İstifadəçi:Rezo

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Flag of Azerbaijan.svg Bu istifadəçi azərbaycanlıdır.
Biometrie reisepass deutsch.jpg Bu istifadəçi
Almaniya vətəndaşıdır.
Flag of Germany.svg Bu istifadəçi Almaniyada yaşayır


Original Barnstar.png Ulduz
Henrix Heyne məqaləsində sizinlə razılaşmasam da, Azərbaycan Vikipediyasında gördüyünüz əvəzedilməz işlərə görə sizi bu Vikipediyaçılar ordeni ilə təltif edirəm. Elsanaturk ( Mənə sözün var?Məni izlə!) 23:11, 16 Aprel 2008 (UTC)


Original Barnstar.png Ulduz
İyul07-Yanvar08 arasında bir çox məqalə yaradıb, onları yaxşı dərəcədə inkişaf etdirdiyi üçün -Aruzmzkrfəalyt14:27, 6 yanvar 2008 (UTC)


Tireless Contributor Barnstar.gif Məqalə İnkubatoru
Azvikidə indiki dövründə çox az rəst gəlinən keyfiyyətli məqalələr yaratdığına görə. Sükanı belə saxla--A_M_D m-f 08:03, 27 yanvar 2008 (UTC)
Barnstar-atom3.png Elm Ulduzu
Elm, Texnika, Riyaziyyat və şəxsiyyətlər sahəsində dəyərli məqalələr yaratdığına görə --Axan.bulut 23:00, 9 Sentyabr 2008 (UTC)


Cekli Ordeni.jpg "Cekli" ordeni
Azərbaycandilli Vikipediyanın inkişafında göstərdiyiniz yüksək xidmətlərinizə görə bu mükafat Sizin haqqınızdır. Dərin hörmətlə, --►Cekli829 08:14, 18 yanvar 2014 (UTC)

Rezo Əliyev[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Texniki UniversitetiFrayberq Texniki Universitetlərinin məzunuyam. 1995-ci ildən Almaniyada yaşayıram. 2001-ci ildə Frayberq Texniki Universitetinin doktoranturasını bitirərək doktor-mühəndis elmi dərəcəsini almışam. Hal Hazırda ACTech GmbH (AFR) firmasında elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edirəm. Maşınqayırmada mütərəqqi texnologiya sahəsində 60-dən çox elmi məqalənin, 7 kitabın, o cümlədən 10-dan çox patentin müəllifiyəm. Əsas məqsədim texnika bölümünü zəngilləşdirməkdir.

Fəaliyyət statistikası

Yaratdığım və zənginləşdirdiyim məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Abraziv material
 2. Adaptiv idarəetmə
 3. Addım mühərriki
 4. Adheziya
 5. Adolf Ledebur
 6. Aerodinamik boru
 7. Aqil Quliyev (milli qəhrəman)
 8. Ağac (material)
 9. Ağac torna dəzgahı
 10. AK-47
 11. Akademik‎
 12. Aktyor
 13. Alessandro Volt‎
 14. Alət
 15. Alətitiləmə
 16. Ali riyaziyyat‎
 17. Alim
 18. Alkoqol
 19. Alman Akademik Mübadilə Xidməti
 20. Almaz
 21. Altı siqma
 22. Amerika (roman)
 23. Amneziya (roman)
 24. Amplituda
 25. Ana
 26. Anod
 27. ANS‎
 28. Approksimasiya
 29. Arif Qubadov
 30. Armatur (boru)
 31. Armatur (tikinti)
 32. Artuş və Zaur
 33. Arximed
 34. Astrid Lindqren
