İstifadəçi:Tehmasib Ejderov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search


Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu[redaktə | əsas redaktə]

[[|thumb|278x278px|

  • Doğum tarixi: 17 aprel 1964


  • Doğum yeri: Azərbaycan SSRİ, Bakı şəhəri.


  • Milliyəti: Azərbaycanlı


  • Fəaliyyət göstərdiyi ölkələr:

Azərbaycan, Ukrayna

  • Elm sahəsi: İqtisadiyyat, Hüquq


  • Elmi dərəcəsi:  Elmlər doktoru


  • Əmək fəaliyyəti haqqında:  

Azərbaycan SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi. 1983-1986.


Azərbaycan Respublikası Mənzil -

Kommunal Təsərrüfat Nazirliyi.

1986-1991.


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi. 1991-1992.


Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi. 1992-1998.

  • Rütbə:

İşlədiyi dövrdə, 1-ci dərəcəli Baş Dövlət Vergi Xidməti Müşaviri - Vergi xidməti Generalı

  • İdman kariyerası:

İdman ustası – Qaçış və Sambo üzrə

]] Əsli Gədəbəy rayonundan olan Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərov Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Hərbi partiya məktəbini, 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə - kredit, 1990-cı ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini əla qiymətlərlə bitirərək, iqtisadçı və hüquqşünas ixtisaslarına yiyələnmişdir. Sonralar Rusiya Federasiyasının prezidenti yanında Dövlet xidməti Akademiyasında təhsil almışdır. Əmək fəaliyyətinə uşaq yaşlarından başlamış arxiv, Komsomol, Hüquq mühafizə və Maliyyə orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.

Azərbaycanda vergi xidməti Maliyyə Nazirliyinin tərkibindən ayrıldıqdan sonra Baş Dövlət Vergi inspeksiyasında hüquq şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Bir müddət sonra isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamı ilə Baş Dövlət Vergi müfəttişliyinin rəis müavini təyin edilmiş və uzun illər həmin vəzifədə çalışmışdır. Bu vəzifədə çalışdığı zaman birinci dərəcəli Baş Dövlət Vergi Xidməti Müşaviri (vergi xidməti generalı) rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Fransa, Almaniya, Avstriya və Türkiyədə vergi üzrə beynəlxalq ixtisasartırma kursalarını müvəffəqiyyətlə bitirərək, həmin ölkələrin sertifikatlarını almışdır. 1996-cı ildə İqtisadiyyat İnstitutunun asperanturasını əla qiymətlərlə bitirərək namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının 1997-ci il tarixli qərarı ilə Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərova İqtisad Elmləri namizədi alimlik elmi dərəcəsi verilmişdir. Azərbaycanda vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri üzrə ilk tədqiqatçı alimdir. 2000-ci ildə elmi yaradıcılıq fəaliyyəti ilə əlaqədar Ukraynanın Kiyev şəhərinə getmişdir. Orada doktoranturanı bitirdikdən sonra maliyyə, pul tədavülü və kredit ixtisası üzrə doktorluq dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Ukrayna ali attestasiya komissiyasının 2002 - ci il tarixli qərarı ilə Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərova iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

İqtisadi və hüquqi məsələlərə dair çoxsaylı monoqrafiya və məqalələr müəllifidir. Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərovun elmi əsərləri Azərbaycanda, Rusiyada, Ukraynada, Belarusiyada, Qazaxıstanda, Özbəkistanda, İranda və Türkiyədə nəşr edilmişdir. 15 elmi monoqrafiyanın, 10 broşuranın, 100 - ə yaxın elmi məqalənin, bir sıra təlimat-instruksiya, proqram və qanun lahiyələrinin müəllifidir. Hazırda Hüquq və İqtisadiyyat sahəsində elmi araşdırmalarını davam etdirir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanda elmi fəaliyyəti

