Əli Nəsirov

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Picto infobox character.png
Əli Nəsirov
Əli Məmməd oğlu Nəsirov
Fotoqrafiya
Doğum tarixi 22 fevral 1952 (1952-02-22) (67 yaş)
Doğum yeri Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic.svg Azərbaycan SSR, Lənkəran şəhəri
Vətəndaşlıq Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi biologiya, parazitologiya
İş yeri AMEA
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi adı baş elmi işçi
Təhsili ali

Əli Məmməd oğlu NəsirovAMEA Zoologiya İnstitutu, biologiya elmləri doktoru, baş elmi işçi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Əli Məmməd oğlu Nəsirov Azərbaycan Respublikasının Lənkəran şəhərində 22 fevral 1952-ci ildə anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Zaqatala şəhərində orta məktəbi bitirmişdir. 1969-1974-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsində təhsil alıb. 1974-cü ildən AMEA Zoologiya İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində işləyib. 1975-1979-cu illərdə RF-nın Moskva şəhərində Parazitologiya İnstitutunda stajor-tədqiqatçı olub. 1991-1993-cü illərdə AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun doktorantı olub. 1982-ci ildə “Capillariidae fəsiləsi nematodlarının histoloji və elektron mikroskopik öyrənilməsi” mövzusunda namizədlik, 1997-ci ildə “Kapillyaridlərin normal halda və antihelmint preparatların tətbiqindən sonra morfofunksional tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. Hal-hazırda AMEA Zoologiya İnstitutundaParazitologiya” laboratoriyasında baş elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1974 –cü ildən Zoologiya İnstitutunda işləyir. 1975–ci ildən RF EA Parazitologiya İnstitutunda tədqiqatçı - stajçı işləyib. Keçmiş SSRİ və Çexoslovakiya Elmlər Akademiyaları tərəfindən birgə aparılan “Palearktikanın Nematodları” beynəlxalq proqramı çərçivəsində işləyib. Moskva Epidemiologiya və mikrobiologiya elmi-tədqiqat institutu tərəfindən səmərələşdirici təklifə görə Ə.M. Nəsirova şəhadətnamə verilib. 1982 –ci ildə namizədlik, 1997 –ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. Onun tərəfindən elekton mikroskopik, elektron histokimyəvi, histoloji, histokimyəvi üsullarla helmintlərin (trematodlar, sestodlar, nematodlar, akantosefallar) örtük, həzm, cinsi sistemlərinin incə və ultra incə quruluşu öyrənilib. Helmintlərin toxumalarının morfoloji, funksional xüsusiyyətləri normal halda, antihelmint preparatların tədbiqindən sonra toxumalarda baş verən struktur və funksional dəyişikləri, preparatların təsir mexanizmi tədqiq olunub. Xəzər suitisinin parazitlərinin öyrənilməsi sahəsində bəzi işlər aparılıb. Parazitlərin sahibin orqanlarına bilavasitə mexaniki, funksional təsiri, sahib toxumalarında təsir zamanı baş verən dəyişikliklər öyrənilib. Ə.Nəsirov 54 məqalənin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın, 1 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. AMEA Zoologiya İnstitutunun elmi seminarının sədri vəzifəsində çalışıb. Zoologiya İnstitutunun və AzETBİ –nun müdafiə şuralarının üzvüdür. Ə.Nəsirov tərəfindən 2 nəfər biologiya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanıb. Hazırda biologiya elmləri doktoru dissertasiyasının elmi məsləhətçisidir.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Насиров А.М. К ихтиофауне р. Акара, Басидчай, Охчучай / Мамедова С.А. // Уч. записки АГУ им. С.М. Кирова, Баку, 1975, № 49-53.
 2. Насиров А.М. Микроморфологическое строение половой системы самок Capillaria salvelini Poljansky, 1952 / Онушко Н.В. // Гельминты животных и растений. Тр. ГЕЛАН. М., 1979, с. 109-111.
 3. Насиров А.М. Тонкая структура кожно-мускульного мешка нематоды Capillaria salvelini Poljansky, 1952 // Исследован. по гельмин. в Азербайджане, Баку, 1979, c. 93-95.
 4. Насиров А.М. Ультратонкое строение бациллярных лент нематоды Capillaria erinacei (Rudolphi,1819) Travassos, 1915 // Матер. 3-й Закавказ. конф. по паразитологии, Баку, 1981, с. 60-61.
 5. Насиров А.М. Тонкое строение половой системы самок Capillaria obsignata Madsen, 1945 // Изв. АН Азербайджана, сер. биол. наук, Баку, 1981, №5, с. 76-77.
