Adil Əliyev (alim)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Adil Əliyev
Adil Rüstəm oğlu Əliyev
Adil Əliyev (alim).jpg
Doğum tarixi (81 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Naxçıvan MR, Şərur rayonu, Sədərək kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi zoologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Aparıcı elmi işçi
İş yeri AMEA
Təhsili ali
Mükafatları AMEA-nın fəxri fərmanı

Adil Rüstəm oğlu ƏliyevAMEA Zoologiya İnstitutu, Hidrobiologiya laboratoriyasının müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Adil Rüstəm oğlu Əliyev 1939-cu ildə Şərur rayonunun Sədərək kəndində anadan olmuşdur. Atası, Hətəmov Rüstəm Əli oğlu kolxozçu olmuş, Böyük Vətən müharibəsi illərində arxa cəbhədə çalışmış və 1944-cü ildə vəfat etmişdir. Anası, Hətəmova Balaqız K.Məmməd qızı evdar qadın olub. Adil Əliyev 1957-ci ildə Sədərək orta məktəbini bitirmişdir. 19591961-ci illərdə Sovet Ordusunda xidmət etmişdir. 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 19671968-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində çalışmışdır. 19681971-ci illərdə AMEA Zoologiya İnstitutunun Hidrobiologiya laboratoriyasının aspirantı olmuş və 1971-ci ildə “Ceyranbatan su anbarının bentik faunası” mövzusunda, Bakı şəhərində namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1971-ci ildə hidrobiologiya laboratoriyasında baş laborant, 19721974-cü illərdə kiçik elmi işçi, 19741995-ci illərdə baş elmi işçi, 19952005-ci illərdə aparıcı elmi işçivəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ilin iyun ayından Hidrobiologiya laboratoriyasının müdiri vəzifəsində işləyir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Adil Əliyev İnstitutda işlədiyi müddət ərzində Azərbaycan SSR EA-nın və SSRİ EA-nın proqramlarına mənsub olan bir sıra elmi-tədqiqat mövzülarının yerimnə yetirilməsində iştirak etmişdir. Onlardan “Xanbulançay su anbarının və Ağgöl gölünün hidrobioloji rejimi” (70-ci illər), “ŞəkiZaqatala zonasının su tutarlarının hidrofaunasının kompleks tədqiqi” (80-ci illər), “Gəncə - Qazax zonasının və Abşeron yarımadasının su tutarlarının hidrofaunasının tədqiqi” (80-cı illər), “Şəmkir su anbarının (1980 – 1985) və Yenikənd su anbarının (2000-2005) hidrobioloji rejimi”, “Araz çayının üzərində tikilməsi planlaşdırılan XudafərinQız qalası su anbarlarının yerləşəcəyi ərazilərdə Araz çayının hidrobioloji rejimi” (1985 – 1990, təsərrüfat hesablı), “QubaXaçmaz zonasının su tutarlarının hidrobioloji rejimi” (2006 – 2010), “Orta Kür çayının Azərbaycan hissəsində su tutarlarının hidrobioloji rejimi” (2010 – 2013), “Aşağı Kür çayının hidrobioloji rejimi” (2013 – 2016) və “Abşeron yarımadasının duzlu və hiperqalin göllərində Artemia xərçənginin yayılması, ehtiyatı və səmərəli istifadə olunaması yolları” (2013 – 2016) mövzularındaelmi tədqiqat işlərinin məsul icraçısı və rəhbəri olmuşdur.[1] A.R. Əliyev şirinsu faunasının tədqiqi üzrə tam formalaşmış, yaxın və uzaq ölkələrdə tanınmış ali dərəcəli hidrobioloqdur. Onun rəhbərliyi altında aparılan kompleks hidrobioloji tədqiqatlarda həm su tutarlarında formalaşmış hidrobiontların müasir növ tərkibi üzə çıxarılmış, həm də tədqiq olunan su tutarlarının balıqçılıq istiqamətində istifadə olunması yolları müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı A.R.Əliyev tərəfindən elm üçün yeni olan 30-dan çox infuzor növləri aşkarlanaraq təsvir olunmuşdur. O, həmçinin duzlu və hiperqalin göllərdə formalaşmış balıq və akvakultura obyektlərinin “start” yemi hesab olunan Artemia xərçənginin yayılmasını və miqdarını müəyyən etmiş və bu xərçəngin “biokütlə”sindən və “sista”larından (yumurtalarından) bizim şəraitdə də akvakulturada istifadə olunmasının mümkünlüyünü müəyyən etmişdir. A.R.Əliyev Azərbaycanın müxtəlif su hövzələrinin hidrofaunasının tədqiqinə həsr edilmiş 200-də çox elmi əsərin müəllifidir. O, həmçinin bir sıra su hövzələrinin faunalarının biomüxtəlifliyini və inkişaf dinamikasını özündə əks etdirən 4 toplunun, Universitet tələbələri üçün bir dərsliyin, həmçinin bir sıra tədris metodik göstərişləri və proqramların, 3 bioloji terminlər lüğətinin, bir “Bioloji tövsiyyələr” kitabının həmmüəllifi və elmi redaktoru olub. Onun elmi və pedaqoji kadrların yetişdirilməsində xüsusi də xidmətləri var. Hazırda onun rəhbərliyi altında 3 aspirant müdafiə etmiş, 3 dissertant isə fəlsəfə doktoru dissertasiyaları üzərində çalışırlar. A.R.Əliyev Respublikamızda və digər ölkələrdə keçirilən elmi konfranslarda, qurultay və simpoziumlarda dəfələrlə çıxış etmişdir və edir. Zoologiya elminin təbliğində və su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısının alınmasında fəal iştirak etmişdir. Elmi-tədqiqat işlərinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə görə İnstitut rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. Hazırda İnstitut Veteranlar Şurasının sədridir.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

 • AMEA-nın fəxri fərmanı

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

 1. А.Р.Алиев и др. Рыбохозяйственная паспортизация водоемов Азербайджана. Баку, 1981, 106 с. (c А.Касымовым)
 2. A.R.Əliyev. Məktəblinin izahlı biologiya lüğəti. Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1983, 180 s. M.Axundov və A.Mehrəliyevlə birlikdə
 3. A.R.Əliyev və b. Şəmkir su anbarının biologiyası (Məqalələr toplusu). Bakı: AzTU-nun mətbəəsi, 1997, 207 s. (Ş.Bağırova ilə)
 4. A.R.Əliyev və b. Kürətrafı göllərin biologiyası (toplu). Bakı: Elm nəşriyyatı, 2001, 300 s. (Ş.Bağırova ilə)
 5. A.R.Əliyev və b. Bioloji terminlər lüğəti. Bakı: MBM mətbəəsi, 2005, 260 s.(M.Axundovla)
 6. A.R.Əliyev və b. Kür silsilə su anbarlarının biologiyası (toplu). Bakı: “Səda” nəşriyyatı, 2010, 268 s. (Ş.Bağırova ilə)
 7. A.R.Əliyev və b. Hidrobiologiya (Universitetlər üçün dərslik). Bakı: AzTU-nun mətbəəsi, 2010, 485 s. (F.Ağamalıyev vəb. ilə)
 8. A.R.Əliyev və b. Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioloji ehtiyatları, onların artırılması və səmərəli istifadə olunması yollarına dair BİOLOJİ TÖVSİYYƏLƏR. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2011, 108 s. (Z.Quliyev və M.Seyidrzayev ilə)
 9. A.R.Əliyev və b. Biologiya lüğəti (izahlı və illüstrasiyalı). Məktəblinin kitabxanası seriyasından Bakı: “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2011, 480 s. (M.Babayev və A.Həsrətlə)

Tərcümə işləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Догель В.А. «Зоология беспозвоночных» Учебник для Университетов. Под редакцией проф. Ю.И.Полянского. Москва, 1981, 53,4 п/л. Bakı: Maarif nəşriyyatı, I hissə, 1988, 286 s., 25,3 ç/v; II hissə, 1998, 327 s. 28,5 ç/v (F.Ağamalıyev və b. ilə).
