İstifadəçi:Ülkər Ramazanova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan

Azərbaycan AzərbaycanRespublika
Azərbaycan
ISO 3166 koduAZ


Ülkər Ramazanova Ələmdar qızı

Həyatım[redaktə | əsas redaktə]

Ramazanova Ülkər Ələmdar qızı -18 aprel 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Xavər Vəliyev adına 75 №-li orta nəktəbi bitirmişəm. Bakı şəhəri "Qızlar" Kollecinin əməliyatçı-mühasib fakültəsini bitirmişəm.

İş təcrübəm[redaktə | əsas redaktə]

2010-cu ildən AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun "Coğrafiki fikir tarixi və Toponimika" şöbəsində baş labarant vəzifəsində çalışıram.

Sizin üçün bir ulduz![redaktə | əsas redaktə]

Original Barnstar Hires.png Orijinal ulduz
Salam hörmətli istifadəçi. Azvikinin inkişafı yolunda göstərmiş olduğunuz fəaliyyətə görə sizə mükafat təqdim edirəm. İnanıram ki, maraqlı fəaliyyətiniz hər ötən gün daha da zənginləşəcəkdir İdylle (müzakirə) 07:06, 17 yanvar 2018 (UTC)

Vikipediya fəaliyyətim[redaktə | əsas redaktə]

Şəxslər

1. Rəna Qaşqay

2. İrina Kuçinskaya

3. Hadı Əliyev

4. Şahəlı Həsənov

5. Vaqif Məmmədov (coğrafiyaçı)

6. Nadir Məmmədov (coğrafiyaçı)

7. Rəhman Atakişiyev

8. Ramiz Əhlimanov

9. Umayra Tağıyeva

10.Zaur İmrani

11.Nəriman Paşayev

12.Fərrux Həsənli

13.Nurəddin Uluxanlı

14.Vidadi Hacıyev

15.Tofiq Hüseynov

16. Rza Mahmudov

17.Tapdıq Həsənov

18.Dolxanov Allahverdi

19.Dadaş Ələsgərov

20. Elxan Nuriyev (coğrafiyaçı)

21. Aydın Kərimov

22. Zabit Allahverdiyev

23.Asəf Cərullayev

24.İbrahim Səfərov (coğrafiyaçı)

