Afaq Yusifli

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Afaq Yusifli
Afaq Xəlil qızı Yusifli
Doğum tarixi 1965(1965)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Atası Xəlil Yusifli
Elm sahəsi Filologiya
Elmi dərəcəsi Ali, Fəlsəfə doktoru
Elmi adı Baş müəllim
Təhsili H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Afaq Xəlil qızı Yusifli alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının baş müəllimi. Professor Xəlil Yusiflinin qızıdır.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Yusifli Afaq Xəlil qızı 1965-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Əslən Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndindəndir.

1972-1982-ci illərdə M.Ş.Vazeh adına 16 №-li orta məktəbdə oxumuş və həmin məktəbi 1982-ci ildə bitirmişdir. 1983-1989-cu illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat fakültəsinin qiyabi şöbəsində oxumuş, 1989-cu ildə həmin təhsil aldığı təhsil müəssisəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

İş təcrübəsi. Qiyabi təhsili dövründə Kirovabad şəhər pionerlər sarayında ədəbiyyat dərnəyinin rəhbəri kimi çalışmışdır. 1989-1993-cü illərdə “Gəncə” Dövlət Tarix-mədəniyyət qoruğunun elmi-tədqiqat şöbəsinin əvvəlcə elmi işçisi, daha sonra müdiri kimi çalışmışdır.

1993-1999-cu illərdə Gəncə şəhəri M.Füzuli adına 22 №-li orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi çalışmışdır.

1999-cu ildən etibarən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının[əməkdaşıdır. 2004-cü ildən həmin kafedranın baş müəllimidir.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Pedaqoji fəaliyyətə 1982-ci ildə ədəbiyyat dərnəyinin rəhbəri kimi başlamış, daha sonra orta məktəbdə və Gəncə Dövlət Universitetində bu işini davam etdirmişdir. Dəfələrlə pedaqoji fəaliyyətinə görə mükafat və fəxri fərmanlara layiq görülmüşdür.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətə 1992-ci ildə başlamışdır. İlk məqalələri Gəncə ədəbi mühiti ilə bağlı olmuşdur. Tacəddin Əmir Əhməd Gəncəvi, “Şəhriyar” dastanı, “Tutinamə” haqqında məqalələri elmi məcmuələrdə dərc olunmuşdur. Pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı olaraq tədris etdiyi “Dünya ədəbiyyatı” fənni ilə bağlı araşdırmalarını həmmüəlliflərlə birgə hazırladığı “Dünya ədəbiyyatı tarixi.Antik dövr” adlı dərs vəsaitində çap etdirmişdir.

Elmi araşdırmalarını iki istiqamətdə davam etdirən Yusifli Afaq Xəlil qızı klassik irslə bağlı tədqiqatlarını, bu irsin XX əsr poeziyası ilə əlaqələrini tədqiq edərək əvvəlcə ayrı-ayrı məqalələr şəklində çap etdirmiş, daha sonra bu istiqamətdə tədqiqatlarını ayrıca monoqrafiya şəklində çap etdirmişdir. 2010-cu ildə “Füzuli irsi və 1920-60- cı illər Azərbaycan poeziyası” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.

Elmi araşdırmalarının ikinci istiqaməti orta məktəbdə tədris olunan mövzuların təhlili, yeni tədris-təlim metodlarının həmin mövzuların təhlilinə tətbiq olunması məsələlərinə həsr olunmuşdur. Bu məqalələrdə əsasən orta ümumtəhsil məktəbinin ayrı-ayrı pillələrində tədris olunan mövzuların dəyərləndirilməsi aparılmışdır. Həmin tədqiqatların bir hissəsi 2012-ci ildə çap olunmuş “M.F.Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi” adlı metodik vəsaitdə toplanmışdır.

Tədris etdiyi “Dünya ədəbiyyatı” fənni ilə əlaqədar olaraq 2012-ci ildə Yusifli Afaq Xəlil qızı “XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı” adlı dərs vəsaitini çap etdirmişdir.

Elmi fəaliyyətdə aldığı ən mühüm nəticələr

Yusifli Afaq Xəlil qızının monoqrafiyasında 1920-60-cı illər Azərbaycan şeirinin Füzuli irsi ilə əlaqələri araşdırılmış, mövzu ənənə və novatorluq, ədəbi irs və varislik baxımından dəyərləndirilmişdir. Klassik irsə münasibətdə ziddiyyətli baxışların hökm sürdüyü bu dövrdə poeziyanın Füzuli irsi ilə əlaqələrində də müxtəlif meyillər özünü göstərmişdir.

Yusifli Afaq Xəlil qızının müəllifi olduğu dərsliklər filoloji fakültələrdə dünya ədəbiyyatı tədrisinin əsas vəsaitlərindəndir.

Ən mühüm elmi nəticələrin məzmunu, çap olunduğu jurnal, tətbiqi, elmi və ictimai faydalılığı

1.Çağdaş poeziya və Füzuli irsi.Monoqrafiya, 2008,181 səh.

