İyirmi yeddinci simfoniya (Motsart)

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Motsartın rəssam Saverio dalla Rosa tərəfindən çəkilmiş rəsmi, 1770 Yanvar

İyirmi yeddinci simfoniya Volfqanq Amadey Motsart tərəfindən 1773-cü ilin aprel ayında yazılmışdır. Bu, Zalsburqda 1773-cü il və 1774-cü il arasında arasında Motsartın yazdığı doqquz simfoniyadan ikincisidir. O zaman Motsartın 17 yaşı var idi.

Simfoniya üç hissədən ibarətdir, "şərti olaraq forma və musiqi dili" olan bir konsert simfoniyasıdır.[1]

 1. Allegro, 3/4.
 2. Andantino grazioso, 2/4.
 3. Presto, 3/8.

Avstriya musiqişünası, bəstəkarı və dirijoru Paumqartner Bernxardın fikrincə, simfoniyanın üstünlük dərəcəsi incə bir xarakter daşıyır, onun sonluğu oynaq xarakterli bir lirik opera üçün bir uvertüra ilə müqayisə edilə bilər.[2]

Birinci hissə: Allegro

[redaktə | mənbəni redaktə et]

\relative c''' {
 \version "2.18.2"
 \tempo "Allegro"
 \key g \major
 \time 3/4
 \tempo 4 = 120
 <g b, d,>4\f q q |
 q4 r8 g16 a \grace c16 b8 a16 g |
 c2( fis,4) |
 g4 r8 g16 a \grace c b8 a16 g |
 c2( fis,4) |
 g4 r8 b16 a \grace a g8 fis16 e |
 d2 c8.(\trill b32 c) |
 b4
}

İkinci hissə: Andante grazioso

[redaktə | mənbəni redaktə et]

\relative c'' {
  \version "2.18.2"
  \key d \major
  \time 2/4
  \tempo 4 = 50	
  \tempo "Andantino grazioso"
  \partial 4 b16\p^\markup {\italic {con sordini}} (a) g (fis)
  fis8-. fis-. b16 (a) g (fis)
  fis8-. fis-. d'16 (cis b a)
  g8. (a16 b8) b-!
  gis8 (a) b16 (a) g (fis)
  e8-. e-. fis-. fis-.
  g8. (a16)  \grace cis16 (b8) a16 g
  fis16 (d) fis (a) a (g) g (fis)
  fis8 (e)
 }

Üçüncü hissə: Presto

[redaktə | mənbəni redaktə et]

<<
 \new Staff \with { instrumentName = #"V1 "}
 \relative c'' {
   \version "2.18.2"
   \key g \major
   \tempo "Presto"
   \tempo 4 = 120
   \time 3/8
  g4.\p c fis g
  r8 c, c
  b c d
  e-! a, (g)
  fis4 r8
  r8 g'\f fis
 }
 \new Staff \with { instrumentName = #"V2 "}
 \relative c'' {
  \key g \major
  \time 3/8
  g,8\p g' fis
  e a16 g fis e
  d8 d' c
  b c16 b a g
  fis8 e d
  g, a b
  c4 cis8
  d16 e d c! b a
  g4 r8
 }
>>
 1. Volker Scherliess: Die Sinfonien. In: Silke Leopold (Hrsg.): Mozart-Handbuch. Bärenreiter-Verlag, Kassel 2005, ISBN 3-7618-2021-6, S. 286–293
 2. Bernhard Paumgartner, Mozart, Torino, Einaudi 1994, p.172

Qeydlər və ədəbiyyat

[redaktə | mənbəni redaktə et]