 35. Astrolab
 36. Atama məktub (hekayə)
 37. Atom
 38. Atom kütləsi
 39. Atom nüvəsi
 40. Austenit
 41. Autocad
 42. Avqust Vilhelm Şleqel
 43. Avtomatik idarəetmə sistemləri
 44. Avtomobil
 45. Avtomobil kranı
 46. Avtopilot
 47. Azad Mirzəcanzadə‎
 48. B-splayn əyriləri
 49. Balaca və damda yaşayan Karlson
 50. Balta
 51. Bakalavr
 52. Bakı Kommunası
 53. Banu Musa
 54. Bar‎
 55. Barıt‎
 56. Baxşeyiş Paşayev
 57. Basma üsulu
 58. Berlin
 59. Bədən kütləsinin indeksi
 60. Bərk xəlitə
 61. Bərklik‎
 62. Beynəlxalq Valyuta Dəyişdirmə Bazarı‎
 63. Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatı
 64. Bıçaq
 65. Bizanslı Filon
 66. Bolonya prosesi‎
 67. Bolt birləşməsi
 68. Boru
 69. Böyük Pyotr
 70. Bruklin körpüsü
 71. Bucaq sürəti‎
 72. Burğaç
 73. Burğulama
 74. Buxar gəmisi
 75. Buxar maşını
 76. CAD/CAM
 77. CD
 78. Çalov‎
 79. Çarli Çaplin‎
 80. Çarlz Bebbic
 81. Cerolamo Kardano
 82. Çevrə
 83. Çevrilmə (roman)
 84. Ceyms Vatt
 85. Çəkmə (texnika)
 86. Cihaz
 87. Çilingər
 88. Cismin sahəsi‎
 89. Çarx qolu
 90. Çarxqollu-sürgüqollu mexanizm
 91. Çivi
 92. CNC
 93. Corc Stivenson
 94. Çörək
 95. Çoxluq nəzəriyyəsi
 96. Dama
 97. Dartma
 98. Deformasiya
 99. Dəqiqlik sinfi (maşınqayırma)
 100. Dəyirman
 101. Dəmirçi
 102. Dəmir-karbon hal diaqramı
 103. Dəzgah
 104. Diametr
 105. Differensial (avtomobil)
 106. Differensial (riyaziyyat)‎
 107. Disbalans
 108. Dispersiya
 109. Dispersiya analizi
 110. Dişli çarx
 111. Dirsəkli val
 112. Don Kixot
 113. Dosent
 114. Döymə (metallurgiya)
 115. Dövlət
 116. Dramaturq
 117. Drezden‎
 118. Düyüm‎
 119. Duroplast‎
 120. Duz‎
 121. Düz xətt
 122. Düzləndirmə əməliyyatı
 123. DVD
 124. Eduard Bağırov
 125. Ekvator
 126. Ekskavator
 127. Eksperimentin planlanması
 128. Elm sahəsi
 129. Elektrik cərəyanı
 130. Elektrik gitara‎
 131. Elektrik mühərriki
 132. Elektrik stansiyası
 133. Elektroerrozion üsulu
 134. Elektrostatik induksiya
 135. Elektrod‎
 136. Elektron‎
 137. Elektronika
 138. Elastiklik modulu
 139. Elita
 140. Elm
 141. Elmi dərəcə
 142. Enerji
 143. Ensiklopediya‎
 144. Etika‎
 145. Evklid həndəsəsi
 146. Əl Cəzari
 147. Əl burğulama maşını
 148. Ən kiçik kvadratlar üsulu
 149. Əritməklə emal‎
 150. Əyləc‎
 151. Fabrika
 152. Fəstfud‎
 153. Fərdi istehsal
 154. Fəaliyyət sahəsi
 155. Film
 156. Firudin Allahverdi
 157. Fotoqrafiya
 158. Forma yaddaşlı xəlitələr
 159. Frans Kafka
 160. Frayberq‎
 161. Frayberq Texniki Universiteti‎
 162. Frayberqin azərbaycanlı tələbələri
 163. Friksion ötürməsi
 164. Frez aləti
