İstifadəçi:Sofy2004/Qaralama

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İstifadəçi:Sofy2004
   
İstifadəçi talk:Sofy2004
   
İstifadəçi:Sofy2004/Haqqımda
   
İstifadəçi:Sofy2004/Faydalı linklər
   
Xüsusi:Fəaliyyətlər/Sofy2004
   
Sofy2004 edit courter
   
S4 purple pushpin icon.png
   
S4 purple pushpin icon.png
   
S4 purple notepad icon.png
   
Əsas
   
Müzakirə
   
Haqqımda
   
Faydalı linklər
   
Fəaliyyətim
   
Fəaliyyətim
   
Qaralama
   
Qaralama2
   
Plan
   

Yer Earth symbol.svg
The Earth seen from Apollo 17.jpg
The Blue Marble, 1972-ci ildə aya gedən Apollo 17 kosmonavtları tərəfindən çəkilmiş yerin ilk tamgörünüşlü fotoşəkli
Orbital xarakteristikası
Afelisi152 098 232 km
1.01671388 AV
Perigelisi147 098 290
0.98329134 AV
Böyük yarımoxu
149 598 261
1.00000261 AV[1]
Ekssentrisiteti0.016 7086[1]
Siderik fırlanma dövrü
365.256 363 004 gün
(1.00 001 742 096 il)[2]
Orbital sürəti
107 200 km/saat[3]
358.617°
ƏyilməsiGünəş ekvatoruna 7.155, sabit müstəviyə 1.57869°[4], J2000 ekliptikasına 0.00005°
J2000 ekliptikasına −11.26064°[3]
114.20783°[3]
Kəşf edilmiş peykləri1 təbii peyk- Ay
>1 800 süni peyk[5]
Fiziki xarakteristikaları
Orta radiusu
6 371 km (3 959 mi)[6]
Ekvator radiusu
6 378.1 km (3963.2 mi) [7][8]
Qütb radiusu
6 356.8 km (3949.9 mi)[9]
Qütb sıxılması0.0 033 528
Səthinin sahəsi
510 072 000 km2(196 940 000 mi2 )[10][11]
148 940 000 km2 quru (57 510 000 mi2 ; 29.2%)
361 132 000 km2 su (139434000 mi2 ; 70.8%)
Həcmi1.08 321×1 012 km3 (2.59 876×1 011 mi3 )[3]
Kütləsi5.97 237×1024 kg [12]
Orta sıxlığı
5.514 q/sm3 [3]
9.80 665 m/s2 [13]
0.997 269 68 gün
(23sa. 56 dəq. 4.100 s.)[14]
Ekvatorial fırlanma sürəti
1674.4 km/saat [15]
Oxunun maililiyi
23.4392811° [2]
Albedo0.367 həndəsi[3],
0.306 Bond albedosu[3]
Səth temp. min orta maks
Kelvin 184 K [16] 287.16 K (1961-1990 illər) [17] 330 K[18]
Selsi −89.2 °C 14.0 °C (1961-1990 illər) 56.9 °C
Faranheyt −128.5 °F 57.2 °F (1961-1990 illər) 134.3 °F
Atmosfer
101.325 kPa
Atmosfer tərkibi78.08% azot (N2)[3]
20.95% oksigen(O2)
~ 1% su buxarı
0.9340% arqon
0.0408% karbon qazı[19]
0.00182% neon[3]
0.00052% helium
0.00017% metan
0.00011% kripton
0.00006% hidrogen

Yer Günəşdən üçüncü planetdirhəyat aşkar edilən yeganə göy cismidir. Radiometrik tanışlıq və digər dəlillərə görə, Yer 4.5 milyard il əvvəl yaranmışdır. Yerin cazibə qüvvəsi kainatdakı digər cisimlərə, xüsusən də Yerin yeganə təbii peyki olan AyaGünəşə qarşılıqlı təsir göstərir. 365.256 gün ərzində Yer Günəş ətrafında öz orbiti boyu hərəkət edir. Bu müddət ərzində Yer öz oxu ətrafında 365.256 dəfə fırlanır.  

Yerin fırlanma oxunun sabit müstəviyə əyilməsinə görə Yerdə fəsillər yaranır. Yer ilə Ay arasındakı qravitasiya qarşılıqlı əlaqəsi qabarma və çəkilmələrə səbəb olur. Yer Günəş sistemindəki ən sıx planetdir və dörd daxili planetin ən böyüyü və ağırdır.

Yerin xarici təbəqəsi (litosfer), milyonlarla ildir səth boyunca hərəkət edən bir neçə sərt tektonik plitələyə bölünür. Yer səthinin təxminən 29% -i qitələradalardan ibarət torpaqdır. Qalan 71% su ilə, əsasən dünya okeanı və eyni zamanda hamısı birlikdə hidrosferi təşkil edən göllər, çaylar və digər təmiz su mənbələri ilə örtülüdür. Yer kürəsinin qütb bölgələrinin əksəriyyəti Antarktida buz təbəqəsi və Arktikanın dəniz buzları da daxil olmaqla buzla örtülmüşdür. Yerin daxili bərk metal nüvə və yerin maqnit sahəsini yaradan xarici maye nüvə və tektonik plitələri hərəkət etdirən mantiya qatı ilə daim aktiv qalır.

