Abbas İsmayılov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Abbas İsmayılov
İsmayılov Abbas Hacı oğlu
Abbas İsmayılov.jpg
Doğum tarixi 18 aprel 1979 (1979-04-18) (40 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Göydərə
Elm sahəsi Biologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Dosent
İş yeri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Təhsili ali, Naxçıvan Dövlət Universiteti

İsmayılov Abbas Hacı oğlu - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elm şöbəsinin müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

İsmayılov Abbas Hacı oğlu 18 aprel 1979-cu ildə Naxçıvan MR-in Culfa rayonunun Noraşen (indiki Göydərə) kəndində həkim ailəsində anadan olmuşdur. 1986-1996-cı illərdə Göydərə kənd orta məktəbində orta təhsil almışdır. 1996-2000-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin (NDU) təbiətşünaslıq fakultəsinin biologiya ixtisasının əyani şöbəsi üzrə bakalavriyat, 2000-2002-ci illərdə botanika ixtisaslaşması üzrə magistratura səviyyələrində ali təhsil almışdır. Universitetdə II və IV kurslarda oxuduğu illərdə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin iclaslarında çıxışlar etməklə III və I dərəcəli diplomlarla təltif olunmuşdur. 2002-2003-cü illərdə Xüsusi Təyinatlı qoşun dəstəsində kiçik çavuş rütbəsilə radiostansiya rəisi vəzifəsində hərbi xidmətdə olmuşdur. 2015-ci ildən bu günədək ADAU-nun “Elm” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. Evlidir, 3 oğlu vardır.

Elmi yaradıcılığı[redaktə | əsas redaktə]

2001-2002-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının H.M.Abdullayev adına Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin “Genetika və Seleksiya” laboratoriyasında böyük laborant vəzifəsində çalışmışdır. 2003-2011-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun “Genefond” şöbəsində böyük laborant (2003-2004), “Bioresurslardan istifadə” şöbəsində kiçik elmi işçi (2004-2008), “Nəbatat” şöbəsində elmi işçi (2008-2011) və böyük elmi işçi (2011-2014) vəzifələrində çalışmışdır. 2003-2007-ci illərdə AMEA Botanika İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 2010-cu ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Gilançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onların fitomeliorativ əhəmiyyəti” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu disertasiyası müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini, 2013-cü ildən botanika ixtisası üzrə dosent elmi adını almışdır. 50-ə qədər elmi məqalənin, tezis, dərslik, proqram və ümumiləşdrici əsərin müəllifidir.

