Afət Ələkbərova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Afət Ələkbərova
Afət Elbrus qızı Ələkbərova
Afət Ələkbərova.jpg
Doğum tarixi (39 yaş)
Doğum yeri Ağstafa, Azərbaycan
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Azərbaycan dilçisi, türkoloq
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Baş müəllim
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Afət Elbrus qızı Ələkbərova Azərbaycanlı alim, Azərbaycan dilçisi, türkoloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Afət Elbrus qızı Ələkbərova 1981-ci il sentyabrın 1-də Ağstafa rayonunun Zəlimxan kəndində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 2002-ci ildə həmin universitetin bakalavr, 2004-ci ildə isə türk dilləri ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə 2004-cü ildə Bakı Slavyan Universitetinin həmin ixtisası üzrə aspiranturasına qəbul olmuşdur. 2010-cu ilin yanvarında “Oğuz qrupu türk dillərində felin növ kateqoriyasınıın tarixi inkişafı” adlı dissertasiyasını AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda uğurla müdafiə etmiş və filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2011-ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrasında müəllim vəzifəsində işə başlamış, 2013- cü ildən isə həmin kafedranın baş müəllimdir. Bir cox beynəlxalq simpozium, qurultay və konfransların məruzəçisi və iştirakçısı olmuşdur.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Эпический текст: Проблемы и перспективы изучения, Материалы Международной научной конференции 17-19 ноября 2010 года, Пятигорск, с 5-7.
 • Ali məktəblərdə dilçilik üzrə dərsliklərin dili. AMEA –nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Respublika elmi konfrasının materialları, 27 dekabr 2010 - cu , Bakı, 2011. s. 84-92.
 • Türk dillərində felin növ kateqoriyasının tədqiqi tarixi. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU, Bakı, Mütərcim, 2008, №3.
 • Türkdillərində qayıdış növ tarixi inkişafda. Elmi xəbərləri, ADU, Bakı, 2008, №3.
 • Orxon-Yenisey abidələrininin dilində felin məchul növü. Dil və ədəbiyyat. (Beynəlxalq elmi-nəzəri yurnal), Bakı, 2008, №3(63).
 • Türk dillərində icbar növ. Elmi əsərlər(dil və ədəbiyyat seriyası), BSU, Bakı, 2008, №1.
 • Türk dillərində qarışıqlı-birgəlik növün tarixən işlənən məna tipləri. Dil və ədəbiyyat. (Beynəlxalq elmi-nəzəri yurnal) Bakı, 2008, №4(64).
 • Qədim türk dilində məchul növdə olan fellərin yaratdığı cümlə konstruksiyası. Elmi xəbərlər. ADU, Bakı, 2008, №5.
 • Türk dillərində felin qarşılıqlı-birgəlik növü. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər, Bakı, 2008, № 3-4.
 • Семантико-грамматические особенности страдательного залога в тюркских языках. Молодой ученый (ежемесячный научный журнал) «Иркутская типография», 2009, № 2,
 • Некоторые вопросы страдательного залога в тюркских языках. Хабаршы (Вестник) Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, серия филологическая, Aлматы 2010, № 6 (130),с.10-14 .

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]