Abid Tahirli

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Abid Həmid oğlu Tahirli

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Abid Həmid oğlu Tahirli 1955-ci il noyabrın 30-da Qəbələ rayonunun Nohurqışlaq kəndində anadan olmuşdur.

1975–1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində ali təhsilə yiyələnmişdir.

1980-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının, 1995-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

1982–1987-ci illərdə Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin xaricdəki həmvətənlər üçün nəşr etdiyi "Vətənin səsi" adlı qəzetdə müxbir işləmişdir.

1988-ci ildən Xaricdə Yaşayan Həmvətənlərlə Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti – "Vətən" Cəmiyyəti yaranandan onun orqanı "Odlar yurdu" qəzetində əvvəlcə müxbir, sonra böyük müxbir, məsul katib, redaktor müavini vəzifələrində çalışmışdır.

1992–1993-cü illərdə "Vətən" Cəmiyyəti Avropa və Amerika ölkələri şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində çalışır, humanitar və sosial problemlər şöbəsinin baş məsləhətçisi, Dövlət qulluğunun baş müşaviridir. 2015-ci ildə "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə təltif olunmuşdur.

1997-ci ildə MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda "Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı" (mühacirətəqədərki dövr)" mövzusunda namizədlik, 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində "Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika (1921–1991-ci illər)" mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.

Abid Tahirlinin 15 kitabı- biri Türkiyədə olmaqla, 7 monoqrafiyası işıq üzü görmüş, çox sayda elmi, publisistik məqaləsi nüfuzlu jurnal və qəzetlərdə, o cümlədən "Ədəbiyyat qəzeti", "525-ci qəzet", "Kaspi", "Azərbaycan", "Xalq qəzeti", "Azadlıq", "Azərbaycan müəllimi", "Ədalət", "Mədəniyyət", "Yeni Azərbaycan", "Bakı", "Səhər", "Maarifçi", "Hakimiyyət", "Respublika", "Mars", "Kredo", "Azərbaycan məktəbi", "Elm və həyat", "Dədə Qorqud", "İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə", "Azərbaycan məktəbi", "Qobustan" və s. kimi qəzet, toplu və jurnallarda, elektron qəzetlərdə, eləcə də AMEA, BDU, ADPU, Təhsil Nazirliyinin "Odlar yurdu" Universitetinin "Elmi xəbərlər"i kimi nəşrlərdə dərc edilmişdir. Əsərləri respublikamızın, bir sıra xarici ölkələrin kitabxana fondlarına daxil edilmişdir.

Abid Tahirli çoxcildlik "Milli Azərbaycan Ensiklopediyası"nın məsləhətçilərindən, 2 cildlik "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası"nın müəlliflərindəndir.

Abid Tahirli eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında mühazirələr oxumuş, Bakı Dövlət Universitetinin, "Xəzər" Universitetinin jurnalistika fakültələrində dərs demişdir.

Fəaliyyəti və tədqiqatları haqqında respublika və xarici ölkə mətbuatında 150-dən çox məqalə dərc olunmuşdur.

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Azərbaycan mühacirəti (Bakı, "Tural-Ə" nəşriyyatı, 2001, 344 səh.).

2. Sözlə yarananlar, sözü yaşadanlar (Bakı, "Əbilov Zeynalov və qardaşları" nəşriyyatı, 2001, 308 səh.).

3. Azərbaycan mühacirət mətbuatı, I hissə (Bakı, "QAPP Poliqraf" nəşriyyatı, 2002, 158 səh.).

4. Deyilən söz yadigardır (Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2003, 78 səh.).

5. Azərbaycan mühacirət mətbuatı, II hissə (Bakı, "Ozan" nəşriyyatı, 2003, 258 səh.).

6. İlyas Əfəndiyevin publisistikası (Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 2005, 68 səh.).

7. "Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika (1921–1991) (Bakı, "CBS" nəşriyyatı, 2005, 528 səh.).

8. Fırtınalar qoynunda (Bakı, "Ozan" nəşriyyatı, 2006, 156 səh.).

9. Azərbaycan mühacirət mətbuatı (1921–1991) (məlumat-soraq kitabı. "Çinar-çap" nəşriyyatı, 2007, 181 səh.).

10. İdrak işığında (Bakı, "Ozan" nəşriyyatı, 2010, 375 səh.).

11. Bütün türklərin tərcümanı (Bakı, "Ozan" nəşriyyatı, 2011, 240 səh).

12. Bütün türklərin tərcümanı (təkrar və təkmilləşdirilmiş nəşr. Bakı, "Ozan" nəşriyyatı, 2012, 312 səh).

13. Məktəb: tariximiz, taleyimiz.

14. İsmail Gaspıralı Dünyası, İsmail Gaspıralı Dehası.(İstanbul, İleri yayın evi, 2014, 224 səh.).

15. Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü. (Bakı. "Elm və Təhsil", 2017, 696 səh.).

16. Generalın qayıdışı. (Bakı, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2019. 216 səh.).

17.Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu. (Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 344 səh.).

18. M.Altunbayın heyatı ve yaradıcılığı. (Bakı. 'Xezer' neşriyyatı: 2023, 136 seh.).

Tərtib etdiyi kitablar[redaktə | mənbəni redaktə et]

18. C.Hacıbəyli. Hacı Kərim (povest, rus dilində, Bakı, Azərnəşr, 1995).

19. Sən həmişə mənimləsən (Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev haqqında xatirələr, Bakı, "Gənclik" nəşriyyatı, 1999, şair-publisist Dilsuzla birlikdə).

20. "Dədə Qorqud aliliyi" məqalələr toplusu (Bakı, "Sultan-qrafiks" nəşriyyatı, 1999).

21. "Dədə Qorqud" rəsmlərdə (illüstrasiyalı nəşr, Bakı, 1999).

Redaktorluğu ilə buraxılan kitablar[redaktə | mənbəni redaktə et]

22. Elçin. Şəxsiyyət və istedad (C.Cabbarlı haqqında, Bakı).

23. Professor Əmir Həbibzadə – 85 (Bakı, 2001, BDU nəşriyyatı).

24. "Dədə Qorqud" bülleteni (Bakı, 1999).

25. Aygün Məcidova. Dəryadan damlalar (Bakı, 2009, "Çaşıoğlu" nəşriyyatı, 360 səh.).

26.Nikpur Cabbarlı. Elçin və Azərbaycan mühacirətşünaslığının problemləri (Bakı, 2014," Təhsil", 96 səh.)

 27. Səyyaf İsmayılov. Zəhmətlə yaşanan illər (fəlsəfə doktoru S. İsmayılov özünün həyat və fəaliyyətindən bəhs edir). Bakı, 2017, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 280 səh.

28. Ceyhun Hacıbəyli. Bir il xəyallarda… və bütöv bir ömür. Bakı, "Təhsil", 2017,256 səh.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

1.Mühacir şairin atəşli misraları

2. Repressiya qurbanı olmuş qələm sahiblərimiz

3. Abid Tahirlinin məqaləsi Krımda

4. "Füyuzat" haqda orijinal tədqiqat

5. Abid Tahirlinin yeni monoqrafiyası nəşr olunub

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]