 2. Касымов А.Г. «Экология планктона Каспийского моря». Баку, 2004, 34,12 п/л. Bakı: “Adiloğlu” nəşr., 2004. 34,4 ç/v.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. A.R.Əliyev. Kuma çayının hidrofaunasına dair. //ADU-nun elmi əsərləri, b.e.s., 1967, № 2.
 2. А.Р.Алиев. Роль донных организмов в процессе самоочищения воды Джейранбатанского водохранилища. // Материалы 2-ой Всесоюзной научной конференции по вопросам водной токсикологии. Баку: Элм, 1970.
 3. А.Р.Алиев. Инфузории микробентоса прибрежных зон Джейранбатанского водохранилища. // Биологические процессы в морских и континентальных водоемах. Кишинев, 1970.
 4. А.Р.Алиев. К изучению микрозообентоса Джейранбатанского водохранилища. // Изв. АН Азерб. ССР, с.б.н., 1971, № 1.
 5. А.Р.Алиев. Видовой состав и количественное развитие макрозообентоса Джейранбатанского водохранилища. // Известия. АН Азерб. ССР, с.б.н., 1971, № 4.
 6. А.Р.Алиев. К изучению фауны инфузорий планктона Джейранбатанского водохранилища. // Материалы 1-го съезда ВОП, Баку, 1971.
 7. А.Р.Алиев. Зоопланктон Джейранбатанского водохранилища. // Материалы научной конференции аспирантов АН Азерб. ССР, с.б.н., Баку, 1972 (Н.Талыбов).
 8. А.Р.Алиев. Инфузории микрозообентоса Мингечаурского водохранилища. // Материалы Всесоюзного совещания "Формирование и регулирование естественной кормовой базы искусственных водоемов". Москва, 1873, с. 203-205.
 9. А.Р.Алиев. Видовой состав и экология инфузорий Джейранбатанского водохранилища. // Гидробиол.ж. т. ХI,вып.3,1975,с.48-52.
 10. А.Р.Алиев. Современное состояние зоопланктона и зообентоса озера Аджикабул. // Известия АН Азерб. ССР, с.б.н., 1975, № 2, с.107-110 (А.Касымов, Ф.Бадалов).
 11. А.Р.Алиев. Применение дисперсионного анализа в изучении зоопланктона Мингечаурского водохранилища. // Известия АН Азерб. ССР, с.б.н., 1976, № 6 (И.Ахмедов).
 12. А.Р.Алиев. Макрозообентос Кендаланчайского водохранилища. // Известия АН Азерб. ССР, 1976, № 3.
 13. A.R.Əliyev. Ceyranbatan. // Azərbaycan təbiəti j., 7-ci buraxılış, 1977.
 14. A.R.Əliyev. Kiçik su hövzələri və onlardan səmərəli istifadə. // Elm və həyat j., 1977, № 8.
 15. А.Р.Алиев. Инфузории микрозообентоса некоторых водоемов Апшеронского полуострова. // Известия АН Азерб. ССР,1978, № 5 (Ф.Агамалиев).
 16. А.Р.Алиев. Донная фауна оз. Аджикабул. // Изв АН Азерб.ССР, 1979, № 4 (Р.Алиев).
 17. A.R.Əliyev. Ağgölün varidantını mühafizə etmək. // Kənd həyatı j., 1980, № 7.
 18. А.Р.Алиев. Донная фауна Джейранбатанского водохранилища. // Сб. "Биология озер и вдх. Азербайджана". Элм, 1980.
 19. А.Р.Алиев. Фауна моллюсков Дивичинского лимана Каспийского моря. // Изв. АН Азерб. ССР,1980, № 6,с. 88-90 (А.Мехралиев)
 20. A.R.Əliyev. Dəvəçi limanı: dünən, bu gün və sabah. // Kənd həyatı j., 1981, № 7.
 21. А.Р.Алиев. Рыбохозяйственная паспортизация внутренних водоемов Азербайджана. // Издательство Элм АН Азерб. ССР, 1981, 106 с. (Коллективный труд).
 22. А.Р.Алиев. Инфузории водоемов северо-восточного Азербайджана. // Материалы 6-го Международного конгресса протозоологов. Варшава (Польша), 1981.
 23. А.Р.Алиев. Фауна инфузорий и зоопланктона оз. Гюльалан. // В сб. "Круговорот вещества и энергии в водоемах. Иркутск,1981, вып.2, стр. 59-60.
 24. А.Р.Алиев. Гидробиологическая характеристика Дивичинского лимана. // Материалы 4 съезда ВГБО 1981,часть 4 (Н.Лиходеева)
 25. А.Р.Алиев. К фауне инфузорий р. Аракс и его левых притоков. // Зоологический журнал, 1982, т. ХI, вып. 6, с. 805-809.
 26. А.Р.Алиев. Инфузории водоемов северо-западного Азербайджана. // В сб. Современные проблемы протозоологии. Вильнюс, 1982, с. 23.
 27. А.Р.Алиев. Инфузории микробентоса Дивичинского лимана Каспийского моря. // Гидробиологический журнал, 1982, т. 18, в. 3 (Ф.Агамалиев).
 28. А.Р.Алиев. Инфузории микробентоса Дивичин-ского лимана Каспийского моря. // Гидробиологический журнал, 1982, т. 18, в. 3 (Ф.Агамалиев).