 165. Frezləmə
 166. Fridrix Şiller
 167. Fridrih Şleqel
 168. Gəmi
 169. Generator
 170. Gənc Verterin iztirabları
 171. Gərginlik (elektrik)‎
 172. Gərginlik (mexanika)
 173. Güzgü‎
 174. Hamarlama
 175. Haynrih Hayne
 176. Havalandırma qurğusu
 177. Həndəsə
 178. Henri Bessemer
 179. Hermann Hesse
 180. Hermanştat‎
 181. Heron
 182. Hibrid ötürmə
 183. Hidravlik maşınlar
 184. Hidromühərriklər
 185. Hikmətlər evi‎
 186. Hiroskop
 187. Hökm(Kafka)
 188. Honlama
 189. Huqo Yunkers
 190. Humanoid robotlar
 191. İkitaktlı mühərrik
 192. İmpeller nasosu
 193. İmtahan
 194. İnam intervalı
 195. İncəsənət‎
 196. İnsan Haqları
 197. İntellekt‎
 198. İntellekt‎ nisbəti
 199. İntellektual‎
 200. İntelliqensiya‎
 201. İnterpolyasiya‎
 202. İon‎
 203. İsgəndəriyyə‎
 204. İskənə
 205. İstilik
 206. İşıq
 207. İxtira
 208. İzahlı lüğət‎
 209. Jakkard maşını
 210. Kağız təbəqəni birləşdirməklə emal
 211. Kafe‎
 212. Kalandr
 213. Kamaz
 214. Kalibr
 215. Karbürator
 216. Karikatura
 217. Karl Drays
 218. Katod‎
 219. Kation‎
 220. Katyuşa‎
 221. Kauçuk
 222. Kəlbətin
 223. Kələkötürlük
 224. Kəski
 225. Kəsmə temperaturu
 226. Kəsmə ilə emal
 227. Kəşf
 228. Keramika
 229. Kinoteatr
 230. Kitab
 231. Kipləşdirici
 232. Kokil
 233. Koqnitivlik
 234. Komediyaçı
 235. Kompas
 236. Kompressor
 237. Kompüter üzrə mühəndis
 238. Kondensator‎
 239. Kondisioner
 240. Konrad Çuze
 241. Konstantin Eduardoviç Tsialkovski
 242. Konstruktor
 243. Konstruksiya
 244. Konstruksiyaemə
 245. Konus
 246. Konveyer
 247. Korrelyasiya
 248. Kotan
 249. Köklük ‎
 250. Kran
 251. Ktesibios
 252. Kürək (texnika)
 253. Kub
 254. Kurort
 255. Kürə
 256. Kütlə (fiziki kəmiyyət)‎
 257. Kütləvi istehsal
 258. Kvadrant
 259. Laboratoriya
 260. Lampa
 261. Lazer
 262. Lazerlə kəsmə
 263. Lazerlə sinterləmə
 264. Ledeburit
 265. Lehimləmə
 266. Ling
 267. Lentli pardaqlama dəzgahı
 268. Lokomotiv
 269. Lünet
 270. Maddi nöqtə‎
 271. Mancanaq dəzgahı
 272. Maqistr
 273. Maqma
 274. Maqnit
 275. Maqnit çattəyini üsulu
 276. Maqnitizm
 277. Maks Brod
 278. Manufaktura‎
 279. Maykl Faradey
 280. Marionet
 281. Martensit
 282. Maşın
 283. Maşın hissələri
 284. Maşın yığımı
 285. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 286. Maşınqayırma
 287. Maşınqayırma leksikonu
 288. Maşınqayırma texnologiyası
 289. Material
 290. Material axını
 291. Materiallar müqaviməti
 292. Məcburi rəqslər
 293. Məhəmməd Mövlazadə
 294. Məhkəmə prosesi (roman)
 295. Mərkəzdənqaçma qüvvəsi
 296. Memar
 297. Məftil
 298. Məftil modeli
