1980-ci ilin filmləri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
1890-cı illər 1895 1896 1897 1898 1899
1900-cü illər 1900 1903 1907 1908
1910-cu illər 1910 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920-ci illər 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930-cu illər 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940-cı illər 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950-ci illər 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960-cı illər 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970-ci illər 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980-ci illər 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990-cı illər 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000-ci illər 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010-cu illər 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1958 (film, 1980)
Abdulla (film, 1980)
Aclıq sorağında (film, 1980)
Adı sənin, dadı mənim (film, 1980)
Anın quruluşu (film, 1980)
Anlamaq istəyirəm (film, 1980)
Axırıncı metro (film, 1980)
Axtarış (film, 1980)
Azərbaycan məktəbinin 60 illiyi (film, 1980)
Azərbaycanda elmi-texniki informasiyanın avtomatlaşdırılmış sistemi (film, 1980)
Azərbaycanın əkilən otlaqları (film, 1980)
Azərbaycanın xoşbəxt torpağı (film, 1980)
Bir ailədə (film, 1980)
Bulaq başında (film, 1980)
Buta (film, 1980)
Cücələrim (film, 1980)
Dirijor (film, 1980)
Dostlar görüşəndə (film, 1980)
Dostluq körpüləri (film, 1980)
Eldən soruş (film, 1980)
Əlibaba və qırx quldur (film, 1979)
Fil adam (film, 1980)
Gözlə məni (film, 1980)
Günəşli salxımlar (film, 1980)
Həyat gözəldir (film, 1980)
Həyat naminə (film, 1980)
Heyvanlarda bruselyoz və vərəmlə mübarizə (film, 1980)
Mən Xəzəri görürəm (film, 1980)
Meşəyə insan gəlir (film, 1980)
Neft çağırır (film, 1980)
Neft və pambıq magistralı (film, 1980)
Neft və qaz quyularının əsaslı təmiri (film, 1980)
Nizami Gəncəvi (film, 1980)
Onun bəlalı sevgisi (film, 1980)
Pambıq toxumçuluğu (film, 1980)
Qırmızıbayraqlı Azərbaycan (film, 1980)
Sağ ol, dostum (film, 1980)
Santa Esperansa (film, 1980)
Səadət təranələri (film, 1980)
Sehrli ağac (film, 1980)
Səmt küləyi (film, 1980)
Taya (film, 1980)
Təkcə adanı özünlə apara bilməzsən... (film, 1980)
Tərlan Musayeva (film, 1980)
Torpağın mahnısı (film, 1980)
Torpaq, sənin oğlun (film, 1980)
Tyanyunşan əfsanəsi (film, 1980)
Uşaq səadəti bayramı (film, 1980)
Vah!.. (film, 1980)
Xaldanda görüş (film, 1980)
Xaqani (film, 1980)
Xəsis (film, 1980)
Xeyir və Şər (film, 1980)
Zübük (film, 1980)