Təhmasib Əjdərov 1992-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnsititunun asperantı olmuş. 1996-cı ildə isə həmin asperanturanı əla qiymətlərlə bitirərək, Azərbaycan Respublikasında “Bazar islahatlarının həyata keçirilməsində vergi mexanizminin rolu” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, İqtisad elmləri namizədi alimlik elmi dərəcəsi almışdır. 1997-ci ildə isə həmin instituta doktorant qəbul edilmişdir. Onun vergi mexanizminin formalaşması və təkmillləşdirilməsi problemləri adlı monoqrafiyası 1997-ci ildə “Elm” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Təhmasib Əjdərov mühim dövlət orqanlarında məsul vəzifələrdə çalışmaqla yanaşı ciddi elmi araşdırmalar apararaq gənc Azərbaycan dövləti üçün çox vacib olan vergi sisteminin formalaşmasının elmi nəzəri əsaslarını hazırlamışdır. T. Əjdərovun öz bilik və istedadını vergilər sahəsində elmi tədqiqat aparmağa yönəltməsi dövrün tələbindən irəli gəlmişdir. O, bu sisteminin fəaliyyətinin elmi əsaslarla qurulmasının zəruriliyini, vergiqoyma probleminin yerli şərait və beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla kompleks həllinin vacibliyini görürdü. T. Əjdərov Azərbaycan vergi siteminin inkişaf mərhələlərini öyrənmiş və olduqca vacib praktik nəticələr çıxarmışdır. Elmi tədqiqatlarda beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Abş, Kanada, İngiltərə, Fransa, Yaponiya, Danimarka kimi dövlətlərin vergi sistemini öyrənən iqtisadçı alim bu ölkələrin təcrübəsi və Azərbaycanın milli xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla respublika vergi sisteminin əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Təhmasib Əjdarovun “Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi” adlı monoqrafiyası, 1997-ci ildə Akademik Azad Mirzəcanzadənin təqdimatı əsasında Rusiya Dövlet Xidmeti Akademiyasının nəşriyyatında rus dilində çap olunmuşdur. Sonrakı illərdə T.Əjdərovun iqtisadi və hüquqi məsələlərə dair, daha 5 monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. T.Əjdərovun monoqrafiya və kitablarına Azərbaycanda, Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada, Mərkəzi Şəhər Kitabxanasında (indiki Prezident Kitabxanası), Elmi - texniki Kitabxanada rast gəlmək mümkündür. Respublikada keçirilən, müxtəlif mövzulara həsr olunmuş elmi praktiki konfranslarda T.Əjdərov mütəmadi olaraq tezislərlə çıxış etmişdir. Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin formalaşması və təkmilləşməsi bilavasitə Təhmasib Əjdərovun adı ilə bağlıdır. Alimin “Azərbaycan Respubikasında vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşməsi problemləri” mövzusunda yazdığı doktorluq işi, Azərbaycan Dövlət iqtisad universitetinin 4 kafedrasının 28 sentyabr 2001 ci ildə keçirilmiş birgə iclasında müzakirə olunmuşdur. İclasda iştirak edən nüfuzlu alimlər T.Əjdərovun doktorluq işi barədə yüksək fikirlər bildirmişlər.


Ukraynada elmi fəaliyyəti

“Maliyyə - pul dövriyyəsi və kredit” ixtisası üzrə İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura Azərbaycanda olmadığı üçün göndəriş məktubu əsasında Təhmasib Əjdərov elmi fəaliyyətini 2000-ci ildən Ukraynada davam etdirmişdir. Elmi fəaliyyətini Ukraynada davam etdirən T.Əjdərov qısa müddətdə bu ölkənin elmi dairələrində də tanınmış, Vergilər sahəsində yüksək nəzəri-praktik hazırlığa malik bir mütəxəssis və alim olduğunu göstərmişdir. O. ukraynalı həmkarları ilə sıx yaradıcılıq əlaqələri qura bilmişdir. T.Əjdərovun elmi əsarlərinə, monoqrafiya və kitablarına Dneprepetrovski Dövlət Universitetinin elmi kitabxanasında, V. Q. Korolenko adına Xarkov Dövlət Elmi Kitabxanasında, M. Qorki adına Odessa Dövlət Kitabxanasında, Ukrayna Milli Parlament Kitabxanasında və Ukrayna Kitab Palatasında rast gəlmək olar.

