ADNSU Neft-mexanika fakültəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Neft Mexanika Fakültəsi (NMF) — Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin yeddi fakültəsindən biridir.

Hazırda fakültə dekanı dosent, t.e.n., Əli Hikmət Əhmədov

Yaranma tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Fakültə ilk dövrlərdə "Neft sənayesi"nin tərkibində, 1930-cu ildən isə sərbəst "Neft mexanika"sı fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir. Fakültənin yaranması və inkişafında yaradıcılıq təşəbbüskarlığı göstərmiş alim və pedaqoqlardan professorlar Yesman İ.Q., Bulax N.Y., Leybenzon L.S., Lukin P.P., Pokrovski K.V., Vannikov N.L., Trequbov A.M., Quxman İ.S., Volox S.M., Dunin Y.N., Azad Mirzəcanzadə, Şişenko R.İ., Yurkevski S.V., Bədəlov R.A., Əliverdizadə K.S., Mustafayev A.C., Əmənzadə Y.Ə., Şahmalıyev H.M. və b. göstərmək olar. Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə Semyanistıy İ.İ., Sevastyanov A.İ., Bədəlov R.A., Yaroşevski F.M., Mirzəbəyov Ə.Q., Əliyev Z.H., Hüseynov F.Ş., Erivanlı N.M., Cərrahov A.R., Babayev S.H., Şərifov V.H., Camalov R.İ., Məmmədov Q. Abbasov S.H icra etmişlər. Hal-hazırda dos. Əhmədov Ə.S. fakültənin dekanıdır. Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 8000-dən artıq mütəxəssis-mexanik hazırlanmışdır.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Fakültənin nəzdində "Dəniz və quru üçün neft avadanlıqlarının etibarlığı və effektvliyi" problem laboratoriyası fəaliyyət göstərir; Fakültədə neft-mə’dən avadanlığının dinamikası, möhkəmliyi, dözümlülüyü və etibarlılığı, avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılmasına dair elmi-tədqiqat işləri aparılır. Fakültədə 1 nəfər AR EA-nın müxbir üzvü (prof. Qurba-nov R.S.), 16 nəfər elmlər doktoru, professor, 71 nəfər elmlər namizədi, dosent fəaliyyət göstərir. Fakültə ABŞ, İngiltərə, Fransa, Rumıniya və MDB ölkələrinin elmi-tədqiqat və tədris müəssisələri ilə sıx əlaqə saxlayır.

Bakalavr hazırlığı[redaktə | əsas redaktə]

İxtisaslar: Bakalavr hazırlığı aparılan ixtisaslar:

Tədris planı – 050601 -  “Materialşünaslıq  mühəndisliyi”

Tədris planı – 050610 -   “Enerji  maşınqayırması  mühəndisliyi”

Tədris planı – 050625 -   “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”

Tədris planı – 050630 -   “Mexanika mühəndisliyi”

Tədris planı – 050646 -   “Təkrar emal və bərpa texnologiyaları  mühəndisliyi”    

Magistr hazırlığı[redaktə | əsas redaktə]

Tədris planı – 060601 -  “Materialşünaslıq  mühəndisliyi”

 • Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
 • Kompozisiya materialları
 • Alət materialları.
 • Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtüklər                                                     

Tədris planı – 060610 -   “Enerji  maşınqayırması  mühəndisliyi”

 • Neft – mədən qurğularının  hidravlik  sistemləri

Tədris planı – 060625 -   “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”

 • Neft-qaz  istehsalının maşın və avadanlıqları
 • Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları
 • Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası.

Tədris planı – 060630 -   “Mexanika mühəndisliyi”

 • Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi
 • Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi
 • Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi
 • Tribotexnika

Tədris planı – 060646 -  “Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi”,                    

 • Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artırılması
 • Neft-qaz mədən avadanlıqlarının emal  texnologiyası.

Fakültənin strukturuna daxil olan kafedralar[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Neft mexanika fakültəsi

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]