Əbülfəz Süleymanov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto infobox character.png
Əbülfəz Süleymanov
Əbülfəz Davud oğlu Süleymanov
Fotoqrafiya
İş yeri Üsküdar Universiteti
Elmi dərəcəsi Elmlər doktoru
Elmi adı Kafedra müdiri
Alma mater Sosiologiya
Təhsili İstanbul Universiteti (bakalavr, magistrdoktorantura pillələri üzrə)
Mükafatları “Alaş Orda Dövlətinin 100 İlliyi” medalı

Əbülfəz Süleymanov - sosiologiya elmləri doktoru, professor, Üsküdar Universitetinin Sosiologiya kafedrasının müdiri.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Süleymanov Əbülfəz Davud oğlu 17 yanvar 1975-cı ildə Ucar rayonunda anadan olmuşdur.

Təhsili[redaktə | əsas redaktə]

1991-ci ildə Ucar şəhər 2 nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra dövlət xətti ilə Türkiyənin İstanbul Universitetinin sosiologiya bölməsinə qəbul olmuşdur. 1995-ci ildə bakalavr təhsilini müvəffəqiyyətlə tamamlayaraq İstanbul Universitetinin Sosial Elmlər İnstitutu sosiologiya ixtisasi üzrə magistraturaya qəbul olmuş və 1998-ci ildə “Azərbaycanın Orta Məktəblərində Tarix Tədrisində Sovet İdeologiyasının Təsiri (1980-1991)” mövzusunda elmi işini müdafiə edərək maqistr dərəcəsini qazanmışdır. 1998-ci ildə İstanbul Universiteti Sosial Elmlər İnstitutunun sosiologiya ixtisası üzrə doktoranturasına qəbul olmuş və 2003-cü ildə “Azərbaycanın Yaxın Tarixində Milli Kimlik Axtarışları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək sosiologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Türkiyədə təhsilini başa vurduqdan sonra vətənə dönərək elmi fəlaiyyətini davam etdirmişdir. 2003-2012 ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya instutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışmış, ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində sosiologiya fənnini tədris etmişdir. 2003-ci ildə təsis olunan Azərbaycan Sosioloqlar Birliyini içraçı direktoru, 2008-ci ildən Aktual Elmi-Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 2012-ci ildə Türkiyədə dosentlik elmi rütbəsini qazandıqdan sonra Türkiyənin Üsküdar Universitetinə dəvət almış və hal hazırda bu universitetdə sosiologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmaqdadır. Süleymanov Əbülfəz Davud oğluna 2017-ci ildə Üsküdar Universitetinin Böyük Elmi Şurasının qərarı ilə professor elmi adı verilmişdir. Sosioloq alim həmçinin Türk Dünyası Sosioloqlar Birliyinin vitse prezidenti, Beynəxalq Fəlsəfə Tədqiqatlar Mərkəzinin (UFAD) idarə heyətinin üzvüdür. Türk dövlətləri arasında elmi-mədəni əlaqələrin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə Qazaxıstan Elmlər Akademiyası Vəlixanov adına Tarix İnstitutu və Qazaxstan Akjol Demokrat Partiyasının qərarı ilə “Alaş Orda Dövlətinin 100 İlliyi” medalı ilə təltif edilmişdir. O, Azərbaycan, ABŞ, Rusiya, Türkiyə, İngiltərə, İsveç, İtaliya, Qazaxıstan, və digər xarici ölkələrdə çap olunan miqrasiya, ailə, gənclik və milli kimlik problemlərinə həsr olunmuş 150-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 5 monoqrafiyanın müəllifidir. Xarici ölkələrdə təşkil olunmuş elmi konfrans və simpoziumlarda 100 dən artıq məruzə ilə çıxış etmişdir.

Monoqrafiya və məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri, Ötüken Yay., İstanbul, 2006.
