Ana Vətən Partiyası (Azərbaycan)

Vikipediya, azad ensiklopediya
(Ana Vətən Partiyası səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Jump to navigation Jump to search
Ana Vətən Partiyası

Ana Vətən Partiyası
AVP-loqo.jpg
AVP-nın loqosu
Lider Fəzail Ağamalı
Qurucu Fəzail Ağamalı
Sədri Fəzail Ağamalı
Quruluş tarixi 24 noyabr 1990-cı il
Baş qərargah Şəfayət Mehdiyev küçəsindəki "Aqrotexnika"nın binasının 6-cı mərtəbəsi, Bakı
İdeologiya Azad, Qüdrətli, Demokratik, Bütöv Azərbaycan
Parlamentdə çağırışlar:
1 / 125

I
2 / 125

II
2 / 125

III
2 / 125

IV
Mətbuat orqanı Ana Vətən (qəzet)
Saytı Ana Vətən Partiyası  (azərb.)  (rus.)  (ing.)

Ana Vətən PartiyasıAzərbaycanda siyasi partiya. Partiyanın qurucusu və hazırki sədri Fəzail Ağamalıdır.

Ana Vətən Partiyasının tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərakatında və Azərbaycanın ərazi bütövlüyününü qorunub saxlanmasında daha fəal iştirak etmək məqsədilə bir qrup ziyalının və tələbələrin təşəbbüsü ilə 1990-ci ilin sentyabrında AVP-nin Təşəbbüs Qrupu yaradıldı. Həmin ilin 24 noyabrında partiyanın təsis qrultayı keçirildi. Partiya 1992-ci ilin 11 avqustunda Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatından keçmişdir.

Ana Vətən Partiyası öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, «Siyasi partiyalar haqqında» Qanuna müvafiq qurur. Ana Vətən Partiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı, bütövlüyü, nüfuzlu beynəlxalq sübyektə çevrilməsi, Azərbaycanda sənaye cəmiyyətinin qurulması uğrunda mübarizə aparan, onu dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxarılmasına, soydaşlarımızın vahid bayraq altında cəmləşdirilməsinə, xalqımızın birliyinin yaradılmasına çalışan siyasi təşkilatdır.

AVP Azərbaycanın bütövlüyünün təmin edilməsində beynəlxalq hüquq prinsiplərini rəhbər tutur. O, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasını təmin edən güclü dövlətin formalaşması tərəfdarıdır. AVP digər siyasi və ictimai təşkilatlarla məhz bu əsasda əməkdaşlıq edir. AVP şovinizmin, milli qapalılığın və etnik separatçılığın hər cür formasını rədd edir, demokratiyanın hər hansı formada boğulmasına qarşı etiraz mövqeyi tutur. Partiya proqram məqsədlərinə çatmaq üçün beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, partiyanın Nizamnamə və Proqramı əsasında bütün demokratik mübarizə formalarından istifadə etməklə açıq fəaliyyət göstərir. Onun fəaliyyəti demokratiya və intizamın üzvü surətdə əlaqələndirilməsinə əsaslanır.

İnkişaf tarixi[redaktə | əsas redaktə]

1995-ci ildən başlayaraq partiya üç çağırış Azərbaycan Respublikasının parlament seçkilərində iştirak etmiş, birinci çağrışda 1 (bir), 2 (ikinci) və 3 (üçüncü) çağrışda isə iki mandat əldə etmişdir.

Partiya 1999-2004-cü illərdə keçirilən bələdiyyə seçkilərində iştirak etmiş, 200-dən yuxarı üzvü bələdiyyələrə seçilmişdir.

1998-ci il prezident seçkilərində Heydər Əliyevin, 2003-cü ildə Ilham Əliyevin namizədliyini irəli sürərək prezident seçkilərində iştirak etmişdir. Yarandığı ilk gündən Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda ümumxalq mübarizəsində daima ön sıralarda olmuş, milli dövlətçiliyimizin müdafiəsi, qorunub saxlanılmasında və inkişafında yaxından iştirak etmişdir.

