İstifadəçi:Азербайджан-е-Джануби/Siyahi2

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Soyadı, adı və atasının adı Doğum və vəfat illəri Doğum və vəfat illəri Milliyəti
A
Abalyan Aleksandr Melkumoviç 1907—1982 Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Hadrut rayonundakı Qasımyan adına kolxozun manqabaşçısı 08
Abbasov Qurban Abbasqulu oğlu 1926—1994 Azərbaycan SSR Neft sənayesi Nazirliyi "Gürgənneft" Neft-Mədən İdarəsi 1 nömrəli qazma sahəsi idarəsinin rəisi 19
Abbasov Nəzərəli Səfərəli oğlu 1935 Azərbaycan SSR Rabitə Nazirliyi 1 nömrəli Bakı istismar-texniki rabitə qovşağının elektrik montyoru 03
Abbasov Xəlil Həsənqulu oğlu 1914—1992 İmişli rayonundakı Beriya adına kolxozun baş çobanı 17
Abbasov Bəhmən Abbas oğlu 1897—1958 Ağstafa rayonundakı Bağırov adına kolxozun sədri 10
Abbasov Cəfərxan Abbas oğlu 1903—1965 Noraşen rayonundakı Myasnikov adına kolxozun manqabaşçısı 17
Abbasov Mövsüm Nəsir oğlu 1922—1990 Qaryagin rayonundakı Qaryagin MTS-in traktorçusu 12
Abbasov Nadir Xuduş oğlu 1925 Azərbaycan KP Salyan rayon komitəsinin birinci katibi 27
Abbasov Fərzalı Hətəm oğlu 1932 Qazax rayonundakı S. Vurğun adına sovxozun üzümçülük briqadasının başçısı 03
Abbasova Bənoş Cəfəqulu qızı 1918—1995 Noraşen rayonundakı Əzizbəyov adına kolxozun manqabaşçısı 01
Abbasova Reyhan Ağadədə qızı 1924—1968 Masallı rayonundakı Çapayev adına kolxozun manqabaşçısı 01
Abbasova Xanım Məmməd qızı 1906—1966 Ağdam rayonundakı Beriya adına üzümçülük sovxozunun manqabaşçısı 04
Abbasova Xuraman Zeynal qızı 1927—1998 Ağdam rayonundakı Lenin adına kolxozun sədri 23
Abdullayev Əliquzu Muxtar oğlu 1928—2006 Şamxor rayonundakı Əzizbəyov adına üzümüçülük sovxozunun briqadiri 16
Абдуллаев Мазаир Агаверди оглы 1911 Управляющий трестом № 1 Министерства строительства Азербайджанской ССР, гор. Сумгаит 11 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по капитальному строительству[1] Абдуллаев Сафар Ибад оглы 1925 Сверловщик машиностроительного завода имени Буниата Сардарова Всесоюзного промышленного объединения нефтяного машиностроения Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 11 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана и социалистических обязательств[2] Абдуллаева Гальма Юсиф кызы 1928 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Шамхорский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Абдуллаева Гюльзар Рза кызы 1914—1993 Звеньевая колхоза имени Сталина Ждановского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Абдуллаева Зари Муталим кызы 1917—1996 Звеньевая виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Ханларский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Абдуллаева Назлы Муршуд кызы 1902—1978 Звеньевая колхоза «Красный Азербайджан» Геокчайского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Абдуллаева Сафура Сенфулла кызы 1936 Доярка совхоза имени Калинина Масаллинского района Азербайджанской ССР 22 За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок молока[7] Абдурагимов Гусейн Яхья оглы 1912—1966 Заведующий отделом сельского хозяйства Нухинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Абдурахманова Сафура Дадаш кызы 1929 Звеньевая колхоза имени Ленина Нухинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Абилова Дурна Багыш кызы 1916 Звеньевая колхоза имени Кагановича Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Авагимян Катан Саркисовна 1881—1969 Звеньевая Степанакертского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Нагорно-Карабахская автономная область 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Авакян Григорий Вартазарович 1909 Управляющий отделением виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Аванесян Гукас Цатурович 1887 Звеньевой колхоза имени Тульских рабочих Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Ага Дадаш Кербалай оглы 1926—2008 Буровой мастер конторы бурения № 3 треста «Апшеронбурнефть» Министерства нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе[10] Агаджанян Айказ Саркисович 1906 Звеньевой колхоза «Правда» Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Агаев Агахан Гариб оглы 1940 Старший аппаратчик Сумгаитского суперфосфатного завода Министерства химической промышленности СССР, Азербайджанская ССР 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Агаев Али Агабаба оглы 1906—1983 Бригадир колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Агаев Омар Агаджангир оглы 1928—2017 Бригадир пропитчиков Бакинского электромашиностроительного завода Министерства электротехнической промышленности СССР, Азербайджанская ССР 03 За выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств[14] Агаев Фирудин Гули оглы 1898—1958 Паровозный машинист Бакинского депо Закавказской железной дороги, Азербайджанская ССР 05 За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени[15] Агаева Гюльдаста Иса кызы 1929 Звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Агаева Гюлюстан Ага Мирза кызы 1898—1974 Звеньевая хлопкового совхоза «Мильский» № 5 Министерства совхозов СССР, Ждановский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев хлопка в 1947 году[16] Агаева Таза Фейзулла кызы 1927—1968 Звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Кюрдамирского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Агамалиев Азаи Астан оглы 1897—1984 Старший чабан колхоза имени Берия Имишлинского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Агамурадов Низамеддин Агамурад оглы 1935 Оператор Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Караева Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Азербайджанская ССР 20 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении производственных заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда идостижение высоких технико-экономических показателей в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности[18] Адамян Сурен Арутюнович 1913—1983 Председатель колхоза имени Тульских рабочих Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Азаева Червон Али кызы 1928 Звеньевая колхоза «Советский Азербайджан» Али-Байрамлинского района Азербайджанской ССР 19 За получение высоких урожаев хлопка в 1947 году[19] Азарян Аршалус Амбарцумовна 1912 Звеньевая виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Азизов Агасаф Али оглы 1907—1951 Председатель колхоза имени Багирова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Азизов Гейдар Гусейн оглы 1887 Звеньевой колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Азизов Мамед Саат оглы 1911—1973 Председатель колхоза имени Ворошилова Маразинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Азизова Хавяр Ягуб кызы 1915—1976 Звеньевая колхоза «Бакинский рабочий» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Азимова Джахан Гасан кызы 1932 Звеньевая колхоза «Шарк» Куткашенского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Айрапетян Манучар Николаевич 1906 Звеньевой Мартунинского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Мартунинский район Нагорно-Карабахской автономной области 03 За получение в 1950 году высоких урожаев винограда[20] Айрапетян Хачатур Макарович 1908—1962 Звеньевой колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Айриян Гурген Маркарович 1913 Звеньевой колхоза имени Асланова Шамхорского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Алекперов Кудрат Аллахверды оглы 1888—1959 Звеньевой колхоза имени Багирова Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Алекперов Салман Мамед Гусейн оглы 1927 Звеньевой виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Алескеров Садраддин Фаррух оглы 1929 Старший чабан колхоза «26 комиссаров» Агдамского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Алескерова Франгиз Рустам кызы 1903—1974 Звеньевая колхоза имени Кагановича Тертерского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алескерова Шамама Мамедовна 1904—1977 Главный врач родильного дома № 5 имени Н. К. Крупской, гор. Баку Азербайджанской ССР 04 За большие заслуги в области охраны здоровья советского народа[23] Алиев Али Алы оглы 1892 Звеньевой Агдамского виноградарского совхоза Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Агдамский район Азербайджанской ССР 16 За получение высоких урожаев винограда в 1953 году на поливных виноградниках[24] Алиев Али Наги оглы 1932—1995 Бригадир совхоза «Коммунизм» Бабекского района Нахичеванской АССР 10 За достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году[25] Алиев Аскер Али оглы 1915—1966 Бригадир колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 25 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях [26] Алиев Газанфар Керим оглы 1927—1984 Машинист локомотивного депо Кировабад Азербайджанской железной дороги 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Алиев Гиди Иса оглы 1896 Председатель колхоза «Красный Аллар» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Алиев Гумбат Мамед оглы 1932 Бригадир колхоза имени 26 Бакинских комиссаров Бардинского района Азербайджанской ССР 27 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году[27] Алиев Гюль Бала оглы 1879—1971 Мастер по сложным работам конторы капитального ремонта скважин треста «Сталиннефть» Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, Азербайджанская ССР 08 За выдающиеся успехи в реконструкции нефтяной и газовой промышленности СССР, большой вклад в повышение эффективности производства и качества продукции[28] Алиев Иса Муса оглы 1938—1997 Бригадир колхоза «1 Мая» Ильичёвского района Нахичеванской АССР 27 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году[27] Алиев Мамед Магерамм оглы 1910 Главный агроном районного отдела сельского хозяйства Таузского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алиев Мамед Рза Алекпер оглы 1895 Председатель колхоза имени Алиева Шамхорского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алиев Махарам Акпер оглы 1931 Звеньевой колхоза имени Пушкина Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 27 За получение в 1950 году высоких урожаев табака[29] Алиев Мехти Микаил оглы 1908 Бригадир колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 25 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях [26] Алиев Мешади Али оглы 1923 Старший машинист котельного цеха Сумгаитской ТЭЦ № 1 Министерства энергетики и электрификации СССР, Азербайджанская ССР 17 За выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении плана на 1976 год и принятых социалистических обязательств[30] Алиев Муршуд Микаил оглы 1906—1970 Звеньевой колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев семян люцерны[8] Алиев Мясим Касум оглы 1910 Звеньевой колхоза имени Алиева Шамхорского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алиев Нуруш Алигасан оглы 1911—1995 Председатель колхоза имени С. Шаумяна Нефтечалинского района Азербайджанской ССР 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Алиев Рустам Аллахверды оглы 1903—1974 Председатель колхоза «Красный Октябрь» Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алиев Шамиль Рустам оглы 1929 Фрезеровщик Кишлинского машиностроительного завода Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 13 За выдающиеся заслуги при выполнении плана в 1976 году и принятых социалистических обязательств[31] Алиев Яхья Дадаш оглы 1901—1958 Звеньевой виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Алиева Адига Ашраф кызы 1911—1970 Звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев семян люцерны[8] Алиева Боюкханым Абдулла кызы 1923—2001 Главный врач Арчиванской участковой больницы Астаринского района Азербайджанской ССР 23 За большие заслуги в развитии народного здравоохранения[32] Алиева Зияфат Мустафа кызы 1945 Табаковод совхоза «Гэлэбэ» Варташенского района Азербайджанской ССР 10 За достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году[25] Алиева Сакина Али кызы 1910—1950 Звеньевая виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Алиева Самая Дадаш кызы 1937—2013 Звеньевая совхоза имени Азизбекова Ленкоранского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Алиева Солмаз Самед кызы 1945—2012 Звеньевая совхоза имени Б. О. Аббасова Ленкоранского района Азербайджанской ССР 12 За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, овощей, винограда и других продуктов земледелия в 1973 году[34] Алиева Сурая Гашум кызы 1926 Звеньевая колхоза имени Багирова Нухинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Алиева Тамам Азиз кызы 1903—1980 Звеньевая колхоза «Социализм» Норашенского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алиева Тамаша Рустам кызы 1921—1998 Председатель колхоза «Социализм» Агдамского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Алиева Фируза Аллахверен кызы 