosine hydroxylase // Journal of Molecular Structure (Elsevier Science, UK), 2006, v.785, iss.1-3, p.76-84
İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Qasımov X.M. The transient characteristics of the conductance induced by alkyl derivatives of amphoreticin B in lipid membranes // Biochimica et Biophysica Acta (BBA), Biomembranes (Elsevier Science, UK), 2006, vol.1758, iss.1, p.29-37
İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Qasımov X.M. Эффект макролидного гептаенового антибиотика леворина А2, вводимого с одной стороны мембраны //Ж. Биологические мембраны (Москва, изд-во Наука), 2006, т.23, №6, с.493-502
Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Musayev M.H., Qocayev N.M. Conformational features of the allatostatin III neuropeptide from the cockroach Diploptera Punctata //Journal of Protein and Peptide Letters (PPL), Bentham Science Publishers Ltd., 2006, v.13, No.10, p.1007-1015.
Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Əliyev D.İ., Qocayev N.M. Пространственная структура и конформационная подвижность нейропептидов семейства галлатостатинов // Ж. Биофизика (Москва, изд-во Наука), 2005, т.50, №2, с.197-202
Mustafaeva N.N., Alieva I.N., Godjayev N.M. Conformational states of the 1-60 N-end regulatory domain of tyrosine hydroxylase // Russian Journal of Physical Chemistry (Москва, изд-во Наука), 2005, vol.79, pp.90-99
Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Əliyev D.İ., Qocayev N.M., Demuxamedova S.D. Conformational study of the proline rich peptide from bovine neurohypophysis secretory granules // Journal of Molecular Structure (Elsevier Science Ltd.,UK), 2004, v.688, p.137-142
İsakova N.Ə., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Конформационные свойства нейромедина NmU-8 и его модифицированных аналогов // Журнал Молекулярная биология (Москва, изд-во Наука), 2004, т.38, №4, с.692-700
Əliyeva İ.N., İsakova N.Ə., Qocayev N.M. Theoretical study of the neuromedin U-8 (NmU-8) neuropeptide from porcine spinal cord //Journal Molecular Structure (Elsevier Science Ltd.,UK), 2004, v.701,issue 1-3, p. 39-47
Əliyeva İ.N., Mustafayeva N.N., Əliyev D.İ. Structure of Met30-Ser40 segment in N-terminus of human tyrosine hydroxylase type I. In Book: Radiation Safety Problems in the Caspian Region // Kluwer Academic Publishers (Netherlands), 2004, p.57-67 (In: NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, v. 41, 2004, XXI, 249 p.)
İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. New approach to use of polyene antibiotics. In Book: Radiation Safety Problems in the Caspian Region // Kluwer Academic Publishers (Netherlands), 2004, p.121-128 (In: NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, v. 41,2004, XXI, 249 p.)
İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. Инактивация проводимости амфотерициновых каналов. // Ж.Цитология (Москва, изд-во Наука), 2003, т.45, №8, с.804-811
İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. Кинетика проводимости липидных мембран в присутствии алкильных производных амфотерицина В. // Журнал Цитология (Москва, изд-во Наука), 2003, т.45, №9, с.879-880
Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Əliyev D.İ., Qocayev N.M. Spatial organization and conformational peculiarities of the callatostatin family neuropeptides // Journal Peptide Sciences, 2002, v.8, iss.8, p.385-397
İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. Биофизические и медико-биологические аспекты использования полиеновых антибиотиков в сочетании с диметилсульфоксидом. // Ж.Биофизика (Москва, изд-во Наука), 2002, т.47, вып.5, с.833-841
Əlieva İ.N. The combined using of the ESR, theoretical conformational analysis and quantum chemistry methods at the 2,03 complexes structure study // The Journal of Astronomy and Physics (Turkey), 2000, v. 62, p.53-57
Vəliyeva L.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M., Əliyev D.İ. Конформационные состояния соединений семейства галлатостатинов // Изв.АН Азерб-на (серия физ.-мат.наук), 2000, т.XX, №2, с.99-105
Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Guliyev M.M. The possibility of nitrogen oxide production from some medicinal preparations using at the treatment mental disorders // International Islamic Medical Journal,vol.1,No.2,1996, p. 63
Əliyev D.İ., Kərimov M.K., Əliyeva İ.N. EPR in Azerbaijan // EPR NEWS LETTER, vol.8, N2, 1996, p. 15 – 17
Əliyeva İ.N. Конформационные и квантово-химические аспекты взаимодействия оксида азота с железо-порфириновым комплексом // Известия АН Азербайджана (серия биол.наук), 1996, №1-6, с. 106 – 114
Qocayev N.M., Əliyeva İ.N., Akyuz S., Əliyev D.İ. Conformational analysis of Agriopine Molecule obtained from Agriope Lobata Spider Venom // Journal of Molecular Structure, (Elsevier Ltd., UK), 1995, vol. 350, p. 173–183
Qocayev N.M., Xəlilov R.İ., Qurbanov İ.S., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ., Akyuz S. Electron Spin Resonance Investigation of free iron in tobacco Leaves // Journal of Spectroscopy Letters, 1995, vol.28, No.5, p. 709–714
Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Conformational pecularities of Ferricrocine molecule // Turkish Journal of Chemistry, 1993, vol. 17, p. 114–118
Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Effect of ligand environment on electron and spatial structures of iron protoxide dinitrosyl complexes with cysteine // Studia biophysica, 1990, v. 139, p.17–28
Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Электронное и пространственное строение динитрозильного комплекса закисного железа с цистеином // Журнал физической химии (Москва, изд-во Наука), т.LXIII, №10, 1989, с.2656 – 2660
Xutorsky V.E., Kamençuk A.A., Sheçkin İ.E., Əliyeva İ.N. Молекулярная природа селективности антибиотика Х537 А // Журнал Биологические мембраны (Москва, изд-во Наука), 1988, т.5, № 1, с.38–43
Əliyeva İ.N., Qocayev N.M., Kamençuk A.A., Xutorsky V.E. Расчет структуры комплекса серотонина с антибиотиком лазалосидом А методами конформационного анализа и Монте-Карло // Журнал Биофизика (Москва, изд-во Наука), 1987, т.32, № 2, с. 237–241
Xutorsky V.E., Kamençuk A.A., Əliyeva İ.N. Молекулярная модель мембранного действия антибиотика Х-537 // Журнал Биологические мембраны (Москва, изд-во Наука), 1987, т.4, №7, с.756–764
Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Конформационная динамика ионофора лазалосид А (537А) при комплексообразовании с катехоламинами // Studia biophysica, 1985, vol.108,No.2, p.125-32
Popov E.M., Melnik E.İ., Kinsel J.F., Əliyeva N.M., Maksumov İ.S., Qocayev N.M. Конформации ионофора лазалосида А и его комплексов с катионами бета-фенилэтиламина и дофамина // Журнал Биоорганическая химия (Москва, изд-во Наука), 1982, т.8, №10, с. 1400-1414