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

2000-2002-ci illərdə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış zanbaqçiçəklilər fəsiləsi bitkilləri və onların əhəmiyyəti” mövzusunda magistrlik dissertasiyası üzrə sistematik tədqiqatlar aparmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində zanbaqçiçəklilər fəsiləsinin ümumi xarakteristikası, öyrənilmə tarixi şərh edilmiş, son təsnifata və nomenklaturaya görə növ tərkibi, sistematikası, nadir və məhv olmaq təhlükəsi altında olan növləri verilmiş, onların təbiətdəki vəziyyəti, məhvolma təhlükəsində olma səbəbləri araşdırılmış, bioekoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti öyrənilmişdir. 2003-2008-ci illərdə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Gilançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onların fitomeliorativ əhəmiyyəti” mövzusunda geobotaniki tədqiqatlar apamışdır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində bir cins, 5 növ Naxçıvan MR florası üçün yeni aşkar edilmiş, Gilançay hövzəsinin florası üçün 1820 növ sporlu və toxumlu ali bitki müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda bir çox bitki növlərinin isə yeni yayılma arealı göstərilmişdir. Hövzə florasının təsnifatı ilə yanaşı, onların sistematik, ekobiomorfoloji, coğrafi təhlili aparılmış, endemik, relikt, nadir və məhvolma təhlükəsində olan, hündürlük qurşaqları üzrə bitkiliklərdə yayılan nümayəndələri, yaz aspektləri, senozəmələgətirici və fitomeliorantları ilk dəfə göstərilmiş, təhliledici cədvəlləri tərtib olunmuşdur. Hövzənin təbii fitosenozlarının tip və assosiasiya səviyyəsində müasir təsnifatı verilmiş, bir aralıq fitosenoz, 7 formasiya və 15 assosiasiya Naxçıvan MR bitkiliyi üçün yeni göstərilmişdir. Onların xəritə-sxemi hazırlanılmış, yayılması, növ tərkibi, quruluşu, komponentləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələr tədqiq olunmuş, senozəmələgətiriciləri qeyd edilmişdir. Hövzənin təbii (edafik), zoogen və antropogen təsirli ekoloji amillərə məruz qalan əraziləri müəyyən edilmiş, onların bərpası üçün 408 növ ağac, kol, yarımkol, kolcuq və çiməmələgətirən çoxillik ot bitkilərindən ibarət fitomeliorantlar seçilmişdir. Fitomeliorantların kök sisteminin xüsusiyyətləri və qurşaqlar üzrə bitmə şəraiti öyrənilmiş, fitomelioratv tədbirlər planının xəritə-sxemi hazırlamışdır[1]. 2011-2014-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli və kənardangəlmə ağac və kol bitkilərindən ibarət dendroflorasını, onun genezisini, coğrafi mənşəyini və areal tiplərini müəyyən etmək üçün region ərazilərində dendro-floristik elmi-tədqiqat işi aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində coğrafi mənşəyinə görə arealın kserofil tipinin Aralıq dənizi, Ön Asiya siniflərinə, İran əsas qrupuna və arealın boreal tipinin Avropa sinfinə daxil olan 128 növ yerli və kənardangəlmə ağac və kol bitkisi (53 növ ağac, 75 növ kol, 2 növ lian) yayılmışdır. Onlardan 86-sı (2 yarımnövü) təbii, 16-sı mədəni və 26-sı isə introduksiya olunmuş taksonlardır. Növlərin taksonomik tərkibinin işlənilməsi ilə yanaşı, mühafizə statuslu nadir (23 növ), endem (2 növ) və relikt (8 növ) nümayəndələri də göstərilmişdir. Alınan nəticələr isə məqalələr şəklində müxtəlif jurnallarda nəşr edilmişdir. 2014-2017-ci illərdə Gəncə-Qazax bölgəsində üzüm bitkisinin genofondunun tədqiqi istiqamətində elmi-tədqiqat işi aparılmışdır. Nəticədə müəyyən edilmişdir ki, Gəncə-Qazax bölgəsində V. vinifera subsp. sativa D.C. (mədəni üzüm) yarımnövünə aid 134 üzüm sortu yayılmışdır. Bunlardan 82-si süfrə, 34-ü texniki, 13-ü kişmişi, 5 universal sortdur. Süfrə sortlarından 17-si yerli, 65-i isə respublikamızın müxtəli bölgələrindən gətirilmiş sortlardır. Texniki sortlarından 9-u yerli, 25-i isə kənardan gətirilmiş sortlardır. Kişmişi sortlarından 7-si yerli, 6-sı isə kənardan gətirilmiş sortlardır. Tədqiqatın gedişində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqranomluq fakultəsinin, Bağçılıq kafedrasının kafedrayanı üzüm bağındakı 33 sort, tərəfimizdən AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun təcrübə sahəsindən gətirilərək Bağçılıq kafedrasının “Meyvə genefondu” bağında salınmış tinglikdəki 29 aborigen sort da (4-ü kişmişi, 12-si süfrə, 4-ü universal, 9-u isə texniki) siyahıya daxil edilmişdir. 2015-ci ildən başlayaraq Kiçik Qafqaz silsilələrinin Azərbaycan Respublikasındakı hissəsinin botaniki-coğrafi rayonlaşdırma əsasında müasir ekoloji-floristik təsnifatının verilməsi və oradakı çay hövzələrinin mühafizəsinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanılması istiqamətində geobotaniki tədqiqatlar aparır.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

2000-2002-ci illərdə Culfa rayon Göydərə kənd orta məktəbində, 2001-2002-ci illərdə əvəzçiliklə Naxçıvan Dövlət Universitetinin hazırlıq şöbəsində biologiya müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2014-cü ildən bu günədək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqranomluq fakultəsinin “Bağçılıq” kafedrasının dosentidir.

Kitab və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov Ə.M., Ələkbərov R.Ə. İsmayılov A.H., Quliyev V.B., Qurbanov Ə.K. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi dərman bitkiləri, Naxçıvan 2014, 467 s.
 2. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı” 2-ci nəşr, I və II cild, Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasına aid istifadə olunan fotoşəkillərin müəllifi və həmmüəllifi Bakı, 2013.
 3. Qasımov H.Z., Ələkbərov R.Ə., İsmayilov A.H., Seyidov M.M. Mədəni bitkilərin mənşəyi (Dərslik). Naxçıvan 2018, 304 s.
 4. İbadullayeva S.C., Mustafayeva İ.R., Ələkbərov R.Ə., İsmayilov A.H., Qasımov H.Z., Qasımova Ş.Ş. Farmakoqnoziya botanikanın əsasları ilə (Dərslik). Naxçıvan 2015, 644 s.
 5. İsmayilov A.H. Aqronomluq ixtisasının (060702) magistratura səviyyəsi üçün “Tədqiqat üsulları” fənnindən proqram, 2017.
 6. İdrisov H.Ə., İsmayilov A.H., Abduləliyeva S.Ş. Aqronomluq ixtisasının (060702) magistratura səviyyəsi üçün “Üzümçülük” fənnindən proqram, Gəncə 2017.
 7. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., İsmayılov A.H. Çin acı qovunu – Momordica charantia L. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası üçün yeni və faydalı bitkidir, buklet.

Elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Natiga Ismayilzade, Abbas Ismailov, Narmin Sadigova, Sayyara Ibadullayeva Recommended Phyto - Ameliorative Restoration of Vegetation in Ganja Surroundings Rivers, International Journal of Advanced Research in Botany (IJARB), Volume 2, Issue 1, 2016, pp 1–6. https://www.arcjournals.org/international-journal-of-advanced-research-in-botany
 2. Avgan B., Talibov T., Ismayilov A., Fatullayev P., Askerov E., Breitenmoser U. First hard evidence of leopard in Nakhchivan // Journal Cat News, Stampfli Publikationen AG, Bern, Switzerland, 2012, № 57, p. 33 url: http://www.catsg.org/catnews/02_webarchive/news-nr57-2012/content-nr57-2012.htm#Article16
 3. Исмаилов A.Г., Ибрагимов А.Ш. Эндемичные и реликтовые растения бассейна реки Гиланчай Ордубадского района Республики Азербайджан // Известия Дагестанского государственного педагогического университета, Естественные и точные науки, Махачкала, 2009, №1, с. 75-79. url: http://elibrary.ru/item.asp?id=12913124
 4. Новрузов А.Р., Мустафаева Л.А., Искендеров А.Т., Сеидов М.М., Исмаилов А.Г. Виды рода Шиповника Rosa L. (Rosaceae) во флоре Нахчыванской Автономной Республики // AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elimləri), 2012, Cild 67, №3, s. 137-142
 5. İsmayilov A.H. Gilançay hövzəsinin meşə və kolluq bitkiliyi // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, 2009, Cild 29, s. 318-319
 6. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsi florasının sporlu və çılpaqtoxumlu ali bitkiləri // AMEA-nın Xəbərləri, Biologiya elimləri, 2008, Cild 63, №5-6, s. 196-200
 7. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., İsmayılov A.H. Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours. Naxçıvan MR florası üçün yeni növdür // AMEA-nın məruzələri, 2008, Cild 64, №4, s. 71-74
 8. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin dağ-bozqır bitkiliyi // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2007, Cild 27, s. 29-34
 9. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin otlaq və biçənək sahələri, onlardan səmərəli istifadə // Azərbaycan Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri jurnal, 2006, №5-6 (214), s. 180-183
 10. İsmayılov A.H. Naxçıvan MR-in Gilançay hövzəsi florasında yayılmış yeni növlər // Azərbaycan Respublikası “Təhsil” cəmiyyəti “Bilgi” dərgisi, Kimya, Biologiya, Tibb jurnalı, 2004, №6 (22), s. 76-78
 11. İsmayılov A.H. Kiçik Qafqaz silsilələrinin florasının Azərbaycan Respublikasindakı hissəsinin ekobiomorfoloji təhlili, Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri mövzusunda keçirilən Respublika elmi konfransının materialları, Lənkaran Dövlət Universiteti, 2017, s. 27-29
 12. İsmayılov A.H. Gəncə - Qazax bölgəsində introduksiya olunmuş üzüm sortlarının genofondunun tədqiqi // ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə, 2017, №4, s. 39-42
 13. İsmayılov A.H. Gəncə - Qazax bölgəsində yayılmış aborigen üzüm sortlarının genofondunun tədqiqi // ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə, 2016, №4, s. 58-61
 14. İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış İran mənşəli ağac və kol bitkilərinin sistematikası // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2014, №2, Cild 10, s. 135-144
 15. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., İsmayılov A.H. Çin acı qovunu – Momordica charantia L. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası üçün yeni və faydalı bitkidir // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, təbiət elmləri və tibb seriyası, 2013, №2 (55), s. 75-79
 16. İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Ön Asiya dendroflorasına daxil olan yerli və kənardangəlmə bəzi ağac və kol bitkilərinin taksonomik tərkibi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2013, №2, Cild 9, s. 138-145
 17. İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Aralıq dənizi dendroflorasına daxil olan yerli və kənardangəlmə bəzi ağac və kol bitkilərinin taksonomik tərkibi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, təbiət elmləri və tibb seriyası, 2013, №1 (49), s. 23-28
 18. İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Avropa dendroflorasına daxil olan yerli və kənardangəlmə bəzi ağac və kol bitkilərinin taksonomik tərkibi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2012, Cild 8, №4, s. 169-176
 19. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov Ə.M., İsmayılov A.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış rəsmi dərman bitkilərinə aid bəzi yabanı meyvə ağac və kolların təbii ehtiyatı // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, Cild 8, №2, s. 49-58
 20. Talıbov T.H., İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaşıllaşdırılmasında istifadə olunan ağac və kol introdusentlər // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2011, №3 (27), s. 75-81
 21. İsmayılov A.H., Novruzova E.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qıjıların yayılması // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2011, Cild 7, №4, s. 149-154
 22. İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış sallaq tozağacı (Betula pendula Roth) bitkisi və onun istifadə imkanları // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, təbiət elmləri və tibb seriyası, 2011, №2 (38), s. 23-28