 • Birinci Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresinin Bildiri Kitabı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yay., Kocaeli, 2008, 345 s
 • Türkiyə Üniversitetlərinin Azərbaycanlı Məzunlarının Karyera Seçimlərinin Elmi-Sosioloji Təhlili, MBM yay., Bakı, 2010,
 • Azərbaycanda Etnik-Qarışıq Nikahların Sosial-Psixoloji Təhlili, MBM yay., Bakı, 2010, 120 s
 • (2017) Uluslararası Göç Ve Çocuklar International Migration And Children, Transnational Press London , London
 • “Küreselleşme ve Milli Kimlik”, Küreselleşme ve Anane Uluslararası konferansı, 77-79, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü Yay., Bakü, 2002.
 • “Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan’da Milli Bilincin Gelişmesi”, Bağımsızlık Döneminde Azerbaycan Uluslararası Konferansı, 286-288, Bakü, 2003.
 • “Küreselleşme Karşısında Nasıl Bir Kültür Ploitikası İzlenmeli”, Küreselleşme Sürecinde Kafkaslar ve Orta Asya Uluslararası Konferansı, 80-82, Bakü, 2003
 • “Azerbaycan’da Seçmen Tabanının Sosyolojik Araştırmalarında Yöntem Sorunu (Rusca)”, Kazakistan Sosyologlarının Yaz Üniversitesi Uluslararası Toplantılar Dizisi, Almatı, 2004.
 • “Sosyo-Kültürel Değişim Süreci İçerisinde Azerbaycan Toplumunun Bazı Meseleleri”, Sosyoloji Konferansları, No 26, 49-54, İstanbul, 2004.
 • “Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycanda Milli Kimlik Meselesi”, Kimlik ve Kültür Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu yay., Istanbul, 2005.
 • “XXI yy. ’ın Global Problemi Olarak Kitle Kültürü”, Geçiş Sürecinde Azerbaycan Toplumu, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe, Siyaset ve Hukuk Araştırmaları Enstitüsü Yay., 95-102, Bakü 2005.
 • Sovyetlerin Milli Kimliği Yok Etme Yönündeki Faaliyetleri: 'Sovyet Halkı' Denemesi, Karadeniz Araştırmaları, 128-134, Yaz 2005; Cilt 2, Sayı:6
 • “The influence of labour migration on Azerbaijani families” , Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Jurnalı, No 3-4, 100-112, Bakü, 2006
 • “İbni-Haldunun Sosioloji Görüşləri”, Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Jurnalı, No 3-4, 100-112, Bakı, 2006
 • “Sosyo-kültürel Değişim Sürecinde Azerbaycan Ailesinin Özellikleri”, Aile Araştırma Kurumu ve İslami Araştırmalar Vakfının Düzenledikleri Uluslararası Aile Sempoziyumu , Günümüzde Aile, , Ensar Neşriyat, 529-555, İstanbul, 2007
 • “Yeni Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Azerbaycan ailesi”. (Rusca) Çağdaş Kazakistan Toplumunun Gelişmesinin Bir Öğesi Olarak Vatanseverlik Uluslararası Semoziyumu" 27-28 Haziran 2007, 102-111, Ust-Kamenegorsk (Kazakistan) , Media Alyans , 2007
 • “The Characteristics of the Azerbaijani Family in a Period Socio-cultural Changing ” , The Changes and Transformations in the Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, ed.Muhittin Demiray ve d., 118-123, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Kutahya, 2007
 • Abulfez D. Suleymanov, “The influence of labour migration on Azerbaijani Families” KCTOS: Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, Vienna, 6 to 9 December 2007,
 • “The Characteristics of the Azerbaijani Family in a Period of Rapid Socio-cultural Change”, The Family in the New Millennium [Three Volumes], ed . A.Scott Loveless and Thomas B. Holman, Vol 1, 316-322, Praeger Publishers ,Westport, 2007
 • “Yeni Sosyo-Ekonomik Süreçte Azerbaycan Ailesi ” (Rusca)Osobennosti Azerbaydjanskoy Semyi v Prochesse Sociokulturnıh İzmeneniy, Grani Poznaniya, 93-104, No 11, Ufa (Rusya), 2007
 • “Ailenin sosyo-ekonomik değişimlere adaptasyon özelliği” (Azerbaycan ailesi örneğinde). (Rusca), Eurasian Community Dergisi (Kazakistan), 155-161, No 2 (58), 2007
 • “Yurtdışına Emek Göçünün Azerbaycan Aile İçi İlişkilere Etkisi”, Journal of Qafqaz University, Number 20, 43-56, Social Science , Bakü, 2007.
