Alkilləşmə prosesləri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Alkilləşmə prosesi — üzvi maddələrin və bəzi qeyri-üzvi maddələrin molekullarına alkil qruplarının daxil edilməsi adlanır. Bu reaksiya çox böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir. belə ki, onun əsasında alkilaromatik birləşmələr, izoparafinlər, çoxlu sayda merkaptanlar və sulfidlər, aminlər, element- və metal üzvi birləşmələr və s. alınır. Çox vaxt alkilləşmə prosesi monomerlərin, yuyucu maddələrin istehsalında aralıq mərhələ kimi istifadə olunur[1].

Alkilləşmə proseslərini yeni yaranan əlaqələrin növünə görə təsnif etmək daha əlverişlidir:

— karbon atomuna görə alkilləşmə;

— oksigen və kükürd atomlarına görə alkilləşmə;

— azot atomuna görə alkilləşmə;

— digər elemetlərin (Si-, Pb-, Al- alkilləşməsi) atomlarına görə alkilləşmə.

Karbon atomuna görə alkilləşmə

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Karbon atomuna görə alkilləşmədə karbon atomu ilə əlaqəli olan hidrogen atomu alkil radikalı ilə əvəz olunur:

CnH2n+2 + CmH2m → Cn+mH2(n+m+1)

ArH+ RCl → ArR + HCl

Oksigen və kükürd atomlarına görə alkilləşmə

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Oksigen və kükürd atomlarına görə alkilləşmə zamanı alkil radikalı oksigen və ya kükürd atomu ilə əlaqələnir:

ArOH + RCl → ArOR + NaCl + H2O NaSH + RCl → RSH + NaCl

Azot atomuna görə alkilləşmə

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azot atomuna görə alkilləşmə zamanı ammoniakda və ya aminlərdə azot atomu ilə əlaqələnmiş hidrogen atomları alkil qrupları ilə əvəz olunur. bu, aminlərin sintezinin ən əhəmiyyətli metodlarından biridir:

ROH + NH3 → RNH2 + H2O

Digər elemetlərin (Si-, Pb-, Al- alkilləşməsi) atomlarına görə alkilləşmə

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Si-, Pb-, Al- və digər elementlərə nəzərən alkilləşmə element- və metalüzvi birləşmələrin alınmasının əlverişli yollarından biridir:

2RCl + Si → R2SiCl2 4C2H5Cl + 4PbNa → Pb(C2H5)4 + 4NaCl + 3Pb 3C3H6 + Al + 1.5H2 → Al(C3H7)3

Alkilləşdirici agent

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Alkilləşdirici agent kimi olefinlər və asetilen, xlorlu törəmələr, spirtlər, sadə və mürəkkəb efirlər istifadə edilir.

  1. M. İ. Rüstəmov, V. M. Abbasov, A. M. Məhərrəmov, N. Ə. Səlimova, Z. C. Seyidov, M. M. Abbasov. "Əsas üzvi və neft kimya sintezi" Bakı — 2003. 256 s.