 23. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin petrofil (qaya-töküntü) bitkiliyi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2011, Cild 7, №2, s. 131-135
 24. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin su-bataqlıq bitkiliyi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2010, Cild 6, №4, s. 135-140
 25. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin çəmən bitkiliyi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2010, № 2, s. 117-124
 26. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsi florasının fitomeliorantları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elimlər seriyası, 2009, №4, s. 127-132
 27. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsi bitkilərinin hündürlük qurşaqları üzrə yayılma qanunauyğunluqları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elimlər seriyası, 2009, №2, s. 149-155
 28. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin ağac və kolları, onların fitomeliorativ əhəmiyyəti // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, təbiət elmləri və tibb seriyası, 2009, №1 (26), s. 51-57
 29. İbrahimov Ə.Ş., İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsi florasının coğrafi təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və Texniki Elimlər seriyası, 2008, №4, s. 43-50
 30. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsi florasının eko-biomorfoloji təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elimlər seriyası, 2008, №2, s. 190-196
 31. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsi florasının sistematik təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elimlər seriyası, 2007, №4, s. 137-144
 32. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin flora və bitkiliyinin tədqiqi tarixi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elimlər seriyası, 2007, №2, s. 112-118
 33. İsmayılov A.H. Zanbaqçiçəklilər (Liliaceae Juss.) və Acıçiçəkkimilər (Gentianaceae Juss.) fəsilələrinə daxil olan bəzi növlərin Kiçik Qafqazın cənub-qərb yamaclarında yeni yayılma sahələri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2006, №1(19), s. 46-48
 34. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin friqanoidli dağ-kserofit bitkiliyi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elimlər seriyası, 2006, №5, s. 159-163
 35. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin erkən yaz florası // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elimlər seriyası, 2006, №3, s. 151-157
 36. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M., İsmayılov A.H. Nuh yurdu Naxçıvanım // АМЕА Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri, 2005, №1, s. 148-152
 37. İsmayılov A.H. Naxçıvan MR florasında laləvər (Fritillaria L.) cinsinin öyrənilməsi // Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Bazasının əsərləri, 2002, s. 77-79
 38. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsində aparılan fitomeliorativ tədbirlərin elmi-praktik istiqamətləri / Naxçıvan Bu gün: islahatlar perspektivlər, beynəlxalq simpoziumunun materialları, 2008, s. 490-496
 39. Исмаилов A.Г., Ибрагимов А.Ш. Анализ растений подлежащих охране в бассейне реки Гиланчай Ордубадского района / Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2013» , 07-15 listopada 2013 roku, Ekologia, Geografia i Geologia, Przemyśl, 2013, Volume 30, str. 15-22, url: http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Ecologia/6_149259.doc.htm
 40. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İsmayılov A.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında rəsmi dərman bitkilərinin taksonomik spektri // AMEA Botanika İnstitutu, “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları, 26-28.10.2011, s. 189-195
 41. İsmayilov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gilançay hövzəsinin mühafizə statuslu bitkiləri // Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 23-24 sentyabr, 2009, II hissə, s. 225-230
 42. İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsinin səhra və yarımsəhra bitkiliyi / Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər elmi konfransının materialları, 2005, s. 372-376
 43. İsmayılov A.H. Naxçıvan MR-də vaxtsızotu (Colchicum L.) növünün yayılması // Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasının tədqiqi elmi konfransının materialları, 2002, s. 33-34

Hər hansi cəmiyyətin (birliyin) üzvü[redaktə | əsas redaktə]

 • Ornitoloqlar cəmiyyəti (2005-ci ildən)
 • Botaniklər cəmiyyəti (2004-cü ildən)

Təltif və mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

 • “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında laləvər (Fritillaria L.) cinsinin öyrənilməsi” mövzusunda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransında qazandığı müvəffəqiyyətə görə təltif olunmuş birinci dərəcəli diplom, 2000.

İstinad[redaktə | əsas redaktə]

 1. İsmayılov A.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Gilançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onların fitomeliorativ əhəmiyyəti. Biol. elm. üz. fəl. dok. ... dis. avtoref., Bakı, 2009, 22 s.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]