Əhməd Arif Hikmət Əfəndi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Əhməd Arif Hikmət Əfəndi
bayraq142. Osmanlı şeyxülislamıbayraq
11 dekabr 184624 mart 1854
Sələfi Məkkəyizadə Mustafa Asım Əfəndi
Xələfi Məşrəfzadə Mehmed Arif Əfəndi
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi 1786
Doğum yeri İstanbul
Vəfat tarixi 22 mart 1859
Vəfat yeri

Əhməd Arif Hikmət Əfəndi (1786, İstanbul22 mart 1859(1859-03-22), İstanbul) — Osmanlı alimi və şeyxülislamı.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • Ârif Hikmet, Dîvân-ı Ârif Hikmet Beyefendi (nşr. Mehmed Zîver), İstanbul 1283;
 • Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), III, 40, 46;
 • Vâsıf, Târih (İlgürel), s. 237, 256-257;
 • Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Ârif Hikmet: hayâtühû ve meâsirüh (nşr. Muhammed el-Hatrâvî), Beyrut 1403/1983;
 • Fatîn, Tezkire, s. 70-71;
 • Devhatü’l-meşâyih, s. 129-131;
 • Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, İstanbul 1303, s. 171, 193, 203;
 • Hediyyetü’l-ʿârifîn, I, 42, 188;
 • Sicill-i Osmânî, I, 130;
 • Gibb, HOP, IV, 350-355;
 • Fatma Aliye, Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul 1332, s. 31-33, 43 vd., 50-55, 104;
 • Osmanlı Müellifleri, II, 327 vd.;
 • İlmiyye Salnâmesi, s. 590;
 • İbnülemin, Son Asır Türk Şairleri, s. 636-646;
 • Yusuf Sağlam, Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey’in Arapça Divanı Tercümesi (mezuniyet tezi, 1947), İÜ Ed.Fak. Türkoloji Seminer Kitaplığı, nr. 1468;
 • Harputlu İbrâhim Efendi, ed-Dürrü’l-muntaẓam fî menâḳıbı ʿÂrifi’l-Ḥikem, Ârif Hikmet Ktp., nr. 3847, s. 85;
 • İsmail Cerrahoğlu, “Şeyhulislâm Arif Hikmet ve Medine-i Münevverede Kurduğu Kütüphane”, AÜİFD, XXX (1988), s. 111;
 • Fevziye Abdullah Tansel, “Ârif Hikmet Bey”, İA, I, 564-568;
 • R. Mantran, “Arif Hikmet Bey”, EI2 (İng.), I, 630.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]