Arif Şəkərəliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Arif Şəkərəliyev.jpg

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu (21 oktyabr 1949, Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonu) — Əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq Menecment Akademiyasının üzvü, İqtisad elmlər doktoru.

Bioqrafiiya[redaktə | əsas redaktə]

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu 1949-cu ildə Ermənistan SSR-nin Qafan rayonunda müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

1966-cı ildə Bakı Plan-uçot Texmikumunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1970-ilində D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfası İnistitunun “Sənaye iqtisadiyyatı” fakültəsini fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.

1976-ci ildə namizədlik dissertasiyasını və 1991-ci ildə Leninqrad Maliyyə-İqtisad universitetində doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1992-ci ildən professordur.

2000-ci ildən 2006-cı ilə qədər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Emi İşlər üzrə Prorektoru vəzifəsini yerinə yetirmişdir.

2002-ci ildə Ümumilli Lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə “Əməkdar elm xadimi” adına layiq görülüb.

Dövrü olaraq mətbuatda çıxışlarına, Azərbaycan dövlətinin reallıqlarını təbliğ etdiyinə görə 2002-ci ildə "Azərbaycan Bayrağı" mükafatına, 2003-cü ildə isə “Qızıl Qələm” mükafatına layiq görülüb.

2001-ci ildən “Gömrük işinin təşkili” kafedrasının müdiri vəzifəsini yerinə yetirir. Müxtəlif vaxtlarda universitetin böyük elmi və ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının sədri və üzvü olub.

2004-cü ildə Beynəlxalq Menecment Akademiyasına üzv seçilmişdir.

250-dən çox elmi məqalənin, 60-a yaxın dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiyaların və 500-dən çox qəzet materiallarının müəllifidir. 20-dən çox elmlər namizədi və elmlər doktorunun dissertasiya işlərinə rəhbərlik etmişdir.

Professor A.Ş.Şəkərəliyev tərəfindən “Ümumilli Lider Heyder Əliyev: amalı yaratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər” (2007), “Xidmət sahəsi: social-iqtisadi problemlər” (1990), “Bazarın mahiyyəti və quruluşu” (1992), “Bazar iqtisadiyyatı şəraitindəxidmət sahələrinin inkişafı” (1993), “Beynəlxalq valyuta sistemi və valyuta məzənnəsi” (1993), “Dünya təsərrüfatının formalaşması və beynəlxalq bazarın təşkili” (1994), “İqtisadi nəzəriyyə” (1995), (2000), “Azərbaycan iqtisadiyyatı” (1996), “Biznesin əsasları” (1996), “Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” (1999), “İqtisadi təlimlər tarixi” (monetarizm, 2000), “Keçid iqtisadiyyatı və dövlət” (2000), “Azərbaycan gömrük tarixi” (2001), “Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti” (2001), “Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri” (2003), “Gömrük ekspertizası” (2003), “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi” (2003), “Nobel mükafatı almış iqtisadiyyatçılar və onların nəzəriyyələri” (2004), “Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı” (2004), “Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili” (2006), “Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tərif tənzimlənməsi” (2006), “Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər” (2009), “Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi” (2011) kitablarının müəllifidir.

Ailəsi[redaktə | əsas redaktə]

Ailəlidir. Dörd övladı var.

Yoldaşı Şəkərəliyeva Nərgiz Məhəmməd qızı orta məktəbdə müəllimdir.

Qızı Şəkərəliyeva İlahə Arif qızı həkimdir. Tibb elmləri namizədidir.

Qızı Şəkərəliyeva Zibeydə Arif qızı müəllimədir. İqtisad elmləri namizədidir.

Oğlu Şəkərəliyev Aydın Arif oğlu Daxili İşlər Nazirliyinin zabitidir.

Oğlu Şəkərəliyev Qoşqar Arif oğlu iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

Elmi fəaliyyət[redaktə | əsas redaktə]

PROFESSOR ARIF ŞƏKƏRƏLIYEVIN RƏHBƏRLİYİ İLƏ ELMLƏR DOKTORU VƏ ELMLƏR NAMİZƏDİ DİSSERTASİYASI MÜDAFİƏ ETMİŞ ŞƏXSLƏRİN SİYAHISI