AVP-nin təməl prinsipləri Azərbaycançılıq, Dövlətçilik, Demokratiya və Vətənpərvərlikdir. Azərbaycançılıq - tarixi və coğrafi baxımdan "vahid və bütöv Azərbaycan" amalına xidmət edən prinsip olmaqla, milli baxımdan tarixən bu ərazidə yaşamış türklərin və milli azlıqların bərabər hüquqları əsasında birgəyaşayış ənənələrinin, mənəvi-siyasi birliyinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsini qəbul edilməsidir. Azərbaycan dövlətçilyini qoruyub saxlamaq, onun dünyanın yüksək inkişaf etmiş dövlətləri cərgəsində görmək istəyən və buna çalışan AVP - Azərbaycançılıq məfkurəsini - milli idelogiya səviyyəsində qəbul etməklə onu təbliğ etməyi özünün proqram və vəzifələrindən biri hesab edir.

AVP dünyəvi, hüquqi dövlətin tərafdarıdır. AVP-yə görə dövlətçiliyin əsasını dövlətin mənafeyini hər şeydən üstün tutulması təşkil edir. Partiya dövlət və dövlətçilik məsələlərində mühafizəkar mövqedə dayanır, dövlət maşınının sükanı arxasında məhz layiqlilərinin ən laiqlisinin olmasını əsas götürür. AVP-nin ideya-siyasi fəlsəfəsinə görə siyasi mübarizənin mahiyyətini demokratik seçkilər yolu ilə hakimiyyət uğrunda mübarizə təşkil edir.

AVP-nin ali məqsədlərindən biri cəmiyyətin bütün sahələrinin Demokratikləşməsi, dövlətin Demokratik prinsiplərlə idarə edilməsi, cəmiyyətdə qanunun aliliyinin və insan hüquqlarının qorunmasının beynəlxalq səviyyədə təmin olunmasını həyata keçirməkdən ibarətdir. AVP üzvləri şüurlu və peşəkar vətənpərvərlik anlayışının, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq dəyərlərinin daşıyıcısı, hərəkətverici qüvvəsi rolunda çıxış etməyə borcludur. Partiyanın söykəndiyi fəlsəfəyə görə vətənkeşliyin sosial bazası vətəndaş təşəbbüskarlığına, siyasi əsası isə güclü və demokratik dövlətçiliyə əsaslanır.

AVP-nin strateji vəzifəsi Azərbaycanın tarixi ərazi bütövlüyünə, onun vahidliyinə nail olmaqdır. Bu vəzifəni həyata keçirmək üçün partiya dünya azərbaycanlılarının bu məqsəd ətrafında birliyinə və beynəlxalq hüquq normalarına söykənir.

AVP-yə görə Azərbyacanın xarici siyasəti sülh, dinc-yanaşı yaşamaq, kütləvi silahlanmadan çəkinmək kimi prinsiplər üzərində qurulmalıdır.

AVP-nin iqtisadi siyasəti ölkədə yüksək inkişaf etmiş məhsuldar qüvvəyə və kütləvi istehlaka əsaslanan sənaye cəmiyyəti qurmaq məqsədinə xidmət edir. Bu cəmiyyətin ali məqsədi istehsalı hərtərəfli inkişaf etdirmək və cəmiyyət üzvlərinin harmonik inkişafını təmin etməkdir.

AVP-nin sosial dayağı Azərbaycanın bütövlüyü və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan bütün vətənpərvər insanlardır. Partiyanın 1990-cı ildə keçirilən təsis qurultayında partiya sədri seçilən Fəzail Ağamalı, sonrakı qurultaylarda da alternativ qaydada keçirilən səsvermədə partiyanın sədri seçilmişdir.

