1931-ci il repressiya qurbanlarının siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

1931-ci ildə güllələnənlərin adlı siyahısı:

 1. Şeyx Qəni Axund Badkubeyi
 2. Hacı Lətif Rəsul oğlu - 1931 mart 12 Məcid Rəsulovun atası[1]
 3. Şahı ağa Alı oğlu Miralayev (1888),43 yaş
 4. Qulu Vəli oğlu, 35 yaş
 5. Muxtar Astan oğlu, 45 yaş
 6. Cəbrayıl Rüstəm oğlu,23 yaş
 7. Əli Allahverdi oğlu, 30 yaş
 8. Qəmbər Həsən oğlu, 70 yaş
 9. Məmi Məhəmməd oğlu
 10. Molla Astan oğlu, 55 yaş
 11. Qurban Məsüm oğlu, 30 yaş
 12. Mehdi Qubus oğlu, 55 yaş
 13. Rəhimov Salman Məmmədrza oğlu, 26 yaş
 14. Kərimov Bəhərçin Cavad oğlu, 27 yaş
 15. Yusufov Rüstəm Salman oğlu, 37 yaş
 16. Abdulla Mehdi oğlu, 30 yaş
 17. Əbdürrhman Məmməd oğlu, 25 yaş
 18. Sultanov Davud Zəkəriyyə oğlu, 26 yaş
 19. İsakov Cabbar Nürəddin oğlu
 20. Güləli Səlim oğlu, 25 yaş
 21. Kamal Pənahəli oğlu,30 yaş
 22. Mirzəcan Nəzər oğlu, 25 yaş
 23. Nəbiyev Məcid Hacı oğlu, 28 yaş
 24. Məhərov Bəhram Hüseyn oğlu, 28 yaş
 25. Seyid Abbas Seyid Əhməd oğlu, 30 yaş
 26. Osmanov Osman Tağı oğlu, 28 yaş
 27. Mehrəli Əsəd oğlu, 26 yaş
 28. Məmmədov Ağaməmməd oğlu, 28 yaş
 29. Nağı İsmayıl oğlu, 20 yaş
 30. Rəhimov Hüseyn Əsgər oğlu, 26 yaş
 31. Yusif Mehdi oğlu, 45 yaş
 32. Allahverdiyev Məmis Mehdi oğlu, 37 yaş
 33. Qurban İbaqulu oğlu, 31 yaş
 34. Məhəmməd Qəhrəman oğlu, 60 yaş
 35. Rəsid Məhəmməd oğlu, 20 yaş
 36. Fərman Salman oğlu, 30 yaş
 37. Cəfərqulu Məşədi İsmayıl oğlu,60 yaş
 38. Cümşüd Ağalar oğlu, 32 yaş
 39. Məmis Vəli bəy oğlu, 32 yaş
 40. Hacı Qulu Qəhrəman oğlu, 60 yaş
 41. Nəsibov Nəsib Ağakisi oğlu, 32 yaş
 42. Sultanov Teymur Əsgər oğlu, 35 yaş
 43. Molla Hüseyn Molla Məmməd oğlu, 95 yaş
 44. Allahverdi Heydər oğlu, 44 yaş
 45. Kələntərov Bəhlul Nəcəfqulu oğlu,35 yaş
 46. Usubov Kəlbiəli Çabbar oğlu,40 yaş
 47. Həsənov Xası bəy İsmayıl bəy oğlu, 70 yaş
 48. Əşrəf Çoban oğlu, 24 yaş
 49. Nəbibəyov Çərkəz bəy, 65 yaş
 50. Şəkibəyov Əsgər ağa Məsədi Sadıq oğlu, 85-90 yaşlarında
 51. Abuzər Molla Zeynal oğlu, 38 yaş
 52. Fətəliyev Hümmət Məmməd oğlu, 35 yaş
 53. Xəlilov Məsədi Xəlil Fətəli oğlu,32 yaş
 54. Vəlibəyov Adil bəy Kazım oğlu, 51 yaş
 55. Şahmalıyev Baxsı bəy Mehdi oğlu, 45 yaş
 56. Əlibəyov Sadıq bəy Hacı Əli oğlu, 42 yaş
 57. Səfikürdski Rəhim bəy Həsənəli bəy oğlu, 80 yaş
 58. Vəlibəyov Həsən Lütfəli oğlu (Matvəli), 43 yaş
 59. Hacıyev Kərbəlayi Məhərrəm Hacı Fətəli oğlu, 58 yaş
 60. Əhmədov Əhməd Salah oğlu, 40 yaş
 61. İdris Bala bəy oğlu, 29 yaş
 62. Əhmədov Səməd Salah oğlu, 29 yaş
 63. Usub Həsən oğlu, 35 yaş
 64. Məmməd Cəfər Teymur oğlu, 30 yaş
 65. Həmid Əlikisi oğlu, 40 yaş
 66. Mədət Əkbər oğlu, 50 yaş
 67. Məsədi Məhərrəm Hacı Cəfərqulu oğlu, 70 yaş
 68. Məmməd Qulu Mamiyə oğlu, 70 yaş
 69. Mahmudov Rüstəm Məsədi Hüseynqulu oğlu, 40 yaş
 70. Mahmudov Xeyrulla Sufanqulu oğlu, 37 yaş
 71. Fərəcov Cəlil Məsədi Fərəc oğlu,37 yaş
 72. Fərəcov İsmayıl Fərzalı oğlu, 45 yaş
 73. İsmayıl Kərbəlayı Xəlil oğlu, 80 yaş
 74. Eyvaz Curi oğlu, 25 yaş
 75. Əvəz Curi oğlu, 35 yaş
 76. Kərbəlayı Zeynalabdin Məmməd oğlu, 70 yaş