2.Dünya ədəbiyyatı tarixi. Antik dövr. Dərslik, Bakı, “Ağrıdağ”, 1999, səh.134-147; 168-173; 215-234. 236 səh. D.Hacıyev, T.Musayev, X.Yusifli ilə birlikdə

3.“Tacəddin Əmir Əhməd Gəncəvi, yaxud Puri Xətibi Gəncə” məqalə “N.Gəncəvi – 850” məqalələr toplusu, Bakı, 1992, səh.289-295. 7,0 səh.

4.“Şəhriyar” dastanının müəllifi kimdir? məqalə,“Mərhəmət” jurnalı, Bakı, 1992, № 1-2, səh.28-29 2,0 səh.

5.“Məhəmmədin “Şəhriyar” və Möhsün Nəsirinin “Tutinamə” əsərlərində müştərək motivlər”,məqalə, H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı, 1997, səh.61 1,0 səh.

6.“Füzuli irsi və XVIII əsr Gəncə ədəbi mühiti” məqalə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı, 1998,səh.26-27. 2,0 səh

7.“Aşıq Ələsgərin orta məktəbdə tədrisi” məqalə “Aşıq Ələsgər”. Yubiley toplusu, Bakı, ”Mütərcim”, 1998, səh.55-59 4,0 səh.

8.“Füzuli irsi və XVIII əsr Gəncə ədəbi mühiti”, məqalə ,“Məhəmməd Füzuli – 500” – məqalələr toplusu, Bakı, 2000, səh.283-295. 13 səh.

9.“Füzuli ənənələri və Süleyman Rüstəm” məqalə Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi(Humanitar və təbiət, elmləri seriyası), Bakı – 2001, №1, səh.49-50. 1,0 səh.

10.“Füzuli irsi və Rəsul Rza” məqalə “Yurddan səslər” jurnalı, Gəncə 2004, № 1,səh. 11-15. 4,0səh. 11.“Möhsün Nəsirinin “Tutinamə” əsərindəki bəzi hekayələrin təhlili” məqalə (Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərlər məcmuəsi (Humanitar və təbiət elmləri seriyası), Bakı – 2005, № 2, səh. 15-17 3,0 səh.

12.“Füzuli irsi və Əliağa Vahid” məqalə AMEA Gəncə Regional Mərkəzin Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə 2006, № 22, səh.120-124 5,0 səh.

13.“Füzuli irsi və Mikayıl Müşfiq” məqalə, Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərlər məcmuəsi (Humanitar və təbiət elmləri seriyası), Bakı – 2007, № 1, səh. 61-67. 6,0 səh

14.“Füzuli irsi və Əli Kərim” məqalə Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərlər məcmuəsi (Humanitar və təbiət elmləri seriyası), Bakı -2008, № 1. səh. 162-169. 8,0 səh

15. Leyli və Məcnunu oxuyarkən (İnsan tanıdığını sevmir, sevdiyini tanımır). məqalə,Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və elmi xəbərlər seriyası. Gəncə, 2010, № 2, s.123-127. 5,0 səh.

16.Ədəbi irs və varislik: Səməd Vurğun şeirində Füzuli. məqalə “Turan” Stratejik Araştırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Derği. Konya, Türkiye Cumhuriyeti. Sayı: 7, yıl: 2010.s.30-37. 7,0 səh.

17.Nasledie Fizuli i tvorçestvo M.Muşfika. məqalə,Kutais­skiy Nauçnıy Üentr. «Novaüiə». Periodiçeskiy nauç­nıy jurnal, Kutaisi, 2010, № 6, str. 153-157. 5,0 səh

18.Nasledie Fizuli i tvorçestvo M.Muşfika.məqalə,Uçenıe zapiski Tavriçeskoqo Natsionalnoqo Universiteta im. V.İ.Vernadskoqo, Seriə «Filoloqiə. Soüialğnıe kommunikaüii. tom 23 (62), № 3, Simferopolğ, 2010, str. 259-263. 5,0 səh

19.M.F.Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi. MəqaləAMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmaları İnstitutunun “Filologiya məsələləri” məcmuəsi, № – 13, Bakı-2011, səh.294-303.10,0 səh.

Beynəlxalq elmi konfranslarda, simpozium və qurultaylarda iştirakı

1.2010-cu ildə Gəncə keçirilən “Gəncə tarixinin aktual problemləri”. II elmi-praktik konfransında Gəncə (AMEA-nın 65 illiyinə həsr olunur.)” “Şəhriyar” əsərində ədəbi-tarixi reallıq” adlı məruzəsi ilə çıxış etmişdir.

2.Nalçikdə 2010-cu ilin noyabrında keçirilən “Naüionalğnıe obrazı mira v xudojestvennoy literature” adlı beynəlxalq konfransın materiallarında “M.Muşfik i M.Fizuli: inter-tekstualğnıe perekliçki” adlı məruzəsi çap olunmuşdur.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

http://filologiya.gdu.edu.az/?page_id=300

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]