1912 Звеньевая колхоза имени Молотова Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алиева Шамама Танрыверди кызы 1938 Хлопкороб колхоза «Коммунист» Евлахского района Азербайджанской ССР 10 За достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году[25] Алиискендерова Гюрю Мустафа кызы 1909—1996 Звеньевая колхоза имени Жданова Акстафинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Аликулиева Исбаит Джебраил кызы 1910 Звеньевая колхоза имени Низами Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Алимирзоев Ашраф Орудж оглы 1910—1982 Председатель колхоза «Бакинский рабочий» Куткашенского района Азербайджанская ССР 22 За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок молока[7] Аллахвердиев Бахтияр Ахмед оглы 1909—1974 Звеньевой колхоза имени Сталина Казахского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Алханова Марал Ага кызы 1916 Звеньевая колхоза имени 28 апреля Тертерского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Аманов Акиф Мами оглы 1942 Буровой мастер Али-Байрамлинского управления буровых работ производственного объединения «Азнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Амирали Абдулла Ислам оглы 1925 Звеньевой виноградарского совхоза имени Багирова Министерства пищевой промышленности СССР, Шемахинский район Азербайджанской ССР 03 За получение в 1950 году высоких урожаев винограда[20] Амирасланова Гюландам Ахмед кызы 1923 Звеньевая колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Амиров Гараш Ибрагим оглы 1926—1973 Буровой мастер треста «Ширванбурнефть» объединения «Азнефть» Совнархоза Азербайджанской ССР 29 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле открытия и разведки месторождений полезных ископаемых[36] Амиров Фикрет Мешади Джамиль оглы 1922—1984 Композитор, член-корреспондент Академии наук Азербайджанской ССР, народный артист СССР, гор. Баку 19 За выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с шестидесятилетием со дня рождения[37] Амирова Хураман Годжа кызы 1925 Звеньевая колхоза имени Рустама Алиева Шамхорского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Амирян Гоарик Амбарцумовна 1919—1987 Звеньевая Мартунинского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Мартунинский район Нагорно-Карабахской автономной области 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Анкбазова Майрам Омар кызы 1919—2005 Звеньевая колхоза имени Низами Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Аракелян Кнарик Арсеновна 1921—1996 Ткачиха Карабахского шёлкового комбината имени 26 Бакинских комиссаров Министерства лёгкой промышленности Азербайджанской ССР, гор. Степанакерт Нагорно-Карабахской автономной области 05 За выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции лёгкой промышленности[38] Арзанов Шахкули Орудж оглы 1931 Старший чабан колхоза имени Шаумяна Казахского района Азербайджанской ССР 22 За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок молока[7] Арзуманов Темур Месропович 1913—1994 Звеньевой колхоза «Ашхатанк» Гадрутского района Нагорно-Карабахской автономной области 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Арустамян Мадат Саруханович 1907 Звеньевой колхоза имени Тульских рабочих Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Арутюнов Ованес Григорьевич 1889 Звеньевой колхоза имени Камо Ханларского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Асадова Алагез Мамедали кызы 1925 Звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 25 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях [26] Аскеров Кушдар Кубад оглы 1909—1972 Звеньевой колхоза «Красный Алар» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев пшеницы[8] Аскеров Мамед Гасан оглы 1918—1988 Первый секретарь Шамхорского райкома Компартии Азербайджана 12 За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, овощей, винограда и других продуктов земледелия в 1973 году[34] Аскеров Мансум Гюльмамед оглы 1908—1994 Старший чабан колхоза имени Багирова Кубатлинского района Азербайджанской ССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Аскерова Минаввар Мохбалы кызы 1914—2001 Звеньевая колхоза имени Ленина Абракунисского района Нахичеванской АССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Аскерова Салтанат Магамед кызы 1930 Звеньевая колхоза имени Багирова Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Асланов Агаяр Хубияр оглы 1931 Тракторист Астрахан-Базарской МТС Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[13] Асланова Замина Сардар кызы 1940 Бригадир колхоза имени 26 Бакинских Комиссаров Сабирабадского района Азербайджанской ССР 07 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, овощей и других продуктов земледелия в 1979 году[40] Атакишиева Масми (Меслия) Алимардан кызы 1924—1999 Учительница Ахсуинской средней школы Ахсуинского района Азербайджанской ССР 01 За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся[41] Ахадов Аждар Баба оглы 1881—1972 Председатель колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Ахмедов Ахмед Дадаш оглы 1936 Бригадир колхоза имени С. Шаумяна Ждановского района Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Ахмедов Гусейн Коджа оглы 1903 Управляющий отделением зернового совхоза имени Орджоникидзе Министерства совхозов СССР, Нухинский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году[16] Ахмедов Закир Бекир оглы 1932 Звеньевой колхоза имени Азизбекова Куткашенского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев риса[8] Ахмедов Каракиши Ахлиман оглы 1926 Тракторист Карягинской МТС Карягинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Ахмедов Мамед Мамедгасан оглы 1903—1963 Председатель колхоза имени Ленина Джебраильского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Ахмедов Сабир Атакиши оглы 1933—2016 Бригадир колхоза «Ени Мугань» Сальянского района Азербайджанской ССР 12 За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, овощей, винограда и других продуктов земледелия в 1973 году[34] Ахмедов Садраддин Бабаш оглы 1923—2012 Бригадир совхоза имени М. А. Сабира Шемахинского района Азербайджанской ССР 06 За достижение выдающихся показателей и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1983 году[43] Ахмедов Таптых Самед оглы 1914—1975 Директор виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Шамхорский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Ахмедов Шюкюр Али оглы 1926—1970 Старший чабан колхоза имени Берия Нахичеванского района Нахичеванской АССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Ахмедова Гамаил Бехбуд кызы 1926 Звеньевая колхоза имени Багирова Карягинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев хлопка в 1949 году[9] Ахмедова Зейнаб Усуб кызы 1911—1985 Звеньевая колхоза «III Интернационал» Тертерского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Ахмедова Кулькалам Ахмед кызы 1922 Звеньевая колхоза имени Ази Асланова Масаллинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Ахмедова Шахназ Ахмед кызы 1925—1954 Звеньевая колхоза имени Ленина Джебраильского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Аширалиев Мамед Мискин оглы 1912—1998 Звеньевой колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Баба-Заде Баба Курбан Кули оглы Şablon:Якорь 1911—1962 Главный геолог треста «Азизбековнефть» Азнефтекомбината Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР, Азербайджанская ССР 24 За выдающиеся заслуги в деле увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых месторождений и бурения нефтяных скважин[44] Бабаев Кечари Орудж оглы 1920—1991 Председатель колхоза имени 26 бакинских комиссаров Джебраильского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Бабаев Новруз Амираслан оглы 1888—1978 Звеньевой колхоза имени Багирова Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Бабаева Гандила Аббас кызы 1920—1989 Звеньевая колхоза имени Ленина Тертерского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Бабаева Етар Шабан кызы 1926—2001 Звеньевая колхоза «Социализм» Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Бабаева Зибейда Ахмед кызы 1906—2001 Звеньевая колхоза имени Джапаридзе Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Бабаева Кульбич Шабан кызы 1928—1976 Звеньевая колхоза «Социализм» Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Бабаева Мядина Рустам кызы 1920—1973 Звеньевая колхоза имени Азизбекова Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Бабаева Нанагыз Рза кызы 1922—2003 Звеньевая колхоза имени Ворошилова Карягинского района Азербайджанской ССР 29 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[46] Бабашев Бабакиши Муса оглы 1892—1972 Звеньевой колхоза имени Азизбекова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Бабаян Асмик Даниловна 1929 Звеньевая виноградарского колхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Багдасарян Даниел Аракелович 1909 Звеньевой колхоза имени Тульских рабочих Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Багдасарян Месроп Семёнович 1894—1981 Звеньевой колхоза имени Касумяна Гадрутского района Нагорно-Карабахской автономной области 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Багиев Баги Фейзи оглы 1924—2002 Бригадир колхоза имени Багирова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Багиров Аллахверды Садых оглы 1898—1983 Председатель колхоза имени Ленина Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Багиров Башир Рза оглы 1898—1983 Старший табунщик колхоза имени Ленина Таузского района Азербайджанской ССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Багирова Амина Рагимовна 1912—1985 Начальник установки Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Караева Азербайджанского совнархоза 07 В ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность[47] Багирова Гюлизар Чобан кызы 1918—1999 Звеньевая колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Багирова Шевкет Асад кызы 1909—1989 Звеньевая колхоза имени Фрунзе Таузского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Баграмян Михаил Апкарович 1931 Звеньевой колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Бадальян Надя Авшаровна 1922 Звеньевая колхоза имени Верховного Совета СССР Ждановского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Бадалян Шакар Антонович 1888 Звеньевой виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Ханларский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Базарова Айша Гаджияв кызы 1921—1998 Звеньевая колхоза имени Низами Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Байдаров Мугма Магомед оглы 1910—1975 Председатель исполкома Белоканского районного Совета депутатов трудящихся Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Байрагдаров Мовлуд Аслан оглы 1904—1983 Председатель колхоза «Адыгюн» Саатлинского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Байрамов Бахлул Гусейн оглы 1927—1995 Машинист экскаватора управления механизации № 5 треста «Азсельстрой» Министерства сельского строительства Азербайджанской ССР 07 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по капитальному строительству, внедрение новой техники и передовых методов организации труда[48] Байрамов Муса Худа Керим оглы 1901—1998 Заведующий нефтепромыслом № 8 нефтепромыслового управления «Лениннефть» Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Байрамов Ханоглан Вели оглы 1933—1999 Бригадир строительно-монтажного управления № 6 треста «Азморнефтестрой» Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР, гор. Баку 09 За выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов[50] Байрамов Шукюр Мамед оглы 1928 Старший машинист турбинного цеха ГРЭС «Северная» Главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР по энергетике и электрификации 04 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию энергетики страны[51] Байрамова Башарат Муслюм кызы 1919—1998 Звеньевая колхоза имени Маленкова Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Байрамова Захра Садых кызы 1930—1991 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Шамхорский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Байрахтаров Абузар Мирза оглы 1923 Бригадир совхоза имени XXII партсъезда Кубинского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Балаев Гамбар Байрамович 1928 Бригадир котельщиков Бакинского вагоноремонтного завода Министерства путей сообщения СССР, Азербайджанская ССР 16 За выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств[52] Балаева Халимат Меджид кызы 1910—2001 Звеньевая колхоза «Зарбачи» Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Балакардашев Гардашбала Иманали оглы 1928—1991 Старший чабан колхоза имени Сталина Маразинского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Балчанов Магомед Байрам оглы 1879—1955 