 29. A.R.Əliyev. İynəcələr. // Kənd əməkçilərinin təqvimi,1982.
 30. A.R.Əliyev. Molyusklar. // Kənd əməkçilərinin təqvimi,1982.
 31. A.R.Əliyev. Məktəblinin izahlı biologiya lüğəti. // Bakı: Maarif nəşr., 1983 (M.Axundov,Ə.Mehrəliyev).
 32. А.Р.Алиев. К фауне инфузорий рек северо-восточной части Азерербайджана. // В сб. Гидробиологические и ихтиологические исследования в Азербайджан. Издательство Элм, 1983, с. 20-23.
 33. А.Р.Алиев. Состояние и перспективы изучения фауны инфузорий внутренних водоемов Азербайджана. // В сб. Протистологические исследования в Азербайджане. Издательство Элм, 1983.
 34. А.Р.Алиев. Видовой состав и экология свободноживущих инфузорий некоторых рек Азер-байджана. // В сб. Экология морских и пресноводных простейших. Саласпилс, 1984, с. 8-9.
 35. А.Р.Алиев. К фауне инфузорий некоторых родников Шеки-Закатальской зоны. // Известия АН Аз. ССР, с.б.н., 1984, № 2, с. 46-52.
 36. A.R.Əliyev. Hidrobiologiya kursunun proqramı. // ADU nəşriyyatı, Bakı, 1985 (F.Ağamalıyev)
 37. A.R.Əliyev. Daxili su hövzələrimizin müasir vəziyyəti və onların səmərəli istifadə edilməsinin yolları. // Kənd həyatı j., 1985, № 2.
 38. A.R.Əliyev. Mehman gölünün müasir vəziyyəti, onun fauna və florası. // Kənd həyatı j., 1985, № 10.
 39. A.R.Əliyev. Göl balıqçılığının müasir vəziyyəti və onun inkişaf perspektivləri. // Kənd həyatı j., 1985, № 12.
 40. А.Р.Алиев. Гидробиологическая характеристика р. Аракс и ее левых притоков в районе проектируемого Худаферинского водохранилища. // Известия АН Аз. ССР, с.б.н., 1985, № 3, с. 42-46 (А.Касымов)
 41. А.Р.Алиев. Инфузории некоторых рек Большого Кавказа. // В сб. "Результаты зоологических исследований на Большом Кавказе". Издательство АГУ, 1985, с. 13-17.
 42. A.R.Əliyev. Ağgölün hidrobioloji xarakteritikası. // Azərb. SSR EA Xəbərləri j., 1986, № 6.
 43. А.Р.Алиев. Экологическая характеристика фауны инфузорий р. Куры и прилегающих к ней водоемов. // Материалы 5-го съезда ВГБО, Тольятти, 1986.
 44. А.Р.Алиев. Гидробиологическая характеристика озера Аггель. // Известия АН Аз. ССР, с.б.н., 1986, № 6.
 45. A.R.Əliyev. Kirovabad-Qazax zonasının və Abşeron yarımadasının bəzi su tutarlarının hidrobioloji xüsusiyyətləri. // Azərb. SSR EA Xəbərləri j., b.e.s., 1987, № 4 (Ə.Qasımov).
 46. А.Р.Алиев. Морфология некоторых новых и малоизученных видов инфузорий рода Euplotes (Hypotrichida, Euplotidae)из естественных водоемов Азербайджана. // Зоол.ж. 1987, т. 66, вып. 12.
 47. А.Р.Алиев. Фауна инфузорий некоторых озер Нижней Куры. // Деп. ВИНИТИ, № 707, В. В-87, 1987.
 48. А.Р.Алиев. Новые виды инфузорий (Cyrtophorida, Сhlamydodontidae) из гипергалинных водоемов Апшеронского п/о-ва. // Зоологический журнал, 1987, т. 66, в. 2.
 49. А.Р.Алиев. Инфузории озер Северо-Восточного склона Малого Кавказа. // В кн. Современные проблемы Протозоологии. Л., 1987.
 50. А.Р.Алиев. Свободноживущие инфузории оз. Джандар. // Известия АН АзССР, с.б.н., 1988, № 6.
 51. A.R.Əliyev. Balıqçı və balıq nağılı. / Ş.Bağırova // Kommunist qəzeti, 10.06.1989, № 135
 52. А.Р.Алиев. А.Г.Касымов (К 60-летию со дня рождения и 40-летию научно-педагогической деятельности). // Гидробиологический журнал, 1989, т. 25, № 5.
 53. А.Р.Алиев. Фауна инфузорий естественных водоемов Азербайджана. // В книге «Экология морских и пресноводных простейших», 1989, Ярославль.
 54. А.Р.Алиев. Фауна и экология инфузорий озер Северо-Восточных склонов Малого Кавказа. // В кн. "Материалы по экологии животных в Азерб."Издательство АГУ, Баку, 1989.
 55. А.Р.Алиев. Пресноводные инфузории естественных водоемов Азербайджана. // Материалы II Всесоюзного симпозиума по простейшим. Борок, 1989.
 56. А.Р.Алиев. Maralgölün mikro- və makrofaunasının müasir vəziyyəti. / R.Səfərov // “Azərb-da heyvanlarınekologi¬yası və qorunması”, 1990
 57. A.R.Əliyev. Göl balıqçılığı...ona münasibət necədir? / Ə.Xəlilov // Sovet kəndi qəz, 1990, № 7
 58. А.Р.Алиев. Новые материалы по фауне инфузорий отряда Hypotrichida из естественных водоемов Азербайджана. // Зоологический журнал, 1990, т. 69, в. 1.
 59. А.Р.Алиев. Новые виды инфузорий рода Zosterodasys (Synhymenida) из водоемов Азербайджана. // Зоологический журнал, 1990, т. 69, в. 3.
 60. А.Р.Алиев. Новые материалы по фауне инфузорий рода Parameсium (Hymenostomatida) из естественных водоемов Азербайджана. // Зоологический журнал, 1990, т. 69, в. 5.
 61. А.Р.Алиев. Видовой состав и количественное развитие микрозообентоса в некоторых озерах Северо- Восточного склона Малого Кавказа. // В кн. "Фауна, экология и охрана животных в Азербайджане". Баку, 1990.
 62. A.R.Əliyev. Sarısu gölləri imdad diləyir. / Ş.Bağırova // Elm və həyat j., 1991, № 5
 63. А.Р.Алиев. Новые виды инфузорий рода Cyrtophoron (Ciliata, Hypostomata) из ультрагалинных и минеральных водоемов Азербайджана. // Зоологический журнал, 1991, т. 70, в. 7.
 64. А.Р.Алиев. Гидробиологическая характеристика оз. Сарысу и Аггель. // Материалы 6-го съезда ВГБО, 1991, т. 2, с. 154- 155.
