Şükür Quliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Şükür Quliyev
Şükür Əvəz oğlu Quliyev
Şükür Quliyev.jpg
Doğum tarixi 29 noyabr 1968 (1968-11-29) (50 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Şuşa rayonu İmamqullar kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya, parazitologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA Zoologiya İnstitutu
Təhsili ali

Şükür Əvəz oğlu QuliyevAMEA Zoologiya İnstitutu, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Şükür Əvəz oğlu Quliyev 29 noyabr 1968-ci ildə Azərbaycan Respublikası Şuşa rayonunun İmamqullar kəndində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Şuşa rayon İmamqullar kənd orta məktəbini, 1993-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kimya-biologiya fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1987-1989-cu illərdə SSRİ-nin paytaxtı Moskva şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur. 1993-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun parazitologiya şöbəsinin “Su heyvanlarının parazitləri” laboratoriyasında, gənc mütəxəssis kimi, kiçik elmi işçi vəzifəsinə işə götürülmüşdür. 1993-1996-cı illərdə parazitologiya ixtisası üzrə AMEA Zoologiya İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almışdır. 2003-cü ildə «Abşeron yarımadası su hövzələri balıq parazitlərinin ekoloji-coğrafi təhlili» mövzusunda namzədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2004-cü ildə Azərbaycan Gənc Alimlər, aspirantlar və magistrlər Cəmiyyətinin təsiscisi və Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur. 2008-ci ildən hal-hazıra qədər AMEA Zoologiya İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətə 1993-cü ildən kiçik elmi işçi vəzifəsindən başlayan Şükür Əvəz oğlu Quliyev elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifəsinədək yüksəlmişdir. 2008-ci ildən hal hazıra qədər AMEA Zoologiya İnstitutununParazitologiya” laboratoriyasında böyük elmi işçi vəziəsində işləyir. Onun tədqiqatları parazitologiyanın aktual məsələlərindən biri, balıq parazitlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Şükür Əvəz oğlu Quliyev ilk dəfə olaraq Abşeron yarımadası su hövzələrində balıq parazitlərinin növ tərkibini müəyyən etmiş, balıqlar üçün patogen olan 26 növ balıq parazitinin olduğunu müəyyən etmiş və onlarla mübarizə üsullarını təklif etmişdir. Onun tərəfindən ilk dəfə Abşeron yarımadası su hövzələrinin balıq parazitlərinin ekoloji-coğrafi təhlili verilmiş, onların epizootoloji və epidemioloji analizi aparılmışdir. Şükür Əvəz oğlu Quliyevin 23 elmi əsəri çapdan çıxmışdır.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ş.Ə.Quliyev. Qanlı göldə çəki balığının parazit faunası // Azərb. EA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı. Elm-1995. Səh.81-82.
 2. Ш.A.Гулиев. Паразиты рыб некоторых озер Апшерона. //Материалы научной конференции аспирантов АН Азербайджана Баку. Элм.1996. Стр. 106
 3. Ш.A.Гулиев. Эпизоотическое состояние рыбного населения водоемов северо-восточного Азербайджана и Апшеронского полуострова. / Б.С. Агаева Р.К. Керимова // Изучение и охрана животного мира. Материалы научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения заслуженнего деятеля науки, академика М.А. Мусаева. Баку, Элм- 1997. Стр. 195-196
 4. Ш.A.Гулиев. Основные итоги и перспективы изучения паразитов водных животных в Азербайджане. / Микаилов Т.К., Иврагимов Ш.Р., Насиров А.М., Манафов А.А., Гусейнов М.А. // Изучение и охрана животного мира. Материалы научной конференции посвященной 75- летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, академика М.А. Мусаева. Баку, Элм- 1997. Стр. 200- 201
 5. Ш.A.Гулиев. Влияние паразитов на развитие рыб воблы и усача. //Ali pedoqoji təbiət və dəqiq elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II respublika elmi konfransınm tezisləri. Bakı -1997. Səh. 155.