 6. Насиров А.М. Электронномикроскопическое исследование кожно-мускульного мешка нематоды Capillaria obsignata Madsen, 1945 паразита птиц // Матер. респуб. научно-практич. конф. молодых. ученых по животноводству, Баку, 1982. с. 93-94.
 7. Насиров А.М. К вопросу о тонком и ультратонком строении покровных тканей нематоды Capillaria muris syvatici (Diesing, 1851) Travassos, 1915 // Исследован. по гельмин. в Азербайджане, Баку, 1985, с. 76-77.
 8. Насиров А.М. Гистологическое и электронномикроскопическое изучение пищеварительной системы нематоды Capillaria erinacei (Rudolphi,1819) Travassos, 1915 // Исследован. по гельмин. в Азербайджане, Баку, 1985, с. 74-76
 9. Насиров А.М. Тонкое и ультраструктурное строение половой системы нематоды Thominx sadovskoi Morosov, 1956 / Асадов Н.С. // Исследован. по гельмин. в Азербайджане, Баку, 1985, с. 79-80.
 10. Насиров А.М. Микроморфологическое строение половой системы самок Capillaria erinacei (Rudolphi,1819) Travassos,1915 / Асадов Н.С. // Мат. 4-й Закавказ. конф. по паразитологии, Тбилиси, 1985, c. 271-272.
 11. Насиров А.М. Микроморфологическое строение моногенеи Paradiplozoon chazarikum (Mikailov, 1973) / Микаилов Т.К. // Мат. 5-й Закавказ. конф. по паразитологии, Ереван, 1987, c. 114-115.
 12. Насиров А.М. Микроструктура моногенеи Paradiplozoon chazarikum (Mikailov, 1973) / Микаилов Т.К. // Изв. АН Азербайджана. сер. биол. наук. 1988, №6, с. 75-80.
 13. Насиров А.М. Микроструктура пищеварительной системы нематоды Capillaria obsignata Madsen, 1945 / Микаилов Т.К. // Мат. науч. конф. Профилактика, диагностика и мыры борьбы с инфек., инваз., незараз. забол. сельхоз. животных, птиц, пчел, рыб при интенсив. ведении хоз-ва. Баку, 1989, с. 124-125.
 14. Насиров А.М. Ускоренная многоцветная окраска полутонких срезов залитых в эпонаралдит. Рационализаторское предложение № 101-241. Выдано Московским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Г. Габричевского М. 1990.
 15. Насиров А.М. Тонкое строение Paradiplozoon sp. от Barbus lacerta cyri Filippi / Микаилов Т.К. // Известия АН Азербайджана. сер. биол. наук, 1991, № 1-2, С. 72-78
 16. Насиров А.М. Микроморфологическое изменения тканей осетровых в участках непосредственного кoнтакта с паразитами / Бунятова К.И., Ибрагимов Ш.Г. // Деп. ВИНИТИ, 10.07.92., №29 B 92, 7 c.
 17. Насиров А.М. О находке яиц у нематоды Eustrongylides excisus у осетровых Каспийского моря / Микаилов Т.К., Бунятова К.И. // Паразитология, т. 26, вып. 5, . Москва. 1992. с.440-442.
 18. Насиров А.М. О строении бациллярных лент некоторых видов капилляриид (Nematoda, Capillariidae) / Микаилов Т.К., // Деп. ВИНИТИ, 09.03.93. №549-B93. 15 c.
 19. Насиров А.М. Микроморфология пищеварительной системы некоторых видов капилляриид (Nematoda, Capillariidae) / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №550-B93. 13 с.
 20. Насиров А.М. Микроструктурные изменения тканей нематоды Capillaria obsignata Madsen, 1945 после применения антигельминтика БМК / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №551-B93. 15 с.
 21. Насиров А.М. К вопросу о микроморфологии кутикулы некоторых нематод семейства Capillariidae Neveu- Lemaire, 1936 / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №552-B93, 7 c.
 22. Насиров А.М. Патоморфологические изменения тканей и органов нематоды Capillaria obsignata Madsen, 1945 после воздействия антигельминтика теренола / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №553-B93, 10 c.
 23. Насиров А.М. Микроструктура соматической мускулатуры некоторых нематод семейства Capillariidae Neveu- Lemaire, 1936 / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №554-B93, 5 c.
 24. Насиров А.М. Микроморфологическое изучение органов и тканей нематоды Thominx contorta после применения антигельминтика БМК / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №555-B93, 11 c.