Yer tarixinin ilk milyard ilində həyat okeanlarda meydana gəldi və Yer atmosferinə və səthinə təsir göstərməyə başladı, anaerob və daha sonra aerob orqanizmlərin çoxalmasına səbəb oldu. Bəzi geoloji dəlillər həyatın 4.1 milyard il əvvəl yarana biləcəyini göstərir. O vaxtdan bəri, Yerin Günəşdən uzaqlığı, fiziki xüsusiyyətləri və geoloji tarixinin birləşməsi həyatın təkamülünə və inkişafına təkan verdi. Yer üzündəki həyat tarixində bioloji müxtəliflik uzun müddət təkamül dövrü keçirdi, bəzənsə kütləvi qırğınlarla fasilə verdi. Yer üzündə yaşayan bütün növlərin 99%-dən çoxunun nəsli kəsilmişdir . Bu gün Yerdəki növlərin sayının təxminləri çox dəyişir; əksər növlər təsvir edilməmişdir. 7.7 milyarddan çox insan Yer kürəsində yaşayır və yaşaması üçün onun biosferindəntəbii qaynaqlarından asılıdır. Siyasi baxımdan dünyada 200-ə yaxın suveren dövlət var.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Formalaşma[redaktə | əsas redaktə]

Günəş sistemində tapılmış ən qədim material 4.5672± 0.0006 milyard il əvvələ aiddir.[20] 4.54± 0.04 milyard il əvvəl [21] isə ilkin Yer kürəsi əmələ gəlmişdir. Günəş sistemindəki cisimlər Günəşlə birlikdə meydana gəldi və inkişaf etdi. Nəzəriyyədə, günəş nebulası(buludu) molekulyar bir buluddan ayrılır və dairəvi bir disk şəklində bükülməyə başlayır və sonra planetlər Günəşlə birlikdə bu diskdən böyüyür. Nebula tərkibində qaz, buz dənələri və toz ( ibtidai nuklidlər də daxil olmaqla) saxlayır. Nebular nəzəriyyəyə görə, ilkin planetlər Yerin 10-20 milyon il ərzində meydana gəlməsi, sürətlənmə yolu ilə əmələ gəlmişdir.[22]

Tədqiqat mövzusu, tarixi 4.53 milyard il əvvələ dayanan Ayın meydana gəlməsidir.[23] Aparıcı bir fərziyyə, Teya adlı bir Mars ölçülü bir cismin Yerlə toqquşmasından sonra Yerdən azad olan materialdan toplanma nəticəsində meydana gəlməsidir.[24] Bu baxımdan Teya kütləsi Yer kürəsinin təxminən 10 faizini təşkil edirdi;[25] gözə çarpan zərbə ilə Yerlə toqquşdi və kütləsinin bir hissəsi Yer ilə birləşdi.[26] Təxminən 4.1- 3.8 milyard il əvvəl arasında çoxsaylı asteroid zərbələri Ayın səthi mühitində və nəticədə yerdə əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb oldu.

Geoloji tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Yer atmosferi və okeanlar vulkanik fəaliyyət və kosmik təsirlərlə gəlmişdir.[27] Bu mənbələrdən su buxarlanaraq kometlərlə gələn su və buz ilə genişlənmiş okeanlarda konsdensasiya olunurdu.[28] Bu modeldə yeni yaranan Günəş cari işıqlılığının yalnız 70%-inə sahib olsa da atmosfer "istixana qazları" okeanları donmadan qorudu.[29] 3.5 milyard il əvvəl, Yerin maqnit sahəsi quruldu ki, bu da atmosferin günəş küləyi tərəfindən qoparılmasına mane oldu.[30]  

Yerin əridilmiş xarici təbəqəsi soyuyub bərk bir forma meydana gətirərək yer qabığını yaratdı. Torpaq kütləsini izah edən iki model [31] həmçinin günümüzdəki formalarda[32] sabit bir böyümə[33] və ya çox güman ki, Yer kürəsi tarixinin[34] əvvəlində uzunmüddətli sabit bir kontinental bölgənin sürətlə böyüməsi fikrini irəli sürür.[35][36][37] Materiklər tektonik plitələrdən, Yer kürəsinin davamlı istilik itkisi ilə nəticələnən bir proseslə yarandı. Yüz milyonlarla il ərzində superqitələr bir yerə yığılmış və parçalanmışdır. Təxminən 750 milyon il əvvəl, ən qədim məşhur superqitələrdən biri olan Rodiniya parçalanmağa başladı. Materiklər daha sonra 600-540 milyon il əvvəl Pannotiyaya, sonra isə nəhayət 180 milyon il əvvəl parçalanan Pangeyanı meydana gətirmək üçün yenidən birləşdi.[38]