T. Əjdərovun 2003-cü ildə Kiyevdə nəşr olunan, “İqtisadiyyatın inkişafı və vergi siyasəti” adlı monoqrafiyası Ukrayna alimləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. T.Əjdərov Ukraynada çalışdığı müddətdə bu respublikada nəşr olunan nüfuzlu “Ekonomist” jurnalı ilə fəal əməkdaşlıq edib, onun səhifələrində məqalələr və şərhlərlə çıxış edib. Vergilər sahəsində Azərbaycanın ilk alimi olan Təhmasib Əjdərov Ukraynalı dünya şöhrətli akademiklər qarşısında imtahandan uğurla çıxmış, müdafiə ilə bağlı müxtəlif çətinliklərin öhdəsindən gələrək iqtisad elmləri doktoru alimlik elmi dərəcəsinə layiq olduğunu subut etmişdir. Nəticədə Azərbaycandan gəlmiş gənc mütəxəssis öz elmi hazırlığı, məntiqli cavabları ilə Elmi Şuranın üzvlərini heyrətə gətirmiş və şuranın 23 üzvünün hamısı onun lehinə səs vermişdir. Ukrayna Ali Attestasiya Komissiyasının 2002-ci il tarixli qərarı ilə Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərova iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Təhmasib Əjdərovun elmi araşdırmalarının nəticələrindən MDB ölkərinin maliyyə və vergi orqanlarında geniş istifadə olunmuşdur.

İçtimai – siyasi faliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Hələ orta məktəbdə təhsil aldığı dövrdə bütün fənnlərə olan marağı, bilik və bacarığı ilə müəllimlərin, və pedaqoji kollektivin hörmətini qazanib. Müxtəlif ümumrespublika fənn olimpiadalarında uğurla iştirak edib, tərifnamələrlə təltif olunub. Orta təhsil dövründə həm də fəal ictimaiyyətçi kimi özünü göstərib. Məktəbin komsomol komitəsinin katibi kimi də aktiv fəaliyyət göstərib. İctimai işlərdə fəal iştirakına görə, Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər ittifaqının rayon komitəsinin tərifnaməsi ilə təltif edilib. Orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirib. Ordu sıralarında qulluq etdiyi müddət ərzində hərbi bilik və bacarığı sayəsində, həmçinin siyasi dünya görüşü və savadı ilə hərbi hissə rəhbərliyinin hörmət və etimadını qazanıb. Nümunəvi xidmətinə görə dəfələrlə valideynlərinə təşəkkür məktubları göndərilib. T. Əjdərov “Əlaçı Əsgər” nişanı ilə təltif olunmuşdur. Bu etimad sayəsində Zabalkalye hərbi dairəsi siyasi idarəsi yanında hərbi partiya məktəbinə oxumağa göndərilib. Burda oxuduğu dövrdə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarına qəbul edilib. 1979-cu ildə Hərbi partiya məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirib. T.Əjdərov Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsində oxuyarkən tələbə elmi cəmiyyətinin sədri olmuş, keçirilən elmi konfranslarda fəal iştirak etmişdir. Universitet üzrə keçirilən tədbirlərin əksəriyyətində bir təşkilatçı kimi özünü tanıtmışdır. Təhmasib Əjdərov əmək fəaliyyətinə başladıqdan sonra işlədiyi bütün sahələrdə özünü ictimaiyyətçi kimi göstərmişdir. LKGİ-nın Nərimanov rayon komitəsində çalışdığı dövrdə gənclər arasında tərbiyəvi - təşkilatı işlər aparmışdır.