 65. A.R.Əliyev. Su hövzələri və bioloji təmizlənmə (metodik vəsait). / F.Ağamalıyev // BDU nəşriyyatı, Bakı, 1992
 66. A.R.Əliyev. Abşeron y/a-nın bəzi göllərinin ekoloji xarakteristikası. // Bakı elmi-metodik konfransının materialları. Bakı, 1992
 67. A.R.Əliyev. Süfrəmizdə balıq əti olar, bu şərtlə ki, göl balıqçılığını inkişaf etdirək. / Ş.Bağırova və b.// Həyat qəzeti, 31.12.1992, № 136.
 68. А.Р.Алиев. Фауна инфузории гипергалинных водоемов Апшерона. // Цитология, 1992, т. 34, № 4.
 69. A.R.Əliyev. Köndələnçay su tutarlarının hidrobioloji xarakteristikası. / Ə.Xəlilov // Azərb. EA Xəbərlər j., b.e.s., 1993, № 1-3, s. 54-62
 70. А.Р.Алиев. Библиография А.Г. Касымова. Из серии деятели науки и культуры Азербайджана. // Баку: Издательство Элм АН Азербайджана, 1993.
 71. А.Р.Алиев. Свободноживущие инфузории Малого Кызылагачского залива. / С. Алиев // Деп. АзНИИНТИ. Баку, 1993 г.
 72. A.R.Əliyev. Bioloji testlər toplusu (Azərb və rus dillərində). / G.Hacıyeva və b. // Bakı, 1993
 73. A.R.Əliyev. İnfuzorlar su hövzələrinin biofiltr və bioindikatorlarıdır. // I Beynəlxalq elmi-texniki konfransın materialları. Bakı, 1994, s. 206-207.
 74. A.R.Əliyev. Azərbaycanın daxili sularının ekoloji vəziyyəti. / Ş.Bağırova // I Beynəlxalq elmi-texniki konfransın materialları. Bakı, 1994, s. 124
 75. A.R.Əliyev. Vallah belə yaramaz (Respublikanın daxili su hövzələrində balıqçılığın vəziyyəti). / Ş.Bağırova // Həyat qəzeti, 04.02.94,№ 5 (7790)
 76. A.R.Əliyev. Əyriçayın hidrobioloji xarakteristikası. // Azərb.EA Xəbərləri j., b.e.s., 1994, № 1-6, s. 45-51.
 77. A.R.Əliyev. Xoca-Həsən gölünün mikrozoobentosunun öyrənilməsinə dair. / Ş.Nəsrullayeva // BDU-nun Xəbərləri, 1996, s. 204-207
 78. A.R.Əliyev. Azərbaycanın infuzor faunasının ekoloji xarakteristikası. // XIII Ulusal biyoloji kongress, İstanbul, 1996, s. 28
 79. A.R.Əliyev. Hövsan aerasiya stansiyasının sutəmizləyi-ci qurğularının infuzor faunasının öyrənil-məsinə dair. / F.Ağamalıyev // Azərb. EA Xəbərlər j., b.e.s., 1996, № 1-6, s. 72-77
 80. A.R.Əliyev. Lənkəran təbii vilayəti çaylarının müasir ekoloji durumu və onların bentik orqanizmləri. / S.Əliyev // “Ətraf mühit və ekologiya” elmi konf.mater. Bakı, BDU, 1997
 81. A.R.Əliyev. Böyük Qafqaz dağlarının Azərbaycan bölümündəki irmaklarının bentik orqanizmlərinin incələnməsi. / S.Əliyev // IX Ulusal su ürünləri simpoz. mater. İsparta, Türkiyə, 1997, s. 119 ()
 82. A.R.Əliyev. Şəmkir su anbarı və onunla bağlı suların infuzor faunası. // “Şəmkir su anbarının biologi-yası” kitabı. Bakı, 1997, s. 8-53
 83. A.R.Əliyev. Mehman gölünün infuzor faunasına dair. // IX Ulusal su ürünləri simp. materialları. İsparta,Türkiyə, 1997, s. 168.
 84. A.R.Əliyev. Azərbaycanın təbii su hövzələrinin infuzor faunası. Frontonia cinsi. // Akademik M.Ə.Musayevin 75 illiyinə həsr olunmuş konfransın mater. Bakı, 1997, s. 35-37.
 85. A.R.Əliyev. Mingəçevir su anbarının Crustacea faunası. / İ.Əhmədov // IX Ulusal su ürünləri simpoziumun materialları. İsparta, Türkiyə, 1997, s. 120
 86. A.R.Əliyev. Şəmkir su anbarının faunası və onun ekonomik əhəmiyyəti. / Ş.Bağırova // X Ulusal su ürünləri simp. mater. Adana, Türkiyə, 1999, s. 16
 87. A.R.Əliyev. Dəvəçi limanı gölünün hidrobioloji və ixtioloji xarakteristikası. / Ş.Bağırova // X Ulusal su ürünləri simp. Ma-ter. Adana, Türkiyə, 1999, s. 78
 88. A.R.Əliyev. Qızıl-Nohur gölü mikrobentosunun öyrənilməsinə dair (növ tərkibi, dominant növlər). // Akademik A.Qarayevin 90 illi-yinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları.BDU, Elm, 2000, s. 71-72.
 89. A.R.Əliyev. Abşeronun bəzi göllərinin sərbəstyaşayan infuzorları. / Ş.Nəsrullayeva // BDU “Xəbərləri” təbiət.elm. ser., 2000, № 4, s. 76-81.
 90. A.R.Əliyev. Kürətrafı göllərin (Ağgöl, Sarısu, Mehman) infuzorları. “Kürətrafı göllərin biologiya-sı” kitabı. Bakı, Elm, 2001, s. 22-29.
 91. A.R.Əliyev. Kürətrafı göllərin (Hacıqabul, Naxalıqçala, Mehman) ümumi xarakteristikası. “Kürətrafı göllərin biologiya-sı” kitabı. Bakı, Elm, 2001, s. 9-21 (Ş.Bağırova)
 92. A.R.Əliyev. Ağgöl gölünün hidrobioloji xarakteristikası. Kürətrafı göllərin biologiya-sı” kitabı. Bakı, Elm, 2001, s. 82-94
 93. A.R.Əliyev. Naxalıxçala gölünün zooplanktonu. Kürətrafı göllərin biologiya-sı” kitabı. Bakı, Elm, 2001, s. 96
 94. A.R.Əliyev. Mehman gölünün hidrobioloji xaralteristikası. / Ə.Qasımov // “Kürətrafı göllərin biologiya-sı” kitabı. Bakı, Elm, 2001, s. 107-126
 95. A.R.Əliyev. Kürətrafı göllərdən səmərəli istifadə etmək üçün tədbirlər sistemi. / Ş.Bağırova, D.Rəhimov // “Kürətrafı göllərin biologiya-sı” kitabı. Bakı, Elm, 2001, s. 218-220 ().