İndiki buz dövrü modeli təxminən 40 milyon il əvvəl başlamış[39]Pleystosen dövründə, təxminən 3 milyon il əvvəl intensivləşmişdir.[40] Yüksək enliklər təxminən 40.000-100.000 ildə bir dəfə təkrarlanan buzlanma və ərimə dövrlərini keçmişdir. Sonuncu kontinental buzlaşma 10,000 il əvvəl başa çatmışdır.[41]

Həyatın və təkamülün mənşəyi[redaktə | əsas redaktə]

Kimyəvi reaksiyalar təxminən dörd milyard il əvvəl ilk özünü çoxaldan molekulları meydana gətirdi. Yarım milyard il sonra bütün mövcud həyatın son ortaq əcdadı ortaya çıxdı.[42] Fotosintezin təkamülü Günəş enerjisinin birbaşa canlı formalarla toplanmasına imkan verdi. Nəticədə meydana gələn oksigen qazı ( O2) atmosferdə yığılmış və günəşin ultrabənövşəyi şüaları ilə qarşılıqlı təsir nəticəsində yuxarı təbəqədə qoruyucu ozon qatını meydana gətirmişdir.[43] Kiçik hüceyrələrin daha böyük hücrələrlə birləşməsi eukaryot adlanan mürəkkəb hüceyrəlilərin inkişafı ilə nəticələndi.[44] Koloniyalardakı hüceyrələr kimi meydana gələn həqiqi çoxhüceyrəli orqanizmlər getdikcə ixtisaslaşmağa başladı. Zərərli ultrabənövşəyi radiasiyanın ozon təbəqəsi tərəfindən udulmasının köməyi ilə həyat Yer səthində inkişaf etdi.[45] Həyat üçün ən erkən fosil dəlilləri arasında Qərbi Avstraliyada 3,48 milyard illik qum daşında tapılmış mikrob örtüklü qalıqlar,[46] Qərbi Qrenlandiyada 3,7 milyard illik metamorfik süxurlarda tapılan biogenik qrafit [47]Qərbi Avstraliyada 4,1 milyard illik qayalar üzərində tapılmış bioloji materialın qalıqları var.[48][49] Yerdəki həyatın ən erkən birbaşa sübutu, mikroorqanizmlərin fosillərini göstərən 3,45 milyard illik Avstraliya qayalarında mövcuddur.[50][51]

750 milyard il əvvəldən 580 milyard il əvvələ qədər, Neoproterozoy dövründə Yerin çox hissəsi buzla örtülmüş ola bilər. Bu fərziyyə " Qartopu Dünya" (ing. Snowball Earth) adlandırılır və bunun çoxhüceyrəli həyat formalarının mürəkkəbliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığı Kembri partlayışından əvvəl baş verməsi, xüsusi maraq doğurur.[52] 535 milyard il əvvəl Kembri partlayışından sonra beş kütləvi qırğın olub.[53] Ən son belə hadisə 66 milyard il əvvəl, bir asteroidin təsiri ilə baş vermiş, qeyri-avianoz dinozavrların və digər böyük sürünənlərin məhv olmasına səbəb olsada, eyni zamanda o dövrdə yereşənlərə bənzəyən kiçik məməlilərə toxunmamışdır. Məməlilər son 66 Milyon ildə çoxaldı və bir neçə milyon il əvvəl Orrorin tugenensis cinsli bir Afrika meymununa bənzər bir heyvan dik durmaq qabiliyyətinə yiyələndi.[54] Bu, alətlərin istifadəsini asanlaşdırdı və insanların daha da inkişafına səbəb olan daha böyük bir beyin üçün lazımlı qidalanmanı təmin edən ünsiyyəti təşviq etdi. Əkinçiliyin və daha sonra sivilizasiyanın inkişafı insanların Yerə və bu günə qədər davam edən digər canlı formalarının təbiəti və miqdarına təsir göstərməsinə səbəb oldu.[55]

Gələcək[redaktə | əsas redaktə]

Yer kürəsinin gözlənilən uzunmüddətli gələcəyi Günəşin gələcəyi ilə əlaqələndirilir. Sonrakı 1.1 milyard il, günəş parlaqlığı 10% və sonrakı 3.5 milyard il 40% artacaq.[56] Yerin artan səthi istiliyi təxminən 100–900 milyon il ərzində qeyri-üzvi karbon dövranını sürətləndirərək, CO2 konsentrasiyasını bitkilər üçün ölümcül aşağı səviyyəyə gətirəcəkdir.[57][58] Bitki örtüyünün olmaması atmosferdə oksigen itkisi ilə nəticələnəcək, heyvanlar üçün həyat qeyri-mümkün olacaqdır.[59] Təxminən bir milyard il sonra bütün səth suları yoxa çıxacaqdır [60] və orta qlobal temperatur 70 °C (158 °F)-ə çatacaqdır.[59] Yerin fotosintezin sonuna qədər təxminən 500 milyon il daha yaşana biləcəyi gözlənilir,[57] ancaq atmosferdən azot çıxarılarsa, bu gündən 2.3 milyard il sonra nəzarətdən kənar istixana effekti yaranana qədər həyat davam edə bilər.[58] Antropogen emissiyalar, cari günəş işığında nəzarətsiz istixana effektinə səbəb olmaq üçün ehtimal ki, kifayət deyil.[61] Günəş əbədi və sabit olsa belə, müasir okeanlarda suyun 27%-i orta okean silsilələrindən atmosferə buxar axınının azalması səbəbindən bir milyard ildə mantiyaya enəcək.[62]