Mənzil Kommunal Təsərrüfat Nazirliyinin İstehsalat birliyində çalışarkən Təhmasib Əjdərov xalq nəzarət qrupunun sədri olmuş, ayrı-ayrı idarələrdə borc şəklində qalmış maliyyə vəsaitlərinin büdcəyə yığılmasını təmin etmişdir. Təhmasib Əjdərov, Maliyyə Nazirliyində işlədiyi dövrdə bu nazirliyin hüquq işini günün tələblərinə uyğun səviyyədə yenidən qurmuşdur. Onun tərəfindən Maliyyə Nazirliyinin hüquq işinin təşkilinin əsasnaməsi hazırlanmış və əsasnamə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təstiq edilmişdir. Azərbaycanda vergi xidməti Maliyyə Nazirliyinin tərkibindən ayrıldıqdan sonra T. Əjdərov baş dövlət vergi inspeksiyasında Hüquq şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Hüquq şöbəsinin rəisi olduğu dövrdə Bakı şəhərinin Xətai rayonunda kompleks yoxlamanın aparılması üçün 100 nəfərdən ibarət olan yoxlama qruppasına rəhbərlik etmişdir. Yoxlama nəticəsində dövlət büdcəsindən gizlədilmiş milyonlarla manat pul vəsaiti aşkar edilmiş və həmin vəsaitlərin dövlət büdcəsinə alınması təmin edilmişdir. Təhmasib Əjdərovun prinsipiallığı, peşəkarlığı və dövlət işinə sədaqəti nəzərə alınaraq, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə baş dövlət vergi müfəttişinin rəis muavini vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan Respublikasının vergi qanun vericiliyinə dair bir çox qanun və normativ aktların təlimatların, habelə Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə imzaladığı vergi sahəsinə dair ikitərəfli sazişlərin layihələrinin hazırlanmasında Təhmasib Əjdərov bilavasitə iştirak etmişdir. Eyni zamanda o, bu vəzifədə işlədiyi dövrdə istər ölkədə aparılan iqtisadi və hüquqi islahatlara, vergi, pul-maliyyə və sair sahələrdə üzə çıxan problemlərə, istərsə də ümumilikdə ölkədə cərəyan edən ictimai proseslərə həm peşəkar dövlət məmuru, həm də fəal vətəndaş olaraq münasibət bildirmiş, ölkə mətbuatının səhifələrində mütəmadi olaraq “Vergi siyasəti - vətəndaşlıq mədəniyyəti” , “Haram virusu”, “İnflyasiya xərçəngi”, “Bürokratiya ətaləti”, “İqtisadi təhlükəsizliyə xidmət vətəndaşlıq borcumuzdur”, “Seçici marağı” , “Avropa oyunları – xalq marağı” və sair məqalələrlə çıxış etmişdir. T.Əjdərov Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diasporunun təşəkkül tapması dünya Azərbaycanlılarının doğma vətənlə əlaqələrinin genişlənməsi naminə imkan və bacarığını əsirgəməmişdir. Ayrı-ayrı ölkələrdəki Azərbaycan diasporunun təşkilatlanmasında əməyi olmuş, müxtəlif ölkələrdəki azərbaycanlılarla əlaqə saxlamışdır. T.Əjdərov xarici səfərlərdə olduğu vaxtlar həmvətənləri ilə görüşür, onların uğur və qayğıları ilə yaxından tanış olmağı özünə borc bilirdi. Bu münasibətlərin nəticəsidir ki, T. Əjdərov 2004-cü ildə Dünya Azərbaycanlıları konqresinin qurultayına nümayəndə seçilmiş və bu mötəbər forumda fəal şəkildə iştirak etmişdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri keçirdikləri müxtəlif tədbirlərə iqtisad elmləri doktoru T.Əjdərovu da rəsmi şəkildə dəvət ediblər.

Ailə bağlantıları[redaktə | əsas redaktə]

Təhmasib Əjdərov, ümumən ziyalı bir ailə mühitində böyümüşdür. Atası tanınmış iqtisadçı alim, professor Əjdərov Hüseyn Qədim oğlu, əmisi isə, tibb elmləri namizədi, dossent və YUNESKO nun fəxri professoru Qurbanov Mehdi Qədim oğludur. Belə bir ailə mühitinin olması T.Əjdərovu daima elmi araşdırmalara və yeniliklərə sövq etmişdir. Təhmasib Əjdərovun, 2 oğul və 1 qız övladı vardır.

