Alı Balayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Alı Balayev
Alı Məhəmməd oğlu Balayev
Doğum tarixi (54 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Elmi dərəcəsi fəlsəfə dоktоru
Üzvlüyü

Alı Məhəmməd oğlu Balayev – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun böyük elmi işçisi

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Alı Məhəmməd oğlu Balayev 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub, 1973-cü ildə 1-ci sinfə gedib. 1983-cü ildə məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix, əlavə Sovet Hüququ fakültəsinə qəbul olunub.
1985-87-ci illərdə ordu sıralarında xidmətdə olub. Ordudan tərxis olduqdan sonra təhsilimi davam etdirib. 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix, əlavə Sovet Hüququ fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1990-91-ci illərdə Marksizm-Leninizm İnstitutunun arxivində arxivarius vəzifəsində işləyib.
1992-94-cü illərdə “Cənub” kiçik müəssisəsində direktor müavini, 1994-96-cı illərdə Azərbaycan İqtisad Universitetinin siyasi tarix kafedrasında laborant işləyib.
1994-97-cı illərdə Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aspiranturasında “Vətən tarixi” üzrə təhsilini davam etdirib.
1996-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Hüquq fakültəsinə qəbul olub. 2000-ci ildə həmin Universitetin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1996-2001-ci illərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sərhəd qoşunlarında xidmət edib.
2003-cü il oktyabrın 29-nda “Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illərdə)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Hazırda «Azərbaycan Respublikası ictimai-siyasi həyatı (1995-2006-cı illər)» adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.
1 monoqrafiyası, 2 proqramı və 40 elmi məqaləsi çap olunub.
Hazırda A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin böyük elmi işçisi vəzifəsində işləyir.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər). Bakı, Nurlan, 2005. -190 s.
 2. Respublikada nəqliyyat və rabitənin inkişafı. Heydər Əliyev iki cilddə. Həmmüəllif. 1-ci cild. Bakı, 2013, s.156-170.

Proqramlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Dünya dinləri fənni üzrə proqram. Bakı, 2003, 16 s.
 2. Konfliktologiya fənni üzrə proqram. Bakı, 2008, 19 s.

Məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan 80-ci illərdə ictimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət //Xəbərlər ADPU.Humanitar elmlər ser. – 1996. - №1. - s. 61-63.
 2. Azərbaycan diasporu və mənəvi birlik problemi //Elmi əsərlər bülleteni. Təfəkkür Universiteti. - 1996. -№1. - s. 216-222.
 3. Qarabağ problemi: millətçilik, şovinizm və torpaq iddiaları (1988-1995) //Xəbərlər.Humanitar elmlər seriyası. (ADPU). -1997. - s. 78-84.
 4. XX əsrin 90-cı illərində SSRİ-də iqtisadi-siyasi böhranı daha da dərinləşdirən amillər, müttəfiq respublikaların müstəqilliklərinin reallaşması // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. – 1997. - №15. - s.32-34.
 5. Azərbaycanlılara qarşı aparılan ermənipərəst siyasət //Deportasiya. - Bakı, 1998. - s. 207-211. - /Balayev Məhəmməd).
 6. «Yenidənqurma» şəraitində Azərbaycanda qeyri-formal təşkilatların yaranması və fəaliyyəti məsələsinə dair (1985-1990) // Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. – 1999. - №20. - s. 101-105.
 7. Müstəqil Azərbaycanın xarici dövlətlərlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrinin yaranması //Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. – 2001. - №1-2 (13-14). - s. 197-204.
 8. 2001-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri //AXC-nin 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları. – Bakı: Ağrıdağ, 2002. – s. 76-78.
 9. Terror //Aydın. – 2002. - №2. – s. 35-42.
 10. Azərbaycanda antikommunist əhval-ruhiyyənin güclənməsi //AXC-ni 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. – Bakı-Nurlan, 2004. – s. 146-154.
 11. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün respublikamızda siyasi proseslərə təsiri //Tarix İnstitutu. Əsərlər. – 2004. - №1.- s. 354-377.
 12. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri //Renessans. – 2006. - №3-4. – s. 61-63.
 13. Çağdaş dövrdə Azərbaycan Respublikasının sosial- iqtisadi durumuna dair //Xəbərlər. (ADPU). – 2006. - №4. – s. 391-397
 14. Azərbaycanda XX əsrin 80-ci illərində ictimai iqtisadi və siyasi vəziyyət //Azərbaycan Beynəlxalq Universitetin elmi konfransının Materialları (10-11 may 2006). – Bakı: ABU, 2006. – s. 9-10.
 15. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələri (1991-1992-ci illər) //Renessans. – 2008. - №6(6). – s. 33-39.
 16. Azərbaycan XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında //Renessans. – 2008. - №7(7). – s. 48-50.
 17. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin formalaşması tarixindən. Xəbərlər. (Pedaqoji psixoloji elmlər siyahısı). ABU. № 1. Bakı- 2008, s. 168-171.
 18. H.Ə.Əliyev və XX əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında Azərbaycan Respublikasının siyasi və sosial iqtisadi böhranına qurtuluş yolları. Pedaqoji Universitet xəbərləri Humanitar elmlər siyahısı (ADPU). – 2008 № 5 s. 133-139.
 19. XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). ADPU. 2009, №1, s.47-53.
 20. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərinə ümumi bir baxış (1996-1998-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı-2009, №3. s.260-265.
 21. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişaf amilləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). ADPU, 2009, №6, s.78-82.
 22. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması sahəsində görülən tədbirlər (1994-2002-ci illər). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2009, №4, s.107-112.
 23. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması uğrunda Azərbaycan Respublikasının diplomatik səyləri (2003-2006). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №2, 2010, s.62-66.
 24. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində növbəti mərhələ (2003-2006-cı illər). Dirçəliş, XXI əsr, №143-144/2010, s. 292-297.
 25. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) təsisatının təşəkkül tapması. AMEA «Məruzələr», 66-cı cild, №3, 2010, Bakı, «Elm» nəşriyyatı, s.139-145.
 26. Azərbaycanda hüquqi islahatlar və demokratik cəmiyyət quruculuğu (XX əsrin 90-cı illəri). Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası. Bakı. №3, 2011, s.162-168.
 27. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti tarixindən (XX əsrin sonları). AMEA Tarix institutu, Elmi Əsərlər, 38-ci cild, Bakı, 2011, s. 446-451.
 28. İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlar. Dirçəliş, XXI əsr, №160-161/2011, s. 263-270.
 29. Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında dövlət proqramının roluna dair. Azərbaycan və Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, №1, 2012, s.159-164.
 30. Neft Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında başlıca faktor kimi (1992-1999). Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunur. Xüsusi buraxılış. Bakı, 2012, №2, s. 123-127.
 31. Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasındakı münasibətlərin inkişafına dair (1992-2005-ci illər). Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 7-8 may, 2013, s.34-37.
 32. Деятельность руководства Азербайджанской Республики по урегулированию Карабахского конфликта (1993-2000 гг.). Современные гуманитарные исследования, № 6(31), 2009 г. с. 26-30.
 33. Терроризм в политике //Стратегический анализ. - Баку, 2002. - с. 97-102.
 34. Развитие сотрудничество Азербайджанской Республики с международными организациями в области прав человека. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. №7. Тбилиси. 2010, с. 48-53.
 35. Достойный сын всех свободолюбивых народов. Дагестан в истории Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. г.Махачкала, 25 ноября 2011 г. Махачкала, 2012. с.83-86.
 36. Взаимоотношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на современном этапе. Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конференции 26-27 февраля 2013 г. г. Махачкала, с. 46-49.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]