Almara Nəbiyeva

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Almara Nəbiyeva
azərb. Almara Vəzir qızı Nəbiyeva
Nəbiyeva Almara Vəzir qızı
Nəbiyeva Almara Vəzir qızı
Doğum tarixi: 5 aprel 1963 (1963-04-05) (55 yaş)
Doğum yeri: Gülablı, Ağdam rayonu, Azərbaycan SSR
Vətəndaşlıq: Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan
Elm sahəsi: folklor
İş yeri: Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi vəzifəsi: elmi işçi
Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti
Elmi rəhbəri: professor Azad Nəbiyev

Almara Nəbiyeva (azərb. Nəbiyeva Almara Vəzir qızı; d. 5 aprel 1963. Gülablı, Ağdam rayonu, Azərbaycan SSR) — folklorşünas, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (2012).

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Almara Nəbiyeva 1963-ci il aprelin 5-də Ağdam rayonunun Gülablı kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Gülablı kənd orta məktəbinə getmiş, 1980-ci ildə oranı bitirmişdir. 1981-1982-ci illərdə Ağdam şəhəri 70 №-li texniki peşə məktəbində təhsil almışdır. 1983-1987-ci illərdə Gülablı sanatoriyasında işləmişdir.

1991-ci ildə BDU-nun filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1997-ci ildə oranı bitirmişdir.

1990-1995-ci illərdə BDU-nun fizika fakultəsinin “Ümumi fizika” kafedrasında baş laborant preparatoru, 1995-1997-ci illərdə BDU-nun Folklor kafedrasında laborant, 1997-2012-ci illərdə baş laborant vəzifəsində çalışmışdır. 1999-cu ildən həmin kafedrada müəllim işləyir.

2 oktyabr 2012-ci ildən BDU-nun “Dədə Qorqud” Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının elmi işçisidir.

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Həyat yoldaşı 20 Yanvar şəhidi Yanvar Nəsirovdur.

Bir övladı var.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1999-2004-cü illərdə Folklor kafedrasının dissertantı olan Almara Nəbiyeva 1999-2008-ci illərdə AMEA-nın müxbir üzvü, professor Azad Nəbiyevin elmi rəhbərliyi altında folklorşünaslıq ixtisası üzrə “Müasir dövr aşıq yaradıcılığı (Qarabağ aşıq mühiti materialları əsasında)” namizədlik dissertasiya mövzusu üzərində işləmiş, 10 oktyabr 2012-ci ildə dissertasiya işini AMEA-nın Folklor İnstitutunun Müdafiə Şürasında müdafiə etmişdir.

Folklor və Folklorşünaslıq onun tədqiqat sahəsidir. 30-dan çox elmi və publisistik məqalənin müəllifidir.

Konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

  • AMEA-nın Folklor İnstitutu,«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə», IV uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransı. Bakı, 2006.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutunun “ Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” respublika konfransı. Bakı, 2012.
  • Qafqaz Universiteti “Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı”. Bakı, 2013.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” respublika konfransı. Bakı, 2012.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” II respublika konfransı. Ağcabədi şəhəri, 2013.
  • AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ uşaq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. Tərtər şəhəri, 2014
  • Qafqaz Universiteti, "Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı". Bakı, 2014.