 • “Molokan Community in Azerbaijan: From Religious to lokal and Etnihnic İdentity” , The New South Caucasus: Overcoming old boundaries. Collection of papers, Tbilisi, 2008, Pp.112-127
 • “Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesinde Sosyolojinin ve Sosyologların Rolü”, Birinci Türk Dünyası Sosyologları Kongresi , s.127-130, Küreselleşme ve Milli Devlet, Kocaeli 2008
 • “Modernleşme Sürecinde Türk Toplulukları Aile Yapısında Ortaya Çıkan Dönüşümler”, 348-353, İkinci Türk Dünyası Sosyologlar Kongresi, Almatı, 2008,
 • “Geleceğin Ailesinin Geçirdiği Tarihsel Yol”, Özne Dergisi, 77-82, Sayı 8, Kış 2008
 • Kulieva N., “XIX-XX. Yüzyılda Azerbaycan’da Geniş Aile Yapısı” Aile ve Toplum Dergisi, 77-85, Sayı 13, Ocak-Şubat-Mart 2008
 • “Çağdaş Türk Toplumlarında Aile ve Evlilik İlişkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları, 58 kitap, 197-217, İstanbul 2009
 • “Türk Dünyasında Düşünce Sorunları ve Sosyal Bilimler” , Fourth İnternational Conference of The Asian Philosophical Association (İCAPA 2009), The Path To Alliance of Civilizations Throuch The Asian Community, 4-6 november 2009 İndonesia, ss.91-97
 • “Üniversite Gençliği ve Aile (Sosyoloji Araştırmanın Sonuçları), Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Jurnalı, No 1 (25), 94-105, Bakü, 2009
 • “Çağdaş Azerbaycan toplumunda ailenin türeme işlevinin sosyolojik tahlili”, Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Jurnalı, No 3 (27), Baku , 2009,
 • “Türklerin Kültürel Birleşmesinde Türk Harf İnkılabının Rolü, Türk Harf İnkilapının 80.Yıldönümü Uluslararası Sempoziyumu Bildiri Metinleri, 314-319, Yeditepe Üniversitesi Yay.2009
 • “Yurtdışına İşçi Göçünün Azerbaycanlı Kadınlar Üzerine Etkisi”
 • Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi “Değişim ve Güçlenme”, 13-16 Ekim 2009, İzmir
 • “The Relationship Among Academician, Student and University in Modern Society in a Context of Liberalization of S&T”, XVII ISA World Congress of Sociology, 11-17 july 2010 Gothenburg, Sweden
 • “Challenges of Sociology in Azerbaijan”, Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology” Volume two, ISA Conference of the Council of National Associations, Conference Publications, 118-126, Taipei, 2010,[2]
 • “Azerbaycan’da Beyin Göçünün Sosyoloji Tahlili”, (Rusca ) Sociology of science and technology, No 1 (1), 108-117, Sankt-Peterburg, 2010
 • Nesrin Türkarslan, Suleymanov, A., “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evlilik Konusundaki Görüş ve Düşünceleri -Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması”, Karadeniz Dergisi, 54-67, No 5, Kış 2010
 • “Ailə tədqiqatlarının nəzəri əsasları”, Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Jurnalı, No 1(29), Baku , 2010.