 6. Ş.Ə.Quliyev. Ceyranbatan su anbarı balıqlarının patogen parazitləri. // Azərbaycan Respublikasının prezidenti H. Əliyevin anadan olmasının 75 və Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurulmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “Aqrar sahədə çalışan gənc alim və mütəxəssislərin ümumrespublika Elmi-praktiki konfransı”nın məruzələrinin tezisləri. Bakı-Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi- 1998. Səh- 130
 7. Ş.Ə.Quliyev. Ceyranbatan su anbarı gümüşçəsinin parazitlərlə yoluxmasının fəsillər üzrə dəyişməsi. // Depozitə qoyulmuş elmi işlər, JSfo 1 (23) Bakı- 1999. 17 səhifəlik məqalə
 8. Ш.A.Гулиев. Сравнительный экологический анализ паразитофауны рыб водоемов Апшеронского полуострова. // Сборник «Бильги» Баку- 2000 № 1.
 9. Ş.Ə.Quliyev. Azərbaycanda insanların difilloboriozla yoluxma ehtimalı. / Mikayılov Tofik // Müasir ekoloji şəraitdə infeksion - parazitar xəstəliklərin diaqnostika, müalicə profilaktikası problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq səpkidə elmi konfransın materialları. Bakı-2000. Səh.38.
 10. Ш.A.Гулиев. Зоогеографический анализ паразитофауны рыб водоемов Апшеронского полуострова. // Сборник «Бильги» Баку- 2001 № 1, Стр.56-62.
 11. Ş.Ə.Quliyev. Abşeron su hövzələrində çirklənmənin parazitofaunanm durumuna təsiri. / Mikayılov T.K. // XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Akademik M.Ə. Musayevin aanadan olmasınm 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransm materialları. Bakı. Elm-2001. Səh. 45-47.
 12. Ş.Ə.Quliyev. Abşeron su hövzələri balıqlarının monogeneyləri. / Ibrahimov Ş.R. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti I qutultaymm materialları Bakı. Elm- 2003. Səh.82-86.
 13. Ş.Ə.Quliyev. Balıqların parazitlərlə yoluxmasının su tutarının bitkilərlə zənginləşməsindən asılılığı. / Qazıyeva N.Ş. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti I qurultayının materialları. Bakı.Elm- 2003. Səh.96-100.
 14. Ş.Ə.Quliyev. Abşeron magistral kanalmda ixto- parazitlərlə rast gəlinmə dərəcəsi. Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря. //Материалы международной конференции. Астрахань-2003. Стр. 236-237
 15. Ш.A.Гулиев. Формирование паразитофауны некоторых животных под дей¬ствием экологических факторов в условиях Азербайджана. // Основные достижения и перспективы развития паразитологии. Материалы международной конференции посвященной 125- летию К.И. Скрябина. Москва- 2004. Стр. 6-7.
 16. Ш.A.Гулиев. Трематоды рыб водоемов Апшерона. //AMEA Zoologiya institutunun əsərləri.XXVIII cild.Bakı-2006. Səh 488-494.
 17. Ş.Ə.Quliyev. Heyvanların iqlimləşdirilməsində parazitoloji amilin rolu. / Əzizova A.A. // Gənc alimlərin əsərləri, I cild, Bakı- 2008. Səh.286-289.
 18. Ş.Ə.Quliyev. Qloballaşan dünyada müəllim hazırlığına qoyulan tələblər. / Verdizadə N.A, Novruzova N.A. // H.Ə.Əliyevin anadan olmasınm 90 illiyinə həsr olunmuş ”Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” Beynəlxalq simpoziumu. Bakı-2013. Səh.238.
 19. Ş.Ə.Quliyev. Siyənək balığının bəzi parazitləri və onlarla yoluxmanın mühit amillərindən asılılığı. // Azərb. Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Elm. Bakı: -2008. Səh. 114-116.
 20. Ş.Ə.Quliyev. Kimya kursu. / Verdizadə N.A. // Dərslik Bakı: 2010. 582- səhifəlik kitab-vəsait
 21. Ş.Ə.Quliyev. Abşeron yarımadası su hövzələrində rast gəlinən patogen balıq parazitləri və onların törətdikləri xəstəliklər. // Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi VII beynəlxalq elmi konfransının materialları. Sumqayıt- 2012. Səh. 60-61.
 22. Ш.A.Гулиев Паразитофауна акклиматизированных рыб в водоемах Азербайджана. // H.Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransm materialları Bakı:2013. Səh. 5-6.
 23. Ş.Ə.Quliyev. Azərbaycan su hövzələrində iqlimləşdirilmiş Ağ amur balığmm parazitləri. // Azər. Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Cild 6. Elm. Bakı-2014. Səh. 72-74.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. İnstitutun əməkdaşı dosent adına layiq görülmüşdü