Звеньевой колхоза «Правда» Акстафинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Балугян Соня Арутюновна 1908—1992 Звеньевая колхоза имени Фрунзе Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Бахчигулян Саркис Акопович 1897 Звеньевой колхоза «Ватан-Мугарибасы» Акстафинского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Баширов Алибаба Баба оглы 1914—1978 Председатель колхоза «Социализм» Ахсуинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[53] Бегляров Сурхай Махмуд оглы 1913—1986 Бригадир колхоза имени Сталина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Бейбутов Рашид Маджид оглы 1915—1989 Художественный руководитель Азербайджанского государственного театра песни, народный артист СССР, гор. Баку 23 За выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального искусства[54] Бейдуллаев Али Хазрат Гули оглы 1892—1955 Бригадир колхоза имени Азизбекова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Бондарев Данил Иванович 1914 Составитель поездов станции Баку — Грузовая Закавказской железной дороги, Азербайджанская ССР 04 За выдающиеся успехи в выполнении задании пятилетнего плана перевозок и повышении эффективности использования технических средств железнодорожного транспорта[55] Брызгалин Сергей Николаевич 1917—1977 Директор совхоза «1 Мая» Масаллинского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Бурджалиева Керимат Магамед кызы 1925—1985 Звеньевая колхоза «Зарбачи» Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Везиров Сулейман Азадович Şablon:Якорь 1910—1973 Начальник «Азнефтекомбината» Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР, гор. Баку, Азербайджанская ССР 24 За выдающиеся заслуги в деле увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых месторождений и бурения нефтяных скважин[44] Велиев Адиль Мастан оглы 1909 Секретарь Сафаралиевского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Велиев Иши Муталим оглы 1902 Бригадир колхоза «Красный Аллар» Астрахан-Базарского райкома Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Велиева Хаса Джагангир кызы 1909—1984 Звеньевая колхоза имени Карла Маркса Норашенского района Нахичеванской АССР 14 За получение высоких урожаев табака в 1948 году[56] Велиева Шаргия Акпер кызы 1936 Доярка совхоза имени Кирова Лачинского района Азербайджанской ССР 22 За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок молока[7] Вердиев Газрат-Кулу Гусейн оглы 1895 Бригадир колхоза имени Ленина Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Вердиева Садагат Мирза кызы 1928 Звеньевая колхоза «Красный Октябрь» Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гаджиев Аллахкули Намаз оглы Şablon:Якорь 1899 Заведующий фермой колхоза имени Кагановича Ждановского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Гаджиев Аскер Байрамали оглы 1938—1998 Мастер строительного управления № 42 треста № 4 Министерства промышленного строительства Азербайджанской ССР, гор. Баку 26 За выдающиеся производственные успехи, достигнутые при строительстве Бакинского завода бытовых кондиционеров[57] Гаджиев Гаджи Гянджали оглы 1913—1979 Заведующий районным отделом сельского хозяйства Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гаджиев Кудрят Курбан оглы 1908 Бригадир тракторной бригады Астрахан-Базарской МТС Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[13] Гаджиев Юнис Мухтар оглы 1923 Старший чабан овцеводческого совхоза «28 Апреля» Евлахского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Гаджиев Юнсур Мусахан оглы 1905—1969 Бригадир колхоза имени Тельмана Пушкинского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Гаджиева Аджаб Магерам кызы 1924 Звеньевая Мартунинского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Мартунинский район Нагорно-Карабахской автономной области 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Гаджиева Бадам Азиз кызы 1927—1959 Звеньевая колхоза имени Ленина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Газарян Подвакан Оганесович 1898—1951 Звеньевой виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Ханларский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Галустов Абрам Макиевич 1890 Бригадир виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Галустян Петрос Макичевич 1906 Бригадир виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Гамбаров Мамед Муталлим оглы 1926—1995 Буровой мастер Сангачальского морского управления буровых работ объединения «Каспморнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР, Азербайджанская ССР 02 За выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки и социалистических обязательств по бурению нефтяных скважин в Каспийском море и умелое руководство бригадой[58] Гамзаев Сулейман Мамед оглы 1916—1974 Заведующий овцеводческой фермой колхоза «26 комиссаров» Кахского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Ганиева Ана Ханум Исмаил кызы 1914—1976 Пекарь-мастер Бакинского хлебокомбината № 2 Министерства пищевой промышленности Азербайджанской ССР 26 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию пищевой промышленности[59] Гарибян Шмавон Акопович 1936—2004 Колхозник колхоза имени Карла Маркса Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области 12 За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, овощей, винограда и других продуктов земледелия в 1973 году[34] Гасанов Аллахверды Гюльмамед оглы 1908—1975 Заведующий районным отделом сельского хозяйства Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гасанов Мамед Рза Дадаш оглы 1909—1984 Председатель колхоза имени Азизбекова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Гасанов Насиб Мамед Гасан оглы 1912—1979 Главный агроном отдела сельского хозяйства Нухинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Гасанов Панах Аллахверди оглы 1930 Бригадир колхоза имени М. Б. Касумова Имишлинского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Гасанова Асли Бела кызы 1905 Звеньевая виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Гасанова Баяз Гасаналы кызы 1918 Звеньевая колхоза имени Ленина Джебраильского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гасанова Гызгайыт Салман кызы 1924—2012 Звеньевая колхоза имени Тельмана Пушкинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гасанова Гюлистан Агали кызы 1925 Доярка совхоза «40 лет Советского Азербайджана» Исмаиллинского района Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Гасанова Залхай Махмуд кызы 1941 Колхозница колхоза имени С. Вургуна Закатальского района Азербайджанской ССР 10 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства[60] Гасанова Замина Гасан кызы 1918—2006 Оцинковщица Азербайджанского трубопрокатного завода, гор. Сумгаит 07 В ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность[47] Гасанова Зулейха Аскерали кызы 1927—2011 Звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Гасанова Марьям Керим кызы 1922 Звеньевая виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Гасанова Меллайим Мехти кызы 1927 Звеньевая Агдамского виноградарского совхоза Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Агдамский район Азербайджанской ССР 16 За получение высоких урожаев винограда в 1953 году на поливных виноградниках[24] Гасанова Саяд Адиль кызы 1928 Звеньевая колхоза имени Сталина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Гасанова Фатьма Акпер кызы 1928 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Шамхорский район Азербайджанской ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Гасанова Чичак Мамедали кызы 1914 Звеньевая колхоза «Октябрь» Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гасанпур Гусейн Гасан оглы 1912 Звеньевой виноградарского совхоза имени Багирова Министерства пищевой промышленности СССР, Шемахинский район Азербайджанской ССР 03 За получение в 1950 году высоких урожаев винограда[20] Гасымов Алман Фарман оглы 1937 Машинист камнерезной машины Карадагского комбината строительных материалов Министерства промышленности строительных материалов Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств[61] Гасымов Мусейиб Гасым оглы 1897—1959 Звеньевой колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Гашимов Алескер Гашим оглы 1912 Старший механик Зангеланской МТС Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гейдарова Тамара Бабир кызы 1927 Звеньевая Агдамского виноградарского совхоза Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Агдамский район Азербайджанской ССР 16 За получение высоких урожаев винограда в 1953 году на поливных виноградниках[24] Геокчаев Мелик Абас оглы 1903—1966 Буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Азморнефтеразведка» Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Годжаев Гамид Гусейн оглы 1891 Заведующий коневодческой фермой колхоза имени Ленина Таузского района Азербайджанской ССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Горбачёва Наталия Парфёновна 1906 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Гулиев Алияр Мирзалы оглы 1910 Старший агроном Зангеланской МТС Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гулиева Рухсара Мамед кызы 1920 Пекарь-кондитер Бакинской бисквитной фабрики Министерства пищевой промышленности Азербайджанской ССР 21 За особые заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей по производству пищевых продуктов[62] Гумбатова Малейка Юнус кызы 1929 Звеньевая колхоза имени Ворошилова Карягинского района Азербайджанской ССР 29 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[46] Гумбатова Тамара Ахмед кызы 1929 Первый секретарь Апшеронского райкома Компартии Азербайджана 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Гусейнов Абдулахмед Ахад оглы 1923 Капитан рыболовного сейнера «Акстафа» Базы морского промыслового и транспортного флота, Азербайджанская ССР 13 За выдающиеся успехи в достижении высоких показателей добычи рыбы и производства рыбной продукции[63] Гусейнов Али Гусейн Гусейн оглы 1921 Авиационный техник Азербайджанского управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР, гор. Баку 09 За выдающиеся достижения в выполнении плановых заданий по авиаперевозкам, применению авиации в народном хозяйстве страны и освоению новой авиационной техники[64] Гусейнов Бахадур Акимхан оглы 1922 Старший чабан Мильского овцеводческого совхоза Ждановского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Гусейнов Гасан Аббас оглы 1929 Машинист экскаватора строительно-монтажного управления № 1 треста «Карабахмелиоводстрой» Министерства мелиорации и водного хозяйства Азербайджанской ССР, Нагорно-Карабахская автономная область 06 За большие производственные успехи и проявленную трудовую доблесть при строительстве Тертерчайского водохозяйственного комплекса[65] Гусейнов Гасум Расул оглы 1925—1958 Заведующий фермой колхоза «26 комиссаров» Нахичеванского района Нахичеванской АССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Гусейнов Исрафил Сами оглы 1931—1986 Буровой мастер морского управления буровых работ «Нефтяные Камни» производственного объединения «Каспморнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР, Азербайджанская ССР 12 За выдающиеся успехи в выполнении принятых на 1976 год социалистических обязательств по добыче нефти, бурению скважин и повышению производительности труда[66] Гусейнов Кардашхан Меджид оглы 1894—1963 Председатель колхоза имени Ленина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Гусейнов Мамед Самед оглы 1927—2001 Бригадир комплексной бригады строительного управления № 3 треста «Бакгорстрой» № 1 Министерства промышленного строительства СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Гусейнов Садатхан Абас оглы 1896—1956 Колхозник колхоза имени Молотова Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[13] Гусейнов Тофик Али оглы 1929 Звеньевой виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Азербайджанская ССР 16 За получение высоких урожаев винограда в 1953 году на поливных виноградниках[24] Гусейнова Гумай Мешади Мехти Гули оглы 1924 Бригадир кондитеров по выработке восточных сладостей Бакинской бисквитной фабрики Министерства пищевой промышленности Азербайджанской ССР 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Гусейнова Кимия Гасан кызы 1929 Звеньевая виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Гусейнова Фатьма Рза кызы 1939 Бригадир колхоза имени Ленина Сабирабадского района Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Давранов Арменак Георгиевич Şablon:Якорь 1900 Директор зернового совхоза имени Орджоникидзе Министерства совхозов СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году[16] Дадашев Дадаш Икрам оглы 1932 Аппаратчик Сумгаитского комбината хлорорганических продуктов имени М. Азизбекова Министерства химической промышленности СССР, Азербайджанская ССР 20 За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей[67] Даллакян Сирануш Мангиевна 1910—1974 Звеньевая колхоза имени Ленина Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Дамирова Джамиля Дадаш кызы 1927 Звеньевая колхоза имени Карла Маркса Кюрдамирского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Джаббаров Юнис Гусейн оглы 1917—1953 Заведующий районным отделом сельского хозяйства Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Джабиев Худаверди Салман оглы 1886—1975 Звеньевой колхоза имени Азизбекова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Джабиева Зейнаб Ага кызы 1920—2003 Звеньевая колхоза «Захмет» Геокчайского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Джабраилов Тагир Рза оглы 1937—1986 Дояр совхоза имени Жданова Кубинского района Азербайджанской ССР 06 За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972—1973 гг.