MONOQRAFİYA, DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ, PATENTLƏR

Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ. Molekulyar dinamika üsulu və onun peptid və zülalları modelləşdirilməsində istifadəsi, dərs vəsaiti, Bakı, 90 s., 2007.
Vəliyeva L.İ., Əliyeva İ.N. Molekulların quruluş və xassələri, dərs vəsaiti, Bakı, 94 s., 2006.
Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ., Gurbanov İ.S. Bioloji sistemlərdə dəmir, Monoqrafiya, Bakı, 100 s., 2006.
İbrahimova V.X., Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N. Radioprotektor, Patent №2003 0218, 2003.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAMLARDA İŞTİRAK[redaktə | əsas redaktə]

2012-2013- “Biomüxtəliflik və onun mühafizəsi” fənni üzrə kurrikulumun hazırlanması (bakalavriat səviyyəsi üzrə) ATƏT (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı) Bakı Ofisinin qrantı (“Eko-sfera” Sosial-ekoloji Mərkəzi ilə birlikdə).
2011-2012 –AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələrinin tikinti və bağlayıcı materiallarının tərkibinin və yaşının elmlərarası innovasiyalarla öyrənilməsi” adlı layihədə iştirak (Qrant No.EIF-2011-1(3)-82/42/2);
2011-2012 Avropa Birliyinin elmi-texnoloji inkişaf üzrə 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihədə iştirak.
2002-Acıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondunun qrantı (Soros fondlarının Beynəlxalq şəbəkəsi, OSI-AF East East Program grant 646112FA11) “Effect of Ionizing Radiation on Ecological Situation of Countries from Caucasian Region and Caspian Sea Basin” adlı layihədə iştirak.
2000-2001-ABŞ Departamentinin qrantı (Award of the IATP (Internet Access and Training Program in Azerbaijan) Small Grants Program Funded by Bureau of Educational and Cultural affairs of the U.S.Department of State administered by international research & exchange board) “Creation of website for coordination of scientists’ activities in the field of biophysics and other related disciplines such as ecology, biotechnology and pharmacology” adlı layihədə iştirak.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]