 96. A.R.Əliyev. Faunamızın əhəmiyyətli heyvanları və onların tibbi əhəmiyyəti. / S.Əliyev // N.Tusinin 800 illik yubileyi-nə həsr ed. elmi konfransın materialları. Bakı, 2001, s. 503-505.
 97. A.R.Əliyev. Mingəçevir su anbarının müasir ekoloji durumu şəraitində şəmayı balığının biologiyası və qidalanması. / İ.Əhmədov və b. // “Bilgi” j., 2001, № 4, s. 86-89
 98. A.R.Əliyev. Şəki-Zaqatala zonası çaylarının infuzor faunası. // “XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması”. Bakı: Elm, 2001, s. 36-40.
 99. A.R.Əliyev. Abşeronun hiperqalin göllərinin infuzor faunasına dair. / Ş.Nəsrullayeva // I. Növ tərkibi “XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorun-ması”. Bakı: Elm, 2001, s. 40-42
 100. A.R.Əliyev. Mingəçevir su anbarının müasir vəziyyəti və onun zooplanktonunun inkişaf xüsusiyyətləri. / İ.Əhmədov // “XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorun-ması”.Elm, Bakı, 2001, s. 137-140
 101. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadası Sianşor gölünün infuzorlarının öyrənilməsinə dair. / Ş.Nəsrullayeva // “Biologiyanın müasir problem-ləri”, Bakı: BDU nəşr., 2002, s. 123-124
 102. A.R.Əliyev. Araz çayının müasir ekoloji durumu və onun bioloji sərvətləri. / S.Əliyev // “Biologiyanın müasir problemləri”, Bakı: BDU nəşr., 2002, s. 134-135
 103. A.R.Əliyev. Kiçik Qızılağac körfəzinin mikrozoobento-sunun öyrənilməsinə dair. / S.Əliyev // I. Növ tərkibi, yayılması. “Bilgi” j., 2002, № 2, s. 60-64
 104. A.R.Əliyev. Hövsan aerasiya stansiyası su təmizləyici hovuzlarında infuzorların növ tərkibi, inkişaf dinamikası və rolu. / F.Ağamalıyev // Azərbaycan ETBTİ-nin 90 illiyinə həsr olunmuş konfr. materialları. Həştərxan, 2003, s. 37-40
 105. A.R.Əliyev. Mingəçevir su anbarında zooplanktonun müasir vəziyyəti. / İ.Əhmədov // Azərbaycan ETBTİ-nin 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Həştərxan, 2003, s. 268-271
 106. A.R.Əliyev. Orta Kür hövzəsi çaylarının bentik orqanizmlərinin növ tərkibi və miqdarca inkişafı. / S.Əliyev // Azərbaycan ETBTİ-nin 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Həştərxan, 2003, s. 260-262
 107. A.R.Əliyev. Lənkəran təbii vilayətinin bəzi çaylarının və Qızılağac körfəzinin müasir vəziyyəti və gələcəyi. / Ş.Bağırova // “Təbii sərvətlərin qiymətlən-dirilməsi və təbiətdən istifa-də” elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 111-114
 108. A.R.Əliyev. Xəzər qızıl balığının (Salmo trutta caspius Kessler) ehtiyatının bərpası yolları. / A.Orucov // “Təbii sərvətlərin qiymətlən-dirilməsi və təbiətdən istifa-də” elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2003, s. 109-111
 109. A.R.Əliyev. Kürətrafı axmazların infuzor faunası (növ tərkibi, yayılması). // “Azərbaycan Zooloqları” Cə-miyyətinin I qurultayının ma-ter-rı. Bakı, 2003, s. 301-309.
 110. A.R.Əliyev. Yenikənd su anbarının hidrobioloji rejiminin öyrənilməsinə dair. / S.Əliyev və b. // “Azərbaycan Zooloqları” Cə-miyyətinin I qurultayının ma-ter-rı. Bakı, 2003, s. 309-311
 111. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadasının şor, duzlu və hiperqalin sulu göllərinin mikrozoobentosunun müqayisəli öyrənilməsinə dair. / Ş.Nəsrullayeva // “Azərbaycan Zooloqları” Cə-miyyətinin I qurultayının materialları. Bakı, 2003, s. 314-320
 112. A.R.Əliyev. Faunamızın xeyirli heyvanları. 2. Tibb zəlisi (Hirudo medicinalis). / S.Əliyev, O.Qarabəyli // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət məcmuəsi. Bakı, 2003, 1, s. 131-133
 113. A.R.Əliyev. Girdimançayın və Qaranohur gölünün hidrobioloji xarakteristikası. / S.Əliyev // Azərb.MEA “Xəbərlər” j., 2004, № 1-2, s. 81–87
 114. A.R.Əliyev. Bioloji terminlər lüğəti. / M.Axundov və b. // “MBM” nəşr-tı, 2005, 206 s.
 115. A.R.Əliyev. Ekspansiya olunmuş növün və antropogen təzyiqin güclənməsi şəraitində Xəzər zoo-planktonunun müasir vəziyyətinə dair (ingilis d.) / Ə.Cəlilov // 8th Baku İnternational Congress “Energy, Ecology, Economy”, 2005, s. 412-414
 116. A.R.Əliyev. Kür çayının müasir ekoloji vəziyyəti və onun canlılar aləminin biomüxtəlifliyi (ingilis d.). / S.Əliyev // 8th Baku İnternational Congress “Energy, Ecology, Economy”, 2005, s. 391-393
 117. A.R.Əliyev. Akvakultura - intensivləşmə yollarında. / T.Mikayılov və b. // Azərbaycan aqrar elmi j., № 3-4, Bakı, 2005, s. 92-94
 118. A.R.Əliyev. Yenikənd su anbarı mikrozoobentosunun infuzor faunası. // Azərb. MEA Zoologiya İnsti-tutun əsərləri, c. 28. Bakı: Elm, 2006, s. 199-213.