Günəş təxminən 5 milyard ildə qırmızı nəhəngə çevriləcək. Modellər Günəşin indiki radiusunun təxminən 250 qatı, 1 astronomical unit (150×10^6 km; 93×10^6 mil) qədər genişlənəcəyini proqnozlaşdırırlar.[56][63] Yerin taleyi daha az aydındır. Qırmızı bir nəhəng olaraq Günəş kütləsinin təxminən 30%-ni itirəcək, beləliklə ulduz maksimum radiusuna çatdıqda dalğa təsiri olmadan, Yer bir orbitə 1.7 astronomical unit (250×10^6 km; 160×10^6 mil) orbitə keçəcəkdir. Hamısı olmasa da, qalan həyatın çox hissəsi Günəşin artan parlaqlığı (indiki səviyyəsindən təxminən 5000 dəfə çox) ilə məhv ediləcəkdir.[56] 2008-ci ildə edilən bir simulyasiya, Yerin orbitinin gelgit təsirləri və sürüklənmələr səbəbiylə çürüyəcəyini, Günəşin atmosferinə girib buxarlanacağını göstərir.[63]

Fiziki xüsusiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Forması[redaktə | əsas redaktə]

Yerin forması təxminən sferikdir. Qütblərdə bir qədər yastılıq və Yer fırlandığına görə ekvatorun ətrafında qabarıqlıq var. İkinci birv qaydayla Yer, ekvatorial diametri bir qütbdən digər qütbə qədər olan diametrindən 43 kilometr (27 mil) böyük olan qütbləri basıq bir sferadır, baxmayaraq ki, bu dəyişkənlik Yerin orta radiusunun 1%-dən azdır.

Yerin kütlə mərkəzindən ən uzaq nöqtə Ekvadordakı ekvatorial Çimbaroso vulkanının zirvəsidir (6,384.4 kilometr (3,967.1 mil)). Sferanın orta diametri 12,742 kilometr (7,918 mil)-dir. Yerli topoqrafiya bu idealizə edilmiş sferadan yayınır, baxmayaraq ki, qlobal miqyasda bu sapmalar Yer radiusu ilə müqayisədə azdır: maksimum sapma yalnız 0,17% olmaqla Marian çökəkliyindədir (dəniz səviyyəsindən 10,911 metr (35,797 ft) aşğı). Everest zirvəsi (dəniz səviyyəsindən 8,848 metr (29,029 ft) yuxarı) isə 0,14% bir sapma göstərir.

Geodeziyada, Yer okeanlarının quru və dalğa, külək kimi dəyişikliklər olmadığı təqdirdə qəbul edəcəyi dəqiq formaya geoid deyilir. Daha doğrusu, geoid orta dəniz səviyyəsində qravitasiya ekipotensialının səthidir.

Kimyəvi birləşmələr[redaktə | əsas redaktə]

Yer qabığının kimyəvi tərkibi
Birləşmə Formul Tərkib
Materik Okean
Silisium dioksid SiO2 60.6% 48.6%
Aliminium oksid Al2O3 15.9% 16.5%
Kalsium oksid CaO 6.41% 12.3%
Maqnezium oksid MgO 4.66% 6.8%
Dəmir oksid FeOn 6.71% 6.2%
Natrium oksid Na2O 3.07% 2.6%
Kalium oksid K2O 1.81% 0.4%
Titanium dioksid TiO2 0.72% 1.4%
Fosforpentoksid P2O5 0.13% 0.3%
Manqan oksid MnO 0.10% 1.4%
Ümumi 100.1% 99.9%

Yerin kütləsi təxminən 5.97× 1024 kiloqramdır. Əsasən dəmir (32.1%), oksigen (30.1%), silisium (15.1%), maqnezium (13.9%), kükürd (2.9%), nikel (1.8%), kalsium (1.5%) və alüminiumdan (1,4) və qalan 1,2%-i digər elementlərin qarışığından ibarətdir. Kütlənin bölünməsi səbəbindən nüvənin ilk növbədə dəmirdən (88.8%) və az miqdarda nikel (5.8%), kükürd (4.5%), həmçinin 1%-dən az bəzi elementlərin qarışığından ibarət olduğu təxmin edilir.

