Şəhla Nuruzadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Şəhla Nuruzadə
Şəhla Tofiq qızı Nuruzadə
Şəhla Nuruzadə.jpg
Doğum tarixi (53 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi

Şəhla Tofiq qızı Nuruzadə (d. 22 sentyabr, 1967, Bakı) — etnoqraf, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Şəhla Tofiq qızı Nuruzadə 22 sentyabr 1967-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1974-1984-cü illərdə Bakı şəhəri Nərimanov rayonundakı 36 №-li orta məktəbdə oxumuşdur. 1985-1990-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır. 1990-2008-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda işləmişdir. Burada 1990-1995-ci illərdə Baş laborant vəzifəsində, 1995-2004-cü illərdə kiçik elmi işçi, 2004-2007-ci illərdə elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

2007-ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq” fakültəsinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləmişdir. 10 noyabr 2011-ci ildə Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti vəzifəsinə keçirilmişdir.

Şəhla Nuruzadə 2007-cu ildə “XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait və onun xüsusiyyətləri” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır. 2010-cu ildə “XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait” adlı monoqrafiyası nəşr olunmuşdur. Beynəlxalq və yerli jurnallarda 20-dən çox elmi məqalənin, “Konfliktologiya”, “Beynəlxalq təşkilatlar”, “Regional münaqişələr” adlı təbris proqramlarının, “Müasir regional münaqişələrin tənzimlənməsi” adlı metodik vəsaitin və “Etnik münaqişələr” adlı dərs vəsaitinin müəllifidir. Bir çox beynəlxalq simpozium və konfransların məruzəçisi və iştirakçısı olmuşdur. Hal-hazırda AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsitutunun doktoranturasında qiyabi təhsil alır və “Azərbaycan Respublikasında mənəvi dəyərlər” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır. 2019-ci ildə çap olunmuş "Beynəlxalq münasibətlər tarixi (qədim dövr və orta əsrlər". (Ləman Qarayeva, Şəhla Nuruzadə, Zümrüd Məlikova) adlı dərsliyin həmmüəllifidir.

Məqalə və tezisləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. 1920-1940-cı illərdə Azərbaycanda dinə qarşı mübarizə haqqında . // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiyasının problemləri. IV hissə. Bakı, 1998
 2. Quba rayonunda müasir konfessional şəraitinin bəzi məsələlərinə dair (Quba rayonuna təşkil edilmiş etnoqrafik səfərin materialları əsasında). // 2000-2001-ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiya (çöl tədqiqatları və nəzəri problemlər). Bakı. Elm, 2002
 3. 1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda konfessional şəraitin bəzi məsələləri .// Azərbaycan Arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı, 2003
 4. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan ziyalılarının din və ateizm məsələlərinə münasibəti // Arxeologiya və etnoqrafiya institutunun 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003
 5. Некоторые вопросы этноконфессиональный ситуации накануне установления советской власти в Азербайджане // Международная научная конференция. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси, 2004
 6. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda islamdan əvvəlki inamlar və onlara münasibət // Azərbaycan Arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı, 2004
 7. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda “Mübariz Allahsızlar İttifaqının” fəaliyyətinə dair // 2003-2004-cü illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları (çöl tədqiqatları və nəzəri problemlər) Bakı, 2005
 8. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda adi, kütləvi və ictimai şüur səviyyəsində dinə inam və ona münasibət. // Azərbaycan Arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı, 2005
 9. К некоторым вопросам современной этноконфессиональной ситуации в Азербайджане. // Beynəlxalq elmi Konfrans: “Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru”. Bakı, 2005
 10. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda dinə qarşı mübarizə kampaniyasının bəzi xüsusiyyətləri. // Azərbaycan Arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı, 2005
 11. Особенности формирования советского человека в Азербайджане в 20-30 гг. ХХ в. // Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Материалы Международной научной конференции. Махачкала, 2007
 12. Биби-Эйбат: здесь возносят молитвы, здесь обретают исцеление. // İRS - Nasledie. 2007, № 6.
 13. Биби-Эйбат - историко-архитектурный шедевр и духовный центр азербайджанского народа // Международная научная конференция. Кавказ: Археология и этнология. Баку, 2009
 14. Müasir dövrdə Azərbaycanda konfessional şəraitin bəzi xüsusiyyətləri. // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” // I Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 3-8 may 2010. Bakı-Naxçıvan-Gəncə. Bakı, BSU, 2010.
 15. Müasir Azərbaycanda dövlət və din münasibətlərinin xüsusiyyətləri. // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı: Nafta-Press, 2011.
 16. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda müridiliyə qarşı mübarizə. // Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu. 3 may-1 iyun 2012, Amasiya. Qafqaz Universiteti, Qafqaz Araşdırmalar İnstitutu I nəşri № 15.
 17. Müasir dövrdə Azərbaycanda qloballaşma prosesləri və milli-mənəvi dəyərlər. // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2013.
 18. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dövlət-din məsələləri. // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2014.
 19. Müasir dövrdə Azərbaycanda dini abidələrin mühafizəsində dövlət siyasəti. // VIII Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti, sənət və mədəni mirası qoruma Simpoziumu, Konya 2014
 20. Müasir azərbaycanlı ailəsində milli-mənəvi dəyərlər // 2015, №1
 21. Milli və dini bayramlar Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri sistemində. // 2015, №2
 22. Azərbaycan Respublikasının milli mədəni irsin qorunması sahəsində siyasəti. // JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY- HISTORY, LAW AND POLITICAL SCIENCES, 2015. Volume 3, Number 2
 23. Сохранение нематериального культурного наследия в Азербайджане в условиях глобализации. // Aльманах «Этнодиалоги», Mосква, 2015, №2 (49).
 24. Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti və milli-mənəvi dəyərlərin qorunması. // Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə, 2015, №3 (51).
 25. Azərbaycanlıların ənənəvi geyimlərində milli-mənəvi irsin əksi. // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Xəbərlər (ictiami elmlər seriyası). Bakı, №2, 201

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda etnokonfessional şərait (monoqrafiya) Bakı, 2010
 2. Etnik münaqişələr (dərs vəsaiti). Bakı, 2015
 3. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (qədim dövr və orta əsrlər). Bakı, 2018. Ləman Qarayeva, Şəhla Nuruzadə, Zümrüd Məlikova.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]