 299. Mərmi‎
 300. Mərkəzdənqaçma nasosu
 301. Məsafə
 302. Məsaməlik
 303. Metal
 304. Metalların təzyiq altında emalı
 305. Metallurq (dəqiqləşdirmə)
 306. Metalloqrafiya
 307. Metallurgiya
 308. Meşinq
 309. Mexanika
 310. Mexaniki emal
 311. Mexaniki reduktor
 312. Mexanizm
 313. Migyasdəyişmə
 314. Mismar
 315. Modal analiz
 316. Molekul
 317. Moment
 318. Möhkəmlik
 319. Mumbay‎
 320. Mühərrik bloku
 321. Müəllim‎
 322. Müəllif hüquqları
 323. Müstəvi pardaqlama dəzgahı
 324. Mufta
 325. Mühəndislik
 326. Mühərrik
 327. Müstəvi
 328. Nasos
 329. Nadir Əliyev (milli qəhrəman)
 330. Nazimçarx
 331. Nikolaus Otto
 332. Nikolay fon der Nonne
 333. Neft
 334. Nəqliyyat
 335. Nəzəri mexanika
 336. Normal paylanma
 337. Nöqtə
 338. Nürnberq‎
 339. Nüvə enerjisi‎
 340. Nüvə reaktoru‎
 341. Nüvə parçalanması
 342. Nyuton qanunları‎
 343. Otto Han
 344. Otto Liliental
 345. Otto fon Bismark
 346. Ox (texnika)
 347. Oynaqlı birləşmə
 348. Optika
 349. Ölkə
 350. Ötürmə sistemləri
 351. Özlülük
 352. Özünütənqid
 353. Paltaryuyan maşın
 354. Qazpaylayıcı mexanizm
 355. Pardaqlama
 356. Pardaq dairəsi
 357. Patent
 358. Paylayıcı val
 359. Pendir
 360. Perlit (polad)
 361. Pərçimləmə
 362. Pəstah
 363. Peyk
 364. Piano
 365. Pippi Uzuncorablı
 366. Pivə
 367. Pilotlu kosmik gəmi
 368. Planetar ötürmə
 369. Plastmas
 370. Polad
 371. Polistirol
 372. Postprosessor
 373. Porşen
 374. Pressləmə
 375. Prototiplərin sürətli hazırlanması
 376. Proton (raket)
 377. Ptolomey‎
 378. Puma
 379. Qanun (hüquq)
 380. Qardaş qətli
 381. Qastarbayter
 382. Qatar (nəqliyyat)
 383. Qara qutu (kibernetika)
 384. Qayış (texnika)
 385. Qaynaq (texnika)
 386. Qaynaq (texnika)
 387. Qazma baltası
 388. Qazpaylayıcı mexanizm
 389. Qazturbin mühərriki
 390. Qeorq Kantor
 391. Qeorqius Aqrikola
 392. Qəhvə
 393. Qənaətcil istehsal
 394. Qəsr (roman)
 395. Qətran
 396. Qılınc
 397. Qlobal Mövqetəyinetmə Sistemi‎
 398. Qotlib Daymler
 399. Qrad (silah)
 400. Qrafit
 401. Günter Qrass
 402. Qüvvə (fiziki kəmiyyət)‎
 403. Qum şırnağı ilə emal
 404. Radioaktivlik
 405. Rafik Əliyev
 406. Raket
 407. Rayberləmə
 408. Rayt qardaşları
 409. Reaktiv mühərrik
 410. Reqressiya analizi
 411. Rels
 412. Rene Dekart‎
 413. Renesans‎
 414. Rejissor
 415. Restoran
 416. Rio de Janeiro
 417. Riyaziyyatçı
 418. Rəsədxana‎
 419. Riçard Trevitik
 420. Riqa
 421. Riyazi statistika
 422. Robert Fulton
 423. Robert Qoddard
 424. Robot
 425. Romb
 426. Rotor
 427. Rudolf Dizel
 428. S300
 429. Saat
 430. Şarl de Qoll
