Arif Hüseynov (professor)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Arif Hüseynov
Arif Rza oğlu Hüseynov
Arif Hüseynov (professor).jpg
Doğum tarixi 26 iyul 1944 (1944-07-26) (75 yaş)
Doğum yeri Gədəbəy rayonu, Azərbaycan
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Filoloq, germanist
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Arif Rza oğlu Hüseynov (26 iyul 1944(1944-07-26), Gədəbəy rayonu) — Azərbaycan dilçisi,germanist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Arif Hüseynov 1944-cü ildə Gədəbəy rayonunun Kiçik-Qaramurad kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1962-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun Avropa dilləri fakültəsinin İngilis dili şöbəsinə daxil olmuş, həmin İnstitutu 1970-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Elmi Şuranın qərarı ilə həmin İnstitutda müəllim kimi saxlanmışdır. O vaxtdan bu günə kimi taleyini Dillər İnstitutunun (indi isə Dillər Universitetinin) İngilis dilinin qrammatikası kafedrası ilə bağlamışdır. 1963-1966-cı illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət etmişdir. 1980-ci ildə T.Q.Şevçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində müvəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1983-1993-cü illərdə 3 №-li İngilis dili kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. German və ümumi dilçiliyə dair 40-a yaxın çap olunmuş məqalə və tezisləri var. Onun rəhbərliyi altında 2 nəfər müvəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 1 nəfərin elmi məsləhətçisi olub. 10-dan artıq namizədlik dissertasiyasının rəsmi opponeneti kimi çıxış edib. 1998-ci ildən bu günə qədər Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında ingilis dili üzrə ekspert kimi fəaliyyət göstərir. “Abituriyent” jurnalında müxtəlif illərdə qrammatik materialın və testlərin açılmasına dair tövsiyələr yazmışdır. O, 9,10,11-ci siniflər üçün yazılmış testlər toplusunun elmi redaktorlarından biridir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Müəyyənlik kateqoriyası və onun xüsusi isimlərə münasibəti(ingilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) “Elmi əsərlər” N3 M.F.Axundov adına APRD və Əİ , Bakı,1975 Səh 88 -94
 • Artiklın funksiyasına dair (müasir ingilis dili materialı əsasında)“Elmi əsərlər” N2
 • M.F.Axundov adına APRD və Əİ , Bakı,1976 Səh 106-112
 • Müəyyənlik artiklın funksiyasına dair (müasir ingilis dili materialı əsasında)“Elmi əsərlər” N3
 • M.F.Axundov adına APRD və Əİ , Bakı,1976 Səh 91-97
 • Müxtəlifsistemli dillərdə müəyyənlik kateqoriyasının ifadə vasitələrinə dair ( ingilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında)“Elmi əsərlər” N4
 • M.F.Axundov adına APRD və Əİ , Bakı,1976 Səh 80 - 87
 • Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы Киевский Ордена Ленина Государственный Университета имени Т.Г.Шевченко, Киев, 1979 Səh 40- 41
 • Azərbaycan auditoriyasında artiklın tədrisinin bəzi məsələləri Республиканской семинар-совещание преподавателей иностранных языков высшей учебных заведении по проблеме совершенствования обучения иностранным языкам в вузах неязыковый специальности, Кировабад, 1981 Səh 40- 41
 • Некоторые вопросы связного текста Материалы Республиканской научной конференции «Функциональные и конструктивные уровне языковой системы», Баку, 1981 Səh 34-35
 • Azərbaycan auditoriyasında işarə əvəzliklərinin tədrisi məsələləri Материалы зонального совещания- семинара преподавателей иностранных языков вузов Грузинском ССР, Азербайджанской ССР по проблемам оптимизации учебного процесса по иностранным языкам в условиях билингвизма. Тбилиси, 1982 Səh 169 - 171
 • Müəyyənlik və qeyi müəyyənlik kateqoriyası haqqında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi,1982 N3 Səh 50 -55
 • Kommunikativ vahid kimi müəyyənlik kateqoriyasının eyni mənalığı haqqında“Məruzələr” N12, Azərbaycan SSR EA, 1982 Səh 85 - 87
