İsmin hallanması

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

İsmin hallanmasıisimlərin əlaqəyə girdiyi sözlərin tələbi ilə dəyişməsinə deyilir.

İsimlərin cümlədə asılı olduğu sözlərin tələbi ilə formaca dəyişməsi, yəni müəyyən qramatik şəkilçilər qəbul etmiş formasıdır.

Azərbaycan dilində ismin altı halı var: Adlıq hal, Yiyəlik hal, Yönlük hal, Təsirlik hal, Yerlik hal, Çıxışlıq hal