 77. Xudaverdi Əlabbas oğlu, 50 yaş
 78. Bala Böyükdost Məmməd oğlu, 28 yaş
 79. Şahkərim Bayram oğlu, 56 yaş
 80. Ömər ƏbdülƏzim oğlu, 45 yaş
 81. Qaçalyan Artyom Saakoviç, 42 yaş
 82. Xanmurad Mirzə əli oğlu, 27 yaş
 83. Murad Şirin oğlu, 40 yaş
 84. Hacıağa Böyük Yunus bəy oğlu, 22 yaş
 85. Seyid Xankisi bəy Seyid Baskir bəy oğlu, 65 yaş
 86. İsmayıl bəy İbrahim bəy oğlu, 27 yaş
 87. Cavay bəy Sultan bəy oğlu, 29 yaş
 88. Balaca bəy İsmayıl bəy oğlu, 30 yaş
 89. Gəray Əmiraslan oğlu, 25 yaş
 90. Firuz xan Sirvanski, 22 yaş
 91. Surxay bəy Hüseyn bəy oğlu, 35 yaş
 92. Mir Məhərrəm Mir Fəti oğlu, 30 yaş
 93. Mir Qurban Mir Fəti oğlu, 30 yaş
 94. Mustafa bəy Musa bəy oğlu, 35 yaş
 95. Sultan bəy Əbdülhüseyn oğlu, 85 yaş
 96. Qaçay bəy Musa bəy oğlu, 26 yaş
 97. Xosrov Sultan oğlu, 30 yaş
 98. Həsən Məmməd oğlu, 28 yaş
 99. Abali bəy Musa bəy oğlu, 35 yaş
 100. Sirəli bəy Əlihəsən bəy oğlu, 95 yaş
 101. Qala Mirzə bəy Həşim bəy oğlu, 30 yaş
 102. Məmməd Allahverdi oqlu, 32 yaş
 103. Bəybala bəy Sultan bəy oğlu, 22 yaş
 104. Ağakisi bəy Astan bəy oğlu, 22 yaş
 105. Daykisi bəy İsrafil oğlu, 35 yaş
 106. Musa bəy İsrafil bəy oğlu, 50 yaş
 107. Fəti bəy İbrahim rğlu, 70 yaş
 108. Seyidağa Seyid Xankisi oğlu, 30 yaş
 109. Sahmar bəy Ələsgər oğlu, 60 yaş
 110. Mirdabi Ağamir oğlu, 32 yaş
 111. Ağa bəy Nəcəfqulu oğlu, 30 yaş
 112. Molla Cabbar Cəbrayıl oğlu, 65 yaş
 113. Dədəkişi Bəkir oğlu, 25 yaş.
 114. Yəhya bəy Həsən bəy oğlu, 41 yaş
 115. Güləli Bayraməli oğlu, 70 yaş
 116. Frumkin Emanuil Yuryeviç, 27 yaş
 117. Nurullayev Abdulla Qair, 27 yaş
 118. Nurəddinov Məhəmməd, 27 yaş
 119. Əşir Usi oğlu, 46 yaş
 120. Eyyub Məmməd oğlu, 35 yaş
 121. İsrafil Qara İsmayıl oğlu, 50 yaş
 122. Surxay Hacı Bayram oğlu, 30 yaş
 123. Cəlilov Hacıbaba Mahmud oğlu, 36 yaş
 124. Məlikov Qabay Useynoviç, 42 yaş
 125. Sərifov Yusif Həsən oğlu, 27 yaş
 126. Surnin İvan İvanoviÇ, 43 yaş
 127. Məsədi İmamqulu Baloğlan oğlu,60 yaş
 128. Zəkəriyyə Əmir Astan oğlu, 29 yaş
 129. Abbasov Mehdi Heydər oğlu, 53 yaş
 130. Fətəli bəy Zahid bəy oğlu, 35 yaş
 131. İsmayıl bəy Bəhrəli bəy oğlu, 55 yaş
 132. Hacı ağa Hacıyev, 37 yaş
 133. Xudaverdiyev İldırım, 33 yaş
 134. Vaqa bəy Nəsir bəy oğlu (Abdullabəyov), 57 yaş
 135. Ələkbər Əbdülkərim oğlu, 46 yaş
 136. Məmmədov Orucəli Gülməmməd oğlu, 48 yaş
 137. Kutukov Yevgeni Yefimoviç, 71 yaş
 138. Əkbər Novruz oğlu, 60 yaş
 139. Musulətdin Məhəmməd oğlu, 32 yaş
 140. Müseyib Cəfər oğlu, 50 yaş
 141. Dadaşov Allahyar Əli oğlu, 35 yaş
 142. Mahmud Zəkəriyyə oğlu, 55 yaş
 143. Sultanov Adil bəy Əbdüləzim bəy oğlu, 70 yaş
 144. Sultanov Behbud bəy Əbdüləzimbəy oğlu, 75 yaş
 145. Abdulla Kərbəlayı Sirməmməd oğlu, 32 yaş
 146. Əbdülrəhimov Hacı Dadas Lətif oğlu, 76 yaş
 147. Bala bəy Əzim oğlu, 23 yaş
 148. Tahirov Qasım Məmmədtahir oğlu, 30 yaş
 149. Hacızadə Qəzənfər Novruzqulu oğlu, 45 yaş
 150. Əliyev Əlis Novruzəli oglu
 151. Rəsid Abdin oğlu, 29 yaş
 152. Məsədi Cəfər oğlu Məmməd Koxa, 50 yaş

kərbəlayi kərim fətulla oğlu, masallı qədirli kəndi

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]