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

Məqalənin adı Mənbə
1 Aşıq Ələsgərin təbiət lirikası «Folklorşünaslıq məsələləri». IV bur. Bakı, BDU nəşri, 1999, s.128-132.
2 Qarabağ aşıq mühiti «Azərbaycan filoloji firki: dünən, bu gün, sabah» konfransının materialları. Bakı, BDU nəşri, 2001, s.7-8.
3 Qarabağ aşıq mühiti XVIII-XIX əsrlərdə «Azərbaycan filoloji fikri son 10 ildə». Azərbaycan respublikasının müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, BDU nəşri, 2001, s.10-12.
4 Yurd həsrətli aşıq «Folklorşünaslıq məsələləri», V bur. Bakı, BDU nəşri, 2002, s.227-233.
5 Aşıq Hüseyn Cavan yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası». Bakı, BDU nəşri, 2003, s.130-137.
6 Qarabağın el şairi Zülfüqar Tərtərli «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası Folklor konfransının materialları, Bakı, «Səda», 2006, s.39-43.
7 Qarabağ aşıq mühitində bayatı «Elmi axtarışlar», Bakı, «Səda», 2006, XXVI, s.18-21.
8 Məhəbbət dastanlarımızda klassik ənənələr «Dil və ədəbiyyat» jurn., 2006, №3 (51), s.94-95.
9 Adil Cəfakeşin yaradıcılığı «Dil və ədəbiyyat» jurn., 2008, №3 (63), s.155-157.
10 Aşıq Xaspoladın sənətkarlığı Elmi axtarışlar», Bakı, «Nurlan», 2008, III, s.25-31.
11 Aşıq Siracın yaradıcılığına dair «Dədə Qorqud» Elmi-ədəbi toplusu, III (28), Bakı, 2008, s.90-97.
12 Qarabağ aşıq mühiti nümayəndələrinin məhəbbət lirikası «Folklorşünaslıq məsələləri» VII bur. Bakı, BDU nəşri, 2009, s.97-108.
13 Aşıq Xaspoladın dastan yaradıcılığı (rusca) «Kültür Evreni», Ankara, 2009-cu il, № 2, s.86-94.
14 Qarabağ aşıq mühiti - Aşıq Həmid «Folklorşünaslıq məsələləri», IX bur.“Uni Print” nəşri, 2011, s.152-157.
15 El şairi Laçinlı Çingizin yaradiciliğinda vətən həsrətli, yurd niskilli motivlər «Folklorşünaslıq məsələləri» X bur. “Uni Print” nəşri, 2012, s.100-157.
16 Qarabağ aşıq mühiti: “Məhəmməd və Şahandaz” dastanı Bakı, AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” respublika konfransı. Bakı, “Elm və təhsil” 2012, 26 dekabr, s.273-288.
17 Firudin bəy Köçərli və Aşıq Valeh Firudin bəy Köçərlinin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 25-26 noyabr 2013. “Avropa” nəşriyyatı.
18 Müasir dövrdə aşıq yaradıcılığı (Aşıq Xaspoladın yaradıcılığı əsasında) (rusca) Pyatiqorsk Dövlət Dilçilik Universitetinin xəbərləri. 2013. № 1.
19 Aşıq Xaspoladın dastanlarının ideya - məzmun xüsusiyyətləri Bakı, AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” II respublika konfransının materialları. Ağcabədi şəhəri. Bakı, “Nurlan”, 2013, s.42-59.
20 Azərbaycan folklorunda və ədəbiyyatında Yelda gecəsi “Folklorşünaslıq məsələləri”. Elmi-nəzəri jurnal, cild XI, 2013, l, s. 31-23.
21 Qarabağ folkloru: problemlər prispektivlər Beynəlxalq indeksli Folklorşünaslıq məsələləri. Elmi-nəzəri jurnal, cild XI, 2013, s.117-122.
22 ”Dədə Qorqud” dastanı dünya ədəbiyyatşünaslığında Filologiya elmləri doktoru Ramiz Əsgərin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 10 yanvar, 2014. s.253-270
23 May ayında niyə toy olmur (tezis)? Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, Qafqaz Universiteti . Nurlar nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. 2014. s.229-231
24 Yelda gecəsi Bakı, Azərbayvcan: Qafqaz Universitetinin jurnalı. 2014, № 1, Bölüm 2, s. 87-94.
25 Azərbaycanda aşıq yaradıcılığının təşəkkül və inkişaf tarixindən Bakı Dövlət Universitetində xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil” nəşri, 2014. s.157-163
26 XVIII əsr – Qarabağ aşıq mühiti: Aşıq Valeh (1722-1822) “Haqq Aşığı –Vücudnamədən-Cahannaməyə (dastanlar, şeirlər)” kitabına yazılmış ön söz. Bakı, “Sabah” nəşriyyatı, 2014, s. 3-9.
27 Cənnət Qarabağın bir parçası: Abdal-Gülablı “Yurd yeri: Abdal-Gülablı” kitabına yazılmış ön söz. Bakı, “Avrora” nəşriyyatı, 2014, s.21-30.
28 Qarabağda uşaq oyunları Bakı, AMEA-nın Folklor İnstitutu, “Qarabağ uşaq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, Tərtər şəhəri. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014, s.49-68.
29 Qurbaninin poetik dünyası “Sivilizasiya” jurnalı, № 10. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, s.20-30.
30 Aşıq Şəmşirin poeziyası “Folklorşünaslıq məsələləri”. Elmi-nəzəri jurnal, XII cild, 2014, s. 20-25.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]