Aproksimasiya

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Approksimasiya bir riyazi obyektin ona oxşar olan digəri ilə əvəz olunmasıdır. Aproksimasiya obyekti kəmiyyət və keyfiyyətcə araşdıraraq mürəkkəb məsələləri daha sadə və ya əlverişli obyektlərin əsasında izah etməyə imkan yaradır. Mürəkkəb funksiyalar bu üsulla daha sadə funksiyalarla əvəz olunur, bununla həll sadələşir və tezləşir. Çətin həll olunan diferensial tənlikləri polinomlarla aproksimasiya etməklə lazımi həllə gəlmək olur. Funksiyaların əvəz olunmasında istifadə olunan digər aproksimasiya üsullarından biri də onları Teylor və ya Furye sıralarına parçalamaqdır. Həndəsətopologiyada əyrilərin, səthlərin, fəzaların və inikasların aproksimasiyası tədqiq edilir. Riyaziyyatda bununla məşğul olan bütöv bir bölmə mövcuddur, məsələn: funksiyaların yaxınlaşması və interpolyasiyası. İnterpolyasiya aproksimasiyanın xüsusi halıdır.

Istinad[redaktə | əsas redaktə]

  • Rezo Əliyev. Maşınqayırma leksikonu. I hissə, Bakı: Appostrof nəşriyyatı, 2012, 430 s.