Aralıq (keçid) şəbəkə (geoloji termin)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aralıq (keçid) şəbəkə
Elm Geologiya


Aralıq (keçid) şəbəkə (geoloji termin) - eyni vaxtda həm koordinasion, həm də molekulyar şəbəkənin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən kristallik şəbəkə. Aralıq şəbəkə quruluş vahidləri atom (ion) və atom qrupları - adətən kompleks ionlardır. Kimyəvi rabitə bircinsli deyil. Atom qrupları daxilində adətən kovalent rabitə, ayrı-ayrı atomlar və qruplar arasında əsasən ion rabitəsi olur. Bu tipli şəbəkələr dağıldıqda koordinasion şəbəkə (CaO, BaO) və qaz molekulları (CO2, SO3) əmələ gəlir. Təbii birləşmələrin əksəriyyəti aralıq şəbəkə ilə koordinasion şəbəkə arasında (silikatlar), bir qismi isə aralıq şəbəkə ilə molekulyar şəbəkə arasında (gips) keçid vəziyyətdə olan şəbəkə ilə səciyyələnir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.