25.Ağa Xəlilov

26.Nəbi Nəbiyev

27.Arif Salmanov

28.Şahvar Dəmirqayayev

29.Məmmədəli Abakarov

30.Rəsul Sultanov

31.Musa Abbasov

32.Tofiq Qurbanov

33.İlqar Xəlilov

34.Həbibə Soltanova

35.Cümşüd Abbasov

36.Əsədulla Abdullayev

37.Şamo Mirzəyev

38.Qəşəm Yaqubov

39.Zibeydə Yusifbəyova

40.Telman Xəlilov

41.İldırım Mərdənov

42.Almas Mikayılov

43.Xəyyam Rəhimov

44.Surxay Səfərov

45.Hafizə Əsgərova

46.Əfqan Talıbov

47.Maqsud Qocamonov

48.Yaqub Qəribov

49.Şahvələd Əliyev

50.Tahir Zülfüqarov

51.Çingiz Qələndərov

52.Bayram Ələsgərov

53.Şahvələd Xəlilov

54.Məhəmməd Abduyev

55.Nazim Bababəyli

56. Rafik Məmmədov (coğrafiyaçı)

57. Gülbala Salamov

58. Məmməd Sadıqov (coğrafiyaçı)

59. Şahrux Ağayev

60.Sabir Əsədov

Redaktə etdiklərim

1. Elbrus Əlizadə

2. Əsgər Əyyubov

3. Əliabbas Mədətzadə

4. Balacaxanım Nəzirova

5. Kür-Araz ovalığı

6.Lənkəran ovalığı

7. Kiçik Qafqaz

8. Göy-Göl Dövlət Təbiət Qoruğu

9. Zaqatala dövlət təbiət qoruğu

10. Şirvan dövlət təbiət qoruğu

11. İsmayıllı dövlət təbiət qoruğu

12. Qızılağac dövlət təbiət qoruğu

13. Türyançay dövlət təbiət qoruğu

14. Pirqulu dövlət təbiət qoruğu

15. Qarayazı dövlət təbiət qoruğu

16. İlisu dövlət təbiət qoruğu

17. Qaragöl dövlət təbiət qoruğu

18. Şahbuz dövlət təbiət qoruğu

19. Torpaq

Coğrafi Adlar

1.Antrapogen dövr

2.Antropogen eroziya

3. Aral Tipli Sahil

4. Aralıq Massiv (coğrafiya)

5. Arid relyef

7.Arid Səhra

8.Alp Tipli Relyef

9. Alp Dağları Tipi

10.Allüvial Səpintilər

11. Allüvial Örtük-Allüvial Yelpik

13.Akkumulyativ yamac

14.Alpidlər

15.Altınakeçmə

16.Altından Qazıma

17.Anqarida

18. Antekliz

19.Antesedent dərə

20. Antiklinori

21. Asılı dərə

22.Aservolitlər

23. Asimmetrik dağlar

24. Atlantik tipli sahil

25. Avtoxton çay

26. Avtoxton

27. Avanşelf

28. Azimutal qeyri-uyğunluq

29. Coğrafi komponentlər

30. Coğrafi qurşaq

31. Coğrafi landşaft

32. Coğrafi təbəqə

33. Çaqılların səmtləşməsi

34. Çalalı relyef

35. Çökəklik karstı

36. Çöküntülər (coğrafiya)

37. Çökmə süxurlar

38. Çökək

39.Dağ qurşağı

40. Dağətəyi

41. Delta düzənliyi

42. Denudasiya amilləri

43. Dərələrin təsnifatı

44. Eol relyef

45. Erezion dağlar

46. Eroziya fazası

47. Fiordlar

48. Geoxronologiya

49. Geomorfoloji anomaliya

50. Geomorfoloji mərhələ

51. Geoloji proseslər

52. Geomorfoloji amillər

53. Gətirmə konusu

54. Gilli səhra

55. Göl çöküntüləri

56. Göl çökəkliyi

57. Geosferlər

58. Fundament

59. Fiksizm

60. Flüvioqlyasial proseslər

61. Fliş

62. Fiziki - Coğrafi əyalət

63. Fasiya və Qalıq üsulu

64. Firn hövzəsi

65. Genesiz

66. Geomorfoloji səviyyələr

67. Geomorfoloji Skil

68. Geotektonik skil

69. Hamarlanma

70. Heterotip dərələr

71. Həlqəvi morfostruktur

72. Holosen

73. Hologen süxurlar

74. Holslar

75. Horizont

76. Hols relyef

77. Horizont

78. Hols relyef

79. Humid iqlim

80. Xəfif ləpə

81. Xəritəçilik

82. Xəritəsxem

83. Xırda qum ləpələri

84. Xionosfer

85. İlkin denudasiya

86. İlkin düzənlik

87. İllik moren

88. İllik tektonik relyef

89. İnqression sahil

90. İnflüvi

91. İzoxazmlar

92. İzostasiya

93. İzostasiya fərziyyəsi

94. İnversion moren konusları

95. Kanyon

96. Kanzas buzlaq epoxası

97. Kar pilləsi

98. Karanqat hövzəsi

99. Karst quyusu

100. Karrlar

101. Karst landşaft

102. Kaynozoy

103. Katastrofizm

104. Kimvr tipli sahil

105. Kontinent (materik)

106. Konstruktiv Geomorfologiya

107. Kontinent Şelfi

108. Kordilyer (sıra dağlar)

109. Korrelyat çöküntülər

110. Kosmoqonik fərziyələr

111. Köndələn dərə

112. Kristallik sipər

113. Krip

114. Kuest

115. Kurumlar

116. Kuest relyef

117. Köndələn dyunlar

118. Konusvari vulkan

119. Qayma

120. Qaymalı dağlar

121. Qayot

122. Qədim buzlaşma

123. Qırışıq vilayət

124. Qırışıqlı dağlar

125. Qırışıqlıq fəzası

126. Qırışıqlıq vilayəti

127. Qırışıqlıq epoxası

128. Qliptogenez