Əfsəhəddin Hidayətullah

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Əfsəhəddin Hidayətullah
Doğum tarixi XV əsr
Vəfat tarixi dekabr 1497 və ya yanvar 1498
Vətəndaşlığı
Fəaliyyəti şair, siyasətçi

Əfsəhəddin Hidayətullah (Hidayət; XV əsrdekabr 1497 və ya yanvar 1498) — Ağqoyunlular dövlətinin siyasi xadimi, şair.[1]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Əfsəhəddin Hidayətullah XV əsrin sonlarınadək Təbrizdə yaşamış, Ağqoyunlu dövlətinin banisi Uzun HəsəninSultan Xəlilin sarayında böyük əmir rütbəsinə qədər xidmət etmiş, bir qədər sonra isə onun qardaşı Sultan Yaqubun sarayında yaşamış, fəaliyyət göstərmişdir. Hidayətin şeirlər divanı vardır. O, zəmanəsinə görə sadə Azərbaycan dilində şeirlər yazmışdır. Ədib şeirlərində daha çox Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yararlanırdı.[2]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Aidə Paşalı. Əfsəhəddin Hidayət və “Divan”ı (tekstoloji-filoloji tədqiqat və mətn). Bakı: Nurlan, 2011, 448 s.
 2. Xeyirbəy Qasımov Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı, "Aspoliqraf", 2008 səh.156
 • Aidə Paşayeva, Əbdülqadir Qaraxan Hidayət “Divan”ının ilk tədqiqatçısı kimi. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. VII Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı: 2002.
 • Aidə Paşayeva, Hidayət “Divan”ında bəzm motivi. Şərqşünaslığın aktual problemləri. Prof. Vasim     Məmmədəliyevin yubileyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları, Bakı: 2002.
 • Aidə Paşayeva, Hidayət əsərlərində bədii sualın çalarları. Azərbaycan elmi və mədəniyyəti: aktual problemlər. Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: 2003.
 • Aidə Paşayeva, XV yüzil şairi Əfsəhəddin Hidayət Divanının mövzu xüsusiyyətləri. Yaxın və orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı. Beynəlxalq elmi konfrans - 24-25 oktyabr, 2007, Bakı.
 • Aida Pashayeva, Afsahaddin Hidayat and his manuscripts. Filologiya məsələləri-III, Bakı: 2003.
 • Aidə Paşayeva, Bədii mükalimə—Hidayət “Divan”ında sənətkarlıq üsullarından biri kimi. Filologiya məsələləri-IV, Bakı: 2003.
 • Aidə Paşayeva, Hidayət irsi çağdaş dövrün tədqiqatlarında. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri, Bakı: 2004.
 • Aidə Paşayeva, Hidayət “Divan”ının əlyazma nüsxələrində beytlərin dəyişdirilməsi və ixtisarı. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri, Bakı: 2008.
 • Aidə Paşayeva, XV yüzil Hidayət “Divan”ının mövzu xüsusiyyətləri. Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı (Elmi araşdırmaların xüsusi buraxılışı), Bakı: 2011.