Tanınmış Azərbaycan və Ukrayna alimlərinin T. Əjdərovun elmi fəaliyyəti haqqında fikirləri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, professor Əli Abbasov:

Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərovun Azərbaycan Respublikasında “Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusundakı doktorluq dissertasiyası ölkədə tətbiq olunmayan elm sahəsidir. Ona görə də Azərbaycan Respublikası üçün çox qiymətli kompleks tədqiqat işidir. Onun doktorluq dissertasiya işi yüksək dərəcədə muasir aktual tədqiqat işidir və praktik nəticələrə əsaslanan elmi yeniliyə, dərin elmi ümumiləşdirmələrə malikdir. Bu iş, vergiqoyma sahəsində bizim üçün ilk elmi tədqiqat işi kimi Milli Azərbaycan İqtisadiyyatının İnkişafı konsepsiyasının hazırlanmasında, habelə digər ölkələrdə vergiqoyma mexanizminin inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. Dissertasiya işinin əsas məğzi Rusiya Federasiyasında, Belarusda, Ukraynada, Özbəkistanda, Azərbaycanda və İranda nəşr olunmuş 8 monoqrafiyada, 4 broşurada, 23 məqalədə, 9 tezisdə, 3 qəzet məqaləsində dərc edilmişdir.


Milli Məclisin elm və təhsil məsələləri daimi komisssiyasının sədri, professor Şahlar Əsgərov :

İqtisad elmləri namizədi Təhmasib Hüseyn oğlu Əjdərovun Azərbaycan Respublikasında “ Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri mövzusundakı doktorluq dissertasiyası “ Maliyyə, pul dövriyyəsi və Kredit” ixtisası üzrə yazılmışdır. “Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusu ölkədə tədqiq olunmayan elm sahəsidir. Məhz bu səbəbdən həmin mövzuda hazırlanmış bu doktorluq dissertasiyası çox qiymətli kompleks tədqiqat işidir. Dissertasiya işinin əsas məğzi Rusiya Federasiyasında Belarusda, Ukraynada, Özbəkistanda, Azərbaycanda, və İranda Nəşr olunmuş 8 monoqrafiyada, 4 broşurada, 23 məqalədə, 9 tezisdə, 3 qəzet məqaləsində dərc edilmişdir.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, professor Şəmsəddin Hacıyev:

Təhmasib Əjdərovu vergi sahəsi üzrə bir mütəxəssis, tədqiqatçı-alim kimi çoxdan tanıyıram. O, öz zəngin təcrübəsini, biliyini və qabiliyyətini, elmi işə həsr edərək bu gün müstəqil respublikamız üçün vacib olan iqtisadi islahatların aparılmasında həlledici əhəmiyyətə malik olan vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemlərinə aid çox aktual, muasir bir tədqiqat işi aparmışdır. O, qarşıya qoyduğu problemin həllinə əsl vətəndaş, obyektiv tədqiqatçı mövqeyindən yanaşmış, öz elmi və praktiki baxışlarına əsaslanaraq dövlətin və xalqın sabahı naminə kompleks iqtisadi tədbirlər sistemi işləyib hazırlamışdır.


Milli məclisin iqtisadi siyasət daimi komissiyası sədrinin müavini, professor Əli Əlirzayev:

T.Əjdərovun “Vergi mexanizminin formalaşması və təkmiləşdirilməsi problemləri” adlı monoqrafiyası bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi islahatların sürətlənməsi və iqtisadi idarəetmə mexanizminin metodoloji, təşkilati və tətbiqi aspektlərini işləmək üçün mühim tədqiqat əsəridir. Vergi siyasətinin, vergi sisteminin və vergi mexanizminin qarşılıqlı əlaqədə sistem halında tədqiqi, təhlili və proqnozu monoqrafiyanın əsas ana xəttini təşkil edir. Əsərdə verginin iqtisadi, siyasi və sosial mahiyyəti, istehsal bölgü və istehlak baxımından açılıb, onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri əsaslandırılır. Ölkədə bazar iqtisadiyyatının qurulmasında, onun dünya iqtisadiyyatına qovuşmasında və respublikanın iqtisadi dirçəlişində əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində vergiyə çevik bir alət kimi baxılır.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru, əməkdar elm xadimi, professor Arif Şəkərəliyev:

Təhmasib Əjdərovun Azərbaycan Respublikasında “Vergi mexanizminin formalaşması və təkmiləşdirilməsi problemləri” adlı tədqiqat işi son dərəcə aktual bir mövzuya həsr olunmuşdur. Bu problemə iqtisadçı-alimlərimiz tərəfindən az fikir verilmiş, sanballı elmi tədqiqat işləri aparılmamışdır. Beləliklə bu problem tədqiq olunub öyrənilməmişdir. Onun doktorluq dissertasiyası respublikada vergi mexanizminə həsr olunmuş ilk kompleks tədqiqat işidir.


Ukrayna Respublikası Milli Akademiyasının “İqtisadiyyatın Proqnozlaşdırılması” insitutunun elmi şurasının sədri, iqtisad elmləri doktoru,

professor Boris Nikolayeviç Kvasnyuk:

Əgər mən səhv etmirəmsə Təhmasib Əjdərov keçmiş Sovetlər Birliyindən bizə gələn ilk həmkardır. Keçmiş Sovetlər Birliyinin ərazisində nələr baş verdiyi haqqında yeni məlumat, yeni bilgi almaq maraqlıdır. Ona görə də biz çox diqqət və maraqla iş materialları ilə tanış olduq. Təqdim olunan doktorluq işi çox maraqlı, yüksək dərəcədə müasir, aktual tədqiqat işidir və praktik nəticələrə əsaslanan elmi yeniliyə, dərin elmi ümumiləşdirmələrə malikdir. Elmi Şuranın üzvləri müdafiə zamanı dissertasiya işinə çox diqqətlə yanaşırdılar. Ona görə ki, mövzu çox mürəkkəb və elmi biliyin tədqiq olunmamış sahəsidir. Bugunku gün necə Azərbaycan, eləcə də Ukrayna üçün bu iş çox aktual və qiymətlidir. Tədqiqatçı nəzəri və praktik planda gəldiyi nəticələrlə və əsaslandırılmış cavabları ilə hamının böyük marağına səbəb oldu, şura üzvlərinin 23 mümkün səsindən “lehinə” 23 səs qazandı. Dissertasiya işi elmi cəhətdən çox maraqlıdır. Biz inanırıq ki, praktik cəhətdən də istifadə üçün çox maraqlı olacaqdır. Bu iş, Ukrayna və Azərbaycanın milli inkişafına böyük töhfə olacaq.


İqtisad elmləri doktoru, professor Valentin Pavloviç:

Ukraynanın tanınmış iqtisadçı alimlərindən biri olan professor Valentin Pavloviç Ukrayna yüksək radasında çıxış etmiş və onun bu çıxışını ekonomist jurnalı dərc etmişdir. Ekonomist jurnalına istinadən: Ukraynanın vergi sistemində mühim dəyişiklər edilməli və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq vergi qanunvericiliyi yenidən hazırlanmalıdır. Bu aspektdə Azərbaycandan gəlmiş mütəxəssis Təhmasib Əjdərovun “Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi” mövzusunda olan doktorluq işi əsas götürülərək istifadə oluna bilər. Eyni zamanda professor öz müsahibəsində bildirmişdir: Nəzərinizə çatdırıram ki, ilk dəfədir Elmi Şuranın yekdilliklə müsbət səs verməsinin şahidi oluram. Azərbaycandan gəlmiş gənc alim Təhmasib Əjdərov öz elmi hazırlığı və məntiqli cavabları ilə Elmi Şuranın üzvlərini heyrətə gətirdi və Şuranın 23 üzvünün hamısı onun lehinə səs verdi.

Təhmasib Əjdərovun nəşr olunmuş elmi əsərlərinin bir qismi[redaktə | əsas redaktə]

1. Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri. Bakı 1997.