 119. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadasının Zığ ərazisindəki bəzi göllərin mikrozoobentosu və onların müasir ekoloji durumu / Ş.Ə.Nəsrullayeva // “Biologiyada elmi nailiyyət-lər” elmi konfransının mater-rı. Bakı, 2006, s. 174-175
 120. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadasının Zığ ərazisindəki bəzi göllərin mikrozoobentosu və onların müasir ekoloji durumu. / Ş.Ə.Nəsrullayeva // “Biologiyada elmi nailiyyət-lər” elmi konfransının mater-rı. Bakı, 2006, s. 174-175
 121. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadasının Zığ ərazisindəki bəzi göllərin mikrozoobentosu və onların müasir ekoloji durumu. / Ş.Ə.Nəsrullayeva // “Biologiyada elmi nailiyyət-lər” elmi konfransının mater-rı. Bakı, 2006, s. 174-175
 122. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadasının Zığ ərazisindəki bəzi göllərin mikrozoobentosu və onların müasir ekoloji durumu. / Ş.Ə.Nəsrullayeva // “Biologiyada elmi nailiyyət-lər” elmi konfransının mater-rı. Bakı, 2006, s. 174 - 175
 123. A.R.Əliyev. Yeni yaranmış trofik əlaqələr şəraitində Xəzərin Abşeron zonasında zooplankton və zoobentosun müasir vəziyyəti. / Ə.Cəlilov və b. // Azərb. MEA Zoologiya İnsti-tutun əsərləri, c. 28. Bakı: Elm, 2006, s. 148-156
 124. A.R.Əliyev. Araz çayının makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair. / S.Əliyev // Azərb. MEA Zoologiya İnstitutun əsərləri, c.28, Bakı: Elm, 2006, s. 190-199
 125. А.Р.Алиев. Фауна и экология зообентоса Северного Абшеронского залива Каспийского моря. / И.Сулейманова // Тр. Международной научной конференции. Махачкала, 2006, с. 54-55
 126. A.R.Əliyev. Yenikənd su anbarının zooplanktonu. / Z.Y.Əbdürrəhmanova, R.A.Əliyev // Azərb. MEA Zoologiya İnstitutun əsərləri, c. 28. Bakı: Elm, 2006, s. 164-170
 127. A.R.Əliyev. Mingəçevir su anbarında suyun təmizlən-məsində şaxəbığcıqlı xərçənglərin rolu. / İ.Əhmədov // AMEA-nın “Xəbərlər” j., Biologiya elmləri seriyası, Bakı,2007, № 3-4, s. 102-108
 128. A.R.Аliyev. Hydrobiological description of some lakes of the Absheron peninsula. / S.Аliyev // Prosiding of the ninth Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”/ Baku, 2007, s. 424-427
 129. А.Р.Алиев. Влияние глобального потепления на распределение каспийского мезопланктона. / А.Джалилов // Материалы IV Международ-ной н/и Конференции Астрахань, 2007, стр. 146-148
 130. A.R.Əliyev. Azərbaycanın Şimali-şərqindəki çayların faunası və onların müasir ekoloji vəziyyəti. / Ş.Bağırova və b. // “Akademik Həsən Əliyev və Azərbaycanda ekologiya el-mi” elmi-praktik konfrans. Bakı, 2007, s. 187-190
 131. A.R.Əliyev. Azərbaycanın daxili su hövzələri və Xəzərin Azərbaycan sektoru hidrofaunasının müasir durumu. / Ə.Cəlilov // “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2007, s. 363-364
 132. A.R.Əliyev. Biologiya müəllimi hazırlığında distant təhsilin rolu. / N.Zeyniyev və b. // “Təhsil problemləri” jurnalı. Bakı, 2007, s. 222-225
 133. А.Р.Алиев. Зоопланктон северного Абшеронского залива Каспийского моря. / И.Сулейманова // Материалы IIМеждународ-ной н/п конференции. Казахстан, 2007, с.2 61-262
 134. A.R.Əliyev. Mingəçevir su anbarında suyun təmizlənməsində şaxəbığcıqlı xərçənglərin rolu. / İ.Əhmədov // AMEA-nın Xəbərlər jurnalı, 2007, № 3 – 4, s. 122 – 128
 135. А.Р.Алиев. Зоопланктон Северного Абшеронского залива Каспийского моря. / И.Сулейманова // В сб.: Материалы II Между¬народ.н/и конф. Павлодар, 2007, стр. 261-262
 136. A.R.Əliyev. Yenikənd su anbarının mikro- və makrobentosunun öyrənilməsinə dair (növ tərkibi, miqdarı). // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild. Bakı, 2008, səh. 433 – 441.
 137. A.R.Əliyev. Xəzərin Abşeron yarımadası sahilboyu sularının makrobentosunun miqdarı və yayılması. / G.Mirzəyev // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild. Bakı, 2008, səh. 441 – 446
 138. A.R.Əliyev. Kiçik Qafqazın Şimali – şərq yamacı çaylarının bentik faunası. / S.Əliyev // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild. Bakı, 2008, səh. 451 – 457
 139. A.R.Əliyev. Zərrinə çayının hidrokimyəvi və sanitar hidrobioloji xarakteristikası. / R.Əhmədi və b. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild. Bakı, 2008, səh. 461 – 469
 140. A.R.Əliyev. Naxçıvan su anbarının makrozoobentosu-nun sistematik təhlili. / A.Bayramov // Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsi "Xəbərlər" jurnalı, 2008, № 4, səh.153 – 159
 141. A.R.Əliyev. Su anbarlarında balıqçılığın vəziyyəti. / Ş.Bağırova // Elm və həyat jurnalı. Bakı, 2008, № 3 – 4, səh. 56 – 60
 142. A.R.Əliyev. Göllərimiz və müasir balıqçılıq. / Ş.Bağırova // “Elm və həyat” jurnalı, 2009, № 1, s. 32 - 34
 143. A.R.Əliyev. Qudyalçayın infuzorlar faunasının öyrənilməsinə dair. BDU-90. // “Biologiyada elmi nailiyyətlər” konfransın materialları. Bakı, 2009, s. 359-360.
 144. A.R.Əliyev. Xəzərin Şimali Abşeron sahillərinin bentik infuzorlarının öyrənilməsinə dair. / Ə.Abdullayeva // BDU-90 “Biologiyada elmi nailiyyətlər” konfrans mater-rı, Bakı, 2009, s. 368
 145. А.Р.Алиев. Особенности биоценозов Mytilaster lineatusСеверного Абшеронского залива Каспийского моря. / И.Сулейманова // V Межд.науч.Конф. Днепропетровск, 2009, с. 36 – 37
 146. А.Р.Алиев. Систематический анализ зообентоса Северного Апшеронского залива Каспийского моря / И.Сулейманова // Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Ryazan, 2009
 147. А.Р.Алиев. Зоогеографический анализ гидрофауны рр. Куры и Аракс. / С.И.Аliev // Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Ryazan, 2009, s. 31-32
 148. A.R.Аliyev. Use of zooplankton indexes on order to determination of water quality in Bukan dam reservoir in west Azerbaijan. / A.Mohsenpour və b. // Sabzineh Journal, 4th years, No 32, 2009, pp. 18–19
 149. A.R.Əliyev. Bukan su anbarı (İran İR) zooplanktonu-nun növ və miqdar tərkibinin öyrənilməsinə dair. / A.Möhsenpur // Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. № 1 – 2, Bakı, 2010, s. 90 – 94
 150. A.R.Əliyev. Varvara balıqartırma zavodunun bəzi göllərində zooplanktonun inkişaf dinamikası. / İ.Ə.Əhmədov, R.M.Hüseynova // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri. II cild. Bakı, “Elm”, 2010, s. 534-538
 151. A.R.Əliyev. Şimali-şərqi Azərbaycanın bəzi göllərinin infuzor faunasının öyrənilməsinə dair. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 538-545.