Yer qabığının ən çox yayılmış qaya komponentləri, demək olar ki, bütün oksidlərdir, lakin xlor, kükürdflüor bu baxımdan vacib istisnalardır və istənilən qayadakı ümumi miqdarı ümumiyyətlə 1%-dən azdır. Yer qabığının 99% -dən çoxu 11 oksiddən, əsasən silisium, alüminium, dəmir, kalsium, maqneziumun oksidlərindən və həmçinin əhəng və kalium duzlarından ibarətdir.

Daxili quruluş[redaktə | əsas redaktə]

Yer kürəsi, digər daxili planetlər kimi, kimyəvi və ya fiziki (reoloji) xüsusiyyətləri ilə təbəqələrə bölünür. Xarici təbəqə, yüksək özlü bərk mantiya ilə örtülmüş olan kimyəvi cəhətdən fərqlənən silikatlı bir qabığdır. Yer qabığı Moxoroviçiç sərhədi ilə mantiyadan ayrılır. Yer qabığının qalınlığı okeanlar üçün təxminən 6 kilometr (3.7 mil), qitələr üçün isə 30–50 kilometr (19–31 mil) arasında dəyişir. Yer qabığı və soyuq, sərt, üst mantiya birlikdə litosfer adlanır və tektonik plitələr litosferdə meydana gəlmişdir. Litosferin altında astenosfer, litosferin üstündə hərəkət etdiyi nisbətən aşağı özlü təbəqə yerləşir. Mantiya içərisindəki kristal quruluşunda əhəmiyyətli dəyişikliklər yuxarı və aşağı mantiyanı ayıran bir keçid zonasını əhatə edərək səthin 410–660 kilometr (250–410 mil) altında baş verir. Mantiyanın altında, olduqca aşağı özlülüklü bir mayedən ibarət xarici nüvə möhkəm bir daxili nüvənin üstündə yerləşir. Yerin daxili nüvəsi, planetin qalan hissəsi ilə müqayisədə biraz daha yüksək sürətlə, ildə 0.1-0.5 ° dönə bilir. Daxili nüvənin radiusu Yer kürəsinin beşdə birini təşkil edir.

Yerin geoloji cədvəli
Earth cutaway schematic-az.png Dərinlik

km

Qat Sıxlıq

q/sm3

0-60 Litosfer -
0-35 Qabıq 2.2–2.9
35-60 Üst mantiya 3.4–4.4
35-2890 Mantiya 3.4–5.6
100-700 Astenosfer -
2890-5100 Xarici nüvə 9.9–12.2
5100-6378 Daxili nüvə 12.8–13.1

İstilik[redaktə | əsas redaktə]

Yerin daxili istiliyi, planetar akkresiyadan yaranan qalıq istilik (təxminən 20%) və radioaktiv çürümə (80%) nəticəsində yaranan istiliyin birləşməsindən yaranır. Yerdəki əsas istilik istehsal edən izotoplar kalium-40 (40K), uranium-238 (238U) və torium-232 (232Th)-dir. Mərkəzdə temperatur 6,000 °C (10,830 °F) ə qədər, və təzyiq isə 360 gigapascal (52×10^6 psi)-a çata bilər. İstiliyin çox hissəsi radioaktiv çürümə ilə təmin olunduğundan, elm adamları Yer tarixinin əvvəlində, qısa yarım ömrü olan izotopların tükənməsindən əvvəl, Yerin istilik istehsalının daha yüksək olduğunu bildirirlər. Təxminən 3 milyon il əvvəl bugünkünün iki qatı qədər istilik istehsal edilir, mantiyada konveksiya və tektonik plitələrin sürəti artır və bunlar bu gün nadir hallarda meydana gələn komatitlər kimi qeyri-adi nadir qayaların istehsalına imkan verirdi.