 431. Sahə (ölçü parametri)
 432. Sahə (Fizika)
 433. Saksoniya‎
 434. SAP AG‎
 435. Saspens (gərginlik hissi)‎
 436. Sçientizm
 437. Sekstant
 438. Seriyalı istehsal
 439. Sənaye
 440. Sənaye İnqilabı‎
 441. Sənaye mühəndisliyi
 442. Sənaye robotu
 443. Sərtlik‎
 444. Şəhər
 445. Seqa
 446. Sergey Korolyov
 447. Sıfır hipotezi
 448. Silah
 449. Silikatlar
 450. Silindr
 451. Silindr başlığı
 452. Sinonimlər
 453. Sirk
 454. Sivilizasiya‎
 455. Smerç
 456. Soba
 457. Soğanlıq‎
 458. Sonlu elementlər üsulu
 459. Sonsuzvint ötürməsi
 460. Soyuq silahlar
 461. Soyuducu
 462. Speys Şattl
 463. Ştamplama
 464. Stepan Şaumyan
 465. Standart
 466. Standart meyillənmə
 467. Statistik analiz
 468. Statistik önəmlilik
 469. StG 44
 470. Stereolitoqrafiya‎
 471. Sualtı qayıq
 472. Sükanla idarə
 473. Sükanla idarənin gücləndiriciləri
 474. Sükan hidrogücləndiricisi
 475. Sümük
 476. Süni peyk
 477. Sürətlər qutusu
 478. Sürgü qolu
 479. Sürtmə (emal növü)
 480. Sürüngəc
 481. Şarl Kulon
 482. Şəhər
 483. Toçka (taktiki raket kompleksi)
 484. Tamamlama əməliyyatı
 485. Tağıyəddin
 486. Taxıc
 487. Taxıc yuvası
 488. Teatr
 489. Termiki emal
 490. Təcil‎
 491. Təhsil‎
 492. Təkər‎
 493. Televizor
 494. Temperatur
 495. Tənəkə təbili (roman)
 496. Texnika
 497. Təyyarə
 498. Torna
 499. Tozsoran
 500. Tökmə
 501. Traktor
 502. Transformator
 503. Transmissiya
 504. Triqonometriya
 505. Turbin
 506. Tüfəng
 507. Üçölçülü çapetmə‎
 508. Universitet
 509. Uzunluq (Fizika)‎
 510. Uzunluq (Riyaziyyat)‎
 511. Val
 512. Vakuumda tökmə
 513. Variator ötürməsi
 514. Velosiped
 515. Verner fon Braun
 516. Verner fon Simens
 517. Vilhelm II
 518. Viniplast
 519. Vint
 520. Vitruvi
 521. Vətən
 522. Vətənpərvərlik
 523. Vulkan
 524. Xarici dairəvi pardaqlama dəzgahı
 525. Xəlitə
 526. Xəncər
 527. Yaddaşı proqramlaşdırılabilən idarəetmə
 528. Yanma kamerası
 529. Yapışdırma
 530. Yastıq (texnika)
 531. Yağ
 532. Yağlayıcı materiallar
 533. Yayma (texnika)
 534. Yaşar Musayev
 535. Yerin cazibə qüvvəsi‎
 536. Yerləndirmə
 537. Yırğalanma
 538. Yohan Qutenberq
 539. Yohan Volfqanq fon Qöte
 540. Yohannes Vinkler
 541. Yonma
 542. Yonqar
 543. Yüksək sürətli frezləmə
 544. Yüksək məhsuldarlıqlı emal
 545. Yuri Qaqarin‎
 546. Zaman
 547. Zaman (fizika)
 548. Zenkerləmə
 549. Zenit raket kompleksi
 550. Zenit raket kompleksi S125
 551. Zenit raket kompleksi S200
 552. Zenit raket kompleksi "OSA"
 553. Zond (kosmik aparat)
 554. Zviad Qamsaxurdia
 555. Zəlzələ
 556. Zəncir ötürməsi
 557. Zəncirvari reaksiya