Əqidə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Əqidə — insanın fəaliyyət motivlərindən biri, şəxsiyyətdə müəyyən məsləkin formalaşması. Əqidə şəxsiyyətin dərk edilmiş motivlər sisteminə daxil olub, onun nəyin xatirinə və necə davranmasını şərtləndirir. İnsanın istinad etdiyi fikir və ideyalar onun inkişaf səviyyəsindən, bilik ehtiyatından asılıdır və şəxsiyyətin baxışlar sisteminin tərkib hissəsi kimi öz davamlılığı ilə səciyyələnir.

Əqidə insanın şəxsi müşahidə və düşüncələrinin köməyilə cisim və hadisələrin mahiyyətini müstəqil surətdə dərindən anlamaqla əldə etdiyi biliklərdən təcrübədə istifadə etməsi nəticəsində formalaşır və bu zaman insanın hiss və düşüncələri üzvi surətdə birləşib, şəxsiyyətin davranış və rəftarında daxili müəyyənlik yaradır.