Ələkbər Axundov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Ələkbər Axundov
Ələkbər Əsgər oğlu Axundov
Ələkbər Axundov.jpg
Doğum tarixi (70 yaş)
Doğum yeri Gəncə, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi riyaziyyatçı
Elmi dərəcəsi riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Ələkbər Əsgər oğlu Axundov (3 oktyabr 1950) — riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda aparıcı elmi işçisi.[1][2][3]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Axundov Ələkbər Əsgər oğlu 3 oktyabr 1950-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (keçmiş Azərbaycan Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakultəsinin riyaziyyat şöbəsinə daxil olmuş, 1972-ci ildə oranı bitirmişdir. Həmin ildə AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda (indiki İdarəetmə Sistemləri İnstitutu) aspiranturaya daxil olmuşdur. 1973-1975-ci illərdə aspiranturanı keçmək üçün Minsk şəhərinə, Belorussiya Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat İnstitutuna ezam olunmuşdur. Orada fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, BEA-nın müxbir üzvü Faina Mixaylovna Kirillovanın rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyasını yazmışdır. 1977-ci ildə namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1975-ci ildən AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitunda (İSİ) çalışır, aparacı elmi işçidir. Həmin İnstitutun Dissertasiya Şurasının elmi seminarının üzvüdür. 2017-ci ildən Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent adını almışdır. O İSİ-də çalışmaqla bərabər Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda, Azərbaycan Neft Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı, 2 nəvəsi var.

Əmək və elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərlərin sayı[redaktə | əsas redaktə]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 53
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 14
 • Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 39
 • Konfrans məruzələri və tezislər sayı: 23
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 0

Əsas elmi nailiyyətlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Xətti hybrid tənliklər sisteminin idarə və müşahidə olunmasını təmin edən bir sıra yeni zəruri və kafi şərtlər alınmışdır;
 2. Qeyri-xətti istilikkeçirmə tənliklərinin Li qruplar analizi vasitəsi ilə açıq termodinamik sistemlərdə dissipativ istilik struklarının yaranmasına aid alınmış bir sıra yeni elmi nəticələr;
 3. Müxtəlif tipli çoxsaylı (yüzlərlə) sensorların siqnallarının hamısına eyni zamanda və cari rejimdə bir adam tərəfindən gərginlik keçirmədən nəzarət etməyə imkan yaradan tamami ilə yeni tipli müşahidə sisteminin qurulmasının mümkünlüyü sübut edilmiş və bu sistemin qurulma yolu göstərilmişdir.

Əsas elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Поточечная управляемость линейных гибридных систем// Управляемые системы (Сибирское отделение АН СССР), Новосибирск, выпуск 16, 1977, 6с.
 2. Обзор некоторых результатов по теории линейных дифференциальных уравнений, неразрешенных относительно производной//Matematicalcontroltheory. Banach center publications, vol.14, PWN-Polish scientific publishers, Warsaw, 1985, 10 p.
 3. Нелинейное уравнение теплопереноса – автомодельное в классе дифференцируемых граничных режимов/ Всесоюзная конференция «Негладкий анализ и его приложения к математической экономике». Тезисы докладов, Баку: Элм, 1991, с.91
 4. О локализации энергии в процессах с обострением, описываемых уравнением теплопроводности// Известия национальной АН Азербайджана, сер. физ.-тех. и мат. наук, №3-4, том XIX, Баку: Элм, 1999, с.24-28
 5. Математическая модель процесса теплопроводности-диффузии при отсутствии потока// Известия национальной АН Азербайджана, сер. физ.-тех. и мат. наук, №2, том XXIY, Баку: Элм, 2004, с.178-183
 6. Геометрическое решение проблемы одновременного слежения за показаниями многочисленных разнотипных датчиков. Баку: Элм, 2010, 256с.
 7. Точные решения уравнений из двухпараметрического семейства нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, эквивалентных уравнению Абеля II рода// Известия национальной АН Азербайджана, сер. физ.-тех. и мат. наук, №3 том XXXIII, Баку: Элм, 2013, с.18-26 (в соавторстве с Ахундовой Э.М.)

Nəşrlər[redaktə | əsas redaktə]

Məgаlələr[redaktə | əsas redaktə]

53 qədər elmi iş çap olunub, o cümlədən:

 1. А.А.Ахундов Сообщение о новом геометрическом решении проблемы синхронного слежения за показаниями многочисленных и разнотипных датчиков; Доклады Национальной АН Азербайджана том LХVI, № 2, 2010, с.3–9;
 2. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Симметрии уравнения вибраций колонны бурильных труб; Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, том ХХХ, № 3, 2010, с.59–67
 3. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Определение значения неизвестной константы в уравнении вибраций колонны бурильных труб; Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, том ХХХ, №6, 2010, с.11–14
 4. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Точные решения уравнений из двухпараметрического семейства нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, эквивалентных уравнению Абеля II рода; Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, том XXXIII, №3, 2013, с.18–26
 5. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть I); Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, Том XXXIV, №3, 2014, с.120–132;
 6. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть II); Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, Том XXXV, № 3, 2015, с.121–133;
 7. A.A.Akhundov, Akhundova E.M. The equations of heat conductivity for polytrophic gas; The 5th International conference on control and optimization with industrial applications. Book of abstracts; 27-29 August, 2015, Baku, Azerbaijan, p.385–388;
 8. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Применение теории групп Ли к новому уравнению теплопроводности для политропного газа; Ə.Ş. Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş «Funksional analiz və onun tətbiqləri» adlı respublika elmi konfransın materialları Bakı - 2016, с.97–99;
 9. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Нелинейное уравнение теплопроводности для политропного газа и некоторые результаты его непрерывного группового анализа (часть III); Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, Том XXXVI, №6, 2016, с.14–25;
 10. А.А.Ахундов, Ахундова Э.М. Уточнение о физических размерностях для одного семейства точных решений линейного уравнения теплопроводности; Известия Национальной АН Азербайджана, серия физико-технических и математических наук, Том XXXVIII, №3, 2018, с.13–17;
 11. A.A.Akhundov, Akhundova E.M. One the problem of mathematical modeling of the movement of the air flow in the tube Ranke-Hilsh; Tezis; The 6th International conference on control and optimization with industrial applications. Book of abstracts, volume II, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, p.47–49;
 12. A.A.Akhundov, Akhundova E.M. The initial concept of a new theory for the mathematical modelling of turbulent flows; Tezis; The 6th International conference on control and optimization with industrial applications. Book of abstracts, volume I, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, p.43–45.

Vikikitabda Ələkbər Axundov ilə əlaqəli kitablar var.

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ахундов А.А., Мамедов Ш.И. Электронные схемы практического назначения, Баку, Изд.«Сада», 2000, -110с.

Monografiyalar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ахундов А.А. Геометрическое решение проблемы одновременного слежения за показаниями многочисленных разнотипных датчиков, Баку, Изд.«Элм», 2010, -256с.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]