Annallar məktəbi

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Annallar məktəbi (fr. École des Annales), həmçinin "Yeni tarix elmi" (fr. La Nouvelle Histoire) — Lüsyen FevrMark Blok tərəfindən qurulan tarixi istiqamət. "Annallar" jurnalı ətrafında formalaşan bu tarixi məktəb XX əsrin bütün dünya tarixşünaslığının inkişafına mühüm təsir göstərmişdir.

1929-cu ildə Lüsyen Fevr və Mark Blok bu gün də nəşr olunan "İqtisadi və sosial tarixi annallar" (Fr. Annales d'histoire économique et sociale) jurnalını yaratdılar. Bu jurnalda tarixçilər "bütövlükdə" tarixi xarakterizə edən məqalələr, tarixin təkcə siyasi, hərbi və diplomatik aspektləri ilə məhdudlaşmayan məqalələr dərc etməyə çalışırdılar. Beləcə yeni istiqamət yarandı və Annallar jurnalı ətrafında qruplaşdı. Onların təqdimatında klassik "tarix-hekayə" janrı "tarix-problem" ilə, eyni zamanda "ümumi" tarix, yəni cəmiyyətdə mövcud olan bütün əlaqələri ilə – iqtisadi, sosial, mədəni əvəz olundu. Alimlər tədqiqatlarının mərkəzinə görkəmli şəxsiyyətlərin fəaliyyəti, hadisələrin təsvirini deyil, bütövlükdə cəmiyyəti qoymağa, uzun zamanlar ərzində mövcud olan dərin strukturları üzə çıxarmağa çalışmağa başladılar. Bu yanaşma bir-biri ilə əlaqəli elmlərin — sosiologiya, etnoqrafiya, coğrafiya və başqalarından məlumatların cəlb edilməsini, həmçinin tarixi mənbələrin dairəsinin genişləndirilməsini tələb edirdi. "Yeni tarix elminin" tərəfdarları arxeologiya, texnologiya tarixi, dilçilik, din, müqəddəslərin həyatı və s. üzrə tədqiqatların nəticələrinə əsaslanırdılar. Bu, tarix elmində qnoseoloji dönüşə səbəb oldu: mənbə özü laldır, tədqiqatçı ona suallar verir, hətta saxtalaşdırılmış mənbə belə dəyər qazanır, çünki saxta mənbənin nə üçün yarandığı, ondan kimlərin faydalandığını deyə bilir. Bu cərəyanın tərəfdarları konkret dövrə aid insanların kütləvi təmsillərini, əsrlər boyu dəyər münasibətlərinin dəyişməsini, tarixi idrak problemini və s. öyrənirlər.

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Ле Гофф Ж. Существовала ли французская историческая школа "Annales"? // Французский ежегодник. — 1969. — М., 1970.
 • Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики: французская историческая школа "Анналов" в современной буржуазной историографии. — М.: Мысль, 1980. — 288 с.
 • Гуревич А. Я. "Новая историческая наука" во Франции: достижения и трудности (критические заметки медиевиста). — История и историки. Историографический ежегодник. 1981. М., Наука, 1985. — сс. 99–129.
 • Блок М.. Апология истории, или ремесло историка. — М., 1986.
 • Бессмертный Ю. Л.. "Анналы": переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. — М., 1991.
 • Гуревич А. Я.. Исторический синтез и Школа "Анналов". — М.: Индрик, 1993. — 328 с.
 • Споры о главном. Дискуссия о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы "Анналов". / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., Наука, 1993. — 208 с.
 • Другие средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича. / Сост. И. В. Дубровский, С. В. Оболенская, М. Ю. Парамонова. — М.-СПб., Университетская книга (Серия "Российские Пропилеи"), 1999. — 463 с.
 • Каплан А. Б.. Французская школа "Анналов" об истории культуры // Идеи в культурологии XX века : Сб. обзоров. — М.: ИНИОН, 2000.
 • Новая историческая наука / Р. М. Асейнов // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004–2017.
 • Блок М.. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии / Пер. [с фр.] и коммент. В. А. Мильчиной. — М.: Яз. рус. культуры, 1998. — 709 с. — (Studia historica). — 6000 экз. — ISBN 5-7859-0057-2.
 • Э. Ле Руа Ладюри. История климата с 1000 года. — Л.: Гидрометеоиздат, 1971. — 280 с.
 • Э. Ле Руа Ладюри. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 541 с.
 • Рохас К. А. А.rues. "Анналы" и марксизм // Французский ежегодник 2009. — М., 2009.
 • Рохас К. А. А.. Критический подход к истории французских "Анналов". — М.: Кругъ, 2006. — 336 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7396-0106-1.
 • Февр Л.. Бои за историю. — М.: Наука, 1991.
 • Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа "Анналов". 2-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Университетская книга, Центр гуманитарных инициатив, 2014. — 432 с.
 • Трубникова Н. В. Французская историческая школа "Анналов". — СПб.: Квадрига, 2016. — 336 с. — ISBN 978-5-91791-202-8.