ADPU Kimya və Biologiya Fakültəsi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Kimya və biologiya fakültəsinin logosu

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanda müəllim kadrları hazırlayan ilk ali məktəbin-Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnistutunun yaranmasında xalqımızın böyük oğlu Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanovun misilsiz xidməti olmuşdur. Onun imzaladığı 1921-ci il 26 avqust tarixli dekret əsasında 6 nəfər tələbə ilə milli dildə fəaliyyətə başlayan bu ilk ali pedaqoji təhsil ocağı yeni təşkil olunmuş 1-ci və 2-ci dərəcəli məktəbləri yüksək ixtisaslı pedaqoji kadrlarla təmin etmək məsədilə yaradılmışdır.

İnistut yarandığı ilk gündən etibarən 3 ixtisas: tarix və ədəbiyyat, təbiət və coğrafiya, fizika və riyaziyyat ixtisasları üzrə ali təhsilli müəllim kadrları hazırlamağa başlamışdır. Beləliklə təbiət-coğrafiya fakültəsi inistutun ilk təşkil olunan 3 fakültəsindən biri olmuşdur. Sonradan həmin fakültə kimya-biologiya fakültəsi adlandırıldı. Fakültədə milli dildə ixtisas fənləri üzrə (biologiya və kimya) ilk mühazirələri Odessa universitertinin məzunlarından professor Fətulla bəy Rzabəyli, akademik Mirəsədulla Mirqasımov, almaniyadakı Darmştat ali texniki məktəbin və Odessa universitertinin məzunu, professor Sadiq Hüseynov, Peterburq universitertinin məzunu, dosent Səlimə xanım Osmanzadə, Kazan universitertinin məzunu, dosent Rəhim bəy Məlikov və dosent Azad Əmirov oxumuşlar. Onlar eyni zamanda tədris kitablarının tərtibində, eləcə də tədris avadanlıqlarının əldə olunmasında böyük əmək sərf etmişlər.

1923-1924-cü tədris ilində inistutun ilk buraxılışı 28 nəfərdən ibarət olmuşdur ki, onlardan da 14 nəfəri təbiət-kimya müəllimi idi. İnistut yarandığı ilk günlərdə üçillik tədris planı əsasında işləyirdi.1924-1925-ci tədris ilindən etibarən bu təhsil ocağı dördillik tədris planı əsasında işləməyə başladı.

1920-1930-cu illərdə Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərini bitirmiş bioloqlardan M.Axundov, K.Balakişiyev, Z.Şahtaxtinskaya, S.Ocaqverdizadə, C.Cəbrayıllı, A.Qarayev, kimyaçılardan X.Kələntərli, Ə.İsmayılov, Ş.Məmmədov, C.Zülfiqarlı, M.Mövsümzadə, M.Əhmədli, Ə.Hacıyev, S.Quluzadə kimi istedalı gənclər hesabına kimya-biologiya fakültəsinin müəllim heyəti böyüyür, inkişaf edir və təkmilləşirdi.

Böyük vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Pedaqoji İnistutunun(APİ) digər fakültələri ilə yanaşı, təbiət fakültəsi də yenidən Azərbaycan Dövlət Universitertinin müvafiq fakültələri ilə birləşdi.1943-ü ildə APİ müstəqil inistut kimi bərpa olundu və əvvəlki ixtisaslar üzrə ali təhsilli müəllim kadrları hazırlamağa başladı.Bu zaman fəaliyyət göstərən fakültələrdən biri də təbiət fakültəsi idi.

1945-ci ildən etibarən fakültə təbiət-kimya fakültəsi adlandırıldı və ona rəhbərlik etmək vəzifəsi dosent Z.Şahtaxtinskaya sonra isə dosent Ə.Ö.Əbdürrəhimova tapşırıldı. Təbiət-kimya fakültəsi 1968-ci ilin sonunda iki müstəqil fakültəyə bölündü: biologiya və kimya. Biologiya fakültəsinə prof.R.Z.Qafarova rəhbərlik etdi. 1981-82-ci dərs ilində bu iki fakültə əsasında yenidən kimya-biologiya fakültəsi,2002-ci ildən isə onun bazasında yenidən iki müstəqil fakültə: kimya və biologiya fakültələri yaradıldı.

Dekanlar[redaktə | əsas redaktə]

Kimya Fakültəsində[redaktə | əsas redaktə]

 • prof. Rəcəb Əliyev (1968-1971)
 • prof. Reyhan Əbdürrəhimova (1971-1972)
 • prof. Telman Ağdamski (1972-1981)
 • prof. Roza Qafarova (1981-1997)
 • prof. Ələkbər Qurbanov(1997-2005)
 • dos. Vaqif Həsənov (2006-2016) rəhbərlik etmişlər.

Biologiya Fakültəsində[redaktə | əsas redaktə]

 • prof. R.Z.Qafarova (1968-1997)
 • prof. Ə.N.Qurbanov (1997-2002)
 • dos. Ə.M.Məhərrəmov (2002-2011)
 • prof. Y.Ə.Əhmədov (2011- 2016)

Strukturu[redaktə | əsas redaktə]

 • Üzvi kimya və kimya texnologiyası kafedrası (kafedra müdiri dos. R.K.Məmmədova)
 • Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası kafedrası (kafedra müdiri prof. Ə.N.Qurbanov)
 • Analitik və fiziki kimya kafedrası (kafedra müdiri prof. N.A.Verdizadə)
 • Botanika kafedrası (kafedra müdiri dos. A.Ə.Yusifova)
 • Zoologiya kafedrası (kafedra müdiri prof. B.İ.Ağayev),
 • İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası (kafedra müdiri prof. Ə.N.Fərəcov),
 • Biologiyanın tədris metodikası kafedrası (kafedra müdiri prof. Ə.M.Hüseynov),
 • Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrası (kafedra müdiri prof. T.Ə.Feyzullayeva).
 • «Yeni Bioloji aktiv birləşmələr» Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası (ETL müdiri R.S.Məmmədova)
 • «Koordinasion birləşmələr» Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası (ETL müdiriN.A.Novruzova)

İxtisaslar[redaktə | əsas redaktə]

Bakalavr ixtisasları[redaktə | əsas redaktə]

 • 050111 - Kimya müəllimliyi
Tədris planları: əyani
 • 050112 - Kimya və biologiya müəllimliyi
Tədris planları: əyani
 • 050110 - Biologiya müəllimliyi
Tədris planları: əyani, qiyabi

Magistr ixtisasları[redaktə | əsas redaktə]

 • 060110 - Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası
Tədris planları: əyani
 • 060109 - Biologiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası
Tədris planları: əyani

Doktor ixtisasları[redaktə | əsas redaktə]

 • 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya
 • 5801.01 - Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası
 • 2306.01 - Üzvi kimya
 • 2301.01 - Analitik kimya

Statistik göstəricilər[redaktə | əsas redaktə]

 • Fakültəni indiyədək 12 mindən çox mütəxəssis bitirmişdir.
 • Fakültənin bakalavr pilləsində 1233 tələbə
1155 tələbə əyani şöbədə (onlardan 10 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır),
78 tələbə qiyabi şöbədə
 • Magistr pilləsində 101 magistr
 • Elmi pedaqoji kadrlar:
10 elmlər doktoru, professor,
51 fəlsəfə doktoru, dosent,
8 fəlsəfə doktoru, baş müəllim,
7 fəlsəfə doktoru, müəllim
20 baş müəllim
19 müəllim çalışır.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti rəsmi veb səhifəsi