[68] Джавадов Кулам Магеррам оглы 1930 Бригадир колхоза имени Джапаридзе Бардинского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Джавадов Усейн Ага Бала оглы 1905—1979 Секретарь Казахского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Джавадян Лена Багратовна 1926—1981 Виноградарь совхоза имени XXII партсъезда Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Джавахашвили Варсеник Новосартовна 1892 Звеньевая виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Джарчиев Муртуз Зейнал оглы 1910—1985 Заведующий районным отделом сельского хозяйства Казахского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Джафаров Аббас Мамед оглы 1900—1981 Звеньевой Мартунинского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Мартунинский район Нагорно-Карабахской автономной области 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Джафаров Акиф Аллахярович 1930—1992 Мастер нефтепромыслового управления «Гюргяннефть», Азербайджанская ССР 28 За выдающиеся производственные успехи и проявленную инициативу в организации соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда[69] Джафаров Байрам Исмаил оглы 1906—1992 Комбайнёр Астрахан-Базарской МТС Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 27 За достижение в 1950 году высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур [29] Джафаров Гафур Джафар оглы 1924 Мастер Азербайджанского цементно-гипсового комбината Министерства промышленности строительных материалов Азербайджанской ССР, гор. Баку 28 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию промышленности строительных материалов[70] Джафаров Мамед Абдулла оглы 1926—1997 Ветеринарный фельдшер колхоза имени Берия Нахичеванского района Нахичеванской АССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Джафарова Амина Сурхай оглы 1925—2011 Звеньевая виноградарского совхоза имени Берия Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Джебраилов Мазаир Гамидович 1909—1976 Секретарь Акстафинского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Джумалиева Муминат Джамал кызы 1926—1967 Звеньевая колхоза «Зарбачи» Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Дунямалиев Ахмед Исмаил оглы 1926 Буровой мастер конторы бурения № 2 треста «Азморнефтеразведка» объединения «Каспморнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР, Азербайджанская ССР 30 За выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе[71] Елчиев Фарадж Гейджа оглы Şablon:Якорь 1897 Бригадир колхоза имени Азизбекова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Елчиева Дильшад Вели кызы 1928 Звеньевая колхоза имени Джапаридзе Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Ёркин Николай Тимофеевич 1912 Колхозник колхоза имени Молотова Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[13] Есаянц Акоп Галустович 1910 Управляющий отделением виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Есаянц Сирануш Оганесовна 1926 Звеньевая виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Загидова Василя Алы кызы Şablon:Якорь 1922—2005 Председатель колхоза «Советский Азербайджан» Уджарского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Заманова Кюбра Агабала кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Рустама Алиева Шамхорского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Захарян Арфеник Абрамовна 1913 Звеньевая виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Таузский район Азербайджанской ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Залиян Иляз Асриевич 1899—1968 Звеньевой колхоза имени Касумяна Гадрутского района Нагорно-Карабахской автономной области 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Зейналов Мурад Махмуд оглы 1908 Сталевар мартеновского цеха Бакинского трубопрокатного завода, Азербайджанская ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития чёрной металлургии[72] Зейналов Эйнулла Амир оглы 1924 Бригадир колхоза имени Багирова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Зейналова Назиха Джафар кызы 1944—2017 Бригадир колхоза имени Р. Алиева Шамхорского района Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Зейналова Сабза Теймур кызы 1925 Звеньевая колхоза имени Теймура Кулиева Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Зубкова Пелагея Егоровна 1898—1965 Звеньевая колхоза имени Чкалова Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Ибадов Рамазан Магеррам оглы Şablon:Якорь 1926—2000 Старший моторист танкера «Алёша Джапаридзе» Каспийского морского пароходства Министерства морского флота СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 04 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана развития морского транспорта[73] Ибрагимов Бекир Гасан оглы 1903—1967 Старший чабан колхоза «Коммунист» Кедабекского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Ибрагимов Исмаил Али оглы 1915—2016 Ректор Азербайджанского института нефти и химии имени М. Азизбекова, академик АН Азербайджанской СССР, гор. Баку 02 За большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, развитии научных исследований и в связи с семидесятилетием со дня рождения[74] Ибрагимов Мирза Аждар оглы 1911—1993 Народный писатель Азербайджанской ССР, председатель Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, гор. Баку 14 За большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную общественную деятельность и в связи с семидесятилетием со дня рождения[75] Ибрагимов Энвер Камбар оглы 1931 Звеньевой виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 03 За получение в 1950 году высоких урожаев винограда[20] Ибрагимова Зулейха Касум кызы 1878—1972 Звеньевая колхоза «Шарк» Бардинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Ибрагимхалилова Гариба Сулейман кызы 1929 Звеньевая колхоза имени Ленина Нухинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Игнатова Анастасия Васильевна 1907 Звеньевая виноградарского совхоза имени Багирова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 03 За получение в 1950 году высоких урожаев винограда[20] Измаилян Акоп Саркисович 1924 Старший чабан колхоза имени Сталина Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Имамгулиева Фатьма Магаррам кызы 1926—2002 Звеньевая колхоза «Коммунист» Нахичеванского района Нахичеванской АССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Иманов Рашид Угурлу оглы 1905 Старший чабан колхоза имени Кагановича Ждановского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Иманов Сафа Дадаш оглы 1913 Секретарь Карягинского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Иманова Сакина Дадаш кызы 1908—1975 Звеньевая колхоза имени Тельмана Агдамского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Имралиев Сардар Мамед оглы 1930—1987 Бригадир совхоза № 3 имени Ленина Ждановского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Исабабаева Гаджар Муштак кызы 1938 Бригадир почтальонов почтового отделения № 9 Бакинского почтамта Министерства связи СССР, Азербайджанская ССР 13 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении плановых заданий на 1976 год и принятых социалистических обязательств[76] Исмаилов Али Курбанали оглы 1909—1969 Звеньевой колхоза имени Кулиева Норашенского района Нахичеванской АССР 17 За получение высоких урожаев хлопка в 1949 году[9] Исмаилов Гамид Салман оглы 1913 Директор виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Исмаилов Исмаил Бегляр оглы 1915 Заведующий отделением Агдамского виноградарского совхоза Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Агдамский район Азербайджанской ССР 16 За получение высоких урожаев винограда в 1953 году на поливных виноградниках[24] Исмаилов Рза Паша оглы 1905—1967 Звеньевой колхоза «Красный Октябрь» Норашенского района Нахичеванской АССР 14 За получение высоких урожаев табака в 1948 году[56] Исмаилов Юсиф Аббас оглы 1927 Председатель колхоза имени 50-летия СССР Ильичёвского района Нахичеванской АССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Исмаилова Содар Мабуд кызы 1930 Звеньевая колхоза имени Сафарова Нухинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Исмаилова Сона Ахмед кызы 1927 Звеньевая колхоза «Бакинский рабочий» Тертерского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Исмайлов Рустам Гаджи Али оглы 1909—1972 Начальник объединения «Азнефтезаводы» Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, Азербайджанская ССР 08 За выдающиеся успехи в реконструкции нефтяной и газовой промышленности СССР, большой вклад в повышение эффективности производства и качества продукции[28] Исмиев Шахбала Джагангир оглы 1877—1974 Звеньевой колхоза имени Ворошилова Маразинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Каверочкин Михаил Павлович Şablon:Якорь 1904—1957 Бывший буровой мастер конторы бурения № 2 нефтепромыслового управления «Гюргяннефть» Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Каграманов Расул Рустам оглы 1919 Звеньевой колхоза имени Молотова Куткашенского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев риса[8] Кадыров Абдулкадыр Даргях оглы 1896—1967 Звеньевой колхоза имени Берия Шемахинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Казаров Амирхан Оганесович 1895 Бригадир колхоза «Ватан-Мугарибасы» Акстафинского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Казиева Захра Керим кызы 1912—1989 Главный врач сельской участковой больницы Бардинского района Азербайджанской ССР 04 За большие заслуги в области охраны здоровья советского народа[23] Казиева Севиль Гамзат кызы 1940—1963 Бывший механик-водитель хлопкоуборочной машины совхоза № 5 Ждановского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка[77] Канбарова Зейнаб Черкез кызы 1916—1978 Звеньевая колхоза имени Кагановича Агдашского района Азербайджанской ССР 06 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях[78] Караев Кара Абульфаз оглы 1918—1982 Композитор, академик Академии наук Азербайджанской ССР, народный артист СССР, гор. Баку 03 За выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с шестидесятилетием со дня рождения[79] Караева Улькер Маил кызы 1914 Звеньевая виноградарского совхоза «Питомник» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Каракозян Араксия Айказовна 1926 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Касумов Агабала Гусейн оглы 1890—1952 Бригадир колхоза имени Рустама Алиева Шамхорского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Касумова Зульгада Аллахверди кызы 1932 Звеньевая колхоза имени Сафарова Нухинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Керимов Али Аббас оглы 1929 Бригадир виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Керимов Алыш Агаш оглы 1909 Председатель колхоза имени VIII Съезда Советов Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[13] Керимов Мамед Гасан оглы 1898—1963 Председатель колхоза «Ватан-Мугарибасы» Акстафинского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Керимов Мансыр Паша оглы 1930 Бригадир колхоза имени Карла Маркса Касум-Исмаиловского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Керимов Муса Асад оглы 1906—1965 Звеньевой колхоза имени Берия Шемахинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Керимов Тофик Алекпер оглы 1930 Старший оператор-вальцовщик Азербайджанского трубопрокатного завода имени В. И. Ленина Министерства чёрной металлургии СССР, гор. Сумгаит 22 За выдающиеся заслуги, достигнутые в развитии чёрной металлургии[80] Керимов Юсиф Ханкиши оглы 1925—1995 Буровой мастер конторы бурения № 1 нефтепромыслового управления «Гюргяннефть» Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Керимова Ашафатьма Кидаят кызы 1929 Звеньевая колхоза имени Ленина Уджарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев хлопка в 1949 году[9] Керимова Башханум Мардан кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Керимова Гюльбановша