Akkad dili

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Akkad dili
Orijinal adı: lišānum akkadītum
Ölkələr: Akkad, Babilistan, Assuriya
Regionlar: İkiçayarası
Ölü dil: b.e. I minilliyinin əvvəlləri
Təsnifatı
Kateqoriya: Afro-Asiya dilləri
Afro-Asiya dilləri
Sami dilləri
Şərqi sami dilləri
Yazı:mixi yazı
Dil kodları
QOST 7.75–97:акк 028
ISO 639-2:akk
ISO 639-3:akk
Bax: Layihə:Dilçilik

Mesopotamiya
Babylonlion.JPG

Portal silver.svg

Akkad diliMesopotamiyaAssuriyanın qədim yerli əhalisinin dilidir. E.ə. III minillikdə Orta-aşağı və Aşağı Mesopotamiyada şumer dili ilə bərabər yayılmışdır. E.ə. II minillikdə Dəclə çayının sahilboyu-nun və Mesopotomiyanın bütün əhalisi assiriya dilindən istifadə etmişlər. Diaxronoloji və coğrafı baxımdan akkad dilləri 5 dialektə bölünür: köhnə akkad (E.ə. III minillik), köhnə Vaviliyon və köhnə Assiriya (b.e.ə. II minillik), yeni vavilion (e.ə. 10-5-ci əsrlər), yeni assiriya (E. ə. 10-7-ci əsrlər), Vavilyondan sonrakı dövr (E.ə. IV minillik və bizim eranın I minilliyi).

Yazısı gil lövhələr üzərində sözlü-hecalı mixi işarələrdir. İlk yazılı abidələri e.ə. XXV minilliklərə təsadüf edir.