 • Müəyyənliyin və ümumiliyin ifadə vasitələrinin tədrisi haqqında Материалы зонального совещания- семинара преподавателей иностранных языков, Баку, 1982. Səh 25
 • Mətnin linqivistikası və ingilis dilində qrammatik materialın tədrisi Azərbaycan məktəbi N3,Bakı 1983, iyun Səh 13 - 16
 • Müəyyənlik və qeyri müəyyənliyin tədrsi haqqında ( müxtəlifsistemli dil materialı əsasında) Ali məktəblətdə dilin kompleks tədrisinin linqvistik və metodik əsasları,Bakı, 1983 Səh 120 - 123
 • Müəyyənlik və qeyri müəyyənliyin leksik– sintaktik vasitələrlə ifadəsi Проблемы конфрантативной лингвистики/ материалы Республиканской научной конференции, Бakу, 1983 Səh 49 - 50
 • Müəyyənlik və qeyri müəyyənliyin leksik– sintaktik vasitələrlə ifadəsi Проблемы конфрантативной лингвистики, Бakу, 1983 Səh 113 - 114
 • İşarə əvəzliklərin mətn formalaşmasında rolu( müxtəlifsistemli dil materialı əsasında)«Сборник», Принципы Функционирования языка в его речевых разновидностях, АГУ, Бakу, 1986 Səh 82 - 85
 • Qeyri müəyyənlik artiklın Azərbaycan dilində ifadə vasitələri Тезисы семинара-совещания. Совершенствование процесса обучения иностранным языкам с использованием современных методов в вузах, Баку 1989 Səh 48
 • Ingilis və Azərbaycan dillərində işarə əvəzliklərin işlənməsinin bəzi xüsusiyyətləri Ali məktəblərin yenidən qurulması ilə əlaqədar xarici dil tədrisi metodikasının təkmilləşdirilməsi respublika elmi konfransının tezisləri, Bakı ,1989 Səh 202 - 205
 • Analitik tipli dillərin quruluşunun mütləqləşdirilməsi meylinə dair Azərbaycan SSRI –də poliqlassiya və dillərarası interferensiya problemləri mövzusunda respublika elmi nəzəri konfransının tezisləri, Bakı ,1990 Səh 101
 • Müasir Azərbaycan dilində işarə əvəzliklərinin anoforik funksiyası Azərbaycan dili müasir mərhələdə, Bakı ,1990 Səh 104 - 107
 • İngilis dilinə dair tövsiyələr Abituriyent N2 ,1998 6 Səh
 • İngilis dilinə dair tövsiyələr Abituriyent N2 ,1999 6 Səh
 • İngilis dilinə dair tövsiyələr Abituriyent N2 ,200012 Səh
 • İngilis dilinə dair tövsiyələr Abituriyent N2 ,200111 Səh
 • İngilis dilində sifət, zərf və bir sıra sözlərin şərhi haqqında Abituriyent N2 ,200112 Səh
 • İngilis dilinə dair tövsiyələr Abituriyent N4 , 2002 11 Səh
 • Mətn dilçiliyi sahəsində faydalı monoqrafiya Elmi xəbərlər N4 , ADU , Bakı 2003 Səh 95 - 100
 • İngilis və Azərbaycan dillərində təyinin mövqeyi haqqında Elmi xəbərlər N4 ,ADU , Bakı 2005
 • Müqayisəli Qrammatikanın əsasları fənnindən proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu ,
 • Azərbaycan Dillər Universiteti ,Bakı 2004 Səh 1 - 14
 • Nəzəri Qrammatikanın əsasları fənnindən proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu ,Azərbaycan Dillər Universiteti ,Bakı 2004 Səh 1 - 13
 • İngilis və Azərbaycan dillərində qrammatik kateqoriyaların ifadəsinə dait ADU – nun “Dil və Ədəbiyyat” jurnalı.Bakı – 2001 N1( 2Səh 59 - 62
 • İngilis və Azərbaycan dillərində kəmiyyət kateqoriyasının qrammatik ifadə vasitələri ADU – nun “Dil və Ədəbiyyat” jurnalı.Bakı – 2007 N2( 3) Səh 89 - 95
 • Müxtəlifsistemli dillərdə şəxs əvəzliklərinin morfoloji və sintaktik xüsusiyyətləri ADU.Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual probemləri.Beynəlxalq elmi konfransın materialları.9 – 10 noyabr. Bakı - 2009 Səh 192 - 194
 • Avituryentler üçün ingilis dilindən qrammatik məlumat və testlər Bakı – 2009 386 Səh
 • A practical Grammar of Contemporary English Bakı – 2009 538 Səh
 • English Grambridge Bakı – 2011 323 Səh
 • English Grambridge 2/3 Bakı – 2012 367 səh
 • “İngilis dili” dərsliyi haqqında Azərbaycan müəllimi ,1998 , N43
 • “A Guide to English Grammar” dərs vəsaiti haqqında Təhsil, 25 yanvar, 2005 N1(285)
 • Mətn dilçiliyinə dair faydalı dərs vəsaiti Azərbaycanda Xarici Dillər, Bakı, 2012/4 s.13-17
 • S.Potter “Dilimiz” Azərbaycanda Xarici Dillər, Bakı, 2012/1 s. 70-73

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]