İdeologiya[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycançılıq - tarixi və coğrafi baxımdan "vahid və bütöv Azərbaycan" amalına xidmət edən prinsip olmaqla, milli baxımdan tarixən bu ərazidə yaşamış türklərin və milli azlıqların bərabər hüquqları əsasında birgəyaşayış ənənələrinin, mənəvi-siyasi birliyinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsini qəbul edilməsidir. Azərbaycan dövlətçilyini qoruyub saxlamaq, onun dünyanın yüksək inkişaf etmiş dövlətləri cərgəsində görmək istəyən və buna çalışan AVP - Azərbaycançılıq məfkurəsini - milli idelogiya səviyyəsində qəbul etməklə onu təbliğ etməyi özünün proqram və vəzifələrindən biri hesab edir.

Təməl prinsipləri[redaktə | əsas redaktə]

AVP proqram məqsədlərini Azərbaycançılıq, Dövlətçilik, Demokratiya və Vətənkeşlik prinsipləri əsasında həyata keçirir.

Azərbaycançılıq - tarixi və coğrafi baxımdan «vahid və bütöv Azərbaycan» amalına xidmət edən prinsipi olmaqla, milli baxımından tarixən bu ərazidə yaşamış türklərin və milli azlıqların bərabər hüquqlar əsasında birgə yaşayış ənənlərini, mənəvi-siyasi birliyinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsini qəbul etmək deməkdir.

Azərbaycançılıq - türkçülüyə qayıdışı və dünyəviliyə irəlləyişi özündə birləşdirən ideya olub milli dövlətçiliyimizə xidmət edir.

Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu dünyanın yüksək inkişaf etmiş dövlətləri cərgəsində görmək istəyən və buna çalışan AVP - Azərbaycançılıq məfkurəsini - milli ideologiya səviyyəsində qəbul etməklə onu təbliğ etməyi özünün proqram vəzifələrindən biri hesab edir. AVP dünyəvi, hüquqi dövlətin tərəfdarıdır. AVP-yə görə dövlətçiliyin əsasını dövlətin mənafeyini hər şeydən üstün tutulması təşkil edir. Demokratik dövlət xalqın iradəsidir. AVP dövlət və dövlətçilik məsələlərində mühafizəkar mövqedə dayanır, dövlət maşınının sükanı arxasında məhz seçilmişlərin ən layiqlisinin olmasını əsas götürür. AVP belə hesab edir ki, siyasi mübarizənin mahiyyətinin demokratik yollarla hakimiyyət uğrunda mübarizə təşkil edir.

AVP-nin ali məqsədlərindən biri cəmiyyətin bütün sahələrini Demokratikləşməsi, dövlətin demokratik prinsiplərlə idarə edilməsi, cəmiyyətdə qanunun aliliyinin və insan hüquqlarının qorunmasının təmin olunmasını həyata keçirməkdən ibarətdir.

Azərbaycançılığın və milli dövlətçiliyimizin həyata keçirilməsində əməli tədbirlərdən ən mühümü Vətənkeşlikdir. Vətənkeşlik - Azərbaycançılıq ideyasının əməli cəhətdən həyata keçməsi deməkdir. Başqa sözlə, müstəqil və bütöv Azərbaycan dövlətinin yaranması və inkişafı probleminin praktiki cəhətdən həyata keçməsi Vətənkeşlik prinsipi ilə şərtlənir.

AVP belə hesab edir ki, Vətənkeşlik hərəkətdə, fəaliyyətdə olan şüurlu və peşəkar vətənpərvərlikdir. Vətənkeşliyin sosial bazası vətəndaş təşəbbüskarlığına, siyasi əsası isə güclü və demokratik dövlətçiliyə əsaslanır.

AVP-yə görə Vətənkeşlik təlimi Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələrindən, onun ədalət və azadlıq ideyalarından, əxlaqi prisiplərindən, ictimai fikir tarixindən, görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin vətənpərvərlik ideyalarından qidalanır və ANA VƏTƏN təəssübkeşliyindən qüvvət alır. Vətənkeşlik - vətən sevgisini hər bir fərdin əməli fəaliyyətində onun ANA VƏTƏNƏ xidmətində, öz xalqının yüksəlişi yolunda çalışmaq səviyyəsində ifadə edir.