 152. A.R.Əliyev. Qanıx (Alazan) hövzəsi çaylarının hidroloji və hidrobioloji xüsusiyyətləri. / S.İ.Əliyev, V.A.Məmmədov // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 551-557
 153. A.R.Əliyev. Noruzlo su anbarında zooplanktonun strukturunun və dəyişikliklərinin araşdırılmasına dair. / A.Möhsenpur // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 618 – 625
 154. A.R.Əliyev. Lar su anbarının (İR) makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair (növ tərkibi, dominant növləri, miqdarı). / S.Salavatian // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 755 – 762
 155. A.R.Əliyev. Kür silsilə su anbarlarının infuzorlar faunası. // Kür silsilə su anbarlarının biologiyası kitabı. Bakı, “Səda” nəşr., 2010, s. 36-53
 156. A.R.Əliyev. Kür silsilə su anbarlarının zooplanktonu. / İ.Ə.Əhmədov və b. // Kür silsilə su anbarlarının biologiyası kitabı. Bakı, “Səda” nəşr., 2010, s. 54-64
 157. A.R.Əliyev. Kür silsilə su anbarlarının makrozoobentosu. / R.A.Əliyev, S.İ.Əliyev // Kür silsilə su anbarlarının biologiyası kitabı. Bakı, “Səda” nəşr., 2010, s. 65-99
 158. A.R.Əliyev. Lar su anbarının hidrofaunası (fars dilində). / S.M.Salavatian və b. // Vətəgə dünyası jurnalı, İran, Tehran, 2010, vol. 8, No 19, s. 27-32
 159. A.R.Əliyev. Hidrobiologiya dərsliyi (Universitet tələbələri üçün). / F.Ağamalıyev və b. // Bakı, 2010, 30 ç/v.
 160. A.R.Аliyev. Fluctuation in density of ciliates in Bukan dam reservoir, Zarrinehrud, Iran. / A.Möhsenpur, R.Əhmədi və b. // Iranian Journal of Fisheries Sciences. Iran, 2010, 9 (3), pp. 444–453.
 161. A.R.Аliyev. Biodiversity of benetic invertebrates in Aras River (fars dilində.). / R.Ahmadi // Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 19, No 2, 2010, pp. 131–142
 162. A.R.Aliyev. Species composition, ecologycal parameters and seasonal changes of planktonic ciliates population in Bukan dam reservoir. / A.Möhsenpur, F.Mohebbi, A.Javanmard, F.Ağamalıyev // American Journal of Agricultural and Biological sciences. New York, 2010, 5 (1), pp. 102–106.
 163. А.Р.Алиев. К истории гидробиологических исследований в Азербайджанском секторе Каспийского моря. / A.H.Qasımov // Azərb.MEA Xəbərləri, yer elmləri seriyası, № 4, 2010, s. 138-142
 164. A.R.Aliyev. Uses of physical, chemical and biological indexes in order to Determine the water quality in Bukan dam reservoir in west Azerbaijan. / A.Mohsenpour və b. // Proceedings of the First National – regional ecology Conference of the Caspian Sea. Sari University of Iran, 2010, pp. 78 – 79
 165. A.R.Aliyev. Nahçıvan özerk cumhuriyyetinde kan emen iki kanatlıların (Diptera, Culicidae, Simulidae) larva dönemi üzerine faunistik bir araşdırma. / A.Bayramov // Araz hövzəsi I Beynəlxalq Parazitar xəstəliklər simpoziumun materialları. Naxçıvan, Azərbaycan, 2011, s. 34 – 41
 166. A.R.Əliyev. Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioloji ehtiyatları, onların artırılması və səmərəli istifadə olunması yollarına dair “Bioloji tövsiyyələr.” / Z.Quliyev, M.Seyidrzayev // Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2011
 167. A.R.Əliyev. Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilmək üzrə olan onurğasız su heyvanları. // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, cild 29, Bakı, 2011, səh.82-86
 168. A.R.Əliyev. Biologiya lüğəti (izahlı və illüstrasiyalı). / M.Ş.Babayev, A.Həsrət // Məktəblinin kitabxanası seriyasından. Bakı: “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2011, 480 s.
 169. A.R.Əliyev. Zərrinərud çayının (İran İR) aşağı axarında formalaşmış göllərin makrobentosunun növ tərkibinin və takson bolluğunun öyrənilməsinə dair. / R. Axmedi // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, Elm, 2011, III cild, səh.41-48
 170. A.R.Əliyev. Mingəçevir elmi-təcrübə laboratoriyası ərazisindəki hovuzların hidrobioloji rejiminin öyrənilməsinə dair. / M.Seyidrzaev və b. // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, Elm, 2011, III cild, səh.77-83
 171. A.R.Əliyev. İran İR-nın Noruzlo su anbarında markozoobentosun məkan və mövsümlər üzrə yayılmasında saprobluq effekti. / R.Axmedi // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, cild 29, Bakı, 2011, səh.82-86
 172. A.R.Aliyev. Investigation on identification density and distribution of Zooplankton in Lar reservoir World / M.Salavatian // Aquaculture 2011, Natal, Brazil. 241 p.
 173. A.R.Aliyev. Comparison of abundance and biomassmacrobenthos Laar dam lake reservoir, Tehran province. / M.Salavatian // World Aquaculture 2011, Natal, Brazil., 240 p.
 174. A.R.Əliyev. Lar su anbarında Salmo trutta fario balığının məhsuldarlığının öyrənilməsi. / M.Moradi və b. // İran İR I Milli balıqçılıq konfransının materialları. Bəndər Ənzəli, 2011, s. 322
 175. A.R.Əliyev. Lar su anbarı (İran İR) zooplanktonunun növ və miqdar tərkibinin öyrənilməsinə dair. / S.M.Salavatian // Azərbaycan Aqrar Elmi nəzəri jurnal, 2011, s. 122-124
 176. A.R.Aliyev. Feeding behavior of brown trout, Salmo trutta fario, during spawning season in four rivers of Lar National Park, Iran. / S.M.Salavatian və b. // Caspian J.Env.Sci, 2011, Vol. 9, No 2, pp. 223–233.