İstilik istehsal edən əsas izotoplar
İzotop İstehsal etdiyi istilik

W/kq izotop

Orta ömrü

il

Orta mantiya konsentrasiyası

kq izotop/kq mantiya

İstehsal etdiyi istilik

W/kq mantiya

238U
235U
232Th
40K

İstinad siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1 2 Simon, J.L.; Bretagnon, P.; Chapront, J.; Chapront-Touzé, M.; Francou, G.; Laskar, J. (February 1994). "Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and planets". Astronomy and Astrophysics. 282 (2): 663–83. Bibcode:1994A&A...282..663S.
 2. 1 2 Staff (7 August 2007). "Useful Constants". International Earth Rotation and Reference Systems Service. İstifadə tarixi: 23 September 2008.
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Williams, David R. (16 March 2017). "Earth Fact Sheet". NASA/Goddard Space Flight Center. İstifadə tarixi: 26 July 2018.
 4. Allen, Clabon Walter; Cox, Arthur N. (2000). Allen's Astrophysical Quantities. Springer. səh. 294. ISBN 978-0-387-98746-0. İstifadə tarixi: 13 March 2011.
 5. "UCS Satellite Database". Nuclear Weapons & Global Security. Union of Concerned Scientists. 10 August 2018. İstifadə tarixi: 27 September 2018.
 6. Various (2000). David R. Lide (ed.). Handbook of Chemistry and Physics (81st). CRC. ISBN 978-0-8493-0481-1.
 7. "Selected Astronomical Constants, 2011". The Astronomical Almanac. 26 August 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 25 February 2011.
 8. Humerfelt, Sigurd (26 October 2010). "How WGS 84 defines Earth". 24 April 2011 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 29 April 2011.
 9. Cazenave, Anny (1995). "Geoid, Topography and Distribution of Landforms" (PDF). In Ahrens, Thomas J (ed.). Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants. Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants. Washington, DC: American Geophysical Union. Bibcode:1995geph.conf.....A. ISBN 978-0-87590-851-9. 16 October 2006 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 August 2008.
 10. Pidwirny, Michael (2 February 2006). "Surface area of our planet covered by oceans and continents.(Table 8o-1)". University of British Columbia, Okanagan. İstifadə tarixi: 26 November 2007.
 11. Staff (24 July 2008). "World". The World Factbook. Central Intelligence Agency. İstifadə tarixi: 5 August 2008.
 12. Luzum, Brian; Capitaine, Nicole; Fienga, Agnès; Folkner, William; Fukushima, Toshio; və b. (August 2011). "The IAU 2009 system of astronomical constants: The report of the IAU working group on numerical standards for Fundamental Astronomy". Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 110 (4): 293–304. Bibcode:2011CeMDA.110..293L. doi:10.1007/s10569-011-9352-4.
 13. The international system of units (SI) (PDF) (2008). United States Department of Commerce, NIST Special Publication 330. səh. 52.
 14. Allen, Clabon Walter; Cox, Arthur N. (2000). Allen's Astrophysical Quantities. Springer. səh. 296. ISBN 978-0-387-98746-0. İstifadə tarixi: 17 August 2010.
 15. Arthur N. Cox, ed. (2000). Allen's Astrophysical Quantities (4th). New York: AIP Press. səh. 244. ISBN 978-0-387-98746-0. İstifadə tarixi: 17 August 2010.
 16. "World: Lowest Temperature". WMO Weather and Climate Extremes Archive. Arizona State University. 16 June 2010 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 7 August 2010.
 17. Kinver, Mark (10 December 2009). "Global average temperature may hit record level in 2010". BBC. İstifadə tarixi: 22 April 2010.
 18. "World: Highest Temperature". WMO Weather and Climate Extremes Archive. Arizona State University. 4 January 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 7 August 2010.
 19. "Trends in Atmospheric Carbon Dioxide: Recent Global [[:Şablon:Chem2]] Trend". Earth System Research Laboratory. National Oceanic and Atmospheric Administration. 26 July 2018. 26 July 2018 tarixində arxivləşdirilib.
 20. Bowring, S.; Housh, T. (1995). "The Earth's early evolution". Science. 269 (5230): 1535–40. Bibcode:1995Sci...269.1535B. doi:10.1126/science.7667634. PMID 7667634.
 21. Bax:
 22. Yin, Qingzhu; Jacobsen, S. B.; Yamashita, K.; Blichert-Toft, J.; Télouk, P.; Albarède, F. (2002). "A short timescale for terrestrial planet formation from Hf-W chronometry of meteorites". Nature. 418 (6901): 949–52. Bibcode:2002Natur.418..949Y. doi:10.1038/nature00995. PMID 12198540.
 23. Kleine, Thorsten; Palme, Herbert; Mezger, Klaus; Halliday, Alex N. (24 November 2005). "Hf-W Chronometry of Lunar Metals and the Age and Early Differentiation of the Moon". Science. 310 (5754): 1671–74. Bibcode:2005Sci...310.1671K. doi:10.1126/science.1118842. PMID 16308422.