 • “The Way to the Modern University”, Sociology of science and technology, Vol 1 (3), 51-57, Sankt-Peterburg, 2011
 • “Türk Dünyası’nda Bütüncül Karakterde Bir Türk Kimliğinin İnşası Açınından İbn Haldun’un Önemi”, Özne Dergisi, 57-67, 15 Kitap, Güz 2011
 • “The sociological analysis of Turkic communities of Central Asia in days of independence” , KazNU Bulletin Psychology and Sociology Series Al-Farabi Kazakh National University, No 43, 25-30, Almaty, 2012
 • Global Relations System and Central Asian Turkıc Socıetıes (Küresel İlişkiler Sistemi Ve Orta Asya Türk Toplumları) Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, Ss, 99-106, No1, 2012, Çankırı
 • “Azerbaycanda Eğitim Sosyolojisinin Gelişim Çizgisi”, “Eğitim Sosyolojisi Dün, Bugün, Yarın” Anı kitabı, ss. 99-114, 2012, Ankara
 • “Çağdaş Azerbaycan’ın Sosyal Yapılanmasında Yurtdışı Eğitimin Rolü”, Uluslaraarası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempoziyumu, Sinop 2013
 • “Ortak Türk kimliği bağlamında Sosyal Bilimlerin Önemi”, Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir, 2014
 • “Kültürlerarası rekabet ve milletleşme sürecinde Türk Cumhuriyetlerinin dinamıkleri”, Beşinci Türk Dünyası Sosyologlar Kongresi , s.20-30 Almatı (Kazakistan) 2014
 • “Azerbaycan milli kimliğinin korunmasında Bahtiyar Vahapzade’nin rolü”, Bilgeler Zirvesi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir, 2014
 • Azerbaycan'da Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel Yeterlilik Düzeyi Bakımından Değerlendirilmesi, Sosyoloji Konferansları, No 50, 1-18, İstanbul, 2014-2
 • “Avrasya coğrafyasında Güvensizlik Fenomeni” “Felsefe, Hoşgörü, Küreselleşme, Doğu-Batı- Düşüncelerinin Diyaloğu” temalı Rus Felsefecilerin 7. Uluslararası Kongresi, Ufa (Başkurdistan, Rusya), 2015
 • “Azerbaycan’da Yurtdışı Eğitiminin Tarihsel Süreçleri”, Rus Şark Bilimcilerin “Rusya ve Doğu: Ülke ve Halkların Etkileşimi” temalı 10. Uluslararası Kongresi, Ufa (Başkurdistan, Rusya), 2015
 • “Çağdaş Türk Devletlerinde Toplumsal Güvensizlik Sorunu ”, VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi “Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum ve Değerler”, İstanbul, 2015
 • “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onurucu Adalet Programı ”, Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumu, “Uluslararası Yaklaşımlar” , s. 5-7, 8-10 Aralık 2015, Istanbul
 • “Büyük Öğrenci Projesi’nin İstihdam Bağlamında Değerlendirilmesi”, Uluslarası İpek Yolunun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Konferansın Bildirileri, Yükselen İpek Yolu 1. CİLT, Türk Yurdu Yayınları Yayın No: 107 Ankara - Ekim 2016 s.158-169
 • “Zorunlu Göçün Sosyal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı: Sultanbeyli Örneği”, 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.451-464, 01-03 Aralık 2016, Amasya
 • Rostovskaya T. “Rusya ve Azerbaycan’da Yabancılarla Yapılan Evliliklerin Dayanaklığı”, (Rusça) , Vestnik VEGU, No 2 (88), s.110-117, 2017
 • Sönmez, P. “Avrupa Birliği ve Türkiye Politikalarında Suriyelilere Yönelik Yaklaşımların Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında Değerlendirilmesi”, Göç Dergisi (GD) Migration Journal, No 4/2017, 41-61, London
 • “Zorunlu Göçün Psikolojik ve Sosyo-kültürel Etkileri”, (Rusça) , “Uygulamalı Psikoloji: Entegrasyon ve Disiplinlerarası Araştırmalar”, Uluslararası Konferansın Bildirileri, ss.275-282, 2017, Ust-Kamenogorsk, Kazakistan
 • Galiev, G., and İldarhanova, Ch. “Social Dynamics of Modern Russian and Turkish Societies”, Contemporary Russo–Turkish Relations From Crisis to Cooperation, Ed. By Ali Askerov, Lexington Books , US:2018

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]