 177. A.R.Əliyev. Lar su anbarının sahilində makrobentosun keyfiyyət baxımından yoxlanılması. / S.M.Salavatian və b. // Beynəlxalq balıqçılıq konfransı, Hindistan, Koçin Universiteti, 2011, s. 495.
 178. A.R.Əliyev. Qualitative study of macrobenthos in the onshore region of the Laar dam lake (Tehran province). / S.M.Salavatian, Z.Quliyev, Z.Pajand // Asian Pacific Aquaculture 2011. January 17 – 20, 2011. Kochi, India. p. 495
 179. A.R.Əliyev. Tehran əyaləti, Lar su anbarı və ona tökülən çayların makrobentik faunası. İran. / Nezami və b. // Balıqçılıq üzrə II Milli konf.materialları. Lahican, 2011, s. 469-482
 180. A.R.Aliyev. Investigation of brown trout (Salmo trutta fario) diet in rivers of Laar dam lake in the fall. / S.M.Salavatian və b. // Asian Pacific Aquaculture 2011. January 17 – 20, 2011. Kochi, India. p. 496
 181. A.R.Aliyev. Investigation on identification, density and distribution of zooplankton in Lar reservoir. / S.Salavatian və b. // World journal of zoology, Vol. 7(1), January, 2012, Egypt, pp. 40–46
 182. A.R.Əliyev. Lar su anbarını (İran İR) qidalandıran çayların makrozoobentosu. / S.M.Salavatian və b. // Lahican Azad Universitetinin elmi jurnalı, 2012, vol. 5, No 3, s. 21-32.
 183. A.R.Əliyev. Şəhərçay su anbarının (İran İR) sanitar-hidrobioloji rejiminin öyrənilməsinə dair. / B.M.Mustafazadə // AMEA-nın Xəbərləri (biolo¬giya və tibb elmləri), cild 67, № 3, Bakı, 2012, səh. 74 – 79
 184. A.R.Aliyev. Aquatic fauna of Lar reservoir, Iran IR (fars dilində). / Nezami və b. // Journal of fisheries, Azadşə¬hər, 2012, № 1, s. 1-18
 185. A.R.Əliyev. Şimali-Şərqi Azərbaycan çaylarının infuzorları, biomüxtəlifliyi və ekoloji xüsusiyyətləri. // Zoologiya İnstitutunun əsəsrləri, cild 30, № 1, Bakı, 2012, 57-65.
 186. A.R.Aliyev. Planctonic ciliata, species composition and population changes relative to some ecological parameters in Noruzlo dam reservoir (Zarrineh river, Iran). / A.Mohsenpour və b. // International Journal of Aquaculture, 2012, Vol. 2, No 1, pp. 1–4
 187. A.R.Aliyev. Macroinvertebrate communities differences on riverine parts and reservoirs of Zarrineh river. / R.Ahmadi və b. // American Journal of Agricultural and Biological Sciences 7 (1), 2012, s. 71-75
 188. A.R.Əliyev. “Azərbaycan faunası” kursu üzrə proqram (Bakalavr hazırlığı üçün Azərbaycan və rus dillərində) / S.Əliyev // Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012
 189. A.R.Aliyev. Zooplankton fauna and seasonal changes of Zarrineh river and its constructed dams; West Azerbaijan, İran. / A.Mohsenpour və b. // Journal of Environmental Science and Water Resources. Vol. 2 (1), 2013, pp. 9–15
 190. A.R.Aliyev. The assessment of organic contamination of the Aras reservoir based on hydrobiological indicators. / Reza Ahmadi və b. // International Journal of Aquatic Science, Vol. 4, No. 1, 2013, pp. 62–73.
 191. A.R.Əliyev. Urmiya gölü və onun ətrafındakı bəzi göllərə miqrasiya edən nadir və mühafizə olunan 4 növ quşun qida rejimi haqqında. / Əhmədi R., Şoahəsəni Ə., Esmaeili L. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, № 1, Bakı, 2013, s. 29-36
 192. A.R.Əliyev. Azərbaycanın şirinsu hövzələrinin iynəcə (Odonata) sürfələri (növ tərkibi). / Əliyev R.A və b. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, № 1, Bakı, 2013, s. 56-67
 193. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadasının duzlu göllərində Artemia xərçənginin müasir vəziyyəti. / Tapdıqova K.A. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, 2013, cild 31, № 2, s. 23-31
 194. A.R.Əliyev. Muğan eyzeniyası. // Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”. Fauna. II nəşr, Bakı, 2013, s. 16 – 17.
 195. A.R.Əliyev. Lənkəran anodontu. // Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”. Fauna. II nəşr, Bakı, 2013, s. 20 – 21.
 196. A.R.Əliyev. Pilzov çay xərçəngi. // Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”. Fauna. II nəşr, Bakı, 2013, s. 24 – 25.
 197. A.R.Əliyev. Duzlu göldə (Abşeron yarımadası) Artemia salina L. xərçənginin bəzi bioloji və ekoloji göstəricilərinə dair. / Tapdıqova K.A. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 32, № 1, Bakı, 2014, s. 25-37
 198. A.R.Əliyev. Şimali-Şərqi Azərbaycanın bəzi su hövzələrinin makrozoobentosu. / S.İ.Əliyev // AMEA Xəbərləri jurnalı, Biologiya və tibb elmləri. Cild 69, № 2, Bakı, “Elm”, 2014, s. 72-76
 199. А.Р.Алиев. История изучения фауны макрозообентоса Мингечаурского водохранилища. / Taгиева K.Я // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 32, № 2, Bakı, 2014, s. 150-156
 200. A.R.Aliyev. Assignment of concentration of heavy metals (Cr, Zn, Cd, Pb) in sediments and four species of fish of Gorgan bay and South-Eastern part of the Caspian Sea. / Saghali M., Baghirov R. və b. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 32, № 1, Bakı, 2014, s. 199-208
 201. A.R.Əliyev. Orta Kür çayı və onun bəzi qollarının makrozoobentosunun monitoringi. / Əliyev S.İ. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, cild 6, № 1, Bakı, 2014, s. 44-52
 202. A.R.Əliyev. Azərbaycan ərazisində Orta Kür çayının və onun mühüm qollarının infuzor faunası (biomüxtəlifliyi, yayılması). / Sultanova X.S. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, cild 6, № 2, Bakı, 2014, s. 18-31
 203. A.R.Aliyev. Population dynamics of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) of Aras reservoir, Iran. / A.Mohsenpour və b. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, cild 6, № 2, Bakı, 2014, s. 151-160

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. A.R.Əliyev. Abşeron yarımadasının duzlu göllərində Artemia xərçənginin müasir vəziyyəti. / Tapdıqova K.A. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, 2013, cild 31, № 2, s. 23-31

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]