İstifadəçi:Namazova.aysel

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Təhsil[redaktə | əsas redaktə]

Aysel Namazova

İstifadəçi adı: Namazova.aysel
Yaşadığı ölkə: Azərbaycan
Milliyyəti: azərbaycanlı

Mən Bakı Dövlət Universitetini, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişəm.Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu il sentyabr ayının 1-də Azərbaycan Xalq Cüm­huriyyətinin parlamenti tərəfindən təsis edilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev BDU-nun yaradılması kimi mühüm tarixi hadisəyə olduqca obyektiv qiymət verərək demişdir ki, əsrin əvvəlindən bu günə kimi Azərbaycan elminə çıraq tutan universitetimizin yaradılması xalqımızın tarixində ən əlamətdar hadisələrdən biridir. Tarixi haqsızlıq ucbatından uzun müddət müstəqilliyini və dövlətçiliyini itirməyə məcbur olmuş Azərbaycan xalqı milli təhsil sistemini və mənəvi tərbiyə formalarını yaratmaq imkanlarından da məhrum edilmişdi. Yalnız 1918-ci ildə müstəqillik qazanaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan edən xalqımız neçə yüz illərdən sonra milli və ictimai tərəqqidə elmin, təhsilin rolunu qiymətləndirmək imkanı qazandı.[1]

coğrafiya institutu loqo

Bolşeviklərin və ermənilərin yaratdığı daxili qarışıqlığa və iqtisadi vəziyyətin ağır olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli mədəniyyətin, təhsilin, ədəbiyyatın və incəsənətin inkişafına xüsusi önəm vermiş, bu ümdə məsələlərə xü­susi qayğı ilə yanaşmışdır. Bu qayğı demokratik ziyalılarımızın uzun illərdən bəri apardığı gərgin mübarizənin həyati təzahürü idi. Azərbaycan milli hökuməti yarandığı ilk günlərdən həlli mühüm olan bir sıra iqtisadi və siyasi problemlərlə üzləşsə də, xalqın maariflənməsi üçün çox ciddi addımlar atmış, bütün məktəblərdə təhsilin icbari olması və ana dilində aparılması sahəsində konkret tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu tədbirlərin içərisində bütün müsəlman Şərqində ilk Avropa tipli ali məktəb kimi fəaliyyətə başlayan, hazırda Azərbaycan Respublikasının aparıcı ali təhsil müəssisəsi olan Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması xüsusi yer tutur. Şərq dünyasına respublika məfkurəsini və demokratik idarə üsulunu gətirən Azərbaycan xalqının və dövlətinin həyata keçirdiyi nəhəng tarixi hadisələrdən biri, şübhəsiz, BDU-nun yaradılması olmuşdur. Dövrün ağır və mürəkkəb beynəlxalq şərtlərinə, xarici təhdidlərə, kəskin maliyyə və kadr çatışmazlığına baxmayaraq, milli hökumət ölkədə təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirir, ciddi tədbirlər həyata keçirirdi. Bunun da səbəbini Cümhuriyyət xadimlərinin, demək olar ki, hamısının bir nəfər kimi bu taleyüklü işdə maraqlı olması ilə izah etmək olar. İyirmi üç aylıq fəaliyyətlərinin on ayı ərzində bu dövlət xadimləri gərgin mübahisə və müzakirələrdən sonra həyatlarının bəlkə də ən böyük arzusunu – müstəqil dövlətin müstəqil ali təhsil ocağını – Bakı Dövlət Universitetini yaratmağa nail olmuşdular. Əlbəttə, odövrdə universitetin yaradılması ideyasının meydana çıxmasını şərtləndirən bir sıra amillər mövcud idi. Hərşeydən əvvəl, azərbaycanlıların maariflənməsini və təhsilinin inkişafını düşünən qabaqcıl ziyalıların, ictimaixadimlərin başlıca arzularından biri universitet açmaq olmuşdu. Lakin bu ideyanı əvvəlki dövrlərdəgerçəkləşdirmək üçün şərait və imkan mövcud deyildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması isə busahədə bir ümid çırağı yandırdı. Dövrün ağır və mürəkkəb beynəlxalq şərtlərinə, xarici təhdidlərə, kəskinmaliyyə və kadr çatışmazlığına baxmayaraq, milli hökumət ölkədə təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusidiqqət yetirir, ciddi tədbirlər həyata keçirirdi.[1]

STRUKTUR[redaktə | əsas redaktə]

Struktur

Dekanlıq:

Dekan prof. İmanov Fərda Əli oğlu

Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini Elxan Nuriyev Balahəsən oğlu

Elmi işlər və magistratura üzrə dekan müavini Məmmədova Şəkər İdayət qızı

Bakalavriat üzrə dekan müavini Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu

Qiyabi şöbə üzrə dekan müavini Firuddin Meydan oğlu Hüseynzadə

Kafedralar və kafedra müdirləri:

  1. Azərbaycan coğrafiyası Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu - c.e.d., prof. tədris işləri üzrə prorektor, kafedra müdiri
  2. Geodeziya və karftoqrafiya Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri;
  3. İqtisadi və sosial coğrafiya Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu c.e.d., kafedra müdiri;
  4. Fiziki coğrafiya Qəribov Yaqub Əli oğlu c.e.n. dos. kafedra müdiri
  5. Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası Soltanova Həbibə Bayraməli qızı - c.e.n., dosent, kafedra müdiri
  6. Hidrometeorologiya İmanov Fərda Əli oğlu c.e.d. prof. kafedra müdiri[2]

Vikipediyadakı fəaliyyətim[redaktə | əsas redaktə]

Hobbilər[redaktə | əsas redaktə]

Hobbilər

Sıra Hobbilər Ay ərzində ayrılan vaxt
1 Rəsm çəkmək 20
2 Şahmat 45
3 Musiqi dinləmək 50
4 Film izləmək 20

Rəsm çəkmək

Şahmat

Musiqi dinləm

Film izləmək

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. 1 2 http://bsu.edu.az/az/content/tarxmz
  2. http://geography.bsu.edu.az/az/content/struktur_26