Курбан кызы 1918 Звеньевая колхоза «Ени-ел» Закатальского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Керимова Дюйма Кязым кызы 1927 Звеньевая колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Керимова Мания Искендер кызы 1919 Звеньевая колхоза имени Ворошилова Касум-Исмаиловского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Керимова Севгили Амираслан кызы 1910 Звеньевая колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Керимова Сурая Аббас-Кулу кызы 1922 Звеньевая колхоза имени Тельмана Агдамского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Криворучко Григорий Семёнович 1914—1973 Бригадир зернового совхоза имени Орджоникидзе Министерства совхозов СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году[16] Кулиев Баршад Рустам оглы 1884 Старший чабан колхоза имени Кагановича Ждановского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Кулиев Боран Габил оглы 1929 Старший чабан совхоза «Красный Самух» Ханларского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Кулиев Махар Мустафа оглы 1924—2011 Учитель Бозалганлинской средней школы, Таузский район Азербайджанской ССР 27 За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся[81] Кулиев Мелик Алиш оглы 1901 Колхозник колхоза имени Молотова Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[13] Кулиев Ханлар Гасангули оглы 1912—1973 Заведующий фермой колхоза имени Берия Имишлинского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Кулиев Эйнулла Асадулла оглы 1930—1969 Звеньевой виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Кулиева Айна Баба кызы 1920 Бригадир колхоза имени Сталина Хиллинского района Азербайджанской ССР 19 За получение высоких урожаев хлопка в 1947 году[19] Кулиева Джаннат Баба кызы 1927 Звеньевая колхоза имени Сталина Хиллинского района Азербайджанской ССР 19 За получение высоких урожаев хлопка в 1947 году[19] Кулиева Малейка Салман кызы 1918 Звеньевая колхоза имени К. Маркса Агдамского района Азербайджанской ССР 07 В ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность[47] Кулиева Марал Байши кызы 1921 Звеньевая колхоза «Бакинский рабочий» Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Кулиева Марал Рустам кызы 1935 Звеньевая колхоза «Социализм» Шамхорского района Азербайджанской ССР 14 За большие успехи, достигнутые в увеличении производства и продаже сельскохозяйственной продукции и проявленную трудовую доблесть при уборке урожая[82] Кулиева Нары Абульфаз кызы 1928—2005 Звеньевая колхоза имени Ленина Абракунисского района Нахичеванской АССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Кулиева Нуйвар Халил кызы 1929 Звеньевая колхоза «Совет» Нухинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Кулиева Нураста Багир кызы 1906—1982 Звеньевая колхоза имени Карла Маркса Норашенского района Нахичеванской АССР 14 За получение высоких урожаев табака в 1948 году[56] Курбанов Ибрагим Муса оглы 1925—1992 Первый секретарь Джалилабадского райкома Компартии Азербайджана 10 За достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году[25] Курбанова Махмузар Юсиф кызы 1937 Доярка Говсанского молочно-овощного совхоза Апшеронского района Азербайджанской ССР 10 За достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году[25] Курбанова Тамара Мамед кызы 1930 Звеньевая колхоза имени Рустама Алиева Шамхорского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Курбанова Хаваят Гаджи кызы 1937 Бригадир колхоза «Азербайджан» Касум-Исмаиловского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Кязумов Ибрагим Салман оглы 1921 Управляющий отделением виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Кязымов Кямал Кярам оглы 1924—1976 Директор виноградарского совхоза «Азербайджан» Ханларского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Лалаян Эгуш Гайковна Şablon:Якорь 1918 Бригадир колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Лязгиева Гюллу Намаз кызы 1920 Звеньевая виноградарского совхоза «Питомник» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Ляляева Шамсият Солтан Меджид кызы 1926 Звеньевая колхоза «Зарбачи» Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Лятифов Гусейн Магамад оглы 1927 Звеньевой колхоза имени Низами Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мабиян Тезегуль Галустовна Şablon:Якорь 1904 Звеньевая колхоза имени Ленина Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Магеррамов Мосу Рустам оглы 1912 Бригадир тракторной бригады Карягинской МТС Карягинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Мадатова Сугра Канбар кызы 1940 Бригадир колхоза имени Джапаридзе Агджабединского района Азербайджанской ССР 10 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении заданий девятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства[83] Мамед-Заде Мамед Ибрагим оглы 1914 Заведующий отделом сельского хозяйства Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мамедалиев Асад Ибрагим оглы 1922 Бригадир электролизников Сумгаитского алюминиевого завода Министерства цветной металлургии СССР, Азербайджанская ССР 20 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии[84] Мамедов Аббас Али Мамед оглы 1895 Звеньевой виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Мамедов Аббас Заман оглы 1916—1976 Буровой мастер Дашкесанской геологоразведочной экспедиции Управления Совета Министров Азербайджанской ССР по геологии 04 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию геологоразведочных работ, открытию и разведке месторождений полезных ископаемых[85] Мамедов Абдулла Махамед оглы 1905—2001 Звеньевой колхоза имени Сабира Норашенского района Нахичеванской АССР 30 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[86] Мамедов Али Джалил оглы 1898—1968 Председатель колхоза имени Берия Нахичеванского района Нахичеванской АССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Мамедов Аллахверди Кулу оглы 1898—1974 Звеньевой колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Мамедов Амир Байрам оглы 1907 Бригадир колхоза имени Тельмана Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедов Арастун Сурхай оглы 1922—2015 Бригадир колхоза имени Тельмана Пушкинского района Азербайджанской ССР 12 За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, овощей, винограда и других продуктов земледелия в 1973 году[34] Мамедов Бахтияр Мамед Рза оглы 1925—1989 Начальник нефтепромыслового управления «Гюргяннефть» Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Мамедов Боюкхан Абыш оглы 1933 Бригадир совхоза имени Рухуллы Ахундова Джалилабадского района Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Мамедов Гамид Джафар оглы 1923—1997 Звеньевой колхоза имени Азизбекова Норашенского района Нахичеванской АССР 14 За получение высоких урожаев табака в 1948 году[56] Мамедов Гасан Мамед Гусейн оглы 1912—1985 Звеньевой колхоза имени Багирова Норашенского района Нахичеванской АССР 14 За получение высоких урожаев табака в 1948 году[56] Мамедов Гуммат Муса оглы 1928 Бригадир проходчиков строительно-монтажного управления № 3 Бактоннельстроя Министерства транспортного строительства СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 07 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по транспортному строительству[48] Мамедов Гусейн Абдулла оглы 1906—1972 Заведующий овцеводческой фермой колхоза имени Берия Нахичеванского района Нахичеванской АССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Мамедов Гусейн Курбан оглы 1900—1970 Секретарь Ахсуинского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедов Гусейн Таги оглы 1910 Дорожный мастер Кировабадской дистанции пути Азербайджанской железной дороги, Азербайджанская ССР 01 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта[87] Мамедов Джалил Фарзали оглы 1910—1963 Секретарь Масаллинского районного комитета Компартии (большевиков) Азербайджана 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мамедов Дуниямалы Ахмед Али оглы 1900 Председатель колхоза имени Багирова Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Мамедов Зият Искендер оглы 1911 Председатель Зангеланского райисполкома Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедов Ибрагим Мамед Гусейн оглы 1918 Бригадир колхоза «Красный Октябрь» Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедов Имаш Бабакиши оглы 1908—1977 Секретарь Зангеланского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедов Иммам Али Худи  оглы 1899 Звеньевой виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Мамедов Имран Сафаралы оглы 1902—1972 Старший чабан колхоза имени Кагановича Ждановского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Мамедов Иса Али оглы 1926—2007 Первый секретарь Ленкоранского горкома Компартии Азербайджана 27 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году[27] Мамедов Мамед Аскер оглы 1928—1998 Первый секретарь Сабирабадского райкома Компартии Азербайджана 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Мамедов Мамед Ахмед оглы 1913—1975 Председатель колхоза имени Кирова Таузского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Мамедов Мамед Искендер оглы 1904—1981 Председатель Ждановского райисполкома Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедов Мамед Мовсум оглы 1919 Звеньевой виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Мамедов Мамед Рза оглы 1916 Бригадир колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 25 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях [26] Мамедов Мухтар Искендер оглы 1901—1980 Председатель колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 25 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях [26] Мамедов Надыр Байрам оглы 1928 Звеньевой колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Мамедов Нусрат Худи оглы 1927—2016 Бригадир тракторной бригады колхоза «Красный партизан» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 23 За успехи, достигнутые в повышении производства и увеличении производства зерна[88] Мамедов Рза Али оглы 1927 Начальник Всесоюзного промышленного объединения нефтяного машиностроения Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 11 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана и социалистических обязательств[2] Мамедов Сафарали Ибрагим оглы 1929—2010 Бригадир комплексной бригады треста № 4 Министерства промышленного строительства СССР, Азербайджанская ССР 05 За выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана[89] Мамедов Тураб Сулейман оглы 1911—1986 Председатель колхоза имени Тельмана Агдамского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедов Юнус Мирза Мамед оглы 1900 Председатель исполнительного комитета Нухинского районного Совета депутатов трудящихся Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мамедов Юсуф Шихмамед оглы 1896—1983 Звеньевой колхоза имени Ворошилова Абракунисского района Нахичеванской АССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Мамедова Асия Али кызы 1928 Звеньевая колхоза имени Сталина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Мамедова Асмар Вели кызы 1911 Звеньевая колхоза имени Молотова Казахского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедова Гюльхара Иса кызы 1923 Звеньевая колхоза имени Орджоникидзе Агдамского района Азербайджанской ССР 25 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях [26] Мамедова Гюлябатын Алыш кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Сталина Агджабединского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Мамедова Иммилейла Али кызы 1916 Звеньевая колхоза имени Багирова Акстафинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедова Мехпара Кара кызы 1910 Звеньевая колхоза имени Тельмана Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мамедова Пакизар Курбан кызы 1913 Звеньевая колхоза имени Фрунзе Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Мамедова Согат Баба кызы 1931 Звеньевая колхоза «Совет» Нухинского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Мамедова Сона Аббас Али кызы 1928 Звеньевая виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Мамедова Сугра Мамед Гасан кызы 1926 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Мамедова Умай Алекпер кызы 1925 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Мамедова Ясаман Нифталы кызы 1924 Звеньевая колхоза «Искра» Акстафинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Мамедрагимова Минара Абдул Али кызы 1922 Звеньевая колхоза имени Фрунзе Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Мамишев Захид Бейляр оглы 1928—1980 Шофёр Кировобадской автоколонны Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Азербайджанской ССР 05 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог[90] Мамунц Самвел Ваниевич 1925—2011 Директор совхоза имени XXII