Vətənkeşlik - bütün şüurlu həyatını Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi, inkişafı və yüksəlişinə həsr etmək deməkdir.

Vətənkeşlik - Ana Vətənin və xalqımızın düşmənlərinə qarşı mübarizədə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidliyə hazır olmaq deməkdir.

Vətənkeşlik - yaşından, cinsindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanı bütövlükdə qəlbində gəzdirmək, göz bəbəyi kimi qorumaq deməkdir.

Vətənkeşlik - müəyyən səbəblərdən taleyin hökmü ilə qürbətdə yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycana olan ANA VƏTƏN sevgisinin əməli ifadəsidir.

AVP-yə görə Vətənkeşlik bütövlükdə xalqımızın məruz qaldığı problem və bəlalardan xilas olub yeni yüksəlişə qədəm qoymaq üçün yeganə, düzgün, səfərbəredici milli vətəndaşlıq təlimidir.

Partiya Azərbaycan Respublikasının ərazi-inzibati bölgüsü nəzərə alınmaqla qurulur. Onun əsasını kənd, qəsəbə və şəhərlərdə yaradılmış özəklər təşkil edir. Özək 3 nəfər partiya üzvü olan məhəllə, kənd, qəsəbə və şəhərlərdə yaradıla bilər.

Partiyanın özəkləri AVP Rayon (şəhər) Təşkilatlarında birləşir.

AVP sıralarına qəbul olunmaq istəyənlər ərizə ilə Rayon Təşkilatlarına müraciət edir və ən azı bir partiya üzvünün zəmanəti və özəyin təqdimatı ilə Rayon (şəhər) Təşkilatı Şurasının iclasında səs çoxluğu ilə üzvlüyə qəbul olunur.

Partiya emblemi[redaktə | əsas redaktə]

AVP-nin simvolu – Azərbaycan Respublikasının xəritəsi üzərində qanadlarını açmış qartal təsviridir.

Partiya bayrağı[redaktə | əsas redaktə]

AVP-nin bayrağı üzərində partiyanın simvolu həkk olunmuş ağ ipək parçadandır. AVP-nin simvolunun və bayrağının Əsasnaməsi qurultay tərəfindən təsdiq olunur.

Partiya üzvləri və rəhbərləri[redaktə | əsas redaktə]

Hazırda partiyanın nizamnaməsinə uyğun olaraq 9 nəfərdən ibarət Mərkəzi Şurası, 71 nəfərlik Ali Məclisi, 60 rayon təşkilatı, partiyanın mərkəzi aparatı fəaliyyət göstərir. Indiyə qədər partiyanın 4 qurultayı, 2 qurultay səlahiyyətli konfransı (1992;1999) keçirilmiş, növbəti 5-ci qurultayı 2008-ci ilin iyunun 17-də keçirilmişdir.

Sədr

Fəzail Ağamalı

Müavinlər:

Təşkilat məsələləri üzrə Etibar Quliyev
Sosial-iqtisadi məsələlər üzrə Əli Hacıyev
Beynəlxalq məsələlər üzrə Elçin Ağamalı
Analitik məsələlər üzrə Azər Mənsimli
Humanitar məsələlər üzrə Yaqut Əliyeva
Mətbuat xidmətinin rəhbəri Babək Hacıyev

Qərargahı[redaktə | əsas redaktə]

Ana Vətən Partiyası uzun müddət Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən "Azərinşaatlayihə" institutunun balansında olan binada fəaliyyət göstərib. Amma dövlət başçısının fərmanı ilə həmin bina Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabeliyinə verildikdən sonra AVP binanı tərk etməli oldu. Hazırda partiya "Lider" telekanalının yaxınlığında, Şəfayət Mehdiyev küçəsindəki "Aqrotexnika"nın binasının 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Burada partiya üçün 300 kvadratmetrlik sahəyə malik 8 otaqdan ibarət qərargah ayrılıb. Otaqlar normal vəziyyətdə olmadığı üçün partiya bura köçəndən sonra təmir işləri aparılıb[1].

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]