 24. Reilly, Michael (22 October 2009). "Controversial Moon Origin Theory Rewrites History". 9 January 2010 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 30 January 2010.
 25. Canup, R. M.; Asphaug, E. (2001). An impact origin of the Earth-Moon system. American Geophysical Union, Fall Meeting 2001. Abstract #U51A-02. Bibcode:2001AGUFM.U51A..02C.
 26. Canup, R.; Asphaug, E. (2001). "Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation". Nature. 412 (6848): 708–12. Bibcode:2001Natur.412..708C. doi:10.1038/35089010. PMID 11507633.
 27. "Earth's Early Atmosphere and Oceans". Lunar and Planetary Institute. Universities Space Research Association. İstifadə tarixi: 27 June 2019.
 28. Morbidelli, A.; və b. (2000). "Source regions and time scales for the delivery of water to Earth". Meteoritics & Planetary Science. 35 (6): 1309–20. Bibcode:2000M&PS...35.1309M. doi:10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x.
 29. Guinan, E. F.; Ribas, I. Benjamin Montesinos, Alvaro Gimenez and Edward F. Guinan (ed.). Our Changing Sun: The Role of Solar Nuclear Evolution and Magnetic Activity on Earth's Atmosphere and Climate. ASP Conference Proceedings: The Evolving Sun and its Influence on Planetary Environments. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific. Bibcode:2002ASPC..269...85G. ISBN 1-58381-109-5.
 30. Staff (4 March 2010). "Oldest measurement of Earth's magnetic field reveals battle between Sun and Earth for our atmosphere". Physorg.news. İstifadə tarixi: 27 March 2010.
 31. Rogers, John James William; Santosh, M. (2004). Continents and Supercontinents. Oxford University Press US. səh. 48. ISBN 978-0-19-516589-0.
 32. Hurley, P. M.; Rand, J. R. (June 1969). "Pre-drift continental nuclei". Science. 164 (3885): 1229–42. Bibcode:1969Sci...164.1229H. doi:10.1126/science.164.3885.1229. PMID 17772560.
 33. De Smet, J.; Van Den Berg, A.P.; Vlaar, N.J. (2000). "Early formation and long-term stability of continents resulting from decompression melting in a convecting mantle" (PDF). Tectonophysics. 322 (1–2): 19–33. Bibcode:2000Tectp.322...19D. doi:10.1016/S0040-1951(00)00055-X. hdl:1874/1653.
 34. Armstrong, R. L. (1968). "A model for the evolution of strontium and lead isotopes in a dynamic earth". Reviews of Geophysics. 6 (2): 175–99. Bibcode:1968RvGSP...6..175A. doi:10.1029/RG006i002p00175.
 35. Harrison, T.; və b. (December 2005). "Heterogeneous Hadean hafnium: evidence of continental crust at 4.4 to 4.5 ga". Science. 310 (5756): 1947–50. Bibcode:2005Sci...310.1947H. doi:10.1126/science.1117926. PMID 16293721.
 36. Hong, D.; Zhang, Jisheng; Wang, Tao; Wang, Shiguang; Xie, Xilin (2004). "Continental crustal growth and the supercontinental cycle: evidence from the Central Asian Orogenic Belt". Journal of Asian Earth Sciences. 23 (5): 799–813. Bibcode:2004JAESc..23..799H. doi:10.1016/S1367-9120(03)00134-2.
 37. Armstrong, R. L. (1991). "The persistent myth of crustal growth" (PDF). Australian Journal of Earth Sciences. 38 (5): 613–30. Bibcode:1991AuJES..38..613A. CiteSeerX 10.1.1.527.9577. doi:10.1080/08120099108727995.
 38. Murphy, J. B.; Nance, R. D. (1965). "How do supercontinents assemble?". American Scientist. 92 (4): 324–33. doi:10.1511/2004.4.324.
 39. Kinzler, Ro. "When and how did the ice age end? Could another one start?". American Museum of Natural History. İstifadə tarixi: 27 June 2019.
 40. Chalk, Thomas B.; Hain, Mathis P.; Foster, Gavin L.; Rohling, Eelco J.; Sexton, Philip F.; Badger, Marcus P. S.; Cherry, Soraya G.; Hasenfratz, Adam P.; Haug, Gerald H.; Jaccard, Samuel L.; Martínez-García, Alfredo; Pälike, Heiko; Pancost, Richard D.; Wilson, Paul A. (12 December 2007). "Causes of ice age intensification across the Mid-Pleistocene Transition" (PDF). Proc Natl Acad Sci U S A. 114 (50): 13114–13119. doi:10.1073/pnas.1702143114. PMC 5740680. PMID 29180424. İstifadə tarixi: 28 June 2019.
 41. Staff. "Paleoclimatology – The Study of Ancient Climates". Page Paleontology Science Center. 4 March 2007 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2 March 2007.
 42. Doolittle, W. Ford; Worm, Boris (February 2000). "Uprooting the tree of life" (PDF). Scientific American. 282 (6): 90–95. Bibcode:2000SciAm.282b..90D. doi:10.1038/scientificamerican0200-90. PMID 10710791. 15 July 2011 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib.
 43. Zimmer, Carl (3 October 2013). "Earth's Oxygen: A Mystery Easy to Take for Granted". The New York Times. İstifadə tarixi: 3 October 2013.
 44. Berkner, L. V.; Marshall, L. C. (1965). "On the Origin and Rise of Oxygen Concentration in the Earth's Atmosphere". Journal of the Atmospheric Sciences. 22 (3): 225–61. Bibcode:1965JAtS...22..225B. doi:10.1175/1520-0469(1965)022<0225:OTOARO>2.0.CO;2.