1 Əbdürrəhmanova Sədaqət 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2001
2 Məmmədov Mahmud 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2002
3 Məmmədli Mübariz 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2003
4 Rəhimova Şəhla 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2003
5 Mahmudov Mirənvər 08.00.10 “Maliyyə-pul tədavülü və kredit” 2004
6 Qəhrəmanov Vüqar 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2004
7 Kazımov Mirəli 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2004
8 Abdullayev Loğman 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2005
9 Quliyeva Nərmin 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2005
10 Vəliyev Etibar 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2005
11 Qurbanzadə Azər 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2006
12 Agarzayev Azər 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2006
13 Novruzova Bilqeys 08.00.10 “Maliyyə-pul tədavülü və kredit” 2006
14 Həsənova Afidə 08.00.10 “Maliyyə-pul tədavülü və kredit” 2007
15 Həsənov Vaqif 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2008
16 Tağıyeva Mehriban 08.00.10 “Maliyyə-pul tədavülü və kredit” 2010
17 Rüstəmov Famil 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2010
18 Məhərrəmov Amil 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” doktorluq 2010
19 Sultanov Cəmil 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2010
20 Qəzənfərov Elçin 08.00.10 “Maliyyə-pul tədavülü və kredit” 2010
21 Köçərli Anar 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2011
22 Xasıyeva Leyla 08.00.05 “Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” 2012

PROFESSOR ARIF ŞƏKƏRƏLIYEVIN DOKTORLUQ VƏ NAMIZƏDLIK DISSERTASIYALARINA RƏSMI OPPONENT OLDUĞU ŞƏXSLƏRIN SIYAHISI

1 Əlibəyov İnqilab 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” doktorluq 2003
2 Şirəliyev Asif 08.00.05 “Xalq təs-nın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” doktorluq 2004
3 Mikayılova Sevda 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” doktorluq 2010
4 Əliyev Ümidvar 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 1985
5 Hacıyev Səfər 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 1987
6 Mustafayev Famil 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 1999
7 Novruzov Qoşqar 08.00.05 “Xalq təs-nın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” 2004
8 Rəbbəli Fərhadi 08.00.14 “Dünya iqtisadiyyatı” 2005
9 Mirzəyev Mirzə 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2007
10 Əmiraslanova Nuridə 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2008
11 Xanlarzadə Samir 08.00.01 “İqtisadi nəzəriyyə” 2008
12 Abışlı Laçın 08.00.05 “Xalq təs-nın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” 2010
13 Qaraxanov Natiq 08.00.10 “Maliyyə-pul tədavülü və kredit” 2012
14 Mikayılov İmran 08.00.10 “Maliyyə-pul tədavülü və kredit” 2012

Nəşrlər[redaktə | əsas redaktə]

Amalı yaratmaq, mərami qurmaq, məqsədi xalqina xidmət etmək olan ulu öndər

Tarixin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük dahi şəxsiyyət - dünya şöhrətli siyasətçi, fenоmen insan, böyük zəka sahibi, amalı yaratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqa xidmət etmək оlan, Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər, ümummilli liderimiz HEYDƏR ƏLIYEVIN əziz və unudulmaz xatirəsinə ithaf edirəm.

Dövlətin İqtisadi Siyasəti : Reallıqlar və Perspektivlər

Mоnоqrafiyada dövlətin cəmiyyətin siyasi sistemində оynadığı rоl, bazar İqtisadiyyatı şəraitində dövlətin rоlu və İqtisadi funksiyaları, İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi, dövlətin İqtisadi siyasəti və оnun reallaşması istiqamətləri, xarici ticarət siyasəti, gömrük siyasəti, vergi siyasəti, dövlət büdcəsinin fоrmalaşmasında vergi və rüsumların rоlu, pul-kredit siyasəti, ölkənin maliyyə sabitliyinin təmin edliməsi məsələləri araşdırılır. Həmçinin, mоnоqrafiyada dövlətin nəqliyyat siyasəti, ətraf mühitin mühafizəsi və ekоlоji inkişafın təmin edilməsi, İqtisadi təhlükəsizlik və оnun təmin оlunması istiqamətləri və prоblemləri tədqiq edilir. Kitab elmi işçilər, aspirantlar, tələbələr və geniş оxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dövlətin İqtisadi Siyasəti : Dayanıqlı və Davamlı İnkişafın Təntənəsi

Monoqrafiyada dövlətin cəmiyyətin siyasi sistemində oynadığı rol, bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin rolu və funksiyaları, dövlətin iqtisadi siyasəti, dövlətin neft siyasəti, ticarət siyasəti, gömrük siyasəti, ixrac siyasəti, dövlətin büdcə-vergi siyasəti, investisiya siyasəti, sosial siyasət və s. məsələlər araşdırılıb. Həmçinin monoqrafiyada iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətləri və problemləri, ekoloji siyasət, dövlətin iqtisadi siyasətinin davamlı və dayanaqlı inkişafa təsiri məsələləri tədqiq edilir. Kitab elmi işçilər, doktorantlara, magistrlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

·       Gömrük İşinin Təşkili və İdarə Olunması

·       Gömrük Ekspertizası

·       Bazar iqtisadiyyatına keçid:Dövlətin iqtisadi siyasəti

·       Dünya iqtisadiyyati: müasir dövrün problemləri

·       Azərbaycanin gömrük tarixi

·       Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Gömrük-Tarif Tənzimlənməsi