партсъезда Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области 27 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году[27] Мансурова Марджан Кахраман кызы 1908 Звеньевая колхоза «VIII съезд» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев пшеницы[8] Махмудов Ахмед Абдуррауф оглы 1926—2002 Звеньевой колхоза имени Сталина Закатальского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Махмудова Хадижа Мурвят кызы 1929 Звеньевая колхоза «Бакинский рабочий» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Межлумян Савад Алексанович 1911 Рабочий Мартунинского виноградарского совхоза Нагорно-Карабахской автономной области 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Меликов Искендер Наджафович 1911—1971 Директор виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Меликов Мамед-Паша Мамед-Гусейн оглы 1912 Стерженщик машиностроительного завода имени лейтенанта Шмидта Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 25 За выдающиеся успехи в выполнении заданий семилетнего плана, высокое качество изделий и новаторство в работе[91] Меликов Салман Али оглы 1912 Председатель Акстафинского райисполкома, Азербайджанская ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Меликова Туби Гасан кызы 1916—1975 Прядильщица текстильного комбината имени В. И. Ленина Министерства лёгкой промышленности Азербайджанской ССР, гор. Баку 09 За выдающиеся заслуги в выполнении семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности[92] Мельников Пётр Григорьевич 1908—1975 Помповый машинист теплохода Каспийского государственного морского пароходства Министерства морского флота СССР, Азербайджанская ССР 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития морского транспорта[93] Мехралиев Гусейн Эйваз оглы 1907 Бригадир тракторной бригады Карягинской МТС Карягинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Мехралиев Мурсал Мехрали оглы 1900 Старший чабан колхоза имени Кагановича Ждановского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Мехралиев Паша Бекир оглы 1908—1968 Главный агроном отдела сельского хозяйства Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мехралиев Сейфи Сейд оглы 1900—1977 Старший чабан колхоза имени 18 партсъезда Зардобского района Азербайджанской ССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Мехтиев Дашты Мелик оглы 1900—1974 Колхозник колхоза имени Калинина Ахсуинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[53] Мехтиев Иса Мамед оглы 1924 Звеньевой колхоза имени Сталина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Мехтиев Шафигат Мамед оглы 1912 Директор Зангеланской МТС Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мехтиева Гюльхара Иззят кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Теймура Кулиева Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Мехтиева Джейран Али кызы 1914 Звеньевая колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Мирза Баба Абталыб оглы 1926 Старший оператор Ново-Бакинского нефтеперерабатывающего завода Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Мирзоев Гасан Мирзали оглы 1926 Председатель колхоза имени 26 бакинских комиссаров Кахского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Мирзоев Имран Мирзали оглы 1910 Директор Казахской МТС Казахского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Мирзоев Фати Фати оглы 1889 Звеньевой колхоза «VIII съезд» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев пшеницы[8] Мирзоева Араста Мамедалы кызы 1917 Звеньевая колхоза имени Джапаридзе Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мирзоева Мансура Мейбулла кызы 1924 Колхозница колхоза «Красный Аллар» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[13] Мирзоян Варси Атамовна 1915 Звеньевая колхоза имени Верховного Совета СССР Ждановского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мкртычян Самвел Шамирович 1910 Бригадир виноградарского совхоза имени Берия Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Мнацаканян Цакан Вердиевич 1884 Звеньевой виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Моллаева Керимат Магама кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Низами Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Моллачуева Хавва Иса кызы 1900 Звеньевая колхоза имени Низами Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мороз Сидор Митрофанович 1899—1973 Бригадир виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Мурадов Джалил Керим оглы 1903—1964 Председатель колхоза имени Сталина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Мурадханова Бадам Кадыр кызы 1924 Звеньевая колхоза имени Азизбекова Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Мургузов Гаджи Мурад Мамед оглы 1911 Заведующий районным отделом сельского хозяйства Акстафинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Муса-Заде Башир Геюш оглы 1904 Старший агроном зернового совхоза имени Орджоникидзе Министерства совхозов СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году[16] Мусаев Тейиб Тагир оглы 1926 Звеньевой колхоза имени Маленкова Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мусаева Сифай Абдульфат кызы 1931 Бригадир колхоза имени Кирова Пушкинского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Мусакова Месед Абдулмамед кызы 1911—1972 Колхозница колхоза имени Карла Маркса Закатальского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Мустафаев Кулам Сафар оглы 1904—1973 Председатель исполнительного комитета Масаллинского районного Совета депутатов трудящихся Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Мустафаев Мехти Гасан оглы 1914—1979 Секретарь Таузского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Мустафаев Мирза Мустафа оглы 1912 Начальник нефтепромыслового управления имени 26 Бакинских Комиссаров Министерства нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе[10] Мустафаев Мустафа Гасан оглы 1895—1963 Старший чабан колхоза имени Кирова Кахского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Мустафаев Фейруз Раджаб оглы 1933 Первый секретарь Шемахинского райкома Компартии Азербайджана 23 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств 1980 года и десятой пятилетки по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, винограда и других продуктов земледелия и животноводства[42] Мустафаева Сурма Ахад кызы 1923 Звеньевая колхоза имени Багирова Кюрдамирского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Мухтаров Саиб-Гусейн Фармуд оглы 1906—1971 Сверловщик Кишлинского машиностроительного завода Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 20 За выдающиеся производственные достижения в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию химического и нефтяного машиностроения[94] Нагиев Газанфар Пири оглы Şablon:Якорь 1915—1991 Председатель колхоза «26 комиссаров» Нахичеванского района Нахичеванской АССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Нагиев Муртуза Фатулла оглы 1908—1975 Директор Института теоретических проблем химической технологии Академии наук Азербайджанской ССР, академик АН Азербайджанской ССР 13 За большие заслуги в развитии советской науки[95] Нагиев Салман Агаш оглы 1926 Старший буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Азнефтеразведка» объединения «Азнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР, Азербайджанская ССР 30 За выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе[71] Назирова Мина Башир кызы 1914—1984 Председатель колхоза имени Ленина Закатальского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Намазова Басти Эйюб кызы 1904 Звеньевая колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Намазова Гаджар Агакиши кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Намазова Гюльханум Рагим кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Низами Таузского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Насиров Кубат Асадулла оглы 1925—2007 Звеньевой колхоза имени Тельмана Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Нейматова Мадика Нурали кызы 1908 Звеньевая колхоза имени Молотова Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Никитин Николай Васильевич 1926—1994 Председатель колхоза имени Калинина Исмаиллинского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Новрузов Али Мамед-Наби оглы 1925 Командир корабля Ил-18 Азербайджанского территориального управления Гражданского воздушного флота, гор. Баку 16 За самоотверженный труд и выдающиеся достижения в освоении авиационной техники Гражданского воздушного флота[96] Новрузов Мамед Акпер оглы 1889—1956 Звеньевой виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[5] Новрузова Нафисат Муртуз кызы 1928 Колхозница колхоза имени Г. Насибова Белоканского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Нубари Нубарали Ага Гули оглы 1912—1971 Звеньевой виноградарского совхоза имени Багирова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 03 За получение в 1950 году высоких урожаев винограда[20] Нуриев Аслан Ибрагим оглы 1899 Старший чабан колхоза «III Интернационал» Кедабекского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Нуриев Теймур Гусейн оглы 1898 Бригадир виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Оганова Шушаник Айрапетовна Şablon:Якорь 1917 Звеньевая виноградарского совхоза имени Низами Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Орлов Алексей Ильич 1901—1961 Буровой мастер треста «Бузовнынефть» Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, Азербайджанская ССР 08 За выдающиеся успехи в реконструкции нефтяной и газовой промышленности СССР, большой вклад в повышение эффективности производства и качества продукции[28] Оруджев Кариб Азизали оглы 1935 Бригадир совхоза «Советская Конституция» Дивичинского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Оруджев Мамед Бехбуд оглы 1907—1961 Секретарь Ждановского райкома Компартии (большевиков) Азербайджана 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Оруджева Гюльпута Мансум кызы 1922—2010 Звеньевая колхоза имени Ворошилова Кюрдамирского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Оруджева Тойфа Махмуд кызы 1919 Звеньевая колхоза имени Фрунзе Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Османов Аслан Абдулла оглы 1925 Каменщик строительного управления «Монтажстройдеталь» треста «Закпромстрой», Азербайджанская ССР 09 За выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов[50] Павлова Ирина Васильевна Şablon:Якорь 1908 Звеньевая колхоза «1 Мая» Ленкоранского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Панахов Гусейн Мисирхан оглы 1911 Бригадир колхоза имени Герая Асанова Ждановского района Азербайджанской ССР 06 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях[78] Панахов Шамшад Таиркули оглы 1929 Начальник отделения цеха Сумгаитского завода синтетического каучука имени 40-летия Советского Азербайджана Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Азербайджанская ССР 28 За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по увеличению выпуска химической продукции и достижение высоких показателей в работе[97] Пашаев Абдулали Мурад оглы 1886—1975 Старший чабан колхоза имени Молотова Имишлинского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Петросов Арташес Аракелович 1909 Бригадир тракторной бригады Карягинской МТС, Азербайджанская ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Попов Матвей Иванович 1907 Бригадир тракторной бригады Астрахан-Базарской МТС Азербайджанской ССР 19 За получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году[19] Пяткина Любовь Матвеевна 1907 Звеньевая колхоза «Бакинский рабочий» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Рагимов Сулейман Гусейн оглы Şablon:Якорь 1900—1983 Народный писатель Азербайджанской ССР, гор. Баку 04 За большие заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность[98] Рагимова Гытыш Гейдар кызы 1918 Звеньевая колхоза имени Сталина Тертерского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Расулов Гусейн Авяз оглы 1929 Бригадир комплексной бригады строительного управления № 46 треста № 4 Министерства промышленного строительства Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве комплекса по переработке нефти на Новобакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Владимира Ильича[99] Расулов Мамедрза Руфулла оглы 1939—2010 Бригадир совхоза имени Б. О. Аббасова Ленкоранского района Азербайджанской ССР 07 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, овощей и других продуктов земледелия в 1979 году[40] Расулова Беновша Кадыр кызы 1926—1956 Звеньевая колхоза имени Азизбекова Куткашенского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[9] Рза Расул 1910—1981 Народный поэт Азербайджанской ССР, гор. Баку 16 За большие заслуги в развитии советской