 45. Burton, Kathleen (29 November 2002). "Astrobiologists Find Evidence of Early Life on Land". NASA. İstifadə tarixi: 5 March 2007.
 46. Noffke, Nora; Christian, Daniel; Wacey, David; Hazen, Robert M. (8 November 2013). "Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia". Astrobiology. 13 (12): 1103–24. Bibcode:2013AsBio..13.1103N. doi:10.1089/ast.2013.1030. PMC 3870916. PMID 24205812.
 47. Ohtomo, Yoko; Kakegawa, Takeshi; Ishida, Akizumi; və b. (January 2014). "Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks". Nature Geoscience. 7 (1): 25–28. Bibcode:2014NatGe...7...25O. doi:10.1038/ngeo2025. ISSN 1752-0894.
 48. Borenstein, Seth (19 October 2015). "Hints of life on what was thought to be desolate early Earth". Excite. Yonkers, NY: Mindspark Interactive Network. Associated Press. İstifadə tarixi: 20 October 2015.
 49. Bell, Elizabeth A.; Boehnike, Patrick; Harrison, T. Mark; və b. (19 October 2015). "Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon" (PDF). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (47): 14518–21. Bibcode:2015PNAS..11214518B. doi:10.1073/pnas.1517557112. ISSN 1091-6490. PMC 4664351. PMID 26483481. İstifadə tarixi: 20 October 2015. Early edition, published online before print.
 50. Tyrell, Kelly April (18 December 2017). "Oldest fossils ever found show life on Earth began before 3.5 billion years ago". University of Wisconsin–Madison. İstifadə tarixi: 18 December 2017.
 51. Schopf, J. William; Kitajima, Kouki; Spicuzza, Michael J.; Kudryavtsev, Anatolly B.; Valley, John W. (2017). "SIMS analyses of the oldest known assemblage of microfossils document their taxon-correlated carbon isotope compositions". PNAS. 115 (1): 53–58. Bibcode:2018PNAS..115...53S. doi:10.1073/pnas.1718063115. PMC 5776830. PMID 29255053.
 52. Kirschvink, J. L. (1992). Schopf, J.W.; Klein, C.; Des Maris, D. (eds.). Late Proterozoic low-latitude global glaciation: the Snowball Earth. The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study. Cambridge University Press. 51–52. ISBN 978-0-521-36615-1.
 53. Raup, D. M.; Sepkoski Jr, J. J. (1982). "Mass Extinctions in the Marine Fossil Record". Science. 215 (4539): 1501–03. Bibcode:1982Sci...215.1501R. doi:10.1126/science.215.4539.1501. PMID 17788674.
 54. Gould, Stephan J. (October 1994). "The Evolution of Life on Earth". Scientific American. 271 (4): 84–91. Bibcode:1994SciAm.271d..84G. doi:10.1038/scientificamerican1094-84. PMID 7939569. İstifadə tarixi: 5 March 2007.
 55. Wilkinson, B. H.; McElroy, B. J. (2007). "The impact of humans on continental erosion and sedimentation". Bulletin of the Geological Society of America. 119 (1–2): 140–56. Bibcode:2007GSAB..119..140W. doi:10.1130/B25899.1.
 56. 1 2 3 Sackmann, I.-J.; Boothroyd, A. I.; Kraemer, K. E. (1993). "Our Sun. III. Present and Future". Astrophysical Journal. 418: 457–68. Bibcode:1993ApJ...418..457S. doi:10.1086/173407.
 57. 1 2 Britt, Robert (25 February 2000). "Freeze, Fry or Dry: How Long Has the Earth Got?". 5 June 2009 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
 58. 1 2 Li, King-Fai; Pahlevan, Kaveh; Kirschvink, Joseph L.; Yung, Yuk L. (2009). "Atmospheric pressure as a natural climate regulator for a terrestrial planet with a biosphere" (PDF). Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (24): 9576–79. Bibcode:2009PNAS..106.9576L. doi:10.1073/pnas.0809436106. PMC 2701016. PMID 19487662. İstifadə tarixi: 19 July 2009.
 59. 1 2 Ward, Peter D.; Brownlee, Donald (2002). The Life and Death of Planet Earth: How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World. New York: Times Books, Henry Holt and Company. ISBN 978-0-8050-6781-1.
 60. Carrington, Damian (21 February 2000). "Date set for desert Earth". BBC News. İstifadə tarixi: 31 March 2007.
 61. Lee Billings (31 July 2013). "Fact or Fiction?: We Can Push the Planet into a Runaway Greenhouse Apocalypse". Scientific American.
 62. Bounama, Christine; Franck, S.; Von Bloh, W. (2001). "The fate of Earth's ocean". Hydrology and Earth System Sciences. 5 (4): 569–75. Bibcode:2001HESS....5..569B. doi:10.5194/hess-5-569-2001.
 63. 1 2 Schröder, K.-P.; Connon Smith, Robert (2008). "Distant future of the Sun and Earth revisited". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 386 (1): 155–63. arXiv:0801.4031. Bibcode:2008MNRAS.386..155S. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x.See also Palmer, Jason (22 February 2008). "Hope dims that Earth will survive Sun's death". NewScientist.com news service. 15 April 2012 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 24 March 2008.