2. İqtisadi islahatlar şəraitində Azərbaycanda vergi konsepsiyasının təkmilləşdirilməsi problemləri. Bakı 2002

3. Azərbaycanda vergiqoyma və vergi siyasəti problemləri. Bakı 2001

4. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında vergi problemi və onun tədqiqat aspektləri. Bakı 2001.

5. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan sənayesi və onun inkişafına vergi mexanizminin təsiri. Bakı 2001.

6. “Azərbaycanda vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri” adlı tədqiqat işininin Nəticə və Tövsiyyələri.

7. Xarici iqtisadi əlaqələr və vergi mexanizmi. Bakı 2000.

8. Vergi polisi orqanının yaradılması zərurəti və onun fəaliyyətinin əhəmiyyəti. Bakı 1999.

9. Azərbaycanda vergi daxilolmalarının proqnozlaşdırılması. Bakı 2001.

10. AZərbaycanda sənayenin inkişafına yaradılacaq Azad İqtisadi Zonaların təsir mexanizmləri. Bakı 1999.

11. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan sənayesinin inkişaf istiqamətləri. Bakı 1999.

12. Azərbaycanda vergi siyasətinin büdcə gəlirlərinə təsiri. Bakı 2001.

13. İnkişaf etmiş xarici dövlətlərin vergi siyasətinin öyrənilməsi təcrübəsi. Bakı 2004.

14. Azərbaycanda azad sahibkarlığın inkişafı və vergi mexanizmi. Bakı 2006.

15. Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi. Moskva 1997. Rus

16. Azərbaycan Sənayesinin müasir vəziyyəti və onun inkişafında vergi mexanizminin tənzimləyici rolu. İran 2000. Fars

17. Azərbaycanda vergi probleminin və vergi xidməti orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. İran 2000. Fars

18. İqtisadiyyatın inkişafı və vergi siyasəti. Kiev 2003

19. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində iqtisadi böhranın aradan qaldırılması yolları. Bakı 1996

20. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində azad sahibkarlığın inkişafı və vergi siyasəti. Bakı 1995

21. Vergi siyasəti. Belarusiya 2009. Rus

22. Vergi daxilolmalarının stabilləşdirilməsi. Özbəkistan 2010. Rus

23. Vergi daxilolmalarının artırılması yolları. Moskva 2006. Rus

24. Vergi siyasətinin büdcə daxil olmalarına təsiri. Ukrayna 2008. Rus

25. Vergi və sahibarlığın inkişafı. Ukrayna 2007. Rus

Qaynaqlar[redaktə | əsas redaktə]

1. Vebsayt: http://www.gedebey-ih.gov.az/page/74.html

2. Vebsayt: http://ek.anl.az/search/query?term_1=T%C9%99hmasib+%C9%99jd%C9%99rov&theme=e-kataloq

3. Sizin namizədiniz qəzeti. 26 oktyabr 2005 ci il. “CBS polygraphic production”

4. Azərbaycan qəzeti. 25 sentyabr 1993 cu il.

5. Sərhəd (Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin orqanı ) qəzeti. 25 may 1996 ci il

6. Xalq qəzeti. 1 may 1997-ci il.

7. Kitab. “Azərbaycan İqtisadiyyatının inkişafında vergi problemi ve onun tedqiqat aspektleri”, Baki, Elm nəşriyyati 2001. T.Əjdərov.

8. “Təhmasib Əjdərovun elmi əsərlərinin siyahısı”, sənəd, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi katibi E.M.Sadıqovun möhür və imzasıyla təsdiq olunmuşdur.

9. Ekonomist jurnalı. Nomre 10. Ukrayna. Oktyabr 2003

10. Ekonomist jurnalı. Nomre 12. Ukrayna. Dekabr 2002

11. Ekonomist jurnalı. Nomre 8. Ukrayna. Avqust 2002

12. Kitab. Rus dilində. “Становление экономики и налоговая политика Азербайджана”. Аждаров Тахмасиб. Kиев 2003.”