литературы, плодотворную общественную деятельность и в связи с семидесятилетием со дня рождения[100] Рзаев Миджан Мамед Рза оглы 1912 Звеньевой колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Рзаев Шабан Мехти оглы 1938—2007 Бригадир комплексно-механизированной бригады колхоза «Таджикистан» Агджабединского района Азербайджанской ССР 14 За большие успехи, достигнутые в увеличении производства и продаже сельскохозяйственной продукции и проявленную трудовую доблесть при уборке урожая[82] Рзаева Гаваханум Аббас кызы 1910 Звеньевая колхоза имени Герая Асадова Ждановского района Азербайджанской ССР 06 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях[78] Ризаев Керим Новруз оглы 1914—1995 Начальник Управления цветной металлургии Азербайджанской ССР, гор. Баку 03 За выдающиеся успехи, достигнутые в досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по производству продукции промышленности и сельского хозяйства[12] Рустамзаде Сулейман Али Аббас оглы 1906—1989 Народный поэт Азербайджанской ССР, Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР, гор. Баку 15 За большие заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность[101] Рустамов Рустам Азиз-оглы 1910—1961 Буровой мастер конторы бурения «Сталиннефть» Азнефтекомбината Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР, Азербайджанская ССР 24 За выдающиеся заслуги в деле увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых месторождений и бурения нефтяных скважин[44] Рустамов Тейяр Садых оглы 1910 Заведующий конефермой колхоза имени Кирова Таузского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Рустамов Халил Гамбар оглы 1922 Бригадир колхоза имени Ленина Шамхорского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Рустамов Ягуб Абульфат оглы 1942—2011 Помощник мастера Мингечаурского текстильного комбината имени 50-летия ВЛКСМ Министерства лёгкой промышленности Азербайджанской ССР 30 За выдающиеся достижения в труде, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки[102] Рустамова Гюльзар Махмуд кызы 1917—1982 Звеньевая колхоза имени Ленина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Рустамова Разия Али кызы 1936 Звеньевая колхоза «Совет» Ильичёвского района Нахичеванской АССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Сабирова Нурджаган Меджид кызы Şablon:Якорь 1913 Звеньевая колхоза имени Маленкова Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Савкина Ольга Петровна 1925 Старший оператор Ново-Бакинского нефтеперерабатывающего завода, гор. Баку Азербайджанской ССР 07 В ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность[47] Садыхов Аждар Тарверди оглы 1924 Бригадир колхоза «Социализм» Ахсуинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев пшеницы в 1949 году[53] Садыхова Марал Закир кызы 1917 Звеньевая колхоза имени Багирова Нухинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Садыхова Суджаят Абдулла кызы 1925 Звеньевая колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Салманов Сарван Каракиши оглы 1927—2003 Мастер каскада Мингечаурских ГЭС имени В. И. Ленина Министерства энергетики и электрификации СССР, Азербайджанская ССР 20 За особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию энергетики страны[103] Самедов Баба Самед оглы 1934 Механизатор совхоза имени Орджоникидзе Шекинского района Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств производства и продажи государству продуктов земледелия в 1977 году[104] Самедов Зарбали Мирзаага оглы 1908—1979 Учитель средней школы № 190, гор. Баку Азербайджанской ССР 01 За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся[41] Самедов Кудрат Ашур оглы 1904—1978 Звеньевой колхоза «Красный Азербайджан» Сальянского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Саринян Гоарик Багдасаровна 1914 Инструктор кокономотального цеха Карабахского шелкомотального комбината, гор. Степанакерт Нагорно-Карабахской автономной области 07 В ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность[47] Саркаров Нусрат Нарман оглы 1924 Тракторист Карягинской МТС Карягинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Саркарова Гюлуш Джебраил кызы 1926 Звеньевая колхоза имени Сталина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Саркисян Астхик Аветисовна 1913 Звеньевая Степанакертского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Нагорно-Карабахская автономная область 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Саркисян Гурген Левонович 1927 Звеньевой колхоза «Ашхатанк» Гадрутского района Нагорно-Карабахской автономной области 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Саркисян Исак Погосович 1898—1958 Бригадир колхоза имени Верховного Совета СССР Ждановского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Саркисян Тевос Айрапетович 1894 Бригадир колхоза имени Тульских рабочих Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Сафаралиев Рустам Касум оглы 1909—1991 Секретарь Белоканского районного комитета Компартии (большевиков) Азербайджана 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Сафаров Качай Мовсум оглы 1907—1976 Бригадир тракторной бригады Джебраильской МТС, Азербайджанская ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Сафиева Джейран Мухтар кызы 1923 Звеньевая колхоза имени Сталина Карягинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Саюнц Маркар Галустович 1894—1974 Звеньевой виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Сеидов Гейдар Мираббас оглы 1887—1953 Старший чабан колхоза имени Берия Нахичеванского района Нахичеванской АССР 24 За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году[39] Сейфуллаев Беюкага Нусрат оглы 1927 Звеньевой колхоза имени Чапаева Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Сидоренко Марк Лаврентьевич 1904—1964 Старший механик зернового совхоза имени Орджоникидзе Министерства совхозов СССР, Азербайджанская ССР 05 За получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году[16] Симонова Сирануш Александровна 1913 Звеньевая колхоза «Ватан-Мугарибасы» Акстафинского района Азербайджанской ССР 21 За получение высоких урожаев винограда в 1948 году[21] Спирин Даниил Степанович 1884—1959 Заведующий 6-м промыслом треста «Лениннефть» Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, Азербайджанская ССР 08 За выдающиеся успехи в реконструкции нефтяной и газовой промышленности СССР, большой вклад в повышение эффективности производства и качества продукции[28] Степанов Александр Авакович 1908—1976 Председатель колхоза имени Верховного Совета СССР Ждановского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Сулейманов Алы Сулейман оглы 1880—1959 Звеньевой колхоза «Комсомол» Казахского района Азербайджанской ССР 19 За получение высокого урожая семян люцерны в 1948 году[105] Сулейманов Искендер Иса оглы 1927—1984 Звеньевой колхоза имени Багирова Таузского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Сулейманов Сулейман Багир оглы 1899—1978 Чабан колхоза имени Сталина Агджабединского района Азербайджанской ССР 21 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития овцеводства и увеличения производства шерсти[22] Сулейманов Умуд Сулейман оглы 1903 Секретарь Нухинского городского комитета Компартии (большевиков) Азербайджана 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Тагиев Адил Джалил оглы Şablon:Якорь 1928—1998 Звеньевой колхоза имени Азизбекова Норашенского района Нахичеванской АССР 14 За получение высоких урожаев табака в 1948 году[56] Тагиев Габиб Гусейн оглы 1903—1960 Заведующий районным отделом сельского хозяйства Таузского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Тагиев Шамиль Микаил оглы 1927—1981 Тракторист Карягинской МТС Карягинского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Тагиева Хуру Самед кызы 1925 Колхозница колхоза «Галаба» Кахского района Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств производства и продажи государству продуктов земледелия в 1977 году[104] Тагизаде-Гаджибеков Ниязи Зульфугар оглы 1912—1984 Директор Азербайджанской филармонии, народный артист СССР, гор. Баку 19 За выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения[106] Талыбова Бахар Магеррам кызы 1927—2003 Звеньевая колхоза имени Мехти Гусейн-заде Норашенского района Нахичеванской АССР 07 В ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность[47] Талыбова Хавер Ага кызы 1924—1995 Директор совхоза имени Жданова Ленкоранского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей, плодов, винограда, чайного листа и табака[33] Тамоев Наби Короглы оглы 1887—1957 Старший чабан колхоза «26 комиссаров» Нахичеванского района Нахичеванской АССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Темирханов Гаджи Али Мурадович 1918—1993 Буровой мастер конторы бурения нефтепромыслового управления «Ширваннефть» Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Топчибашев Мустафа Агабек оглы 1895—1981 Академик Академии медицинских наук СССР; академик и вице-президент Академии наук Азербайджанской ССР, гор. Баку 04 За большие заслуги в развитии медицинской науки и здравоохранения и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения[107] Усейнов Микаэль Алескерович Şablon:Якорь 1905—1992 Академик Академии наук Азербайджанской ССР, народный архитектор СССР, гор. Баку 18 За большие заслуги в развитии советской архитектуры, плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения[108] Уста Баба Пир Мамед 1898—1957 Директор конторы бурения треста «Бузовнынефть» Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, Азербайджанская ССР 08 За выдающиеся успехи в реконструкции нефтяной и газовой промышленности СССР, большой вклад в повышение эффективности производства и качества продукции[28] Усубова Аскиназ Абдулали кызы 1928 Звеньевая колхоза имени Г. Асадова Ждановского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Фараджева Марал Самед кызы Şablon:Якорь 1915 Звеньевая колхоза имени Г. Асадова Ждановского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Фарзалиев Юсуф Мамед Али оглы 1925—1979 Начальник участка пятого промысла нефтепромыслового управления «Орджоникидзенефть», гор. Баку, Азербайджанская ССР 28 За выдающиеся производственные успехи и проявленную инициативу в организации соревнования за звание бригад и ударников коммунистического труда[69] Фарзуллаева Кюли Мавси кызы 1930 Звеньевая колхоза «Бакинский рабочий» Астрахан-Базарского района Азербайджанской ССР 17 За получение высоких урожаев табака в 1949 году[13] Фаттаева Сария Паша кызы 1914 Звеньевая колхоза «Красный Октябрь» Масаллинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Фатулаева Басти Ханалы кызы 1921 Доярка колхоза «Правда» Масаллинского района Азербайджанской ССР 25 За достигнутые в 1959 году высокие показатели в животноводстве[109] Фатуллаев Фатулла Гани оглы 1909—1985 Бригадир колхоза имени Азизбекова Ахсуинского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев пшеницы[4] Халилов Гюльабба Агаширин оглы Şablon:Якорь 1910—1982 Председатель колхоза имени Жданова Сабирабадского района Азербайджанской ССР 10 За достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году[25] Халилова Анасы Хыдыр кызы 1921—1993 Звеньевая колхоза «Захмет» Агдашского района Азербайджанской ССР 30 За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок хлопка-сырца[35] Халилова Ханум Гаджи кызы 1903—1984 Звеньевая колхоза имени Ленина Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Хутраева Мизалифа Магомед кызы 1920 Звеньевая колхоза имени Ильича Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Чалдаллакова Тезагюль Месроповна Şablon:Якорь 1912 Звеньевая колхоза имени Ленина Куткашенского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Шагенян Григорий Саркисович Şablon:Якорь 1931 Звеньевой колхоза имени Клары Цеткин Шамхорского района Азербайджанской ССР 08 За получение высоких урожаев винограда в 1949 году[11] Шаголдян Рубен Павлович 1909 Бригадир виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Шаголдян Тамара Бадаловна 1910—1981 Звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Шакяров Кудрат Абасали оглы 1926 Бригадир слесарей-монтажников Третьего Бакинского монтажного управления треста «Азнефтехиммонтаж» Управления Совета Министров Азербайджанской ССР по монтажным и специальным строительным работам 26 За выдающиеся производственные успехи, достигнутые при строительстве Бакинского завода бытовых кондиционеров[57] Шаммедова Ханумгюль Гамид кызы 1939 Доярка совхоза «Социализм» Масаллинского района Азербайджанской ССР 08 За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства[45] Шариф Заде Меджид Аслан оглы 1908 Председатель Казахского райисполкома, Азербайджанская ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Ширинов