 25. Насиров А.М. Тонкое и ультратонкое строение половой системы некоторых видов капилляриид (Nematoda, Capillariidae) / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №556-B93, 11 c.
 26. Насиров А.М. Микроморфологическое строение нематоды Skrjabinocapillaria eubursata Skrjabilovitsch, 1946 / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №557-B93, 11 c.
 27. Насиров А.М. Исследование тонкой и ультратонкой структуры нематоды Capillaria obsignata после воздействия антигельминтика албендазола / Микаилов Т.К. // Деп. ВИНИТИ,09.03.93. №558-B93, 11 c.
 28. Насиров А.М. Патоморфологические изменения в тканях нематоды Capillaria obsignata паразита домашних птиц после применения некоторых антигельминтиков. / Микаилов Т.К. // Мат. 1-й научно-тех. конф. Современные проблемы экологии, методы и средства их решения. Баку, 1994. С. 157
 29. Nəsirov Ə.M. Ev quşlarında parazitlik edən Capillaria obsignata nematoduna albendazol antihelmint preparatının təsiri nəticəsində örtük toxumasının patomorfoloji dəyişilməsi. // Azərbaycan Respublikası Dövlət Baytarlıq Komitəsinin elmi-praktiki konfransın tezisləri, Bakı, 1995.S. 42-43
 30. Насиров А.М. Микроструктура тканей печатных капилляриид. // Изд-во АН Азербайджана: Сабах, Баку, 1996. 248 с.
 31. Насиров А.М. Патоморфологическое изменение в тканях нематоды Thominx contorta после применения некоторых антигельминтиков Изучение и охрана животного мира. // Мат. конф. посвя. 75-летию со дня рожд. зас. дея. наук акад. М.А.Мусаева, Баку: Элм, 1997 С. 94-95
 32. Насиров А.М. Основные итоги и перспективы паразитов водных животных Азербайджана / Микаилов Т.К., Ибрагимов Ш.Р., Манафов А.А. и др. // Материалы конференции «Изучение и охрана животного мира» посвященной 75-летию академика М.А.Мусаева. Баку, Элм, 1997, с. 200-201.
 33. Насиров А.М. Строение кишечника некоторых видов нематод сем. // Capillariidae Neveu-Lemaire, 1936 Известия АН сер. биол. наук. 1998, № 1-6. С. 73-75
 34. Nəsirov Ə.M. Albendazol antihelmint preparatının tətbiqindən sonra Capillaria obsignata nematodunun erkək fərdlərin cinsi sistemində patomorfoloji dəyişikliklər. / Mikayılov T.K. // EA Akademiyasının xəbərləri biol. elm. seriyası, 1999, № 1-6. s. 47-49
 35. Насиров А.М. Особенности зараженности осетровых Каспийского моря цестодой Botrimonus fallax Luhe, 1900. / Микаилов Т.К., Бунятова К.И. // Изв. АН сер. биол. наук. 2000, №1-3. С. 86-91.
 36. Nəsirov Ə.M. Микроморфология покровных тканей скребня Leptorhynchoides plagicephalus (Westrumb, 1821) Kostylew, 1924 XX əsrin sonunda heyvanlar ələminin öyrənilməsi və qorunması. / Bünyatova K.İ. // Akad. Ə.M. Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Elm, Bakı, 2001.S. 271-272
 37. Nəsirov Ə.M. Тонкое строение покровных тканей цестоды Proteocephalus osculatus (Goese, 1782) XX əsrin sonunda heyvanlar ələminin öyrənilməsi və qorunması. / İbrahimova N.E. // Akad. Ə.M. Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Elm, Bakı, 2001 S. 248-250
 38. Насиров А.М. Материалы к изучению паразитофауны Каспийского тюленя (Phoca caspica). / Микаилов Т.К., Бунятова К.И. и др. // Мат-лы 1 Междун. научно-практ. конф. «Животные в антропогенном ландшафте» Астрахань, 2003. стр. 40-41.
 39. Насиров А.М. Микроморфология тканей нематоды Eustrongylides excisus / Бунятова К.И. // Межд. научн. конф. посв. 125-летию К.И.Скрябина. Основные достижения и перспективы паразитологии, Москва, 2004. Стр. 195-197
 40. Насиров А.М. Микроморфология покровных тканей скребня Corynosoma strumosum (Rudolphi, 1802) / Микаилов Т.К., Бунятова К.И. // Известия, №1-2, Баку, 2004.Стр. 70-73.
