İstifadəçi:Ornitologist

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Mükafatlar[redaktə | əsas redaktə]

Barnstar nature.png Biologiya ulduzu
Biologiya mövzusunda yaratdığınız məqalələrə görə təltif edirsiniz. Bu sahədə fəaliyyətinizdə sizə uğurlar! --Wikipediya M (müzakirə), 09:19, 23 aprel 2017 (UTC)

Sizin üçün bir ulduz![redaktə | əsas redaktə]

Barnstar of Diligence Hires.png Çalışqanlıq ulduzu
Çalışqan olduğunuz üçün təltif edilirsiniz. Araz Yaquboglu (müzakirə) 11:19, 23 aprel 2017 (UTC)

Redaktə Liqası[redaktə | əsas redaktə]

Bürüncmükafat.png Bürünc ulduz (may 2017)
Hörmətli Ornitologist!

Bu mükafata 2017-ci ilin may ayında həyata keçirilmiş "Redaktə Liqası" layihəsinə əsasən layiq görülürsünüz. Nəzərinizə çatdırım ki, 1-30 may 2017-ci il tarixləri arasında 1.466 redaktə etmiş və yekun nəticədə 3-cü yeri tutmusunuz!

Gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar!

Hörmətlə, Araz Yaquboglu (müzakirə) 17:45, 30 may 2017 (UTC)

Yaratdığım məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

Alimlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. İlyas Babayev (ornitoloq)
 2. Hafiz Muxtarov
 3. Tahir Kərimov (ornitoloq)
 4. Nərgiz Əhmədova
 5. Oktay Aslanov

Terminlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Abissal sahə
 2. Adventivlik
 3. Aqreqasiya
 4. Apobiosfer
 5. Arborisid
 6. Arktik zona
 7. Attraktant
 8. Abiosfer
 9. Abiotik faktorlar
 10. Abissopelemial
 11. Aviomübarizə
 12. Avifauna
 13. Aqrobiogeosenoz
 14. Aqrolandşaft
 15. Akklimasiya
 16. Alleloqoniya
 17. Allobiotopiya
 18. Allogenez
 19. Allüvial sahə
 20. Alp qurşağı
 21. Amplifikasiya
 22. Amfibiont
 23. Amfisenoz
 24. Anabolizm
 25. Antarktik vilayət
 26. Antimutagen
 27. Antropik faktorlar
 28. Antroposenologiya
 29. Antroposistem
 30. Antropoxorlar
 31. Antropogen
 32. Antropogen faktorlar
 33. Apvelliq
 34. Araxnologiya
 35. Aridlik
 36. Arkologiya
 37. Aromorfoz
 38. Aurotroniya
 39. Autekologiya
 40. Afstobiosfer
 41. Abioseston
 42. Abissopelagial
 43. Aqrostologiya
 44. Adaptiv bölgə
 45. Akarisidlər
 46. Alarmizm
 47. Alqisid
 48. Alqoqoniya
 49. Alloxoriya
 50. Ana süxur
 51. Anadrom miqrasiya
 52. Anemorfil
 53. Apofit
 54. Arboretum
 55. Aromenez
 56. Arxefit
 57. Avioyemləmə
 58. Avtofertil
 59. Avtoxorlar
 60. Avtoxtonlar
 61. Afisid
 62. Azotobakteriyalar
 63. Azotofil
 64. Bazifil
 65. Bakteriofaq
 66. Bakteriosenoz
 67. Balıq pitomniki
 68. Balıq sənayesi
 69. Balıq təsərrüfatı
 70. Balıqqaldıran
 71. Balıqdüşürən
 72. Balıqkeçirən
 73. Baroxorlar
 74. Bentofaq
 75. Bioakustika
 76. Bioenergetika
 77. Bioindikator
 78. Biogenez
 79. Biokütlə
 80. Biolinlər
 81. Bioloji mühit
 82. Bioloji proqres
 83. Bioloji reqres
 84. Bioloji ritmlər
 85. Bioloji saat
 86. Bioloji sistemlər
 87. Bioloji sədd
 88. Bioloji təmizləmə
 89. Biogenlər
 90. Biometod
 91. Biomorflar
 92. Biosenozun sıxlığı
 93. Biosenozun sərhədi
 94. Biosid
 95. Biosintez
 96. Biostansiya
 97. Biotexniya
 98. Biotik faktorlar
 99. Biotip
 100. Biogen elementlər
 101. Biogeokimyəvi proseslər
 102. Biogeosenotik təbəqə
 103. Bitki örtüyü
 104. Bonitet
 105. Borial bitkilər
 106. Briologiya
 107. Calaq
 108. Davamlı çirkləndirici
 109. Demekologiya
 110. Dendrobiont
 111. Determinat
 112. Detritofaq
 113. Defoliant
 114. Dəyişkənlik
 115. Dibiont
 116. Diqressiya
 117. Distress
 118. Disperant
 119. Dispersant
 120. Domestifikasiya
 121. Dust
 122. Edifikator
 123. Edotop
 124. Edofobiont
 125. Edofon
 126. Ekistika
 127. Ekoton
 128. Ektoparazit
 129. Endofit
 130. Endoflora
 131. Entomofaq
 132. Entomofauna
 133. Entomofiliya
 134. Entomoxoriya
 135. Epidemiya
 136. Epipelegial
 137. Evrifaq
 138. Evtrof su
 139. Fillobiont
 140. Fitofaq
 141. Fitoiqlim
 142. Fotofil
 143. Fotofob
 144. Fumiqant
 145. Fərdi yetişkənlik
 146. Genofond
 147. Genotip
 148. Geobiont
 149. Gil
 150. Hekistotermizm
 151. Helobiontlar
 152. Heterogen
 153. Hidrobiont
 154. Hidrodinamika
 155. Hidrofauna
 156. Hidrofit
 157. Hidroxor
 158. Holarktika
 159. Həyat təbəqəsi
 160. Xiononevfor 24.04.2017
 161. Xionofit
 162. Xorotobiont
 163. Xəzəl
 164. İnbentos
 165. İnfiltrasiya
 166. Kalsofit
 167. Kalsofob
 168. Karpofaq
 169. Karsinologiya
 170. Katasenoz
 171. Koprobiontlar
 172. Koprofaq
 173. Kormobiont
 174. Kriofit
 175. Ksenofillər
 176. Qalobiont
 177. Qalokserofit
 178. Qalofil
 179. Qalofob
 180. Limnofil
 181. Litofit
 182. Makroorqanizm
 183. Makrofauna
 184. Makrofitofil
 185. Mammologiya
 186. Mezopelegial
 187. Meroton
 188. Metatermizm
 189. Mikofaq
 190. Mikroterm
 191. Miofaq
 192. Molismologiya
 193. Monobiont
 194. Ovisid

Quşlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Kürən vağ
 2. Qırmızıdöş kazarka
 3. Fısıldayan qulələk
 4. Harayçı qulələk
 5. Kiçik qulələk
 6. Ağgöz qaraördək
 7. Böyük qartal
 8. Leşcil ağqartal
 9. Səhra balakəkliyi
 10. Qafqaz qırqovulu
 11. Talış qırqovulu
 12. Ağ durna
 13. Adi çivdimdik
 14. Gözəl baladoydaq
 15. Böyükdimdik bozca
 16. Çığırqan çökükburun
 17. Çökükburun ağquyruq
 18. Adi bizdimdik
 19. Ortaboy tənbəlcüllüt
 20. Böyük əyridimdik
 21. Kiçik əyridimdik
 22. Böyük oxcüllüt
 23. Bozqır haçaquyruğu
 24. Qarabaş qağayı
 25. Dra-dra göycəqarğa
 26. Kişnəyən yaşılağacdələn
 27. Adi alasığırçın
 28. Kəkilli arıquş
 29. Abıca arıquş
 30. Talış arıquşu
 31. Qaraca arıquş
 32. Kiçik maygülü
 33. Qaraboyun maygülü
 34. Qırmızıboyun maygülü
 35. Bozyanaq maygülü
 36. Böyük maygülü
 37. Kiçik qarabatdaq
 38. Böyük danquşu
 39. Kiçik danquşcuq
 40. Sarı pırtlaşıqlələk
 41. Adi ağqaz
 42. Ala anqut
 43. Şimal qazaoxşarı 24.04.2017
 44. Bozqır qartalı
 45. Uzunquyruq sahilqartalı‎
 46. Xınalı kəklik
 47. Gözəl əntiqdurna
 48. Adi sufərəsi
 49. Kiçik təqibçi
 50. Cırtdan təqibçi
 51. Qızılxallı qonurqanad
 52. Asiya qonurqanadı
 53. Qızılı qonurqanad
 54. Yaxalıqlı bozca
 55. Kiçik bozca
 56. Xəzər bozcası
 57. Dəniz bozcası
 58. Adi düymədimdik
 59. Çibiş bibikinə
 60. Hindistan bəzəklicəsi
 61. Sahil daşçevirəni
 62. Adi caydaqcüllüt
 63. Sağsağanı alacüllüt
 64. Qara ilbizcüllüt
 65. Fiyu ilbizcüllüt
 66. Böyük ilbizcüllüt
 67. Otluq ilbizcüllütü
 68. Bülbülü ilbizcüllüt
 69. Çay ilbizcüllütü
 70. Adi sahildəyişən
 71. Boz səsyamsılayan
 72. Dəyirmiburun üzərçə
 73. Düyməli döyüşkən
 74. Sərçəvi qumluqca
 75. Ağquyruq qumluqca
 76. Qırmızıbaş qumluqca
 77. Qaradöş qumluqca
 78. Du-du qumluqca
 79. İslandiya qumluqcası
 80. Üçbarmaq qumluqca
 81. Qaraca lilcüllüt
 82. Kiçik tükcüllüt
 83. Adi tənbəlcüllüt
 84. Meşə çilingdimdiyi
 85. Ortaboy əyridimdik
 86. Kiçik oxcüllüt
 87. Mərməri ördək
 88. Adi göydimdik
 89. Balıqcıl qaraquş
 90. Bozqır belibağlısı
 91. Böyük qırğı
 92. Səsyamsılayan qırğı
 93. Bozqır sarı
 94. İlanyeyən dəmircaynaq
 95. Maygülü cinsi
 96. Qarabatdaqlar fəsiləsi
 97. Danquşu cinsi
 98. Danquşcuq cinsi
 99. Qarıldaq cinsi
 100. Pırtlaşıqlələk cinsi
 101. Vağcıq cinsi
 102. Ağnaz cinsi
 103. İbis cinsi
 104. Flaminqokimilər dəstəsi
 105. Kazarka cinsi
 106. Ağqaz cinsi
 107. Göydimdik cinsi
 108. Qaraquş cinsi 29.05.2017
 109. Qartalça cnsi
 110. Sahilqartalı cinsi
 111. Quzugötürən cinsi
 112. Ağqartal cinsi
 113. Balakəklik cinsi
 114. Əntiqdurna cinsi
 115. Sufərəsi cinsi
 116. Təqibçi cinsi
 117. Çivdimdik cinsi
 118. Qamışfərəsi cinsi
 119. Doydaq cinsi
 120. Baladoydaq cinsi
 121. Qonurqanad cinsi
 122. Bozca cinsi
 123. Düymədimdik cinsi
 124. Çökükburun cinsi
 125. Bibikinə cinsi
 126. Ağquyruq cinsi
 127. Bəzəklicə cinsi
 128. Daşçevirən cinsi
 129. Caydaqcüllüt cinsi
 130. Alacüllüt cinsi
 131. İlbizcüllüt cinsi
 132. Sahildəyişən cinsi
 133. Səsyamsılayan cinsi
 134. Üzərçə cinsi
 135. Tükcüllüt cinsi
 136. Tənbəlcüllüt cinsi
 137. Çilingdimdik cinsi

Redaktə olunan məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Dilçilik
 2. Avqustun 5 günü (film, 2011)
 3. Biologiya
 4. Zoologiya
 5. Qarpız
 6. Yemiş
 7. Quşlar
 8. Quşlar (Qəbələ)
 9. Turizm
 10. AMEA Zoologiya İnstitutu
 11. Dil
 12. Adi turac 29.05.2017
 13. Adi soltanquş