Алибала Абдул оглы 1903—1973 Председатель колхоза имени Герая Асадова Ждановского района Азербайджанской ССР 06 За получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на поливных землях[78] Ширинов Юсиф Наби оглы 1910 Председатель колхоза имени Берия Имишлинского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Ширинова Марал Ибрагим кызы 1930 Звеньевая колхоза имени Сталина Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Шихалиев Солтан Гумбат оглы 1904—1972 Председатель Ахсуинского райисполкома, Азербайджанская ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Шукюров Али Абдулла оглы 1924 Машинист паровозного депо Баладжары Азербайджанской железной дороги, Азербайджанская ССР 01 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта[87] Шукюров Закир Рухулла оглы 1905 Начальник установки цеха № 1 Бакинского крекинг-завода имени Вано Стуруа Министерства нефтяной промышленности Азербайджанской ССР 19 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития нефтяной и газовой промышленности[49] Щетинкин Андрей Яковлевич Şablon:Якорь 1896 Звеньевой виноградарского совхоза имени Берия Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Эйбатов Ага Рза Камилович Şablon:Якорь 1918—1998 Мастер промывочно-пропарочной станции Баладжары Закавказской железной дороги, Азербайджанская ССР 04 За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана перевозок, развитии и технической реконструкции железных дорог[110] Эйвазов Ага Риза Ибрагим оглы 1929 Главный механик дизель-электрохода «Советский Туркменистан» Каспийского морского пароходства Министерства морского флота СССР, гор. Баку Азербайджанской ССР 29 За досрочное выполнение заданий семилетнего плана по развитию морского транспорта и выдающиеся производственные успехи[111] Эйвазова Бибиниса Алигусейн кызы 1928 Поливальщица колхоза имени М. Ф. Ахундова Сальянского района Азербайджанской ССР 12 За выдающиеся успехи, достигнутые в производстве и продаже государству зерна и других продуктов земледелия в 1978 году, и высокие образцы трудового героизма[112] Эминов Аскер Абдулла оглы 1924 Конюх-бригадир конного завода № 75 Министерства совхозов СССР, Акстафинский район Азербайджанской ССР 16 За получение высокой продуктивности животноводства в 1949 году[113] Эминов Мир Гамза Мир Гасан оглы 1932—1980 Бригадир колхоза имени С. Вургуна Ильичёвского района Нахичеванской АССР 12 За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, хлопка, овощей, винограда и других продуктов земледелия в 1973 году[34] Эфендиев Алихан Омар оглы 1910 Заведующий отделом сельского хозяйства Белоканского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев табака[8] Эфендиев Махмуд Мамед оглы 1912—1975 Заведующий районным отделом сельского хозяйства Сафаралиевского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Эфендиев Мустафа Мамед оглы 1909 Старший агроном Казахской МТС Казахского района Азербайджанской ССР 12 За получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году[6] Юсибов Гасан Мехти оглы Şablon:Якорь 1883 Председатель колхоза имени Кагановича Ждановского района Азербайджанской ССР 17 За получение в 1947 году высокой продуктивности животноводства[17] Юсифова Зейнаб Керим кызы 1924 Звеньевая колхоза имени XVII партсъезда Зангеланского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Юсубов Юсуб Абил Гасан оглы 1908 Бригадир виноградарского совхоза имени Берия Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР 04 За получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году[3] Юсубова Фатма Курбан кызы 1915 Звеньевая колхоза имени Жданова Акстафинского района Азербайджанской ССР 01 За получение в 1948 году высоких урожаев хлопка[8] Ягубов Алисафа Алигейдар оглы Şablon:Якорь 1937—2016 Старший чабан Шурабадского молочного совхоза Апшеронского района Азербайджанской ССР 07 За выдающиеся производственные достижения, проявленный трудовой героизм в выполнении планов одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств по увеличению производства высококачественной продукции животноводства[114] Ягубов Джахандар Мамед оглы 1892—1968 Главный агроном районного отдела сельского хозяйства Казахского района Азербайджанской ССР 10 За получение в 1947 году высоких урожаев хлопка[4] Яралиев Ярмет 1912 Буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Ширванбурнефть» Министерства нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР 23 За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе[10]

}}

 1. Şablon:Ведомости ВС СССР
 2. 2,0 2,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 04/09/1950 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 4. 4,000 4,001 4,002 4,003 4,004 4,005 4,006 4,007 4,008 4,009 4,010 4,011 4,012 4,013 4,014 4,015 4,016 4,017 4,018 4,019 4,020 4,021 4,022 4,023 4,024 4,025 4,026 4,027 4,028 4,029 4,030 4,031 4,032 4,033 4,034 4,035 4,036 4,037 4,038 4,039 4,040 4,041 4,042 4,043 4,044 4,045 4,046 4,047 4,048 4,049 4,050 4,051 4,052 4,053 4,054 4,055 4,056 4,057 4,058 4,059 4,060 4,061 4,062 4,063 4,064 4,065 4,066 4,067 4,068 4,069 4,070 4,071 4,072 4,073 4,074 4,075 4,076 4,077 4,078 4,079 4,080 4,081 4,082 4,083 4,084 4,085 4,086 4,087 4,088 4,089 4,090 4,091 4,092 4,093 4,094 4,095 4,096 4,097 4,098 4,099 4,100 4,101 Şablon:Ведомости ВС СССР
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 Şablon:Ведомости ВС СССР
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 12/07/1950 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Şablon:Ведомости ВС СССР
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29 8,30 8,31 8,32 8,33 8,34 8,35 8,36 8,37 8,38 8,39 8,40 8,41 8,42 8,43 8,44 8,45 8,46 8,47 8,48 8,49 8,50 8,51 8,52 8,53 8,54 8,55 8,56 8,57 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 01/07/1949 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 17/06/1950 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 10. 10,0 10,1 10,2 Şablon:Ведомости ВС СССР
 11. 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 11,11 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 08/08/1950 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 03/10/1980 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 13,16 13,17 13,18 13,19 13,20 Şablon:Ведомости ВС СССР
 14. Şablon:Ведомости ВС СССР
 15. Şablon:Ведомости ВС СССР
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Şablon:Ведомости ВС СССР
 17. 17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 17,12 17,13 17,14 17,15 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 17/08/1948 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 18. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» от 20 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 98.
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Şablon:Ведомости ВС СССР
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 Şablon:Ведомости ВС СССР
 21. 21,00 21,01 21,02 21,03 21,04 21,05 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 21,12 21,13 21,14 21,15 21,16 21,17 21,18 Şablon:Ведомости ВС СССР
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 Şablon:Ведомости ВС СССР
 23. 23,0 23,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 16/05/1955 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 Şablon:Ведомости ВС СССР
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 Şablon:Ведомости ВС СССР
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 27/12/1976 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 Şablon:Ведомости ВС СССР
 29. 29,0 29,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 30. Şablon:Ведомости ВС СССР
 31. Şablon:Ведомости ВС СССР
 32. Şablon:Ведомости ВС СССР
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7 Şablon:Ведомости ВС СССР
 34. 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4 34,5 Şablon:Ведомости ВС СССР
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 35,9 Şablon:Ведомости ВС СССР
 36. Şablon:Ведомости ВС СССР
 37. Şablon:Ведомости ВС СССР
 38. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий лёгкой промышленности» от 5 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 79.
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,6 39,7 39,8 Şablon:Ведомости ВС СССР
 40. 40,0 40,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 41. 41,0 41,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 42. 42,0 42,1 42,2 42,3 42,4 42,5 42,6 42,7 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 23/02/1981 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 43. Şablon:Ведомости ВС СССР
 44. 44,0 44,1 44,2 Şablon:Ведомости ВС СССР
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 45,9 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Азербайджанской ССР» от 8 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 92.
 46. 46,0 46,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 47. 47,0 47,1 47,2 47,3 47,4 47,5 Şablon:Ведомости ВС СССР
 48. 48,0 48,1 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий и организаций Министерства сельского строительства СССР» от 7 мая 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 109.
 49. 49,0 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 49,7 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; 19/03/1959 adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 50. 50,0 50,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 51. Şablon:Ведомости ВС СССР
 52. Şablon:Ведомости ВС СССР
 53. 53,0 53,1 53,2 Şablon:Ведомости ВС СССР
 54. Şablon:Ведомости ВС СССР
 55. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий и организаций Министерства путей сообщения СССР» от 4 мая 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 104.
 56. 56,0 56,1 56,2 56,3 56,4 56,5 Şablon:Ведомости ВС СССР
 57. 57,0 57,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 58. Şablon:Ведомости ВС СССР
 59. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам пищевой промышленности» от 26 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 101.
 60. Şablon:Ведомости ВС СССР
 61. Şablon:Ведомости ВС СССР
 62. Şablon:Ведомости ВС СССР
 63. Şablon:Ведомости ВС СССР
 64. Şablon:Ведомости ВС СССР
 65. Şablon:Ведомости ВС СССР
 66. Şablon:Ведомости ВС СССР
 67. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий и организаций Министерства химической промышленности СССР» от 20 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 97.
 68. Şablon:Ведомости ВС СССР
 69. 69,0 69,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 70. Şablon:Ведомости ВС СССР
 71. 71,0 71,1 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий нефтяной промышленности» от 30 марта 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 73.
 72. Şablon:Ведомости ВС СССР
 73. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам морского транспорта» от 4 мая 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 105.
 74. Şablon:Ведомости ВС СССР
 75. Şablon:Ведомости ВС СССР
 76. Şablon:Ведомости ВС СССР
 77. Şablon:Ведомости ВС СССР
 78. 78,0 78,1 78,2 78,3 Şablon:Ведомости ВС СССР
 79. Şablon:Ведомости ВС СССР
 80. Şablon:Ведомости ВС СССР
 81. Şablon:Ведомости ВС СССР
 82. 82,0 82,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 83. Şablon:Ведомости ВС СССР
 84. Şablon:Ведомости ВС СССР
 85. Şablon:Ведомости ВС СССР
 86. Şablon:Ведомости ВС СССР
 87. 87,0 87,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 88. Şablon:Ведомости ВС СССР
 89. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам предприятий и организаций Министерства промышленного строительства СССР» от 5 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 78.
 90. Şablon:Ведомости ВС СССР
 91. Şablon:Ведомости ВС СССР
 92. Şablon:Ведомости ВС СССР
 93. Şablon:Ведомости ВС СССР
 94. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий и организаций Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР» от 20 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 94.
 95. Şablon:Ведомости ВС СССР
 96. Şablon:Ведомости ВС СССР
 97. Şablon:Ведомости ВС СССР
 98. Şablon:Ведомости ВС СССР
 99. Şablon:Ведомости ВС СССР
 100. Şablon:Ведомости ВС СССР
 101. Şablon:Ведомости ВС СССР
 102. Şablon:Ведомости ВС СССР
 103. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий и организаций Министерства энергетики и электрификации СССР» от 20 апреля 1971 г. // ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 105. Д. 96.
 104. 104,0 104,1 Şablon:Ведомости ВС СССР
 105. Şablon:Ведомости ВС СССР
 106. Şablon:Ведомости ВС СССР
 107. Şablon:Ведомости ВС СССР
 108. Şablon:Ведомости ВС СССР
 109. Şablon:Ведомости ВС СССР
 110. Şablon:Ведомости ВС СССР
 111. Şablon:Ведомости ВС СССР
 112. Şablon:Ведомости ВС СССР
 113. Şablon:Ведомости ВС СССР
 114. Şablon:Ведомости ВС СССР