 41. Насиров А.М. Сравнительный электрофоретический анализ белков тканей осетровых рыб и их строго специфических паразитов / Бунятова К.И. // «Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря» посв. 90- летию Азерб. Науч.-Исс. Ин-та Рыбного хоз-ва, Баку-Астрахань, 2004 С. 221-222.
 42. Насиров А.М. Микроморфология покровных тканей нематоды Cucullanus sphaerocephalus (Rudolphi, 1805) / Бунятова К.И. // «Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря» посв. 90- летию Азерб. Науч.-Исс. Ин-та Рыбного хоз-ва, Баку-Астрахань, 2004, с. 249-250.
 43. Nəsirov Ə.M. Botrhimonus fallax sestodunun nərəkimilərdə bəzi morfo-funksional qarşılıqlı münasibətləri. / Bunyatova K.İ. // AMEA Zoologiya İnstitutunun 6 illəyinə və akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materalları, Bakı, Elm, 2006, s.
 44. Nəsirov Ə.M. Abşeronun fərdi təsərrüfatlarında tədqiq edilmiş qaz və ördəklərin helmint faunası / Bunyatova K.S., Kaziyeva N.Ş., Rzayev F.H. // «Akademik H.Əliyev və Azərbaycanda ekologiya elmi» mövzusunda elmi praktiki kofransın tezisləri, Bakı: Çaşıoğlu, 2007, s. 316-317.
 45. Насиров А.М. Микроморфология тканей нематоды Ganguleterakis dispar (Schrank, 1790) / Бунятова К.И., Казиева Н.Ш., Рзаев Ф.Г. // Материалы IV Всероссийского Съезда Паразитологического общества при РАН, состоявшегося 20-25 октября 2008 г. «Паразитология в XXI веке – проблемы, методы, решения». Том 2. Санкт-Петербург: Лемма, 2008. с. 208-210.
 46. Nəsirov Ə.M. Amidostomum anseris (Zeder, 1800) nematodunun mikromorfologiyasının öyrənilməsinə dair / Rzayev F.H. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild (məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 2008, s. 171-175.
 47. Nəsirov Ə.M. Abşeronda ev su quşlarının helmint faunasının fəsil dəyişkənliyi. / Kaziyeva N.Ş., Bünyatova K.İ. // BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövzusunda Res. Elmi Konfr. materialları, 22-23 may, Bakı, 2009 s. 386-387
 48. Nəsirov Ə.M. Ev su quşlarının helmin faunasının ekoloji-faunistik təhlili / Kaziyeva N.Ş., Bunyatova K.İ. // Azərbaycan zool. cəmiyyətinin əsərlərı. Bakı 2010 cild 3.
 49. Насиров А.М. Сезонные изменения зараженности гельминтами домашних водоплавающих птиц Азербайджана / Казиева Н.Ш., Бунятова К.И., Рзаев Ф.Г // Международный симпозиум «Паразиты Голарктики» Петрозаводск, 4-8 октября, 2010
 50. Nəsirov Ə.M. Antihelmint preparatlarin (alben, tetralev) təsirindən Ganguleterakis dispar (Zeder, 1800) nematodunun örtük toxumalarinda baş verən mikromorfoloji dəyişikliklərin öyrənilməsi / Kaziyeva N.Ş., Bünyatova K.İ., Rzayev F.H. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild (məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 2011, s.
 51. Ə.M.Nəsirov. Ganquleterakis dispar (Zeder,1800) nematodun həzm sistemində antihelmint preparatların (alben, tetraliv) təsirindən baş veren mikromorfoıoji dəyişiklər. / N.Ş.Kaziyeva, K.İ.Bunyatova // Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, cild İV, N 2, Bakı: Elm, 2012.
 52. Nəsirov Ə.M. Ganquleterakis dispar (Zeder,1800) nematodun cinsi sistemində antihelmint preparatların (tetraliv. alben) təsirindən baş veren mikromorfoıoji dəyişiklər / Kazyieva N.Ş., Bunyatova K.İ. // Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, cild V, N 2, Bakı: Elm, 2013.
 53. Nəsirov Ə.M. Ev su quşlarının helmintlərlə yoluxmuş toxumalarının mikromorfoloji tədqiqi / Kazyieva N.Ş., Bunyatova K.İ. // Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, cild VI, N 1, Bakı: Elm, 2014.
 54. Nəsirov Ə.M. Azərbaycanda ultrastruktur tədqiqatlarin parazitologiyaya tətbiqi / Rzayev F.H., Qasımov E.K. // Zoologiya İnstitutunun Əsərləri. 2015, Cild 7, №1, s. 105-110.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]